Huoltajan suostumus

Comments

Transcription

Huoltajan suostumus
Tyhjennä lomake
Huoltajan suostumus
Huoltajan tulee ottaa seuraavat seikat huomioon allekirjoittaessaan tämän suostumuksen.
Asuminen Hoasilla ei ole asuntolatyyppistä, jolloin voisimme valvoa asukkaiden asumista.
Alaikäiselle emme myöskään pysty järjestämään erityistä valvontaa. Yksin asuminen vaatii
alaikäiseltä hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja nuoren omalla vastuulla.
Huoltajan luottotiedot tarkistetaan.
Alle 18-vuotiaalle tehdään määräaikainen 4 kuukauden vuokrasopimus, jota voidaan jatkaa, mikäli
asuminen on sujunut ongelmitta. Sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, kun
nuori täyttää 18 vuotta. Yhteisvastuullisessa vuokrasopimuksessa (perhe- ja kaverisopimukset)
huoltaja vastaa koko huoneiston vuokravelvoitteista, kuten vuokralainenkin.
Hakijan tiedot
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus/Syntymäaika
Etunimet
Henkilötunnus/Syntymäaika
Huoltajan tiedot
Sukunimi
Katuosoite
Puhelin
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Allekirjoittamalla tämän suostumuksen vastaan huoltajana henkilökohtaisesti kaikista
vuokrasopimuksen velvoitteista.
Aika ja paikka
Huoltajan allekirjoitus
Nimenselvennys
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Foundation for Student Housing in the Helsinki Region
Pohjoinen Rautatiekatu 29, PL 799, 00101 Helsinki
09 549 900 / Y-tunnus: 0116514-9 / Kotipaikka Helsinki / www.hoas.fi
Tulosta