Arrild Huitfeldt - Peter Grosells Antikvariat

Comments

Transcription

Arrild Huitfeldt - Peter Grosells Antikvariat
PETER GROSELLS
ANTIKVARIAT
Læderstræde 15
DK- 1201 København K
Tlf. +45 3393 4505
Email: [email protected]
HUITFELDTS KRØNIKE
HUITFELDT, ARILD: Danmarckis Rigis Krønicke. 2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos
Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild
Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2
store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan
til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher:
Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6]
+ 114 + [55]; [9] + 842-1555 + [328] s. Med aldersrelaterede spor, ellers velholdt eksempar
indbundet i samtidigt helpergament med håndskrevne titel- og tomefelter på rygge.
Eksemplaret har tilhørt Carl Trolle Bonde, og bærer dennes exlibris samt initialer trykt i
guld på ryggene. Titelblad og frontispice med svag fugtrand.
DKK 28.000,00
Komplet eksemplar af folioudgaven med "Bispekrøniken". Bogtrykkeren Jørgen Lamprechts fineste og et af vor bogproduktions monumentale værker.
Arild Huitfeldt (1546–1609), dansk historiker; 1586 fik han sæde i Rigsrådet under
Frederik 2. og blev tillige rigets kansler, hvorved han kom i spidsen for landets Justitsvæsen. Fik i 1606 et apoplektisk anfald, og i 1609 trak han sig tilbage til Herlufsholm.
"Aldrig har, hverken før eller senere, Kjendskabet til Danmarks Fortid gjort et saa
umaadeligt Skridt fremad som ved Huitfeldts Arbejde", siger Kr. Erslev, og eftertiden har
ikke ændret denne dom, hvor meget den end vil finde at rette i det værk, der er det rette
mindesmærke på Huitfeldts grav.... Da man 1652 lod Huitfeldts historie, der oprindelig
var udkommet i kvartbind, genoptrykke i 2 foliobind, forsynede med et kobberstukket
billede af Forfatteren, satte Vitus Bering derunder nogle latinske vers i hans ejendommelige stil, deriblandt følgende: "Huitfeldt har skrevet, hvad andre har gjort; men hvad
han haver udført,/granske vil kommende Slægt, saa længe Danmark bestaar."
[Wikipedia].
Thesaurus 498. Bibl. Dan. III, 13.
Printed by Jørgen Lambrecht, his finest work. With engraved portrait of the author by A.
Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of
the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian
kings, and 2 folded plates. Bound in contemporary full vellum with handwritten title on
spines. From the Swedish manor Trolleholm.
"These two volumes relate the history of Denmark from the legendary King Dan and up
to the death of King Christian III, 1559. Written historically reverse during the years 1595
to 1603 by the Chancellor of Denmark, Arild Huitfeldt (1546-1609). It contains a vast
source of material from the royal archives. Huitfeldt also draws upon the unpublished
works of previous authors who had struggled with the task of continuing the work of
Saxo. In this edition, the complete Huitfeldt Danish history and the chronicle of bishops
are published in two volumes. The title page of the first volume is engraved with figures
representing the span of monarchs from King Dan to Christian IV.
Houghton, Dan. Litt., 28.

Similar documents