MYÖNNETYT APURAHAT 2016 - Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Comments

Transcription

MYÖNNETYT APURAHAT 2016 - Jenny ja Antti Wihurin rahasto
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI
PALKINTOINA JA APURAHOINA
11,5 MILJOONAA EUROA
Kunniapalkinto
Professori Pirkko Nuolijärvi
30.000 euroa
Tunnustuspalkinto
Musiikkineuvos Seppo Hovi
20.000 euroa
Käden taito -palkinnot
Tekstiilikonservaattori Henna Koskinen
10.000 euroa
Tekstiilikonservaattori Taina Leppilahti
10.000 euroa
Kansallisgalleria
1.000.000 euroa
säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon
toimintaa, valtion taidekokoelman kartuttamista sekä taiteen tutkimus- ja kehitystoimintaa
Tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa 11,5 miljoonalla eurolla,
josta tieteen osuus on 55 %, taiteen 28 % ja
muun yhteiskunnallisen toiminnan 17 %
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi sunnuntaina 9.10. hallituksen syyskokouksen yhteydessä
palkintoina ja apurahoina 11,5 miljoonaa euroa. Yhteissumma on rahaston historian suurin. Tukea
myönnettiin 381 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 111 yhteisölle eli yhteensä 492 hakijalle.
Rahasto sai toukokuussa yhteensä 5.325 apurahahakemusta haetun summan ollessa lähes 108
miljoonaa euroa. Täten noin 11 % haetusta määrästä voitiin myöntää. Jakosumma sisältää 115
kokovuotista, pääasiassa väitöskirjatyö- ja post doc apurahaa, joiden saajille varattiin
mahdollisuus henkilövakuutuksen järjestämiseen lisäapurahalla.
Tänä vuonna oli mahdollisuus hakea 50.000 euron määräistä nk. homing-apurahaa. Tätä rahaston
uutta apurahamuotoa myönnettiin kahdelle Suomeen palaavalle tutkijalle post doc –vaiheen
jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen.
Merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja rouva Jenny Wihurin "henkisen ja taloudellisen suomalaisen
viljelyn edistämiseen" vuonna 1942 perustama laaja-alainen kulttuurisäätiö on 74 vuoden aikana
jakanut tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja
nykyrahassa yli 284 miljoonaa euroa.
YHTEISÖT:
4H-säätiö
stipendeiksi 4H-nuorille ja kerhonohjaajille, kansainväliseen nuorisovaihtoon sekä
nuorten omaehtoisiin projekteihin
45.000
Aalto Entrepreneurship Society ry
ohjelmointitapahtuma Junction hackathonin järjestämiseen
20.000
Ahveniset ry
toimintaan teemalla "Rikas, rakas suomen kieli"
Amabile - Lasten ja Nuorten Taideyhdistys ry
Floora-hankkeeseen - yhteistyön kehittämiseen sosiaalitoimen ja
musiikkioppilaitosten välille harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävien
lasten ja nuorten tukemiseksi
Aseman Lapset ry
nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon
Walkers-toiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen
5.000
20.000
100.000
Aue-Säätiö
Finnland 100 Jahre - vivace, crescendo -tapahtumien järjestämiseen saksankielisen
Euroopan alueella vuonna 2017
15.000
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta
"Uusi seurakuntakoti"-kiinteistön kunnostamiseen Fuengirolassa
20.000
Avanti! ry
flyygelin hankintaan Avanti! kamariorkesterille
30.000
Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry
Anders Chydeniuksen koottujen teosten verkkoversioon
10.000
Crisis Management Initiative ry
naisten osallistamiseen rauhantekemiseen konfliktialueilla
Crusell-seura ry
kansainvälisen Crusell-huilukilpailun järjestämiseen
DraamaRäätälit teatteriosuuskunta
Taiteen synnyt -esitykseen taiteen synnyistä, paikoista ja tavoista
100.000
10.000
9.000
2
Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry
Susanna Leinonen Companyn Reclaimed Dreams -teoksen audio-visuaalisen
maailman tuottamiseen
15.000
Esitystaiteen seura ry
yhteiskunnan romahdusta käsittelevän immersiivisen esitystapahtuman
"School of Blindness" yökoulun järjestämiseen aikuisille helsinkiläisellä ala-asteella
12.000
Exlibris Aboensis ry
kansalaisten tietoisuuden kasvattamiseen exlibristaiteesta, -perinteestä, -historiasta
ja -kulttuurista
3.000
EYP Finland ry, European Youth Parliament Finland
Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen
suomalaisille toisen asteen opiskelijoille
5.000
Finnish Model United Nations ry
Suomen arktisen identiteetin vahvistamiseen juhlavuonna, suomalaisten
nuorten diplomatiataitojen edistämiseen sekä Suomen delegaation lähettämiseen
ulkomaisiin konferensseihin
10.000
Forum Marinum -säätiö
Forum Marinumin päänäyttelyn elämykselliseen valaistukseen ja 3D-esitykseen
10.000
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
erityishankkeisiin orkesterin 20-vuotisjuhlavuonna 2017
20.000
Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry
taiteelliseen toimintaan
20.000
Helsingin kirjallisuusfestivaali ry
kolmannen kansainvälisen Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalin järjestämiseen
Helsingissä
5.000
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry
Ihminen on hyvä asia -hankkeeseen, jossa nuoria kehitysvammaisia
kokemusasiantuntijoita koulutetaan kiertämään alakouluissa
30.000
Helsingin Suomalainen Klubi ry (HSK)
"Svinhufvud - Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet" itsenäisyys100.fi -sivuston
täydentämiseen ja pedagogisen osion tuottamiseen
50.000
Helsinkimissio ry / Resonaari
Erilaiset oppijat ja musiikkiteknologia -hankkeeseen
10.000
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
Historioitsijat ilman rajoja -verkoston suunnitteluun ja rakentamiseen
20.000
3
International Centre for Defence and Security (ICDS)
kansainvälisen Lennart Meri Conference (LMC) -konferenssin järjestämiseen
Tallinnassa
30.000
Irti Huumeista ry
valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen
25.000
John Nurmisen Säätiö
merellisen Loki-palvelun kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen pysyväksi toiminnoksi
kulttuuriperintökentälle
60.000
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
International Doctoral Consortium –konferenssin järjestämiseen Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakoulussa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja
kanadalaisen St. Mary's Universityn Sobey School of Business'n kanssa
10.000
Kadettikunta ry
Suomi kylmässä sodassa -internetsivuston (www.kylmasota.fi) valmistamiseen ja
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan
ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa
30.000
Kamarikuoro Audite ry
1st International Baltic Sea Choir Competition -kuorokilpailuun osallistumiseen
Latviassa
5.000
Kansalliskirjasto
Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamiseen
30.000
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Vloggaajakerhotoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen sekä vuoden 2016
Tutki-Kokeile-Kehitä - tiede- ja teknologiakilpailun oppilasstipendeihin
15.000
Kirjan vuosi ry
lukemista edistävään hankkeeseen "Kirja-Suomi 2017"
15.000
Kirkon Ulkomaanavun säätiö
Changemaker-nuorisotoiminnan tukemiseen
20.000
Kriittinen korkeakoulu
Katsaus-lehden 1957-2011 digitalisointiin
5.000
Kuhmon Musiikkiyhdistys ry
Kuhmon Kamarimusiikin verkottumiseen Aasiassa
18.000
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
dialogivalmiuksia tukevaan oppimateriaaliin - tavoitteena lisätä nuorten
taitoja kohdata eri kulttuuri- ja katsomustaustan omaavia ihmisiä
10.000
4
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestämiseen
5.000
Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri
maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa
40.000
Lapin Pelastusliitto ry
palokuntanuorten suurleirin Lohtaja 2018 valmistelutöihin
45.000
Lapin yliopisto
Rovaniemen kansainvälisen konferenssin "Rovaniemi Arctic Spirit 2017"
järjestämiseen
10.000
Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry
Petri Kekoni Companyn "Suomi 100 Kekoni 10" festivaalin järjestämiseen
15.000
Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto
kirjastotoimintaan ja merenkulun julkaisutoiminnan ylläpitämiseen
12.000
M.A.D. Tanssimaisterit ry
Loikka-tanssielokuvafestivaalin toimintaan
10.000
Maanpuolustuksen Tuki ry
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheim-museo
televisio-ohjelmaan Marsalkan kodissa - historiallisia kohtaamisia
tunnettujen suomalaisten kanssa
Mannerheim-ristin ritarien säätiö
toiminnan tukemiseen
100.000
20.000
3.000
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
vanhempien tukemiseen ja koululaisten hyvinvoinnin edistämiseen
40.000
Matematiikkalehti Solmu
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen
yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
12.000
Melbournen Suomi-seura
Suomen satavuotisjuhlavuoden historiahankkeen järjestämiseen Australian
Melbournessa
2.000
Meripuolustussäätiö s.r.
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
7.000
Musiikkiteatteri Kapsäkki
Herääminen-oopperan toteuttamiseen
10.000
5
Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry
XIX Mäntän Musiikkijuhlien ja VII kansainvälisten pianokurssien järjestämiseen
10.000
Naisjärjestöjen Keskusliitto
hankkeeseen "Naiset päättäjinä, palveluiden käyttäjinä ja työntekijöinä.
Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen sote- ja itsehallintouudistuksen
toimeenpanossa."
10.000
Non Fighting Generation ry
Arvokas kasvatus – kiusaamisen ehkäisyyn lasten ja nuorten harrastustoiminnassa
arvokasvatuksen menetelmin
50.000
Nuori Yrittäjyys ry
”Entrepreneurship from ABC to PhD - Suomalaisten lasten ja nuorten ideat ja
osaaminen käyttöön Nuori Yrittäjyys toiminnan kautta”-yrittäjyyskasvatustyöhön
50.000
Pelastakaa Lapset ry
kotiin tehtävän perhekuntoutuksen kehittämishankkeeseen
50.000
Pohjoinen liike ry
nykytanssiteokseen "Oneiron - fantasia kuoleman jälkeisistä sekunneista"
10.000
Rauman Merihistoriallinen Seura, Merimakasiini-toimikunta
Rauman merimuseon lisäosan hankintaan
45.000
Rovaniemen taidemuseo
näyttelyn "WAu! - Aboriginal Art from Western Australia" järjestämiseen
20.000
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden näyttelyiden luentosarjoihin ja työpajoihin
6.000
Runoyhdistys Nihil Interit ry
itsenäisyyden juhlavuoden hankkeisiin: runokilpailu kuudes- ja
kahdeksasluokkalaisille sekä runoilijavierailuihin
20.000
Rääkkylä Folk yhdistys ry
Kihaus Folk 2016 -festivaalin järjestämiseen
15.000
Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry
alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skabmagovat 2017 järjestämiseen Inarissa
20.000
Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys Ry
historiakirjan "S/S Mikko - Saimaan viimeinen tervahöyry 100 v." viimeistelyyn ja
painotyöhön
3.000
Sarjakuvamuseo ry
yhteistyöhankkeeseen "Suomi 100 vuotta sarjakuvassa - historian tutkiminen
nykysarjakuvan keinoin"
5.000
6
Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali
luontoelokuvafestivaalin kehittämiseen ja järjestämiseen
5.000
Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry
kansainvälisten liedin, oopperan, kamarimusiikin ja eri instrumenttien
korkeimman tason mestarikurssien sekä laajan konserttisarjan järjestämiseen
10.000
Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys ry
mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa
10.000
Sodankylän elokuvafestivaali ry
Suomi 100 vuotta elokuvaohjelmiston tuottamiseen Sodankylän elokuvajuhlille
20.000
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
kansalliseen sotavankiprojektiin, jolla tuotetaan modernilla teknologialla
toteutettava kattava tietokanta Neuvostoliitossa olleista suomalaisista sotavangeista
45.000
Sotilaskotiliitto ry
sotilaskotityön historian kirjoituksen loppuunsaattamiseen
10.000
Suomalainen kamariooppera
kolmen kotimaisen musiikkiteatteri- ja oopperakantaesityksen toteuttamiseen
20.000
Suomalaiset historiapäivät ry
XVIII Suomalaisten historiapäivien järjestämiseen
10.000
Suomen Benelux-instituutti
uusien suomalaisteosten yhteistilauksiin Keski-Euroopan ja Suomen
taidetoimijoiden kanssa
10.000
Suomen Historiallinen Seura
kansainvälisen konferenssin "Uudistusten ja vallankumousten Suomi ja Eurooppa
1917-1919" järjestämiseen sekä yleisötapahtumiin itsenäistymisen historiasta ja
merkityksestä
6.000
Suomen Kuurosokeat ry
Koskettavin veistos -näyttelyn järjestämiseen Sanomatalossa sijaitsevassa
Art Galleria Kaarisillassa yhteistyössä Suomen Kuvanveistäjäliiton kanssa
3.000
Suomen Lottaperinneliitto ry
Lottaperinneliiton 25-vuotishistorian kirjoittamiseen
5.000
Suomen merihistoriallinen yhdistys ry
"Merihistorian Päivät. Teemana Suomi saarena"-tapahtuman järjestämiseen
Merikeskus Vellamossa
Suomen Merimieskirkko ry
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
10.000
150.000
7
Suomen Meripelastusseura ry
vapaaehtoisten meripelastajien turva- ja suojavarusteiden hankintaan, koululaiva
Jenny Wihurin koulutuspurjehduksiin, kansainväliseen meripelastajavaihtoon sekä
120-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen
150.000
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
nuorisopurjehdustoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön
kanssa sekä kansainväliseen yhteistoimintaan
20.000
Suomen Partiolaiset ry
partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen
30.000
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa esitteleviin
kirjahankkeisiin ”Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968-2018”– 50-vuotishistoriikki ja
”Alhaalla” – Rauhanturvakokemuksia 1956-2016
Suomen Saksan Instituutin Säätiö
teemamaahankkeen "Aus Finnland" -kulttuurifestivaalin toteutukseen
5.000
15.000
Suomen sanataideopetuksen seura ry
lasten ja nuorten kirjallisuudentuntemuksen, medialukutaidon ja itseilmaisun
kehittymiseen kaverikirjavinkkivideoiden avulla
5.000
Suomen Solistiyhdistys ry
konserttitoimintaan
8.000
Suomen Tanssi- ja Sirkustaiteilijat ry
Historian liike -projektiin
10.000
Suomen Viron-instituutti
Suomi 100 -suurkonsertin osana järjestettävään nuorten muusikoiden klassisen
musiikin konserttiin Tallinnan Vapaudenaukiolla
15.000
Suomen Yrittäjänaiset ry
Naisten yritykset kasvuun -hankkeeseen
8.000
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Keskikesän lavatanssit Villa Lantessa 2017 -tieteellis-taiteellisen tapahtuman
järjestämiseen
50.000
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr
Wihurin stipendiin nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi
Suomen Rooman-instituutissa
25.000
8
Taloudellinen tiedotustoimisto ry TAT / Yrityskylä
peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja
yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa ja
konseptin laajentamiseen peruskoulun yhdeksännellä luokalla
30.000
Tampereen Pianoseura ry
kansallisen pianokilpailun järjestämiseen
30.000
Tanssiareena ry
Liikkeellä marraskuussa -festivaalin 30-vuotisjuhlavuoden järjestämiseen
10.000
Tanssille ry
ammattilaistuntien ja työpajojen järjestäminen tanssin ammattilaisille
7.000
Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry
nuorille suunnatun tanssiteoksen ja siihen liittyvän työpajan tuottamiseen osana
Taidetestaajat-hanketta ja Suomi 100 -juhlavuotta
10.000
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys Ry/Lelumuseo Hevosenkenkä
"Leikin laboratorio" - Lelumuseo Hevosenkengän uudistushankkeen suunnittelu- ja
käsikirjoitustyöhön
20.000
Teatteri Telakka ry
teatteriyhteistuotannon käynnistämiseen Suomen ja Venäjän välillä
20.000
Teatteri&Tanssi+Sirkus / Kustannusosakeyhtiö Teatteri
Ohjausprosessit nykyteatterissa -artikkelisarjaan
10.000
Tekniikan museon säätiö
Tekniikan maa -Tekniikan museon päänäyttelyn kokoelmatyöhön
20.000
Tuglas-seura
Sinuiksi Suomen kanssa – suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri tutuksi
virolaisille maahanmuuttajille -hankkeeseen
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja
opiskelijoiden koulutukseen
5.000
170.000
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
Nuori Näyttämö -hankkeeseen
20.000
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
kaikille suomalaisille avoimen taivaanilmiöiden sovelluksen Taivaanvahti
tietoturvaan
20.000
Uteliaat muusikot ry
Tulkinnanvaraista-konserttisarjaan ja UMUU-orkesterin toimintaan
10.000
9
Vaasa Entrepreneurship Society ry
korkeakouluopiskelijat, energia-alan yritykset ja sijoittajat yhdistävän
Energyspin-tapahtuman järjestämiseen sekä Euroopan 30 lupaavimman
energia-alan kasvuyrityksen selvitysprojektiin
5.000
Vihreä Keidas ry
Wihurin rahaston lahjoittaman huumenuorten vastaanottokodin toimintaan ja
yhdistyksen 50-vuotishistoriikin kirjoittamiseen
85.000
Viitasaaren kesäakatemia ry
ohjelmakokonaisuuteen "Taide ja taiteen autonomia tänään" Viitasaaren Musiikin
aika -festivaalilla osana Suomi 100 -juhlavuotta
10.000
We Jazz Oy
We Jazz 2016 -tapahtuman järjestämiseen
10.000
Wihurin tutkimuslaitos
sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen sekä laitehankintoihin
1.800.000
YKSITYISHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT:
Doctor of Musical Arts Lucy Abrams
väitöskirjatyöhön "An artistic and sociocultural comparison of classical music in
Finnish and American culture through the lens of contemporary clarinet repertoire"
Balettioppilas Rasmus Ahlgren
baletin ammatillisiin opintoihin Vaganova Ballet Acadymyssa Pietarissa
Master of Science in Finance Shaker Ahmed
väitöskirjatyöhön "CEO characteristics and Riskiness of Banks"
12.000
5.000
12.000
Kirjailija-kuvittaja Marja Aho
nuortenromaanin "Puunhalaaja" kirjoittamiseen
5.000
Diplomi-insinööri Timo Aho
väitöskirjatyöhön "Avaruusteknologian kehitys Suomessa: seuraavan sukupolven
aurinkokennojen uudet valmistusmenetelmät satelliittisovelluksissa"
5.000
Musiikin maisteri Joonas Ahonen
Beethovenin Diabelli-variaatioiden levytykseen
4.000
Tanssija Hanna Ahti
taiteelliseen työskentelyyn "(les temps d')Hanna"-projektissa
5.000
10
Filosofian tohtori Janne Alahuhta, filosofian tohtori Leena Nurminen ja
filosofian tohtori Minna Väliranta
tutkimukseen vesikasviyhteisöjen muutoksesta ja taustalla vaikuttavista
ympäristömuuttujista viimeisten vuosikymmenten aikana
Kauppatieteiden maisteri Antti Alakiuttu
väitöskirjatyöhön "Vaihtovelkakirjalainat osana hedge-rahastojen
sijoitusstrategioita"
10.000
24.000
Diplomi-insinööri Tuomo Alasalmi
väitöskirjatyöhön "Luokittelutulosten luotettavuusarvion parantaminen"
5.000
Filosofian maisteri Katri Alatalo
romaanin "Ikuisesti, siskoni" kirjoittamiseen
4.000
Filosofian tohtori Elke Albrecht ja nuottigraafikko Jani Kyllönen
väitöskirjatyöhön "Incipits for the Aho work catalogue"
3.000
Tekniikan tohtori Harri Ali-Löytty työryhmä
tutkimukseen "Kirkasta valoa aurinkopolttoaineiden tuotantoon –
valosähkökemiallisen rajapinnan kemiallinen analyysi synkrotronisäteilyä
hyödyntäen"
50.000
Filosofian tohtori Jukka Alinikula työryhmä
somaattisen hypermutaation kohdistumista genomiin selvittävään tutkimukseen
50.000
LL.M. Céline Aludaat-Dujardin
väitöskirjatyöhön "Engineering the human body, a legal, ethical and anthropological
perspective"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Jenna Andersson
väitöskirjatyöhön ''Organisaation tietoturva ja modernisoitunut työ
digitalisoituvassa yhteiskunnassa''
24.000
Filosofian maisteri Ilari Angervo
väitöskirjatyöhön "Spin-valves from SFMO thin films"
24.000
Musiikin opiskelija Mikko Antila
harjoitteluun, mallettien hankintaan ja osallistumiseen kansainväliseen
lyömäsoitinkilpailuun Chicagossa
Doctor of Philosophy Hanne Appelqvist, filosofian tohtori Sami Pihlström ja
teologian maisteri Panu-Matti Pöykkö
kansainvälisen kokouksen Wittgenstein and the Limits of Language järjestämiseen
Diplomi-insinööri Anna-Maija Arola
väitöskirjatyöhön "Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen
särmättävyyden arviointiin"
2.500
2.000
5.000
11
Musiikin maisteri Nazig Azezian ja musiikin maisteri Jussi Makkonen
sellolle ja pianolle sävellettävän, kolmiosaisen nykymusiikkikokonaisuuden
tilaamiseen kolmelta suomalaiselta säveltäjältä
Sirkustaiteilija Inga Björn, sirkustaiteilija Saana Peura ja
sirkustaiteilija Tuomas Vuorinen
nykysirkusteos "Machinen" valmistamiseen
12.000
6.000
Filosofian tohtori Jukka von Boehm
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Intoxicating Dreams: The Theatrical
Gesamtkunstwerk in Germany and Russia From Late 19th Century till the 1930s"
28.000
Doctor in Archaeology Rick Bonnie
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Tracing Material Religion in Early Roman
Judaea: Contextual Archaeology, Archaeometry, and Environmental Sciences"
28.000
Filosofian maisteri Olivier Brabant
väitöskirjatyöhön "Favouring emotional regulation and creativity in Music Therapy
through a short cardiorespiratory intervention"
24.000
Filosofian maisteri Billy Braithwaite
väitöskirjatyöhön "Parallel Constrained Optimization Algorithms in Higher-Order
Probabilistic Graphical Models: Applications in Hyperspectral Imaging"
24.000
Filosofian tohtori Matias Buchholz
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Bubastoksen hiiltyneen papyrusarkiston
julkaisu"
28.000
Master of Science Chenyang Cai
väitöskirjatyöhön "Lämpökäsitellyn puutavaran rakenteelliset ja kemialliset
muutokset sää- ja kosteusaltistuksessa"
24.000
Master Degree Xinjie Chen
väitöskirjatyöhön "Rooted Cosmopolitanism in Sámi Music CD Productions,
2000-2010"
24.000
Master Jose Luis Cortell Añó
osallistumiseen ARD Music competition -kilpailuun Münchenissa
4.500
Master of Science Dalia D'Amato-Pihlman
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Business Sustainability Narratives
in the Forest Sector"
28.000
Kirjailija Samuel Davidkin
romaanitrilogian kahden viimeisen osan kirjoittamiseen
12.000
12
Master's Degree in Quantitative Methods in Economics and Business
Nasim Dehghan Hardoroudi
väitöskirjatyöhön "Problems in the context of portfolio optimization"
12.000
Musiikin maisteri Tomas Djupsjöbacka ja työryhmä
jousikvartetti Meta4:n taiteelliseen työhön
20.000
Valtiotieteiden maisteri Tapio Enberg
väitöskirjatyöhön "Informaatiosota Suomessa kylmässä sodassa - Neuvostoliiton
propagandan ja kulttuuridiplomatian vaikutus Suomen sanomalehdistössä
1957-1991"
24.000
Filosofian tohtori Timo Enqvist
tutkimukseen "Neutriinoiden massahierarkian mittaaminen JUNO-kokeella"
9.000
Humanististen tieteiden kandidaatti Anna Eskola
väitöskirjatyöhön "Lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien vaikutus erityisesti
lahjakkaiden oppijoiden koulumenestykseen"
8.000
Musiikin kandidaatti Sara Etelävuori
kansainvälisiin viulukilpailuihin osallistumiseen
3.000
Teatteritaiteen maisteri Lija Fischer ja työryhmä
immersiivisen teatteriesityksen 13.Tunti valmistamiseen
Tietokirjailija Timo Kalevi Forss
Suomalainen tango -tietokirjan kirjoittamiseen
14.000
5.000
Teatteritaiteen maisteri Johanna Freundlich ja Rikos ja rangaistus -työryhmä
Dostojevskin "Rikos ja rangaistus"-romaaniin perustuvan kolmen hengen
kiertävän esityksen valmistamiseen nuorille, nuorille aikuisille ja aikuisille
12.000
Filosofian tohtori Elise Garritzen
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Historiantutkijat, ammattimaistuminen ja
paratekstien käyttö 1800-luvun jälkipuolen Britanniassa"
28.000
Filosofian maisteri Lena Gottelier
väitöskirjatyöhön "Uuden laulun aika. Lyyrinen kansanrunotraditio nykyrunouden
tyylikeinona 2000-luvun ihmisen ja yhteiskunnan hahmottamisessa."
24.000
Kauppatieteiden maisteri Eini Haaja
väitöskirjatyöhön "Collective international opportunity recognition – A case study
of Finnish maritime company networks exploring business opportunities in the
Norwegian and Russian Arctic"
24.000
13
Filosofian tohtori Eero Haapala
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Physical Activity, Diet, and LearningExploring Causality between Health Behaviors and Cognitive Functions in Children
and Adolescents"
28.000
Musiikin maisteri Hanna Haapamäki ja työryhmä
poikkitaiteellisen Reflections of Identity- teoksen ja videomateriaalin tekemiseen
7.000
Diplomi-insinööri Janne Haapanen
väitöskirjatyöhön "Nesteliekkiruiskutuksella valmistettavien toiminnallisten
nanopinnoitteiden kehittäminen"
5.000
Kauppatieteiden kandidaatti Antti Haataja
tietokirjan "Saamenmaa" kirjoittamiseen
6.000
Diplomi-insinööri Oskari Haiko
väitöskirjatyöhön "Mikrorakenteen vaikutus terästen kulumiseen"
5.000
Kauppatieteiden tohtori Sari Hakapää
tutkimukseen "Millainen on hyvä toimituslauseke? Arvonlisäverotuksen vaikutus
kansainvälisen kaupan toimituslausekkeen valintaan"
14.000
Kauppatieteiden maisteri Tuuli Hakkarainen
väitöskirjatyöhön "Experts and their interactions in the global collaboration context"
24.000
Musiikin tohtori Tuija Hakkila
Dussek-levytyksen toteuttamiseen
5.000
Filosofian lisensiaatti Pekka Hako
musiikki- ja kulttuuriyksityisarkiston saattamiseen luovutuskuntoon julkisille
arkistoille
6.000
Filosofian maisteri Anne-Mari Halonen ja työryhmä
Novelliantologia, suomalaisten novellien kääntämiseen espanjaksi
4.000
Doctor of Science Lauri Halonen
kansainvälisen konferenssin "25th Colloquium on High-Resolution Molecular
Spectroscopy" järjestämiseen Helsingissä
5.000
Filosofian maisteri Elina Halttunen-Riikonen
varhaismoderneja naisfilosofeja esittelevän verkkoaineiston toteuttamiseen
Filosofia.fi-portaaliin
2.000
Muusikko Burhan Hamdon
suomalais-arabialaiseen yhteistyöprojektiin musiikin alalla muusikoiden,
koululaisten ja Vantaan musiikkiopiston kanssa sekä konserttiin
4.000
14
Filosofian maisteri Janette Hannukainen
toisen runokokoelman viimeistelyyn
5.000
Filosofian maisteri Jani Hannula
väitöskirjatyöhön "Kehittämistutkimus: matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden
matemaattinen ja pedagoginen sisältötieto ongelmalähtöisessä oppimisessa"
24.000
Diplomi-insinööri Atte Harjanne
väitöskirjatyöhön "Ilmastopalveluiden käyttö ja vaikuttavuus"
24.000
Filosofian tohtori Virpi Harju ja työryhmä
tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen "Vallan ja oikeuden kuvallisuus kuninkaasta
presidenttiin"
10.000
Valtiotieteiden maisteri Niko Tapio Hatakka
väitöskirjatyöhön "Populism in the hybrid media system: Online populist
counterpublics interacting with institutionalized politics and the mainstream
media”
24.000
Musiikin maisteri Pauliina Haustein
taiteellisiin tohtoriopintoihin Guildhall School of Music and Dramassa, Lontoossa
10.000
Filosofian maisteri Joona Havukainen
väitöskirjatyöhön ”Charged Higgs boson in the fully hadronic
tau decay channel at the CMS”
24.000
Filosofian tohtori Mikko Heikkilä
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Millaista oli keskiajan suomi - keskiaikaisen
suomen kielen sanasto ja äänneasu"
18.000
Teologian lisensiaatti Jorma Heikkinen (piispa Arseni)
väitöskirjatyöhön "Kesaropapismi Jumalanäitiä esittävissä Valamon
1700-1800-lukujen ikoneissa"
12.000
Filosofian maisteri Esko Heinonen
väitöskirjatyöhön "Minimaalipinnat Cartan-Hadamard-monistoilla"
24.000
Valokuvaaja Jonne Heinonen
dokumentaariseen valokuvaprojektiin Suomen romanivähemmistöstä Suomessa
6.000
Musiikin maisteri Asko Heiskanen
klarinetin hankintaan
8.000
Diplomi-insinööri Niina Helistö
väitöskirjatyöhön "Energiainvestointien joustavuuden arvon määrittäminen"
Doctor of Philosophy Marjut Helminen
Venäjän kuvataiteen modernisteja käsittelevään romaanikäsikirjoitukseen
24.000
5.000
15
Filosofian maisteri Anni Herranen
väitöskirjatyöhön "Stressisignaloinnin rooli kuuloelimen aistin- ja
hermosolutuhossa"
Kasvatustieteen maisteri Janne Hiedanniemi, kasvatustieteen kandidaatti
Tuomas Hiedanniemi ja tietotekniikan kandidaatti Kari Saarilahti
kouluissa toteutettavaan hankkeeseen "Ihan oma juttu – Musiikkiteknologia
luovuuden tukena"
24.000
14.000
Diplomi-insinööri Anna-Maija Hietajärvi
väitöskirjatyöhön "Yhteistoiminnalliset projektien toteutusmuodot
rakennusteollisuudessa – onnistuneen allianssihankkeen mahdollistavat
mekanismit"
5.000
Valtiotieteiden tohtori Heikki Hiilamo ja tohtoriopiskelija Antti Kääriälä
tutkimushankkeeseen "Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvointi
nuorina aikuisina Pohjoismaissa"
8.000
Filosofian maisteri Markus Hilander
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Maantieteellinen ajattelu nuorten
vahvuuksien tunnistamisessa"
12.000
Taiteen maisteri Lauri Hirvonen
Inka-kuvakirjan tekoon
4.000
Musiikin maisteri Markus Hohti ja vapaa taiteilija Samuli Kosminen
elektroakustisen teoksen sävellys- ja levytysprojektiin, "Mario Sprüngli"
9.000
Kauppatieteiden maisteri Topi Hokkanen
väitöskirjatyöhön "Essays in optimal environmental regulation"
12.000
Näyttelijä-miimikko Reetta Honkakoski ja työryhmä
fundamentalismin synnystä kertovan fyysisen teatteriteoksen Pulpetti
valmistukseen
12.000
Oikeustieteen maisteri Kristiina Honko
väitöskirjatyöhön "Sotilaallisen voimankäytön yksityistämisen vaikutus
ihmisoikeuksien toteutumiseen aseellisissa konflikteissa valtion vastuun
näkökulmasta"
12.000
Filosofian maisteri Juhani Hopkins
väitöskirjatyöhön "Sexy glowing may be costly: The costs and benefits of female
glowing in the common glow-worm (Lampyris noctiluca)"
24.000
Oikeustieteen lisensiaatti Heikki Huhtamäki
väitöskirjatyöhön "Turvaamistoimet ja tilien turvaamismääräykset
elinkeinotoiminnassa"
8.000
16
Filosofian tohtori Simo Huotari
tutkimukseen "Biomassasta tehokkaammin polttoaineeksi"
9.000
Kasvatustieteen maisteri Vuokko Hurme
Pikkurillin vanhuskirja -tietokirjan kirjoittamiseen lapsille vanhuksista
4.000
Filosofian maisteri Antti Hurskainen
esseeteoksen kirjoittamiseen
4.000
Filosofian maisteri Sonja Hurskainen
väitöskirjatyöhön "Ympäristötekijöiden vaikutus harvinaisen boreaalisen
kämmekän elinkelpoisuuteen"
24.000
Filosofian maisteri Kaisu-Leena Hynnä
väitöskirjatyöhön "Popularisoitua kapinaa lihavuuden puolesta:
Fat pride, seksuaalisuus ja media-aktivismi"
12.000
Videoartenomi Ari Häkkinen
Meri joka katosi -luontodokumentin kuvaus-, ohjaus- ja editointityöhön
Doctor of Health Sciences Arja Häkkinen ja työryhmä
tutkimukseen "Biomekaaninen jalkine ja painoa keventävä tuki polven nivelrikon
vaihtoehtoisena hoitomuotona"
5.000
10.000
Tietokirjailija Ville Hänninen
Sadan vuoden päälliset -kirjaan itsenäisen Suomen kirjankansista
8.000
Tekniikan tohtori Marko Höyhtyä
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Application of frequency sharing techniques
in satellite communications"
5.000
Filosofian tohtori Pasi Ihalainen
konferenssin 5th International PhD Conference of the Association for Political
history järjestämiseen
5.000
Filosofian tohtori Liisa Ilvonen
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Uusia Bayes-menetelmiä menneiden
ympäristöolosuhteiden ymmärtämiseksi”
28.000
Bachelor of Science Satu Immonen
väitöskirjatyöhön "Syntymäkohorttitutkimus alkoholin kohtuukäytön
aivovaikutuksista"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Annica Isacsson, kasvatustieteen tohtori Arto Salonen ja
lisensiaatti Auli Guilland
OTTO-hankkeeseen, joka kohdistuu korkeakouluopiskelijoiden eri tutkintojen ja
toimialojen ylittävien työelämä- ja työllistymistaitojen, nk. transversaalien taitojen
tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen
24.000
17
Filosofian maisteri Sanna Isto
nuortenromaanin kirjoittamiseen
5.000
Kirjailija Jukka Itkonen
kaunokirjalliseen työskentelyyn
5.000
Teatteritaiteen maisteri Miko Jaakkola ja työryhmä
Presidentin odotussali -esityksen toteuttamiseen
12.000
Säveltäjä Pertti Jalava
sävellystyöhön
12.000
Elintarviketieteiden maisteri Elli Jalo
väitöskirjatyöhön "Tunteiden, mielialan ja stressin merkitys ruokavaliolle ja
painonhallinnalle – kohti yksilöllisempää painonhallintaohjausta"
24.000
Musiikin maisteri Ulla-Sisko Jauhiainen ja työryhmä
Kalevalainen ensiapulaukku K-18 -esityksen valmistamiseen
3.000
Valtiotieteiden tohtori Jan Johansson
tietokirjan "Suomalainen yhteiskunta ja vammaisuus: matkalla ruotujärjestelmästä
kohti YK:n vammaissopimusta" kirjoittamiseen
5.000
Filosofian maisteri Simo Jokinen
väitöskirjatyöhön lannoitetypen kertymisestä kasveihin sekä ympäristölle haitallista
karkaamista ilmakehään ja vesistöihin
Master of Arts in Theatre Sonja Jokiniemi ja työryhmä
Blab-esitysteoksen tuotantoon ja toteutukseen
Musiikin maisteri Paavali Jumppanen ja Väyläfestivaalin suunnittelutyöryhmä
kolmen konsertin järjestämiseen vuonna 2017 Tornionjokilaaksossa käynnistyvää
uutta Väyläfestivaali-kulttuuritapahtumaa varten
24.000
6.000
20.000
Diplomi-insinööri Eveliina Jutila
väitöskirjatyön "Functional wicking surfaces" loppuunsaattamiseen
5.000
Muusikko Hanna Juutilainen ja työryhmä
sävellystilaukseen, konsertin valmistamiseen ja triokiertueeseen Pohjois-Savossa
4.000
Musiikin maisteri Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
barokin ajan viulumusiikin opiskelumateriaalin luomiseen 'modernin'
viulunsoiton opiskelijoille ja kokoelman julkaisemiseen internetissä kaikkien
käyttöön
10.000
Diplomi-insinööri Antti Juhani Kaijalainen
väitöskirjatyöhön "Suorasammutettujen korkealujuusterästen mikrorakenteen
vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin ja särmättävyyteen"
5.000
18
Jazzmusiikin maisteri Kalle Kalima
sävellykseen kamariorkesterille ja sähkökitaralle
Tanssitaiteen maisteri Kati Kallio, artenomi Mika Ailasmäki ja
liiketalouden kandidaatti Esa Westaman
Flowta etsimässä -tanssielokuvahankkeeseen
8.000
5.000
Filosofian maisteri Katja Kallio
romaanin kirjoittamiseen
6.000
Master of Physics with First Class Honours Emmi Kantola
väitöskirjatyöhön "Uudenlaisten puolijohdekiekkolasereiden kehittäminen
merkittäviä sovelluksia varten"
5.000
Filosofian tohtori Hanna Karhu ja työryhmä
konferenssin "GENESIS – syntyprosessit ja arkistoaineistot ihmistieteissä ja
taiteidentutkimuksessa" järjestämiseen
4.000
Taiteen maisteri Arja Karhumaa
väitöskirjatyöhön ”Graafinen suunnittelu kirjoittamisena ja paikantuneena tietona:
’Epägenesis’ ja tekstin materiaalisuus”
Taiteen maisteri Salli Kari
rintasyöpää käsittelevän sarjakuvaromaanin toteuttamiseen
12.000
5.000
Valtiotieteiden tohtori Jenni Karimäki
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Suomalaisen liberalismin historia
itsenäistymisestä EU-Suomeen"
28.000
Kauppatieteiden maisteri Naomi Kasahara
väitöskirjatyöhön "Exploring the Brand Meanings of Scandinavian Brands in the
Japanese Social and Cultural Contexts"
12.000
Konserttipianisti Anne Kauppi
György Ligetin 18 Etydiä levytyksen loppuunsaattamiseen ja teoksen esittämiseen
Suomessa
12.000
Teatteritaiteen maisteri Otso Kautto
väitöskirjatyöhön "Merkitty mahti: rituaalin käsitettä, uskottavuuden luomista,
rituaalin tajua ja mahdin mahdollisuutta näyttämöllisyyden kautta, ja näyttämöä
rituaalin käsitteen kautta katsova taiteellinen tutkimus"
24.000
Tanssitaiteen maisteri Simo Kellokumpu
Contextual Choreography taiteellisen tutkimuksen väitöskirjatyöhön
12.000
Kauppatieteiden maisteri Laura Kemppainen
väitöskirjatyöhön "Human-centered business models for platform operators in the
context of preventive connected healthcare"
12.000
19
Sirkusartisti Henni Kervinen ja sirkustaiteilija Jenni Kallo
”Fröken Helga”-klovneriasoolon valmistamiseen
8.000
Doctor of Philosophy Abolfazl Keshvari
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Non-parametric approach to classifying via
shape restricted functions"
14.000
Kasvatustieteen maisteri Jonna Kesäläinen
väitöskirjatyöhön "Erityisryhmissä olevien lasten stressin säätely - yhteydet
toiminnanohjaukseen, tarkkaavaisuuteen ja kielellisiin taitoihin"
24.000
Filosofian maisteri Elina Kettunen
väitöskirjatyöhön "Diversity and evolution of dark filamentous microfungi on
plant exudates"
24.000
Master of Science Mahdi Khosravi
väitöskirjatyöhön "Analyzing the complexities of urban underground construction
concerning the planning and management by studying a case in Tampere"
12.000
Terveystieteiden tohtori Sinikka Kilpikoski
iskiaksen hoitomenetelmiä vertailevaan satunnaistettuun monikeskustutkimukseen
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan keskussairaaloissa
10.000
Taiteen maisteri Sakari Kirjavainen ja näyttelijä Ella Pyhältö
runoesityksen valmistamiseen
5.000
Diplomi-insinööri Jenni Kiventerä
väitöskirjatyöhön "Geopolymerisation of sulphidic mine tailings"
5.000
Diplomi-insinööri Ville Klar
väitöskirjatyöhön "Uusien puukuitupohjaisten tuotteiden valmistusprosessit ja
niiden kehitys"
5.000
Musiikin maisteri Angelika Klas-Fagerlund ja työryhmä
espanjalaisen barokkioopperan (Antonio de Literes:Los Elementos) valmistamiseen
8.000
Taiteen maisteri Leena Knif
väitöskirjatyöhön" Kuvataideopetus moninaisuuteen, tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen kasvamisen tilana"
12.000
Diplomi-insinööri Niina Koivikko
väitöskirjatyöhön "Rikkiyhdisteillä kontaminoituneen metanolin hapetus
formaldehydiksi vanadiini- ja titaanipohjaisilla katalyyteillä"
5.000
Kirjailija Tatu Kokko
historiallisen romaanin kirjoittamiseen
3.000
20
Kauppatieteiden maisteri Tero Tuomas Kokko
väitöskirjatyöhön "Kunnallisalan johtamisen haasteet: avaintoimijoiden tarinat
jännitteiden ilmentäjänä"
12.000
Filosofian maisteri Mikko Konki
väitöskirjatyöhön "Alzheimerin taudin epigenomiikka ja molekulaariset
mekanismit"
24.000
Filosofian maisteri Saara-Maija Kontturi
väitöskirjatyöhön "Lääkärikunnan synty: Suomen lääkärit n. 1750 - 1850"
24.000
Diplomi-insinööri Janne Matias Korhonen
tutkimukseen "Cheating with technology: Diesel car emission scandal and its
management implications in light of theory of constraints"
14.000
Teatteritaiteen lisensiaatti Riku Korhonen ja Sotapappi-työryhmä
Sotapappi-produktion valmistamiseen
3.000
Filosofian maisteri Matias Koriseva
väitöskirjatyöhön "Rakenteena rakenteettomuus - Veijo Meren romaanien poetiikka"
24.000
Master of Arts Otso Kortekangas ja filosofian maisteri Panu Savolainen
Kaupunki maailman keskellä -lastenkirjan loppuunsaattamiseen
16.000
Teatteritaiteen maisteri Ossi Koskelainen ja työryhmä
Raivon historia -esityksen valmistamiseen
Kauppatieteiden maisteri Satu Koskinen
väitöskirjatyöhön "Examination of the dyadic CEO - Chair of the Board relationship
from the perspective of leadership"
8.000
24.000
Kulttuurituottaja Paula Kovanen ja Musiikki on elämää -työryhmä,
muusikko Pauli Korjus ja muusikko Väinö Wallenius
kehitysvammaisille lapsille suunnatun musiikkiprojektin kehittämiseen
5.000
Filosofian maisteri Anna Krohn, professori Veijo Murtomäki ja
professori Timo Virtanen
6. kansainvälisen Jean Sibelius -kongressin julkaisuun
4.000
Proviisori Sini Kuitunen
väitöskirjatyöhön "Lääkitysturvallisuus laskimonsisäisessä lääkehoidossa: vakavat
lääkityspoikkeamat, korkean riskin lääkkeet ja lääkehoitoprosessin suojaaminen"
12.000
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Emmi Kuivainen
kotimaisen sipulintuotannon Fusarium-ongelmaa käsittelevään väitöskirjatyöhön
24.000
Musiikin tohtori Veli Kujala ja musiikin tohtori Susanne Kujala
Free Finland -konserttisarjan järjestämiseen
3.000
21
Elintarviketieteiden maisteri Mari Kukkola
väitöskirjatyöhön "Ruokinnan ja prosessoinnin vaikutus maidon polaarisiin
lipidiyhdisteisiin"
24.000
Tekniikan tohtori Leena Anna Ilona Kunttu
tapaustutkimukseen "Yliopistojen ja yritysten välisessä tutkimusyhteistyössä
syntyneiden innovaatioiden kaupallistaminen"
14.000
Filosofian maisteri Juri Kuorelahti
väitöskirjatyöhön "Fermi-nesteteorian sovellus ohuissa helium-3-kalvoissa"
24.000
Filosofian maisteri Aija Kuparinen ja filosofian maisteri Jenni Hurmerinta
kirjallisuusterapia- ja sanataideryhmien järjestämiseen saattohoitopotilaille ja
tekstien pohjalta koottavan kirjan kirjoittamiseen
5.000
Tekniikan lisensiaatti Matti Kurkela
väitöskirjatyöhön "Mittatarkkojen 3D-menetelmien kehittäminen muotoilu- ja
taidealojen tutkimukseen ja käytäntöön"
5.000
Teatteritaiteen maisteri Marjaana Kuusniemi-Korhonen ja työryhmä
naisen keski-ikää ja keskiaikaa käsittelevän teatteriesityksen valmistamiseen
11.000
Master of Science in Public Health Emma Kwegyir-Afful
väitöskirjatyöhön "Is heavy physical workload associated with adverse pregnancy
outcome? – Finnish Population-Based Register Study"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Hannele Kyrönlahti
väitöskirjatyöhön "Interaktiivinen viestintä ja sen vaikutus B2B yritysten
markkinointiin sosiaalisessa mediassa"
12.000
Terveystieteiden maisteri Kaisa Kähkönen
väitöskirjatyöhön "Kasvis-sapere – Kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään
oppiminen ja oppimisen yhteys ruokakasvatukseen kotona ja varhaiskasvatuksessa"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Perttu Kähäri
väitöskirjan jälkeisiin tutkimuksiin "Aluepääkonttorit" ja "Kansainväliset start upit"
14.000
Filosofian maisteri Juha Kämäräinen
väitöskirjatyön "Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden kytkeytyminen
aikaisempaan tietoon" loppuunsaattamiseen
24.000
Filosofian maisteri Aki Kärnä
väitöskirjatyöhön "Lanssipuhalluksen ja CAS-OB lämmitysvaiheen mallinnus"
12.000
Filosofian maisteri Janne Könönen
teoksen "Joulukuu 1917 - Suomen itsenäistymisen ihme ja ihmiset" kirjoittamiseen
3.000
22
Filosofian maisteri Maija Laaksonen
väitöskirjatyöhön "Puutiaislevitteiset patogeenit Suomessa"
24.000
Filosofian maisteri Natalia Lahén
väitöskirjatyöhön "Formation of galaxies in a group environment"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Katja Lahikainen
väitöskirjatyöhön "Viralliset ja epäviralliset tiedonvaihtomekanismit alueellisessa
yrittäjyysekosysteemissä"
12.000
Oikeustieteen maisteri Johanna Lahti
väitöskirjatyöhön "Valtiosopimukset ja valta - Kenellä on toimivalta sitoutua
Suomen puolesta kansainvälisiin velvoitteisiin?"
12.000
Filosofian maisteri Suvi Lahtonen
väitöskirjatyöhön "Kotirintamakuvaukset suomalaisessa toista maailmansotaa
käsittelevässä sotakirjallisuudessa"
24.000
Teologian tohtori Tuija Laine
tutkimukseen "Kommunikaatio ja median käyttö protestanttisessa lähetystyössä
1700–1900-luvuilla"
28.000
Oikeustieteen maisteri Riikka-Emilia Laitinen
väitöskirjatyöhön "Rikosten sovittelu ja syyteneuvottelu rikosprosessissa"
12.000
Diplomi-insinööri Tiina Laitinen
väitöskirjatyöhön "Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö
sellu- ja paperiteollisuudessa"
24.000
Filosofian tohtori Jyrki Lappalainen ja työryhmä
tutkimukseen "Miten kasvunvaihtelu näkyy kuhan (Sander lucioperca)
elinkiertostrategiassa?"
13.000
Kauppatieteiden tohtori Jorma Larimo ja doctor Yi Wang
tutkimukseen "Survival and longevity in foreign subsidiary operations: multicountry analysis"
15.000
Filosofian tohtori Pauliina Latvala-Harvilahti ja
filosofian maisteri Niina Naarminen
tutkimukseen "Elävä Suomenlinna. Etnografinen pitkittäistutkimus Unescon
maailmanperintökohteen muutoksista"
Kauppatieteiden tohtori Iris Theresa Lauraéus
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Future Visions in Finland:Teknologisten
murrosten yrittäjälähtöinen ennakointi – Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille
tärkeimmät tulevaisuuden innovaatiot, uudet liiketoimintamallit ja kasvualueet"
28.000
14.000
23
Teatteritaiteilija Paula Laurila ja työryhmä
katuteatteriesityksen Mummot valmistamiseen ja kiertueeseen polkupyörillä
Pohjois-Suomessa
Kauppatieteiden maisteri Ville Lauttamäki
väitöskirjatyöhön "Past, present and future of ground-source heat in Finland.
Examination on issues regarding system installations over a long period of time"
Tietokirjailija Heikki Lehikoinen
Sukelluslabradori Tufunus -lastenromaanin jatko-osan kirjoittamiseen
5.000
24.000
6.000
Diplomi-insinööri Kalle Lehto
väitöskirjatyöhön "Virtuaalinen kolmiulotteinen histologia pehmytkudosten
hienorakenteiden tutkimuksessa"
24.000
Diplomi-insinööri Jonatan Lehtonen
väitöskirjatyöhön "Stokastiset inversio-ongelmat ilmakehätomografiassa"
24.000
Filosofian maisteri Viljami Leino
väitöskirjatyöhön "Konformi-ikkuna hilalla"
24.000
Filosofian maisteri Lasse-Petteri Leppänen
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Valon koherenssi- ja polarisaatioominaisuuksien mittaaminen nanohiukkasilla"
28.000
Filosofian tohtori Maarit Leskelä-Kärki
elämäkerrallisen teoksen "Muistettu ja kerrottu elämä: Minna Krohn (1841–1917)"
kirjoittamiseen
7.000
Filosofian maisteri Juuso Leskinen
väitöskirjatyöhön "Hiukkasfysiikan standardimallin laajennusten ja inflaatiomallien
kosmologiset rajoitukset"
24.000
Diplomi-insinööri Lotta Lind
väitöskirjatyöhön "Working capital models in the value networks"
12.000
Filosofian tohtori Susanna Lindberg
taidefilosofiseen tutkimukseen "Tekniikka taiteessa ja taide tekniikassa"
28.000
Doctor of Philosophy Kirsti Lindberg-Repo ja työryhmä
tutkimukseen "Design Finland 100"
20.000
Kauppatieteiden tohtori Arto Lindblom
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Suomalaisten kuluttajien kulutustottumukset
muuttuvassa vähittäiskauppaympäristössä"
Tanssitaiteen maisteri Ninu Lindfors
taiteelliseen työskentelyyn
8.000
12.000
24
Filosofian maisteri Valtteri Lindholm
väitöskirjatyöhön "Pimeän aineen ja pimeän energian tutkimus Euclidavaruusluotaimella"
Musiikin opiskelija Jalmari Lintunen
marimban hankintaan
24.000
7.000
Kauppatieteiden tohtori Minna Logemann
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen koskien viestintää digitaalisessa,
globaalissa ja monikulttuurisessa kontekstissa
10.000
Restonomi Anna Lumikivi ja parturi-kampaaja Hanna-Maaria Kiprianoff
Laaulkäivv - Laulukaivo - kolttasaamelaisten lasten kielen oppimisen
tukemiseen lastenlaulumateriaalin avulla
24.000
Diplomi-insinööri Meri Lundahl
väitöskirjatyöhön "Nanoselluloosan märkäkuidutus"
24.000
Tanssitaiteen maisteri Jouni Majaniemi, tanssitaiteen maisteri Kaisa Niemi ja
tanssitaiteen maisteri Johanna Ikola
tanssiteoksen Between työstöön
Kauppatieteiden maisteri Meri Malmari
väitöskirjatyöhön "Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa"
5.000
24.000
Diplomi-insinööri Aleksi Mankonen
väitöskirjatyöhön "Fossiilisia polttoaineita korvaavien synteettisten polttoaineiden
tuottaminen uusiutuvalla energialla"
4.000
Kasvatustieteen maisteri Päivi Mansikka-aho
"Nosta lippu salkoon - suomalaiset liputuspäivät"-lasten kuva- ja tietokirjan
kirjoittamiseen ja kuvittamiseen
3.000
Diplomi-insinööri Minna Marin
väitöskirjatyöhön "Microreactors in catalytic oxidation reactions"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Heli Marjanen
Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä (KATE) -hankkeeseen
20.000
Master´s degree in Intrenational Relations Marta Maroni
väitöskirjatyöhön "Internet Governance and law"
12.000
Doctor of Philosophy Antti Matikkala
tutkimukseen "Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
historia"
32.000
25
Terveystieteiden maisteri Hanna-Maria Matinolli
väitöskirjatyön "Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen"
loppuunsaattamiseen
6.000
Musiikin maisteri Anna Maria McElwain
kuudennen The Nordic Historical Keyboard Festivalin järjestämiseen
10.000
Humanististen tieteiden kandidaatti Marissa Mehr
romaanin kirjoittamiseen ja toisen romaanin viimeistelyyn
4.000
Kirjailija Jenni Meresmaa ja taiteen kandidaatti Julia Savtchenko
ennakkoluuloista kertovan lastenkirjan kirjalliseen ja kuvitukselliseen työhön
4.000
Kasvatustieteen maisteri Pekka Mertala
väitöskirjatyöhön "Tieto- ja viestintäteknologian integrointi varhaiskasvatukseen
ammattikasvattajien, opettajaopiskelijoiden ja lasten tulkitsemana"
24.000
Filosofian maisteri Zivile Meskauskaite
väitöskirjatyöhön "Koskettava kuva – koru ruumiillisena kuvamuotona.
Neitsyt Maria -korut 1900–1950 lukujen Suomessa."
12.000
Diplomi-insinööri Jopi Mikkonen
väitöskirjatyöhön "Spektroskopiset menetelmät suusyövän ja sen esiasteiden
todentamisessa"
12.000
Musiikin maisteri Mirva Minkkinen
konserttikanteleen hankintaan
10.000
Filosofian maisteri Tomi Moisio
väitöskirjatyöhön "Erik Enrothin taide"
24.000
Valtiotieteiden maisteri Veera Moll
väitöskirjatyöhön "Kadulta kodin suojaan. Lapsen muuttuva omaehtoinen
liikkuminen Helsingissä 1940–2030"
24.000
Filosofian maisteri Jukka Muiluvuori
väitöskirjatyöhön "Sirpin ja vasaran välissä - henkisen työn tekijöiden luokka- ja
kulttuuritaistelu ennen toista maailmansotaa"
24.000
Diplomi-insinööri Emma Mykkänen
väitöskirjatyöhön "Yksittäisiä elektroneja ja fotoneita - metrologiaa matalissa
lämpötiloissa"
24.000
Musiikin kandidaatti Kaisa Mäensivu
jazzmusiikin maisteriopintoihin Manhattan School of Musicissa
8.000
26
Filosofian maisteri Jarmo Mäkelä
väitöskirjatyöhön "Oppivien Monte Carlo menetelmien käyttö
ilmastomallinnuksessa"
24.000
Master of Educational sciences Kalle Mäkelä
väitöskirjatyöhön "Governing young people through neoliberal management A Genealogy of vulnerability of young people in Finland"
12.000
Filosofian tohtori Susanne Mäkelä
tutkimukseen "Monipuolisempia vuorovaikutusvälineitä digitaalisiin
oppimisympäristöihin: modulaarisen ohjaimen kehitys erityisopetukseen"
11.000
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mari Mäki
väitöskirjatyöhön "Maaperän vaikutus ilmakemiaan: Haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden tuotto ja päästöt maaperäprosesseista"
24.000
Filosofian maisteri Ilkka Mäkinen
väitöskirjatyöhön "Dynamics of canonical loop quantum gravity models"
24.000
Arkkitehti Mikko Mälkki
väitöskirjatyöhön "Suojelu- ja muutostavoitteiden kohtaamisia. Suomenlinnan
vaaliminen osana suunnittelu- ja rakennuskulttuurin muutoksia 1955-1998"
24.000
Diplomi-insinööri Olli Mämmelä
väitöskirjatyöhön "Algorithms for efficient and energy-aware network resource
management in autonomous communications systems"
5.000
Kasvatustieteen maisteri Perttu Männistö
väitöskirjatyöhön "Tasa-arvoinen demokratiakasvatus sekä kriittisen ajattelun
taidot"
24.000
Oikeustieteen tohtori Kalle Määttä ja valtiotieteen kandidaatti Markku Hirvonen
tutkimukseen "Harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten
tietojenvaihdon sääntely ja sen vaikuttavuus"
9.000
Kauppatieteiden tohtori Kristian Möller
tutkimukseen ”Liiketoimintaverkostojen ja innovaatio-ekosysteemien orkestrointi”
8.000
Filosofian maisteri Tellervo Nenonen
väitöskirjatyöhön "Kulttuuri-interventioiden vaikutukset ja kulttuuriharrastamisen
yhteydet koettuun terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun ja eloonjäämiseen"
12.000
Tanssitaiteen maisteri Vera Nevanlinna ja työryhmä
koreografian valmistamiseen yhdessä Ervi Sirénin kanssa
10.000
Doctor of Science in Economics and Business Administration Huu Le Nguyen
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Corporate renewal and value creation:
a multiple stakeholders perspectives"
8.000
27
Doctor of Philosophy Dan Nie
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ''Integration into Finnish society Immigrants’ well-being and working life in Finland''
14.000
Materiaalitekniikan diplomi-insinööri Henna Niemelä-Anttonen
väitöskirjatyöhön "Monifobisten rakenteiden ja pintojen kehittäminen
toiminnallisiin sovelluksiin"
24.000
Diplomi-insinööri Minna Niittymäki
väitöskirjatyöhön "Termisesti ruiskutettujen eristävien keraamipinnoitteiden
dielektriset ominaisuudet erilaisissa olosuhteissa"
12.000
Musiikin maisteri Olga Nikolskaja-Heikkilä
taiteelliseen työskentelyyn ja konserttikiertueen järjestämiseen
7.000
Liikuntatieteiden maisteri Tuuli Nissinen
väitöskirjatyöhön "Lihaskadon ehkäisy ja hoito kahdessa eri lihaskatotilanteessa mekanismit ja vaikutukset selviytymiseen ja lihasfysiologiaan"
12.000
Filosofian tohtori Asko Nivala
tutkimukseen "Posthuman Romanticism. Non-human Agency in the Romantic
Era 1800–1840"
28.000
Filosofian maisteri Johannes Nokkala
väitöskirjatyöhön "Non-Markovianity and Complex quantum networks"
24.000
Tanssitaiteen maisteri Samuli Nordberg ja työryhmä
LCE-kollektiivin kollaboratoriseen kirjoitustyöhön ja julkaisuun "Jaettu
tekijyys itseorganisoituvassa kaupunkiteoksessa"
10.000
Musiikin maisteri Juhani Nuorvala
analogisyntetisaattorin hankintaan
2.000
Filosofian maisteri Antti Nurkkala
väitöskirjatyöhön "Computationally intensive signal processing for modeling with
application to the blast furnace"
24.000
Musiikin kandidaatti Elias Nyman
viulunsoiton maisteriopintoihin Ilya Gringoltsin johdolla Zürichissä
10.000
Musiikin maisteri Matleena Nyman
kansainvälisiin pianokilpailuihin valmistautumiseen ja osallistumiseen,
konsertoimiseen ja jatko-opintoihin
8.000
Taiteen maisteri Mari Oikarinen
taidekasvatustyöpajasarjan kehittämiseen yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon
kanssa ja lastenkulttuuritapahtuman järjestämiseen
5.000
28
Tanssinopettaja Ville Oinonen
taiteelliseen työskentelyyn Helena Franzénin tanssielokuvassa, Saku Koistisen
Exhibition - Man -teoksessa, yhteistyöhön kuvataiteilija Tomas Reganin kanssa sekä
residenssiin Luxemburgissa
12.000
Kauppatieteiden maisteri Anu Ojala
väitöskirjatyöhön "Sources of competitive advantage in the international business
school industry: strategic archetypes and choice of activities"
12.000
Filosofian maisteri Riku Paananen
väitöskirjatyöhön "Kyynelfilmin lipidikerroksen biofysiikka"
24.000
Musiikin maisteri Satu Paavola
väitöskirjatyöhön "Bel canto pianonsoitossa"
10.000
Bachelor of Arts in Illustration Merja Palin
lapsiperheille sekä nuorille ja aikuisille suunnattuihin eläinaiheisiin
piirustustapahtumiin Luonnontieteellisessä museossa
3.000
Musiikin maisteri Osmo Palmu
konserttitoimintaan ja levyn julkaisemiseen
6.000
Juhani Palola ja Lahden Konservatorion Jousisoitinopettajat
Suomen Jousisoitinopettajat ry:n vuorovaikutuspäivien järjestämiseen Lahdessa
3.000
Hallintotieteiden maisteri Annika Palomäki
väitöskirjatyöhön "Changing school in changing society - Finnish Curriculum
reform at local level"
12.000
Tanssitaiteen maisteri Jarkko Partanen ja työryhmä
Flashdance-tanssiteoksen valmistamiseen
5.000
Musiikin opiskelija Joonas Pekonen
viulun hankintaan
6.000
Viulunrakentaja Marko Pennanen
Oberlinin viulunrakennuksen työpajaan osallistumiseen
4.000
Kauppatieteiden maisteri Visa Penttilä
väitöskirjatyöhön, "Yritysten moraalin rakentuminen vuorovaikutuksessa –
kriittisiä näkökulmia yritysvastuuseen"
12.000
Filosofian maisteri Maiju Peura
väitöskirjatyöhön "Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet monimuotoisuuden ja
ekosysteemipalvelujen suojelemisessa metsämaisemassa"
24.000
29
Filosofian maisteri Jarkko Peuron
väitöskirjatyöhön "Vahvasti vuorovaikuttavan, heikosti kytketyn plasman
instabiliteetit ja termalisaatio"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Rebecca Piekkari
workshopin "The Next Generation of International Management Research: The
Organizational and Managerial Challenges Facing Today’s Multinational
Corporations" järjestämiseen
5.000
Musiikin kandidaatti Johannes Piirto
taiteelliseen työskentelyyn ja opiskeluun ulkomailla
3.000
Kauppatieteiden maisteri Noora Pinjamaa
väitöskirjatyöhön "Sähköisten alustojen vaikutus sisällön tuottamiseen ja jakamiseen
verkossa" UC Berkeleyssä
6.000
Master of Science (ECON) Kalliopi Platanou
väitöskirjatyöhön "Identity development in the HR context"
12.000
Doctor of Philosophy (Social Sciences) Irina Poleshchuk
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Temporality of justice: ethics, historicity,
and messianism"
28.000
Kirjailija Anja Portin
lastenkirjan kirjoittamiseen
4.000
Filosofian maisteri Jenni Poutanen
väitöskirjatyöhön "Insights from unseen individuals: Using non-invasive
approaches in population biology and wildlife management"
24.000
Filosofian maisteri Marju Prass
väitöskirjatyöhön komealupiinin leviämisestä ja torjunnasta
24.000
Kuvataiteen maisteri Anssi Pulkkinen
väitöskirjatyöhön "Häiriöitä, katkoksia, murtumia – Destruktio kriittisenä metodina"
24.000
Filosofian maisteri Jonna Pulkkinen
Rautaisannos telaketjua -tietokirjan kirjoittamiseen
6.000
Filosofian maisteri Johanna Pyy
väitöskirjatyöhön "Empiirisillä ja matemaattisilla malleilla laskettujen
metsänjalostuksen taloudellisten hyötyjen vertailu"
24.000
Huilunkorjaaja Johannes Päkkilä
huilunrakentamisen opintoihin Yhdysvalloissa
10.000
30
Kauppatieteiden maisteri Essi Pöyry
väitöskirjatyöhön "Consumers as Companies’ Friends and Patrons - Essays on
Customer Engagement Strategies"
4.000
MSc in Economics and Business Administration Ekaterina Raevskaya
väitöskirjatyöhön "Bloggers as a Marketing Tool: Understanding the Role of
Bloggers and their Brands for Marketers"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Johanna Raitis
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Organizational identity and values –
temporal and contextual perspectives"
14.000
Kauppatieteiden tohtori Risto Rajala ja tekniikan ylioppilas Lauri Saviranta
tutkimushankkeeseen "Liikennetoimialan muutos - Kohti jakamiseen perustuvia
liikkumispalveluja"
20.000
Diplomiviulisti Maarit Rajamäki ja työryhmä
International Minifiddlers -projektin pilottivaiheen viimeistelyyn
20.000
Filosofian maisteri Tuomas Rantala
väitöskirjatyöhön "J. E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä"
12.000
Kauppatieteiden tohtori Noora Rantanen
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Finnish family ownership – creating value and
competitive advantage in the times of economic challenges and crisis"
14.000
Kirjailija Iida Rauma
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Katja Raunio
romaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden tohtori Kimmo Rentola, filosofian tohtori Timo Vihavainen ja
filosofian tohtori Ohto Manninen
dokumenttijulkaisuun Stalin, politbyroo ja Suomi
6.000
10.000
11.000
Master of Science astrophysics Thomas Reynolds
väitöskirjatyöhön "Obtaining a complete census of the supernova activity within the
local universe"
24.000
Tanssitaiteen maisteri Kira Riikonen ja Routa Company työryhmä
"Kahvintuoksuinen tanssi"-nykytanssiteoksen tuotantoon, työpajaan ja
dokumentointiin
10.000
Kauppatieteiden tohtori Timo Rintamäki
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Arvon luominen strategisena kilpailuetuna"
8.000
31
Kauppatieteiden tohtori Tiina Ritvala
tutkimusprojektiin "Cross-sector collaboration between corporations, nonprofits and
governments for positive environmental and social change" liittyvään
tutkimusvierailuun Harvardin yliopistossa
12.000
Diplomi-insinööri Antti Roivainen
väitöskirjatyöhön "Radiokanavan mallintaminen 10 GHz:n taajuusalueella
tulevaisuuden viidennen sukupolven tietoliikennejärjestelmissä"
5.000
Filosofian maisteri Minna-Mari Roms ja musiikin tohtori Maria Kalaniemi
Svalan, uusia sävellyksiä ja suomenruotsalaista musiikkiperinnettä sisältävän
albumin äänittämiseen ja julkaisemiseen
5.000
Teatteritaiteen maisteri Juha Rouhikoski
väitöskirjatyöhön "Valotaiteen aika - ajan ja paikan näkemisen arvoitus"
Musiikkipedagogi Erik Rousi
taiteelliseen työskentelyyn ja laulunopintoihin Wienissä
12.000
6.000
MBA Piyali Rudra
väitöskirjatyöhön "Social License to Operate: The Company Dimension Working within and beyond the CSR Framework"
12.000
Valtiotieteiden maisteri Sini Ruohonen
väitöskirjatyöhön "Puoluelehden tehtävä. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n päääänenkannattajien merkitys puolueiden viestintävälineinä 1991-2011."
24.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Juha Ruusuvuori
romaanin kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Mikko Räkköläinen
väitöskirjatyöhön "Outsourced Foreign Policy: The Policy Impact of Commercial
Military Service Providers"
8.000
24.000
Musiikin opiskelija Aino Räsänen
alttoviulun hankintaan
7.000
Filosofian tohtori Mia Rönkä
lasten tarinallisen tietokirjan "Nähdään majalla, lintuagentit" tekemiseen
4.000
Kasvatustieteen maisteri Marja Saarilahti
väitöskirjatyöhön "Sekvenssikarttaa peliin. Lapsiperheiden arjen tukeminen uuden
perhetyömenetelmän avulla."
Diplomi-insinööri Ari Saastamoinen
väitöskirjatyöhön "Ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen päästömetallurgia"
12.000
4.000
32
Filosofian maisteri Rauno Sainio
kiinalaisen Mai Jian romaanin "Jie mi" suomentamiseen
6.000
Säveltäjä-äänisuunnittelija Sanna Salmenkallio
taiteelliseen työskentelyyn
12.000
Valtiotieteiden tohtori Markku Eino Tapani Salomaa
tutkimukseen "Hajoavat sivilisaatiot murtavat geopolitiikan"
10.000
Teatteritaiteen maisteri Ville Salonen ja työryhmä
Richard Straussin Ariadne auf Naxos -oopperan tuotantoon
10.000
Filosofian maisteri Jani Saloranta
väitöskirjatyöhön "Semantic position on wireless networks"
5.000
Teatteritaiteen tohtori Ville Sandqvist
Näyttelijäntyön rakentuminen -teoksen kirjoittamiseen
7.000
Musiikkipedagogi Henrik Sandås ja Tanguedia Quintet
Tanguedia Quintet -yhtyeen konserttitoimintaan
12.000
Doctor of Philosophy Samira Saramo
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Death and Mourning in Finnish
North America"
28.000
Master of Culture and Arts Paul Savage
väitöskirjatyöhön "Discourse and narrative on entrepreneurial opportunity in
Silicon Valley"
11.000
Diplomi-insinööri Jyrki Savolainen
väitöskirjatyöhön "Simulation and system dynamic real option models –
applications to metal mining investments"
Musiikkipedagogi Demian Seesjärvi
taiteelliseen työskentelyyn ja laulajan muutosmatkasta kertovan
”Omaksi itseksi”- konserttisarjan toteuttamiseen
6.000
10.000
Tanssitaiteen maisteri Marjo Selin ja työryhmä
Kaikki hyvin kasvimaalla -teoksen toteuttamiseen
5.000
Valtiotieteiden tohtori Miika Siironen
Elias Simojokea käsittelevään poliittiseen elämäkertaan
6.000
Filosofian maisteri Juha Siitonen
väitöskirjatyöhön "Bioaktiivisten Stemona-alkaloidien kokonaissynteesit"
Kauppatieteiden tohtori Hanna Silvola ja kauppatieteiden tohtori Jari Huikku
tutkimukseen "Liikearvoinformaation merkitys sijoituspäätöksissä"
24.000
8.000
33
Filosofian tohtori Jari Sinkkonen ja työryhmä
tutkimukseen "Lymen borrelioosin nopea diagnostiikka NMR- ja
massaspektrometrialla taudin varhaisessa vaiheessa"
23.000
Valtiotieteiden maisteri Jonas Sjöblom
väitöskirjatyöhön "Kuntalaisosallistumisen muodot 2010-luvulla"
24.000
Tekniikan lisensiaatti Tuomo Soini
väitöskirjatyöhön "Suuren yrityksen tietopääoman ja kokemuksen hyödyntäminen
uusissa (kansainvälistyvissä) startup-yrityksissä"
12.000
Diplomi-insinööri Christian Stenroos
väitöskirjatyöhön "Jäätymättömien ja kulutuskestävien pinnoitteiden kehittäminen
termisen ruiskutuksen pinnoitusmenetelmien avulla"
24.000
Psykologian maisteri Juho Strömmer
väitöskirjatyön "Aging, cognitive decline and physical exercise intervention"
loppuunsaattamiseen
24.000
Toimintaterapeutti Nadja Sumanen
nuortenromaanin kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Iiris Sundin
väitöskirjatyöhön "Hoitoennusteiden interaktiivinen oppiminen yksilöllistetyssä
lääketieteessä"
Filosofian tohtori Annakaisa Suominen
tapoja käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Pauliina Susi ja Vapaat naiset työryhmä
Toimittajat Leena Filpus, Riitta Saarinen, Helen Moster, Tiina Torppa sekä
valokuvaajat Susanna Junnola ja Liisa Takala
tietokirjaan yleisistä saunoista ja saunakulttuurista
6.000
24.000
6.000
10.000
Taiteen maisteri Virpi Suutari
Alvar ja Aino Aallon arkkitehtuurin ja muotoilun merkityksestä kertovan Aaltodokumenttielokuvan tekemiseen
15.000
Kauppatieteiden maisteri Marja Svanberg
väitöskirjatyöhön "The Conceptual Meaning and Moral Nature of Corporate Social
Responsibility"
12.000
Filosofian maisteri Sanni Swahn
väitöskirjatyöhön "Draamakasvatus ilmiöpohjaisen koulutyöskentelyn
käynnistäjänä"
14.000
34
Kauppatieteiden maisteri Ulla Särkikangas
väitöskirjatyöhön "Kuluttajalähtöinen palvelunkehitys sähköistyvissä sosiaali- ja
terveysalan palveluissa"
24.000
Diplomi-insinööri Kati Tahvonen
väitöskirjatyöhön "Öljyntorjunnan suorituskyvyn kehittäminen sotataidon
näkökulmasta"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Kimmo Taiminen
väitöskirjatyöhön ”Verkkosisällön palvelunäkökulma yrityksien asiakasarvon
tuotannossa”
24.000
Filosofian maisteri Ringa Takanen
väitöskirjatyöhön "Laupeus ja inhimillisyys - Naiset, lapset ja Kristus: Ihmisyyden
emootioita korostavat alttaritaulut ja yhteiskunnallinen muutos Suomessa vuosina
1870–1920"
24.000
Kasvatustieteen tohtori Anna Tapola
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Itsekontrollin ja kiinnostuksen yhteys
yrittämiseen, suoriutumiseen ja koettuun kuormitukseen ala- ja yläkoulussa"
28.000
Filosofian tohtori Eero Tarasti
Academy of Cultural Heritages, ACU (Kulttuuriperintöjen akatemia, AKU) instituution perustamiseen
30.000
Musiikin kandidaatti Samuli Taskinen, koreografi Oskari Nyyssölä ja
musiikin maisteri Mari Sainio
nykykamarimusiikkiteoksen luomiseen lauluäänelle, liikkeelle ja neljälle
instrumentille
Filosofian maisteri Lauri Tavi
väitöskirjatyöhön "Hätäpuhelujen prosodiaa"
8.000
24.000
Filosofian maisteri Helena Telkänranta
tietokirjojen kirjoittamiseen eläinten käyttäytymisestä ja kokemusmaailmasta,
työniminä "Koiran silmin", "Kissan silmin" ja "Pienlemmikin silmin"
2.000
Filosofian kandidaatti Katri Tervo
romaanin Iltalaulaja kirjoittamiseen
4.000
Musiikkipedagogi Fiona Tharmaratnam, varhaisiän musiikinopetuksen lehtori
Sari Kallioranta ja musiikin maisteri Siina Hirvonen
soitinsatukonserttien järjestämiseen
Filosofian maisteri Henna Tiensuu
väitöskirjatyöhön "Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa"
8.000
5.000
35
Diplomi-insinööri Juha Tiihonen
väitöskirjatyöhön "Kvanttipistetekniikan sovellutusten laskennallinen
mallintaminen"
24.000
Valtiotieteiden maisteri Kristina Tilev
väitöskirjatyöhön "Joustavat (epä)tyypilliset: osa-aikaiset vähittäiskaupassa"
12.000
Diplomi-insinööri Terhi Toivari
väitöskirjatyöhön "Mäntyliukosellun uudenlaiset valmistusmenetelmät"
12.000
Diplomi-insinööri Matti Toivonen
väitöskirjatyön "Uudet, kehittyneet nanoselluloosa-pohjaiset materiaalit"
loppuunsaattamiseen
5.000
Filosofian maisteri Oula Tolvanen
väitöskirjatyöhön "Bayesiläinen monijokimalli meritaimenen (Salmo trutta L.)
elinkierron kuvaamiseksi ja sen sovellutukset päätöksentekoympäristössä"
24.000
Diplomi-insinööri Teemu Tomberg
väitöskirjatyöhön "Laajakaistaiset laservalonlähteet ympäristön ja lääketieteen
mittauksiin"
24.000
Kauppatieteiden tohtori Jenni Torikka
tutkimukseen "Kansallinen yrittäjäluonnetutkimus"
14.000
Master of Research in East European Studies Liisa Tuhkanen
väitöskirjatyöhön "Uskonto, identiteetti, akkulturaatio - Suomen venäjänkielinen
vähemmistö ja Suomeen sopeutuminen"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Marika Tuomela-Pyykkönen
väitöskirjatyöhön "Procurement competencies in large infrastructure projects - Case
mining industry"
12.000
Filosofian tohtori Jarkko S. Tuusvuori
tutkimukseen ja tietokirjaan populaarikäsitteen historiasta
10.000
Musiikin lehtori Marianne Uotila ja sellisti Tomi Uotila
taiteelliseen työskentelyyn: Konserttisarja vammaisille, pitkäaikaissairaille ja
ikäihmisille Kymenlaaksossa ja Päijät- Hämeessä
5.000
Teatteritaiteen kandidaatti Sanna Uuttu ja työryhmä
koreografi Anna Maria Häkkisen ja dramaturgi Sanna Uutun sekä työryhmän
tanssiteoksen PAINI valmistamiseen
5.000
Merkonomi Merja Marita Vaahtoniemi ja työryhmä
Suomen Miesten tanssipitojen järjestämiseen
8.000
36
Tanssitaiteen maisteri Terhi Talvikki Vaimala ja työryhmä
Anonymous-nykytanssiteoksen toteuttamiseen
Diplomi-insinööri Nina Vainio
väitöskirjatyöhön "Kuntien tytäryhtiöiden hallitusten strateginen rekrytointi hallitusvalinnat laillisiksi ja läpinäkyviksi"
Musiikin kandidaatti Janne Valkeajoki
konserttiharmonikan hankintaan
8.000
12.000
8.000
MA in Curatorial Studies Marina Valle Noronha
väitöskirjatyöhön "Future Openings: When Artworks No Longer Exist"
12.000
Teatteritaiteen maisteri Kirsti Valve ja näyttelijä-muusikko Antti Korhonen
Maria Jotunista kertovan musiikillisen näytelmän "Marian sydän" valmistamiseen
12.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Marjut Vanhanen
väitöskirjatyöhön "Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä Näkökulmana poliisin työ"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Iiro Tapani Vaniala
väitöskirjatyöhön "Upper echelons and behavioral strategy" liittyvään
tutkimusvierailuun TCU Neeley kauppakorkeakouluun Yhdysvalloissa
6.000
Filosofian maisteri Jari Varsaluoma
väitöskirjatyöhön "Käyttäjälokidatasta lisäarvoa tuotannonohjausjärjestelmien
käyttäjille, asiakkaille ja tuotekehitykselle"
6.000
Diplomi-insinööri Taneli Vaskelainen
väitöskirjatyöhön "From Eco-niche to Mainstream Markets – the Emergence of Car
Sharing Industry in Germany"
12.000
Kasvatustieteen maisteri Jouni Veijalainen
väitöskirjatyöhön "Lasten itsesäätelytaidot päiväkodissa"
24.000
Filosofian tohtori Toni Veikkolainen
tutkimukseen "Svekofennisen litosfäärin termisen mallin määritys maanjäristysten
sekä lämpövuo- ja lämmöntuottodatan avulla"
28.000
Taiteen maisteri Harri Jaakko Johannes Veistinen
anteeksiantoa käsittelevän toisen romaanin kirjoittamiseen
4.000
Tanssitaiteilija Raisa Vennamo ja tanssija-toimittaja Maija Karhunen
esseekokoelman "Feldenkrais-menetelmä ja liikkeen ulottuvuudet" kirjoittamiseen ja
toimittamiseen
5.000
37
Diplomi-insinööri Klaara Viisanen
väitöskirjatyöhön "Nopeat lämpötilamittaukset nanoelektronisissa laitteissa ja
kalorimetrisen yksifotonidetektorin kehittäminen"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Stiina Vistbacka
väitöskirjatyöhön "Oppimismatka johtajuuteen: merkitykselliset työuran
tapahtumat ja kasvu johtajaksi sairaalaorganisaatiossa"
12.000
Diplomi-insinööri Anne-Maria Visuri
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Non-equilibrium dynamics and long-range
interactions in ultracold Fermi gases" Geneven yliopistolla Sveitsissä
14.000
Doctor of Philosophy Xuan Que Vo
vietnaminkielisen Suomi-tietokirjan laajentamiseen ja täydentämiseen uuteen
julkaisuun
3.000
Filosofian tohtori Silja Vuorikuru
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Meri suomalais-virolaisen kulttuurisuhteen
kuvastajana kaunokirjallisuudessa"
28.000
Filosofian maisteri Elisa Vuorinen
väitöskirjatyöhön "Tumakuljetusproteiini KPNA7 - tärkeä syöpäsolujen toiminnan
säätelijä"
24.000
Valtiotieteiden tohtori Jukka Vuorinen
tutkimukseen "Tietoisuus lapsiin kohdistuvan väkivallan mahdollisuudesta ja sen
vaikutus asiakaskohtaamisiin lastenneuvolatyössä"
28.000
Filosofian maisteri Enni Väisänen
väitöskirjatyöhön "Kuusen puuaineen biosynteesi: solukalvojen merkitys ja
ligniinimonomeerien kalvokuljetus"
24.000
Kauppatieteiden maisteri Marjo Väisänen
väitöskirjatyöhön "Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisissä yrityskaupoissa"
24.000
Valtiotieteiden maisteri Jaana-Maria Wahlforss
Kalevalan tarinoihin perustuvaan lastenelokuvaan
Taiteen tohtori Joanna Weckman
tutkimukseen "Lähikuvassa puku – suomalaisen elokuvapuvun historiaa 1960–
1990"
8.000
10.000
Kirjailija Mika Wickström
kirjalliseen työskentelyyn
6.000
Psykologian lisensiaatti Annamaria Wikström
väitöskirjatyöhön "Psykoottistyyppiseen oireiluun liittyvät neuropsykologiset
piirteet. Väestötutkimus"
8.000
38
Dr. Kristina Wittkowski ja doctor of science Jaakko Aspara
tutkimukseen "Consumer reactions to non-ownership business models and
information sharing"
Humanististen tieteiden kandidaatti Jukka-Pekka Wuorikoski,
muusikko Lasse Liemola ja Hannu Heiskanen
Flooran päivän laulujuhlien järjestämiseen Kumtähden kentällä Helsingin
Kumpulassa
Doctor of Philosophy Sadaat Yawar ja doctor of philosophy Kuula Markku
tutkimukseen "Sustainable logistics and circular economy: A case of alternative
business models in Finland"
Teatteritaiteen maisteri Elina Ylisuvanto, teatteritaiteen maisteri
Johannes Korpijaakko ja ohjaaja Pasi Lampela
teatteriesityksen "Kuuliaisen kansan kipupisteet" valmistamiseen
5.000
5.000
6.000
12.000
Kauppatieteiden maisteri Katariina Ylönen
väitöskirjatyöhön "Innovativeness in international sales work - The perceptions,
dimensions and determinants of sales innovation in cross-cultural environment"
12.000
Master of Science Ye Yue
väitöskirjatyöhön "News Impacts in Financial Markets: Research Scheme"
12.000
Master of Science Vladimir Zhukov
väitöskirjatyöhön "Kullan tuotannon vakavien ympäristöriskien vähentäminen
syanidivapaiden prosessien avulla"
12.000
Filosofian tohtori Kai Viljami Åberg
tutkimushankkeeseen "Karjalan kaaleet ja valkoiset mustalaiset" - Karjalaisen
romaniväestön ja muun karjalaisen väestön kulttuurinen vuorovaikutus musiikissa
ja yhteiskunnassa
28.000
Filosofian maisteri Tuomas Äystö
väitöskirjatyöhön "Uskonnon pilkka yhteiskunnallisena huolenaiheena 2000-luvun
Suomessa"
12.000
Kauppatieteiden tohtori Anssi Öörni
tutkimukseen "Massadatasta kuluttajakäyttäytymisen teoriaa"
5.000
Kansallisgalleria
1.000.000
säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon
toimintaa, valtion taidekokoelman kartuttamista sekä taiteen tutkimus- ja kehitystoimintaa
39
Kunniapalkinto:
Professori Pirkko Nuolijärvi
30.000
Tunnustuspalkinto:
Musiikkineuvos Seppo Hovi
20.000
Käden taito –tunnustuspalkinnot:
Tekstiilikonservaattori Henna Koskinen
10.000
Tekstiilikonservaattori Taina Leppilahti
10.000
Varataan taideostoihin ja kuvataiteen erityiskohteisiin
400.000
Varataan Säätiöiden post doc –pooliin
300.000
Varataan myöhemmin määrättäviin tarkoituksiin
Vuoden 2016 jako yhteensä
8.000
11.500.000
40