TEČAJ KULTURA VEDENJA IN POSLOVNI BONTON V PRODAJI

Comments

Transcription

TEČAJ KULTURA VEDENJA IN POSLOVNI BONTON V PRODAJI
Jernej Iv Posavec s.p. | Trg Dušana Kvedra 13, 2000 Maribor | T: 0590 15 495
TEČAJ KULTURA VEDENJA IN POSLOVNI BONTON V PRODAJI – s pomočjo
primerov iz prakse naredite prvi vtis, ki bo prepričal, saj je eden
najpomembnejših dejavnikov za uspeh!
Kaj vse prejmem?



Enodnevni 4 urni (pedagoške ure) intenzivni tečaj s strokovnjakinjo o poslovnem bontonu in kulturi vedenja
Telefonsko pomoč in pomoč preko e-pošte po tečaju
Certifikat o uspešno zaključenem izobraževanju
Udeležite se tečaja 18. maja 2016 od 9.00 – 13.00 ure
v prostorih Emona Efekta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana
Kaj vse bom spoznal na intenzivnem tečaju?
 pravila sodobnega bontona
 preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo,











v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi,
tako zasebno kot poslovno
čas je dragocen, kakšne zamude so še sprejemljive,
kako postopati če zamudimo, kako se opravičiti
strankam, poslovnim partnerjem
nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno
vedenje udeležencev v delovnem okolju
sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank,
dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi
gostov, prodajalcev, ko prihajamo k strankam, ...
dobra priprava na sestanek s stranko
desno pravilo in pravilo bližine
vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah
kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s
strankami, poslovnimi partnerji
kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave
komunikacije do strank, kaj odlikuje ODLIČNEGA
PRODAJALCA
neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan
ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša
prednost in priložnost, vzpostavitev zaupanja
osnovna pravila govorice telesa, kam z rokami, nogami,
pravilno sedenje, poudarki s telesom in stopali
prodaja in prepričevanje, vzpostavitev zaupanja, šteje
vljudnost kot strokovnost
 stranki, poslovnim partnerjem, posvečamo popolno
pozornost, dobro presodimo kupno moč, potrebe, ...
 načrti za prodajo, ko sedemo, pogovor za mizo, kam
sesti, sedežni red, prodaja majhnim skupinam
 ravnanje s težavnimi ljudmi, kako ravnati, če se pri










strankah pojavi dvom, nejevera
pravila vljudnega vedenja v ustnem poslovnem
komuniciranju
tikanje ali vikanje
pozdravljanje, pravica ali dolžnost
imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
olikan poslovni sestanek, srečanje s strankami
uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
kultura oblačenja, obleka v delovnem času za gospoda
in gospo, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost,
kdaj še zamižati na eno oko, (vse kar je potrebno vedeti
o izrazih business formal, business standard business
casual, smart casual, sporty casual, ...
kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so
pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je
namenjena prazna hrbtna stran
vljudnostne fraze, pohvale in pokloni, lažna skromnost
pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja,
elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet
PREDAVATELJICA VAM OSTANE NA RAZPOLAGO Z NASVETI
TUDI PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU
Kdo predava na tečaju?
Bojana Košnik, direktorica in lastnica podjetja Bonton d.o.o., izvaja samostojna predavanja in
delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih
ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v
tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški. (Krka, Petrol, Gorenje, Mercator, Riko, NLB, Abanka,
zasebna podjetja, ministrstva in uradi RS, občine, osnovne, srednje šole, fakultete, zasebna
svetovanja, ...)
Zagotovite si tečaj Kultura vedenja in poslovni bonton v prodaji
ter IZPOLNITE NAROČILNICO na naslednji strani!
Prijavljam se na TEČAJ KULTURA VEDENJA IN POSLOVNI BONTON V PRODAJI – s pomočjo primerov iz
praks se bom naučil pravil sodobnega bontona, sprejema poslovnih partnerjev, kaj odlikuje odličnega
prodajalca, govorice telesa, vzpostavitev zaupanja, način in hitrost govora ter mnogo več
Cena: 187,00 EUR brez DDV
228,14 EUR z DDV
Kdaj:
18. maj 2016 od 9.00 – 13.00 ure
Kje: Emona Efekta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana
Želim izkoristiti 10% prednaročniški popust. Tečaj vas tako stane namesto 187,00 EUR brez DDV
samo 168,30 EUR brez DDV (205,33 EUR z DDV). Velja samo do 11. maja 2016.
______________________________________________________________________________________
Ime in priimek (udeleženca)
E-pošta (udeleženca)
Termin
______________________________________________________________________________________
Ime in priimek (udeleženca)
E-pošta (udeleženca)
Termin
______________________________________________________________________________________
Ime in priimek (udeleženca)
E-pošta (udeleženca)
Termin
______________________________________________________________________________________
Ime in priimek (udeleženca)
E-pošta (udeleženca)
Termin
___________________________________________________
Naziv podjetja
___________________________________________________
Davčna številka
___________________________________________________
Ulica in hišna številka
___________________________________________________
Poštna številka in kraj
___________________________________________________
Ime in priimek kontaktne osebe, funkcija
___________________________________________________
Telefon
___________________________________________________
Mobilni telefon
Plačilo kotizacije je treba poravnati najmanj 3
dni pred izvedbo izobraževanja. Odpoved od
izobraževanja je možna najkasneje 3 delovne
dni pred izvedbo izobraževanja. V primeru
odpovedi po tem roku ali v primeru
neudeležbe si pridržujemo pravico, da
zaračunamo celotno vrednost izobraževanja.
Pridružujemo si pravico spremeniti termin
izvedbe izobraževanja, kot tudi pravico do
odpovedi izobraževanja ob nezadostnem
številu udeležencev. V tem primeru povrnemo
kotizacijo v celoti.
Splošni pogoji
Navedeni podatki se lahko uporabijo za
promocijske namene. Vaših podatkov ne
bomo posredovali tretjim osebam. Vaše
podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo
spremenimo ali izbrišemo.
___________________________________________________
E-pošta
Naročilnico št. 18 nam pošljite