Lapin rahaston apurahat 2016

Comments

Transcription

Lapin rahaston apurahat 2016
Suomen Kulttuurirahaston
LAPIN RAHASTON
apurahat 14.05.2016
Palkinto
Tuija Hautala-Hirvioja pohjoisen taiteen tutkijalle, opettajalle ja tunnetuksi tekijälle
10.000
Apurahat
Media-assistentti Inger-Mari Aikio koltan- ja inarinsaamenkieliseen Ima manazat lastenlevyn tekemiseen
10.000
Oikeust. maisteri Ekaterina Britcyna arktisen alueen öljyntuotantoa ja paikallisia yhteisöjä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mikko ja Sirkka Jokelan rahastosta
24.000
Tait. maisteri Ulla Etto historiallisen kuva- ja tietokirjan käsikirjoittamiseen ja kuvittamiseen
12.000
Kuvataiteilija Sanna Haimila taiteelliseen työskentelyyn
6.500
M.Sc. Madoka Hammine opettajan identiteettiä ja saamelaispedagogiikkaa Suomen
Lapin kouluissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta
4.000
Medianomi Jussi Hiltunen Väkivallan Miehiä -näytelmäelokuvan käsikirjoittamiseen
6.500
Hallintot. lis. Kalevi Hirttiö kolmannen eränovellikokoelman loppuunsaattamiseen
4.000
Tait. maisteri Jetta Huttunen omaehtoista elokuvatuotantoa kulttuurituotantona ja
osallistumisen muotona käsittelevään väitöskirjatyöhön
12.000
Yhteiskuntat. maisteri Outi Hyvönen lapsille ja nuorille suunnatun sarjakuva- ja mangaopetuksen järjestämiseen
4.000
Musiikinopiskelija Jyri Häkkinen sellon hankintaan
10.000
Tait. maisteri Heidi Hämäläinen saksalaista ja lappilaista museokasvatusta ja yleisötyötä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta
12.000
Lausuja, näyttelijä Matti Kaarlejärvi monologin valmistamiseen
4.000
Tait. maisteri Sanna Konola ja tait. maisteri Helka Mäkinen korjauskerhojen järjestämiseen, Martti Miettusen rahastosta
12.000
Tait. maisteri Leena Koponen grafiikan opetuksen perinnettä Suomessa käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Martti Miettusen rahastosta
12.000
Fil. maisteri Meri Korhonen pohjoisen jäämeren lämpötilojen ja suolaisuuden muutoksia viimeisten 25 vuoden aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. E. Nordenskiöld-
stipendinä
24.000
Tait. maisteri Korinna Korsström-Magga Pohjois-Lapin poronhoitajien arkea ja nykypäivää taidekasvatuksen keinoin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta
12.000
Fil. yo. Tiina-Mari Kärnä saamelaista kulttuuriympäristöä käsittelevään pro gradu työhön, M.S. Elomaan apurahana
3.000
Kasvatust. maisteri Marikaisa Laiti saamelaisten varhaiskasvattajien arkea käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suoma ja Veijo Kärjen rahastosta
12.000
Poromies Hannu Antti Magga saamelaisen poronhoidon suullisen perimätiedon tallentamiseen, Längmanin yrittäjärahastosta
12.000
Fil. maisteri Inkeri Markkula ikiroudan sulamisen vaikutuksia maaperän selkärangattomiin Lapin palsasoilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta
8.000
Oikeustiet. yo. Julius Matilainen ja Lapin Yliopiston Vis. Moot oikeustapauskilpailujoukkue Willem C. Vis Moot -oikeustapauskilpailuun osallistumiseen Itävallassa
3.000
Kasvatust. maisteri Tapio Maunuvaara kamarijazzmusiikki -festivaalin järjestämiseen
5.000
Kasvatust. kand. Iiris Mäenpää inarinsaamenkielisen matematiikan oppimateriaalia
käsittelevään pro gradu -työhön, M. S. Elomaan apurahana
3.000
Kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna taiteelliseen työskentelyyn, Martti Miettusen
rahastosta
24.000
Tait. maisteri Helka Mäkinen metodologian kehittämistä vaatetussuunnittelijalähtöisessä tutkimuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Längmanin yrittäjärahastosta
12.000
Mus. maisteri Pekka Niskanen a-klarinetin hankintaan
4.000
Tait. maisteri Mari Oikarinen taiteelliseen työskentelyyn
6.500
Maat. ja metsät. maisteri Katja Parkkila Tornionjoen lohen virkistyskalastusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta
8.000
Datanomi Birit Kaarina Pieski pohjoissaamen kieliopin opettamista vieraana kielenä
käsittelevään pro gradu -työhön, Suoma ja Veijo Kärjen rahastosta
3.000
Ylioppilas Sunná Porsanger saamenkielisten suun terveyden edistämistä käsittelevään
opinnäytetyöhön, Mikko ja Sirkka Jokelan rahastosta
3.000
Tait. kand. Petteri Putkinen digitaalisen kuvanveiston opetusvideosarjan toteuttamiseen
8.000
Kuvataiteilija Merja Aletta Ranttila taiteelliseen työskentelyyn
Valtiot. maisteri Jussi Rautsi Alvar Aallon Lapin aluesuunnitelmaa käsittelevän tutkijaja asiantuntijaseminaarin perehdyttämisaineiston valmistamiseen, Lapin tutkimusrahastosta
12.000
4.000
2
Näytelmäkirjailija Janne Rosenvall näytelmien kirjoittamiseen
6.500
Kasvatust. tohtori Mari Salmela laudaturylioppilaiden tulevaisuuden työelämää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Längmanin yrittäjärahastosta
14.000
Orkesterimuusikko Riikka Silvonen viulunjousen hankintaan
10.000
M.Sc. Elina Söderström ja säveltäjä Esa Söderström Rautianen paikallista historiaa ja
kulttuuriperinnettä esittelevien taidetapahtumien järjestämiseen
9.000
Taidehankinta varaus
6.000
Hum. kand. Eero Talvitie inarinsaamen taivutusoppia käsittelevään pro gradu -työhön,
M. S. Elomaan apurahana
3.000
Fil. maisteri Sonja Tanhua kolttasaamelaisia osana aktiivista kansalaisyhteiskuntaa
1970 -luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Yliruokasen tiederahastosta
24.000
Kasvatust. kand. Eila Tapiola pohjoissaamenkielisiä lukemisen testejä alkuopetuksessa
käsittelevään pro gradu -työhön M. S. Elomaan apurahana
3.000
Hetan Musiikkipäivät ry 47. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen
8.000
Jieris ry taiteelliseen uudistustyöhön Luoteis-Lapissa
3.000
Jutarinki ry Kaarna - tanssiproduktion toteuttamiseen
3.000
Kemin sarjakuvakeskus ry Kemin 35. kansainvälisten sarjakuvapäivien järjestämiseen
10.000
Lapin Nukketeatteriyhdistys ry 7-Sooloa -kansainvälisen nukketeatterifestivaalin järjestämiseen
6.000
Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry Kaikki tanssii! -projektin toteuttamiseen päiväkodeissa ja kouluissa
5.000
LuostoClassic ry 14. LuostoClassic-festivaalin järjestämiseen, Kärkihankkeena
20.000
Musiikkiyhdistys Putaan pelimannit ry RoiSpelit-pelimannitapahtuman järjestämiseen
40-vuotisjuhlavuotena
4.000
Sodankylän elokuvafestivaali ry Tähtiä, elokuvia ja elokuvatähtiä -ohjelmiston järjestämiseen Sodankylän elokuvajuhlille, Kärkihankkeena
20.000
Sodankylän Tanssi ry tanssiteatteriteoksen toteuttamiseen
3.000
Valoa Kamariin ry konserttien järjestämiseen
3.000
Vaskiseitsikko Saaren Soittajat ry 15-vuotisjuhlakiertueen toteuttamiseen, matkaapurahana
3.000
Vocaliisat ry ortodoksisen naiskuoromusiikin kiertueen toteuttamiseen
4.000
Yhteensä 477.000 euroa
3