9443/16 tu 1 DG F 2C Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem

Comments

Transcription

9443/16 tu 1 DG F 2C Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem
Svet
Evropske unije
Bruselj, 26. maj 2016
(OR. en)
9443/16
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0296 (CNS)
VOTE 27
INF 90
PUBLIC 29
DOPIS
Zadeva:
−
Izid glasovanja
−
direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja
najnižje splošne stopnje sprejetje
=
Sprejetje
3468. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(ekonomske in finančne zadeve)
Bruselj, 25. maj 2016
Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem aktu je v prilogi.
Referenčni dokumenti:
6136/16
5931/16
+ COR 1 (de)
odobril Coreper, (2. del), 28. april 2016
Morebitne izjave in/ali pojasnila v zvezi z glasovanjem so objavljeni na spletni strani Sveta
Transparency and Access to Documents
9443/16
tu
DG F 2C
1
SL
9443/16
tu
DG F 2C
2
SL