Fordon - stöd från Klimatklivet 2016-06-01

Comments

Transcription

Fordon - stöd från Klimatklivet 2016-06-01
Fordon
Namn på organisation
Naturbruksförvaltningen, VGR
Bollerup Lantbruksinstitut
Län
Västra Götalands län
Skåne
Åtgärd
Simulatorbaserad undervisning i körteknik
Utbildning i simulerad miljö
Summa
Beviljade stödbelopp, kr
Stödandel % av investering
9 014 895
50
1 500 000
94
10 514 895