Srečanje Delo s primeri WPPS-III (4 ure)

Comments

Transcription

Srečanje Delo s primeri WPPS-III (4 ure)
Srečanje: delo s primeri WPPS-IIISI
WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE - WPPSI-IIISI
sreda, 8. junij 2016, od 9.00 do 13.00 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Uporabnike Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI) vabimo na srečanje,
namenjeno uporabi WPPSI-IIISI za diagnosticiranje in načrtovanje obravnave. Vključevalo bo predstavitve
primerov – nekaj zanimivih bo imela predavateljica, udeleženci pa ste prisrčno vabljeni, da prinesete svoje
primere, za katere bi želeli še pogled druge osebe. Vabljeni tudi, če svojih primerov še nimate.
Srečanje bo v naših prostorih na Litostrojski 44dv Ljubljani in bo predvidoma trajalo do 13.00 ure.
URNIK
Sreda, 8. junij 2016, od 9.00 do 13.00
9.00 – 10.30 uvod (diagnostika, načrtovanje obravnave s pomočjo WPPSI-IIISI)
10.30 –10.45 odmor
10.45 – 13.00 prikaz in pogovor o primerih udeležencev (s krajšim odmorom po potrebi).
Supervizija bo v angleškem jeziku. Prosim, sporočite nam, če bi potrebovali prevajalca.
Kotizacija za supervizijsko srečanje je 30,00 EUR (tj. 27,40 EUR + DDV).
Lepo pozdravljeni!
Marjeta Trstenjak
Ljubljana, 12. maj 2016
PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SREČANJU:
DELO S PRIMERI WPPSI-IIISI
ki bo 8. 6. 2016 v Ljubljani
Udeleženec/-ka: __________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ________________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________________________
Telefon: ___________ Faks: __________ E-naslov: _____________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE Davčna številka: ________________
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 24,40 EUR (20,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po
prejetju računa.
Podpis udeleženca:
Podpis odgovorne osebe:
Žig
Datum: ________________
Potrebujem prevajanje: DA NE
Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti, faksu ali skenirano po elektronski pošti.
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za
izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica