alder er ingen dom

Comments

Transcription

alder er ingen dom
Alder er ingen dom!
Temadag i Sund By Netværket om ældre menneskers
robusthed og psykiske modstandskraft
Ill. Rasmus Højer,
Jyllands Posten
Peter Thybo / 04-02-2016
Peter Thybo / 04-02-2016
Projekt Robuste Ældre
Forskningsprojekt i Ikast-Brande Kommune,
2014 - 2015
I samarbejde med Syddansk Universitet samt
Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
Støttet af Nordea Fonden
Ill. Rasmus Højer,
Jyllands Posten
Peter Thybo / 04-02-2016
Baggrunden for
Projekt Robuste Ældre
Peter Thybo / 04-02-2016
Fremtidsscenarie
Udviklingen i antallet
i arbejdsstyrken
Udviklingen i antallet
udenfor arbejdsstyrken
Peter Thybo / 04-02-2016
Spørgsmålet er:

Hvad er det der gør, at nogle mennesker
har gode psykiske ressourcer, sociale
rammer og helbred/funktionsevne, og
dermed oplever vellykket aldring,
robusthed og handlekraft?
Peter Thybo / 04-02-2016
Projektets formål

At undersøge en gruppe af ældre mennesker bosiddende i IkastBrande Kommune, som ikke modtager eller har modtaget hjælp fra
kommunen indenfor de seneste 4 år.
Peter Thybo / 04-02-2016
Spørgsmålet er?
Hvad er det, der gør, at netop disse ældre har klaret sig uden hjælp,
og hvad det er i deres liv, som har haft betydning for at de ”kan selv” ?
Peter Thybo / 04-02-2016
Teorigrundlaget for
Projekt Robuste Ældre
Salutogenese og Det Dobbelte KRAM
Peter Thybo / 04-02-2016
SALUD!
Sundhed
Genese
årsag til; udvikling af
Salutogenese
Hvad udvikler
sundhed, trivsel
og psykisk
robusthed?
Hvad er det, de
robuste kan?
Hvad har de lært
– og hvordan
har de lært det?
Hvor har de
robustheden
fra?
”Skål, brormand... – for din sundhed!”
Peter Thybo / 04-02-2016
Resilienceforskning;
beskyttelsesfaktorer;
modstandskraft
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
I et salutogent perspektiv tilhører helbred og sundhed to forskellige
dimensioner, der hver har deres betydning for trivsel
USUND
SUND
Svag følelse af
sammenhæng
Stærk følelse af
sammenhæng
svag følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
stærk følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
SYG
RASK
Dårligt helbred
Godt helbred
Peter Thybo / 04-02-2016
(Antonovsky, 2000; Jensen TK, Johnsen TJ, 2002; Thybo, 2004; 2008; 2013)
Fokusområdet for
Projekt Robuste Ældre
Kendetegn ?
USUND
SUND
Svag følelse af
sammenhæng
Stærk følelse af
sammenhæng
svag følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
stærk følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
SYG
RASK
Dårligt helbred
Godt helbred
Peter Thybo / 04-02-2016
Det Dobbelte KRAM
Kompetencer
Relationer
Accept
USUND
Mestring
SUND
Svag følelse af
sammenhæng
Sundhedsfremme
Stærk følelse af
sammenhæng
svag følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
Sundhed i et livsperspektiv
stærk følelse af
begribelighed
håndtérbarhed
meningsfuldhed
hverdagslivet med en evt. sygdom/
lidelse, psyko-social arbejdsmiljø,
mestring, netværk, inklusion,
muligheder, læring, håb…
Helbred i et
biologisk perspektiv
SYG
Dårligt helbred
Kost
Peter Thybo / 04-02-2016
livsstil, fysisk arbejdsmiljø,
evt. sygdom/lidelse, diagnose,
fejl/mangeltilstand, behandling….
Forebyggelse
Rygning
Alkohol
RASK
Godt helbred
Motion
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Trivslens Stjernetegn: Det Dobbelte KRAM
RELATIONER
ACCEPT
MESTRING
KOMPETENCER
MOTION
KOST
RYGNING
Peter Thybo / 04-02-2016
ALKOHOL
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Kompetencer
Relationer
Accept
Mestring
Peter Thybo / 04-02-2016
Kompetence
Selvkontrol er en yderst vigtigst kompetence
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Kompetence
Læringskompetence
faglige kompetencer, læring i
organisationer, tværkulturel læring
Forandringskompetence
innovation, mobilitet
KOMPETENCE
Relationskompetence
netværk, kommunikation, ansvar
Kompetencerådets overordnede inddeling
af kompetencer (Schultz, 2000)
Peter Thybo / 04-02-2016
Meningskompetence
fokuseringsevne, identitet
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Kompetence
Peter Thybo / 04-02-2016

”Kompetence vedrører en persons potentielle handlingsberedskab
i forhold til kravene i en kendt eller en ny opgave, situation,
kontekst eller problemstilling, og som omfatter kundskaber og
intellektuelle, praktiske og sociale færdigheder samt holdninger og
motivation” (med inspiration fra Ellström, 1996, 1997; Bjørnåvold, 2000).

”Et kompetent individ er en person, som er i stand til at anvende
de ressourcer som findes i miljøet og hos sig selv til at opnå en
god udvikling” (Waters & Sroufe, 1983).

”Kompetencer udgøres af helhedsbetonede fornufts- og
følelsesmæssigt forankrede kapaciteter, dispositioner og
potentialer, der er relateret til mulige handlingsområder og
realiseres gennem vurderinger, beslutninger og handlinger i
relation til kendte og ukendte situationer” (Illeris, 2012).
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Relationer
Tegnende Hænder,
M.C. Escher (litografi, 1948)
”Der skal mennesker til at danne mennesker”
Søren Kirkegaard (1813 – 1855)
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Relationer
Spejlneuroner !
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Relationer
Den Spejlende Hjerne - Sociale Synapser
”Mirror Neurons”
- den trådløse forbindelse
med andre mennesker
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, Liv & Læring. Hans Reitzels Forlag
Accept

"Gud give mig tålmodighed til at acceptere
de ting jeg ikke kan ændre, mod til at
ændre de ting jeg kan ændre - og klogskab
til at skelne det ene fra det andet"!
Friedrich Christoph Oetinger,
tysk præst og filosof fra 1700-tallet
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Accept
Aktiv accept er en vigtig del af at komme videre med livet
De fire stadier i bearbejdningen af traumatiske kriser
(frit efter Cullberg, 1984)
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Mestring
Peter Thybo / 04-02-2016
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Mestring
Prof. Richard Lazarus
Oversigt fra bogen:
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM
– Et tværfagligt grundlag for mental sundhed, helbred og trivsel.
Hans Reitzels Forlag (i proces).
Peter Thybo / 04-02-2016
En meget vigtig bemærkning
Sundhedsbakken
”Livet er spændt ud mellem vilje og vilkår”
Peter Thybo / 04-02-2016
SUNDHEDSBAKKEN
Faktorer der kan påvirke
sundhed og helbred
Thybo, P. (2015). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt grundlag for
mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag (i proces).
Peter Thybo, 2010/2015 ©
Peter Thybo / 04-02-2016
videreudviklet fra Peter Hjort, 1994
Ny bog om mental
sundhed, helbred
og trivsel
Udgives på Hans Reitzels Forlag, maj 2016
Denne bog handler om at leve et sundt liv i en verden med
hastige forandringer - mellem glæder og sorger, når livet
lykkes, og når det udfordrer os.
Med Det Dobbelte KRAM stilles der skarpt på nogle få,
men helt afgørende faktorer, som har stor indflydelse på
vores mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af
trivsel i hverdagslivet. Således giver bogen dig vigtige
værktøjer og forudsætninger for, at du kan lægge år til livet
samt liv til årene!
Det Dobbelte KRAM beskrives og udfoldes gennem
farveillustrationer og modeller. De kan anvendes som et
fælles grundlag i det brede tværfaglige samarbejde
omkring sundhed og trivsel for alle.
Peter Thybo / 04-02-2016
Hvad sker der med
Projekt Robuste Ældre i
Ikast-Brande Kommune ?
Peter Thybo / 04-02-2016
Peter Thybo / 04-02-2016
WORKSHOP – robuste ældre

Hvordan arbejder man i kommunerne med at
fremme robusthed hos ældre mennesker?

Hvad og hvilke indsatser / metoder / strategier
skal der satses på?

Hvilke muligheder er der?

Hvilke barrierer kan bremse udviklingen?

…

…
Alder er ingen dom!
Peter Thybo / 04-02-2016
Ill. Rasmus Højer,
Jyllands Posten

Similar documents