BioClinicum Karolinska

Comments

Transcription

BioClinicum Karolinska
Välkommen på informationsträff om
forskning och utbildning på U2/ 30 maj 2016
15.00–17.00
BioClinicum Karolinska
Nanna Svartz aula på K
Välkomna
Anders Ekbom (sakkunnig FoU) och Dan Grandér (prefekt Onkologi-Patologi)
Nya arbetssätt
Anders Ekbom och Dan Grandér
Vårt framtida universitetssjukhus i Karolinska Solna
Charles Fay (Projektledare Programkontoret NKS)
Allokering och inredning
Ulrika Holmlund (Projektledare FoU) och Gunilla Axen Nyqvist (Projektledare
Programkontoret NKS)
Organisation BioClinicum
Magnus Nordenskjöld (sakkunnig FoU)
Kliniskt Träningscentrum och övriga lärandemiljöer
Agneta Månsson Broberg (Utbildningsansvarig FoU)
Logistik, flöden, core facliliteter, och ”lab-shoppen”
Monica Ekberg (Projektledare FoU)
Strategisk samverkan och infrastruktur KI/K/SLL
Rune Fransson (innovations och infrastrukturdirektör KI)
Prefekter och forskartemaledares perspektiv, synergier och mervärdet med
samlokalisation.
Dan Grandér och Lars Holmgren (forskartemaledare tema cancer)
Driftsättning och flytt
Josefin Lundgren och Daniel Hägerstrand (Driftsättningsledare K/KI)
Frågestund
Preliminärt program. Syftet med denna informationsträff är att berätta om arbetet som
pågår för BioClinicum samt att utbyta information och lyfta frågor med er hjälp.

Similar documents