läslogg - kungis05

Comments

Transcription

läslogg - kungis05
LÄSLOGG DEN FÖRSVUNNA STADEN AV JO SALMSON VECKA LÄSLOGG 18 s.22­40 Läs kapitel 3 “Mat på bordet” och kapitel 4 “Almandrarnas stad”. Svara på frågorna: 1. Vad får vi reda på om Rians farfar? 2. Vad är det som är speciellt med brunnen? 3. Vad tror du har hänt med staden? 19 s.41­55 Läs kapitel 5 “Skuggornas värld” och kapitel 6 “Ner i brunnen”. Svara på frågorna. 1. Hur beskriver Elien Skuggornas värld? 2. Vad är Skuggvärldens förbannelse? 3. Varför är inte Elien med Rian i tunneln? 4. Hur beskriver Rian tunneln i brunnen? 20 s.56­87 Läs kapitel 7 “Källarvalvet”, kapitel 8 “Så nära och så långt borta”, kap.9 “”En idé” och kapitel 10 “Vargar”. Svara på frågorna. Kap.7­8 1. Vad är det Rian finner i källarvalvet? 2. Förklara varför är det så viktigt för Elien att hitta tillbaka till Almandrien. 3. Vad är en ​
amulett​
? 4. Varför vill inte Elien använda sin trollkraft till att komma ned i tunneln? Kap.9­10 5. Varför kan inte Rian hämta trolldomsboken? 6. Varför smyger Rian iväg själv mitt i natten? 21 s.88­104 Läs ut boken, kap.11 “Gryning” och kap.12 “Farfar kommer”. Gör uppgifterna. 1. Konstnären: ​
Man brukar prata om att när en författare “målar med språket” så blir texten levande, dvs att man skapar inre bilder och upplevelser av det lästa. Välj ut ett sådant ställe i texten, där du verkligen upplever känslan som beskrivs, ​
skriv ned​
“citatet” och motivera varför​
du valt det. 2. Reportern: ​
Den här gången ska du ställa frågor till texten du läst. Formulera tre frågor till sidorna du läst och skriv också svaren på dina frågor. Tips! Använd frågeorden: ​
Vem? Vad? När? Hur? Varför? Vilken? Vilket? Vilka? 22 SIDOR ­ Recension (skrivs i skolan)