– Inspirationsdag om att arbeta med barns och ungas rättigheter och

Transcription

– Inspirationsdag om att arbeta med barns och ungas rättigheter och
Tala med mig!
– Inspirationsdag om att arbeta med barns och
ungas rättigheter och delaktighet
VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRATIONSDAG kring barnkonventionen och barns delaktighet.
Vi bjuder på reflektioner kring innebörden i begreppet barns och ungas delaktighet, presenterar verktyg för att arbeta med delaktighet och vi lyssnar till barns och ungas egna
röster. Fokus under dagen är delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning
och vi riktar oss framförallt till dig som i din profession möter barn och unga. Du som
beslutsfattare och förälder är också välkommen!
TID OCH PLATS
9 december kl. 10.00-16.00 på MDH i Eskilstuna (lokal meddelas senare)
10 december kl. 10.00-16.00 på MDH i Västerås (lokal meddelas senare)
ANMÄLAN
Senast 6 december via tinyurl.com/ogbce4w
KONTAKT
Liv Mannberg, utvecklingsledare FoU i Sörmland
tel: 076-7243159, e-post: [email protected]
Jeanette Åkerström Kördel, projektassistent SAMFÖR
tel: 016-15 36 31, e-post: [email protected]
VÄLKOMNA!

Similar documents