Se bladet

Comments

Transcription

Se bladet
a:men
ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 3 2016
Gamle Tveit kirke er
snart historie
Populært
«kirkeloppemarked»
Side 4-5
Leder
innhold:
Side 3
: Korenes dag - en suksess
Vemod og glede hånd i hånd
Gir bort kirkeinventar
Side 4-5
Side 6
: Fotoutstilling
Side 7
: Korprosjekt - Gospel av Crouch
Side 8
: Vigselsordningar i kyrkja
Side 9
: Teologi
Side 10
: Kortnytt fra kirkevergen
Side 11
:
:
:
:
Side 12
Side 14
Side 16
Invitasjon til tur
Plakater
KIA-samling på Askøy
Gudstjenestelisten
a:men
Redaktør: Sigrun Landro Thomassen
e-post: [email protected]
Redaksjonen:
Johannes Kyte
Layout:
Creo-x AS / www.creo-x.no
[email protected]
Kasserer: Kirkekontoret
Giro: 3633.33.44933
Adresse:
Askøy Kirkekontor
Lyngneset 26,
5302 Strusshamn.
Telefon: 56 15 71 00
e-post: [email protected]
Hjemmeside: www.kirken-askoy.no
Facebook: Kirkene på Askøy
Trykk: Molvik Grafisk
Bilde forside:
Foto: Sigrun Landro Thomassen
E-post-adresse: [email protected]
Tips om tema, arrangementer eller andre ting kan sendes til denne
adressen. Bruk også denne adressen til å sende inn stoff eller bilder.
Neste nummer av a:men vil komme i posten 8. september.
Stoff som skal være med i dette nummeret må være
oss i hende innen 17. august.
Utbygging av Tveit kirke betyr også
­riving av den gamle. Det er en milepæl
i kirkens historie som er verdt å stoppe
opp for.
Tveit kirke har fått pryde forsiden av
­menighetsbladet dette nummeret. Bildet­
tok jeg en tidlig sommerdag i fjor, etter­
endt kirkevandring med 3.klassinger.
Jeg syntes det var et vakkert motiv, og
­himmelen var knallblå og gav en fin inn­
ramming av den hvite kirken. Når man be­
søker et nytt sted er det ikke uvanlig å ta
en titt på stedets kirke eller byens kirker.
De er som oftest staselige og flotte bygg.
En kirke er likevel så mye mer enn et flott
bygg. Den har stor betydning for mange
mennesker. Små og store begivenheter i
livet finner sted i kirken, og mange opp­
lever kirken som et viktig og samlende
fellesskap.
Tveit kirke sto ferdig i 1957, og i anled­
ning at kirken var 50 år i 2007, skrev his­
toriker Anders Bjarne Fossen en bok om
kirkens historie. Her kommer det frem at
takket være framstående enkeltpersoners
engasjement og anstrengelser ble Tveit
kirke en realitet. Veien til Strusshamn kirke
med båt og til fots var lang og strabasiøs,
og folket kom seg til kirke kun ved store
begivenheter og høytidsdager. Behov­
­
et for en egen kirke for bygdene i vest
meldte seg. I en årrekke ble det organisert
pengeinnsamlinger. Fra kirken først ble
påtenkt gikk det hele 46 år før den sto fer­
dig. Vakker og med et flott inventar.
Mitt bibelvers
«La ikke hjertet blir
grepet av angst.
Tro på Gud og tro
på meg!»
(Joh. 14,1)
2
Dette sa Jesus da han var sammen
med disiplene den siste kvelden før
han skulle bli tatt til fange. Jesus
­visste hva som kom til å skje de nærmeste timene. Disiplene visste ikke.
Men likevel ga han de disse ordene.
Angst ja. Alle har kjent på det,
uansett hvilken fase man er i livet.
Redsel for hva fremtiden vil bringe,
redsel for forventingene fra andre,
redsel for skole og jobb, redsel for
hva som vil skje med barna, redsel
for ikke å strekke til, redsel for å bli
Sigrun Landro Thomassen
Tveit kirke slik den ser ut i dag er vel­
dig snart historie. Rivingen går straks i
gang, og byggingen av ny kirke skal et­
ter planen­starte allerede i slutten av mai.
Selv om man går inn i en gledelig pro­
sess, der målet er å bygge en ny, større
og mer ­moderne og funksjonell kirke, er
det ­naturlig nok også vemodig for mange
at dagens kirke forsvinner. I dette bladet
skriver vi om prosessen med å rydde ut av
kirken og gi bort det meste av inventaret
– for å unngå at det ville bli kastet. Menig­
hetsrådsleder Randi Torgersen forteller
om «gi bort-dag» med stor respons, og
alle kirkebenkene, laget på Ulvik trevare­
fabrikk, får i disse dager nye hjem utover
hele Askøy og omegn.
Skallet rundt og inventaret inni skal nå
endres og forbedres. Og livet i kirken skal
fortsette.
En kirke er så mye mer enn et bygg. Et
­ønske for ny kirke sammenfattet i et lite vers:
«Gjør oss skikket til å virke
for din sak i bygd og by
Fyll med ånd og kraft din kirke,
gjør den atter sterk og ny!»
(N13 222)
Johannes Kyte
alene, redsel for sykdom, redsel for å
bli gammel, redsel for døden.
at Gud må gi oss troen på han.
Troen om at han kan gi fred.
Ordene fra Jesus er ikke bare rettet­
til disiplene. De er også rettet til
meg. I dag. Men kan jeg tro på disse
ordene? Er det mulig å tro at angsten
vil forsvinne bare man tror? Vi tenker ofte at det å tro på Gud betyr at
vi må prestere. Vi må ta oss sammen
og tro på det som Jesus sier til oss.
Nei, troen er en gave som Gud gir
oss. Så kanskje når angsten og redselen griper om oss så må vi be om
Ingenting er som fred i hjertet. Ja,
fred er for meg det motsatte av
­redsel og angst. Det er så godt å
be om at Gud må komme i hjertet
i stedet for angsten. Det er så godt
å ha en som er større enn meg selv
som er der når jeg ikke strekker til,
når jeg er redd for fremtiden, når
jeg er redd for hva som vil skje med
de som er rundt meg. Jeg er så takknemlig for at jeg kjenner ham!
a:men 3-2016
Korenes dag ble avsluttet med en kjempefest av en konsert, med Jarle Waldemar i spissen. En fullsatt kirke frydet seg!
Fire glade jenter lager fine kort.
Innimellom all syngingen ble det tid til lek og aktiviteter.
Korenes dag – En suksess
som frister til gjentagelse
Tekst og foto: Ane Selina V. Andersen
Lørdag 16. april inntok flere
av barnekorene på Askøy
Strusshamn kirke.
Superkids, Koret på Sporet, Tveit barnekor,
Stjernegnisten, Miniglimt, Yngste Røster
og Askøy Soul Children. Det var barn fra
hele Askøy, og vi var til sammen 120 unger.
Det hele startet kl. 12.00. Ungene ble registrert og fikk hver sin navnelapp. Vi hadde
besøk av flotte og flinke Jarle Waldemar.
Han ledet fellesøvingen og ungene storkoste seg. Etter øvingen deltok korene på
aktiviteter: alt fra film, kortlaging, fargelegging til lek, mat og pause. Vi koste oss med
frukt og pizzaboller.
a:men 3-2016
Det hele ble avsluttet med en kjempefest av
en konsert kl. 16.00. Fullsatt kirke og bare
positive tilbakemeldinger!
Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre
uten mange gode hjelpere. Vi håper og tror
det ble en minnerik dag for store og små. 3
«Det er en av de siste gangene at
Randi Torgersen sitter på en kirkebenk
i Tveit kirke. Benkene og mye annet
inventar er gitt bort til privatpersoner.
Populært «kirke­
loppemarked» i Tveit
Tekst og foto: Sigrun Landro Thomassen
Det var rift om kirkebenkene, servise og lysekroner
da Tveit kirke hadde «gi bort-dag» en lørdag i april.
– Det er bedre å gi det vekk og la det få komme til
nytte videre, enn å måtte ødelegge det, sier menighetsrådsleder Randi Torgersen.
Når en kirke skal bygges ut og så godt som
totalrenoveres, er det mye å tenke på og
man må gjennom mange prosesser. Lite av
inventaret fra kirken slik den er i dag vil bli
gjenbrukt i den nye kirken, og menighetsrådet i Tveit bestemte seg for å ha «gi bortdager» i kirken.
– Vi kjenner på en sorg over det som skal
tas bort. Derfor vil vi gi vekk, heller enn å
ødelegge det. Vi vil ikke at det skal komme
vekk, forklarer Randi Torgersen.
– Samtidig må vi glede oss over hva vi får,
4
og hvilke muligheter det gir med ny kirke,
skynder hun seg å legge til.
Populært med kirkeinventar
Hun er med i menighetsrådet på femte året,
og har vært menighetsrådsleder siden i høst.
Det er opplagt at menighetsrådet er inne i
en travel fase.
– Det er mye jobb, men vi må gjøre det
beste av det, sier Randi på sitt stillferdige
vis. Hun klager ikke.
Før «gi bort-dagen» var de åtte personer
a:men 3-2016
samlet i tre timer og gikk gjennom hva som
kunne gis bort. Mye satte de fram på bord
nede i menighetssalen, og kirkerommet
gikk de gjennom i fellesskap og laget lister
over det som kunne gis.
I utgangspunktet var det planlagt to lørdager med åpen kirke, men det ble det ikke
behov for.
– Jeg antar at cirka 80 personer var innom
kirken! Noen sto til og med og ventet utenfor før vi åpnet klokka 10. Og det meste ble
«revet bort»! Selve inventaret skrev de seg på
Deler av serviset med «Tveit kjerke» er tatt
vare på.
Bas Vlam viser frem veggen i stua der kirkebenken
skal stå. Han og kona innser at noe ommøblering
må til, og de er spent på hvordan de skal få kirkebenken inn i huset. Men de mener den skal komme
til sin rett.
Kirkebenkene
får nye hjem
Kalligraf Bas Vlam er
en av de som var på
«gi bort-dag» i Tveit
kirke og som ønsket
seg en kirkebenk.
lister på, og for eksempel er alle kirkebenkene lovet bort! Det hadde jeg ikke trodd,
medgir Randi.
Det som ellers ble gitt eller lovet bort, var
eksempelvis lysestaker, bøker, skåler, skap,
bord, lamper og lysekroner, og noe var det
mer rift om enn annet.
– Vi har et gammelt servise med «Tveit
kjerke»-trykk. Det var populært. Men vi
har tatt vare på deler av det, forteller hun.
– Ellers håper jeg vi ikke har forlovet oss
for mye. Det var enkelte ting vi måtte ta
stilling til i farten, og det er mulig vi må gå
tilbake på noe.
Gjenkjennbar, men ny
I utbyggingsperioden flyttes gudstjenestene
og aktiviteter i menigheten til Haugland
bedehus, og døpefonten og kirkesølvet blir
med dit. Mye av inventaret i kirken har
fortsatt en uavklart fremtid. Prekestol, alter
og alterring er det ikke besluttet noe om.
Glassmaleriet som utgjør altertavlen vil få
plass i inngangspartiet i nykirken.
Tveit kirke sto ferdig i 1957, og den har
plass til cirka 350 mennesker. Ved de store
anledningene blir den ofte for liten.
– Når det er mange dåp, konfirmasjonsgudstjenester, julaften og ved store begravelser, er det ofte veldig fullt. Det har i
mange år vært snakket om utbygging, og
det har vært satt av penger til det, og nå var
det tid og anledning, forteller Randi.
– Planlegging av ny kirke har vært og er en
spennende prosess, og de som har ønsket det
har hatt mulighet til å ytre seg om meningene sine. Tanken er å bevare noe av utseendet
til kirken, og at man skal kjenne igjen kirken
sin. Samtidig vil den bli ny og moderne inni.
Kanskje flere vil komme til kirken da, når
den blir ny og fin, spør hun seg, men legger til: – Det er nok hvordan man opplever å
være her som er det viktigste.
a:men 3-2016
– Hvor skal du ha kirkebenken?
– Den skal inn i stua og få stå langs
veggen, der både kattene og vi kan sitte på den. Og samtidig blir det veldig
dekorativt.
– Hvorfor ville du ha en kirkebenk?
– De er vakre, og det er ordentlig materiale. Jeg har sans for det gamle og
for gjenbruk, og jeg er ekstremt historieinteressert. Vi har et eldre hus, og
det passer i stil, forteller Bas entusiastisk.
– Jeg jobbet 14 år på Tveit skole og
har vært på mange julegudstjenester
i Tveit kirke. Så det at jeg har sittet
mange ganger på disse kirkebenkene
gjør det ekstra moro å få en hjem i
stua. Ellers lager jeg noe kirkekunst
som kalligraf, og det passer fint med
en kirkebenk i hjemmet, sier Bas
Vlam, som ser fram til å få benken sin
på plass.
5
Fotoutstilling med sterke historier
– Gjennom bildene våre
ønsker vi at folk skal
se og forstå hvordan
­virkeligheten er for svært
mange kurdere, forteller
fotografene Amir Rahmaty­
og Mahtab ­Maaroofi,
som har kommet som
flyktninger til Norge.
Tekst: Sigrun Landro Thomassen
– Konen min og jeg er svært takknemlige
for at vi nå har fått muligheten til å stille
ut bildene våre her på Kleppestø senter
denne uken, sier Amir Rahmaty. Han er 29
år gammel og kommer fra Kurdistan Iran.
For fem måneder siden kom han og konen
Mahtab Maaroofi (26) til Norge og søkte
asyl. Da hadde de reist gjennom 13 land,
med bil, buss, tog og metro. Etter å ha bodd
på fire forskjellige flyktningmottak, er de nå
stasjonert på Landås asylmottak. I litt over
en måned bodde de på Lauvøy akuttmottak
på Askøy.
– På grunn av det iranske regimet måtte jeg
forlate hjemlandet mitt, fordi jeg var poli-
tisk aktiv i KDPI, forteller Amir.
KDPI er et opposisjonsparti i den iranske
delen av Kurdistan. Partiet kjemper for politiske og nasjonale rettigheter for kurderne
i Iran. Mange partimedlemmer har blitt offer for terror og mange har blitt henrettet,
da det islamske regimet i Iran er et terroristisk IS-regime.
Ikke sett familien på ti år
– Jeg dro til Kurdistan i Irak for å kunne
samarbeide lovlig med KDPI. Etter 12 år
i Irak måtte jeg og konen min flykte derfra
og til Norge på grunn av IS-fare, forteller
Amir.
– Vi er så glade for å ha kommet til vakre
Norge. Siden både jeg og mannen min har
vært politisk aktive i partiet, kan vi ikke reise tilbake til hjemlandet vårt, sier Mahtab.
– Vi håper inderlig å få tillatelse til å bo her
i Norge.
Fotoutstillingen som ble vist på Kleppestø
senter en uke i april, inneholder bilder av
kurdiske flyktninger fra Syria som lever
midlertidig i en flyktningleir i Kurdistan
Irak.
– Konen min og jeg fikk i oppdrag gjennom partiet vårt å besøke dette mottaket.
Her bodde det cirka 13 000 mennesker. Vi
Mahtab Maaroofi og Amir Rahmaty er glade for å være
i Norge, og de er takknemlige for muligheten til å
fortelle en viktig historie gjennom bildene sine.
fikk tett kontakt med mange, og de fortalte
om det utrygge livet de hadde levd i Syria
de siste fem årene. Gjennom bildene våre
ønsker vi at folk skal se og forstå hvordan
virkeligheten er for svært mange kurdere.
Amir og Mahtab savner hjemlandet og familiene sine, som de ikke har sett på ni-ti år.
Samtidig er det utelukket å reise tilbake slik
situasjonen nå er.
– Vi håper at det skal bli frihet i vårt hjemland, og at vi kan få møte familiene våre
igjen, sier Mahtab, selv om de ikke er så optimistiske angående akkurat dette.
– Nå ønsker vi å være her, og vi håper å få
jobbe i Norge. Jeg liker å jobbe, og her blir
jobb sett på som viktig, sier Amir.
– Jeg liker kulturen her, sier Mahtab.
– Her er menn og kvinner likestilte. I de
islamske landene har kvinnene liten verdi.
De fleste bildene i fotoutstillingen viser livet til kurdiske flyktninger fra Syria som lever
midlertidig i en flyktningleir i Kurdistan Irak.
Foto: Amir Rahmaty
6
a:men 3-2016
3.-4. september vil gospelmusikken
på ny fylle Strusshamn kirke. Bli med
i prosjektkor ledet av Terje Kleppe
og gi deg selv en stor opplevelse!
Bli med på Crouch-tribute
med Terje Kleppe
Tekst: Hermund Rebnord
Foto: Håkon Andersen
Terje Kleppe. Musiker, lærer, komponist, arrangør, pianist og dirigent. Mange har sett
og hørt ham i aksjon som leder for GospelCompagniet, som fast akkompagnatør til
«vår egen» Marianne Juvik Sæbø – og ikke
minst som inspirerende instruktør på ulike
korprosjekter landet rundt.
Ingen som noen gang har møtt Terje er i tvil
om at det er gospelmusikken som ligger hans
hjerte nærmest. – Hvorfor det ble slik?
– Min musikerfremtid ble antakelig lagt da
jeg som 16-åring kjøpte min første LP-plate:
Take me back, med Andraé Crouch. Solgt!
Han ble den store innen gospelsjangeren
for meg, som for så mange andre. Det er
ikke uten grunn at han ble kalt for Gospel­
kongen, sier en entusiastisk Terje Kleppe.
– Vi gleder oss stort til at du skal komme
til Askøy og lede prosjektkoret i september.
Hva kan vi vente oss?
– Siden Andraé Crouch døde i 2015, har
det vært holdt Crouch-tribute-konserter
over hele landet. Og nå er det Askøy sin tur!
Disse fantastiske sangene treffer deg dypt i
sjelen, med sine enkle, evangeliske tekstar
og like enkle, men geniale melodier: Jesus is
the answer, Take me back, Soon and very soon,
To God be the glory... Jeg vil anbefale askøy­
væringene å melde seg på prosjektkoret, og
bli med og synge!
Kjenner du det rykker
i stemmebåndene?
Velkommen til å delta på
Crouch-tribute!
I tillegg til øvings- og konsert­
helgen 3.-4. september, blir det
øvingskvelder torsdag 26. mai
og onsdag 24. august kl. 18.3021.30 i Strusshamn kirke.
Flere detaljer:
www.kirken-askoy.no og på
Facebook (Kirkene på Askøy).
Påmelding til:
[email protected]
CREDO-messe for fulle hus
Tekst: Sigrun Landro Thomassen
Foto: Maria Andersen
Til fulle hus og stor begeistring ble gospelmessen CREDO fremført i Strusshamn
kirke på kveldsgudstjeneste 1. mai, samt på
Gospelnight i Fjell kirke kvelden i forveien.
Prosjektkoret fra Askøy og Fjell, under kyndig ledelse av kantor Hermund Rebnord,
begynte i februar å øve inn alle de flotte
sangene, som utgjør CREDO-messen av
Tore W. Aas (Oslo Gospel Choir). Dyktige
bandmusikere, med
Trygve Hellesen i
spissen på saksofon,
løftet det hele til en
stor musikalsk opplevelse både for deltakere og tilhørere.
– Det gav mersmak, sier en gledesstrålende
Hermund Rebnord, som røper at han al-
a:men 3-2016
lerede har flere prosjekter i tankene.
– Og først er det fokus på Terje Kleppeprosjektet. Det ser jeg virkelig fram til!
7
Vigselsordningar i kyrkja
Kyrkjemøtet i april drøfta
spørsmål om vigsel av
like­kjønna par. Det er ei
kjent sak at det er to syn
på dette spørsmålet i
Den ­norske kyrkja.
Likevel samla eit stort fleirtal (88 av 115
­røyst­er) seg om mellom anna følgjande vedtak:
«Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk
bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskap i Den norske
kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i
kirkens ordninger, undervisning og forkynnelse.
Punkta vidare i vedtaket viser til nokre
konsekvensar det får å gje rom for to syn
på ekteskapet i kyrkja:
8
Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg
til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for
borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og
mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som
inkluderer likekjønnede par og som kan brukes
overfor alle par.
Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider
mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel
til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og
at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.
Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres
som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke.
Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å
velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede
par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap
mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte
a:men 3-2016
bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å
medvirke ved den kirkelige handlingen.»
Eit viktig punkt både for prestar og andre
som ikkje ønskjer kyrkjeleg vigsel av likekjønna par er den fridomen vedtaket gjev
til ikkje å medverke ved denne handlinga.
Prosten har ansvar for å skaffe ei oversikt
over prestar i prostiet som vil medverke og
ikkje medverke ved vigsel av likekjønna par.
For Askøy sin del har dei fire sokneprestane
meldt frå at dei ikkje vil medverke.
Samtidig har par som ønskjer likekjønna
vigsel rett til å bli vigde i den kyrkja dei tilhøyrer.
Det er forventa at forslag til liturgi for vigsel
av likekjønna blir vedteke på neste Kyrkjemøtet i januar 2017. Når denne liturgien er
godkjent kan også likekjønna par melde inn
ønskje om vigsel til kyrkjekontoret, slik som
ved ønskje om andre kyrkjelege tenester.
Harald Forland
Teologi
Messiasprofetiene i Det gamle testamentet
Den opphøyde Messias
Tekst: Tor Dag Kjosavik
Den kristne kirke har
alltid sett på Jesus
som noe mer enn et
menneske.
Jesu guddommelighet er uttrykt i treenighetslæren og i formuleringer både i
Den apostoliske og Den nikenske trosbekjennelsen. I trosbekjennelsen som
ble utformet på kirkemøtet i Nikea i
år 325 heter det: «Vi tror på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født
av Faderen før alle tider, Gud av Gud,
lys av lys, sann Gud av sann Gud, født,
ikke skapt, av samme vesen som Faderen.» Visstnok har det vært og fremdeles er kirkesamfunn som bestrider både
Jesu guddom og treenighetslæren, men
disse plasserer seg selv utenfor de store
og universelle kirkesamfunn. Den Messias som er forutsagt i den gamle pakt og
som opprettet en ny pakt, er helt klart
noe mer enn et menneske med usedvanlige gaver og innflytelse. Han er sann
Gud og sant menneske. Hans jordeliv
fram til oppstandelsen kan vi beskrive
slik: Han var Gud, men måtte opptre
som menneske.
Lite ringere enn Gud
I den kjente Salme 8 som er en hyllest
til Gud som skaper av noe så vidunderlig som et menneske, leser vi i vers 6-7:
Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde
ham til herre over dine henders verk, alt
la du under hans føtter. Ordet for Gud
her kan også bety himmelske vesener. Slik
har Septuaginta gjengitt denne salmen,
og slik har Hebreerbrevet anvendt den.
Det som sies om mennesket forstås som
utsagn om Menneskesønnen og hans
stilling i forhold til englene. Hebr 2,9:
Men Jesus, som for en kort tid var stilt
lavere enn englene, ham ser vi nå kronet
med herlighet og ære fordi han led døden.
Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
Jesus; sann Gud og sant menneske. Her ser vi noe av det som er profetiens
vesen. Den kan ha en direkte og bokstavelig tolkning, men det kan også ligge et
annet budskap skjult i den. Det skal vi
se enda tydeligere når vi tar for oss et par
av kongesalmene i GT. Poenget både i
Hebreerbrevet og i andre skrifter er at
Messias var villig til å gå inn i Guds plan
som den lidende Herrens tjener. Etter å
ha oppfylt denne planen ble han opphøyet til Guds side, og fikk den stilling
han egentlig etter sitt vesen skulle ha og
som han selv sier det i dåpsbefalingen:
Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden.
I Lukas 24 fortelles det om hvordan
Jesus møtte to disipler etter oppstandelsen. Da sa han til dem: «Så uforstandige
dere er, og så trege til å tro alt det profetene
har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og
så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i
alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle
profetene. (Vers 25-27). I slutten av kapittelet tar Jesus avskjed med disiplene.
Lukas sier dette om Jesu avskjedsord:
Da åpnet han deres forstand så de kunne
forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik
står det skrevet: Messias skal lide og stå opp
fra de døde tredje dag, og i hans navn skal
omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne
i Jerusalem.» (Vers 45-47). Vi vet lite om
a:men 3-2016
Foto: Freebibleimages.org
hvilke skriftsteder Jesus nevnte for disiplene, men kanskje det å kunne se den
dypere mening bak en profeti, var den
måten han åpnet deres forstand på.
Messias' fornedrelse
og opphøyelse
Fil 6,2-11 er et overmåte interessant og
viktig avsnitt i NT. Vi kan gjerne se på
disse versene som den aller eldste trosbekjennelsen vi kjenner til. Som Paulus
nevner i verset foran gjelder det Kristus
(Messias) Jesus. Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. (vers
6-7). På gresk bruker Paulus ordet «ekénosen» som betyr tømte, uttømte eller
gjorde kraftløs. Slik beskriver han det
som skjedde da Jesus ble født inn i vår
verden. Men i denne trosbekjennelsen
står det også om hvordan Jesus ble opphøyd og fikk fullmakt til holde dom:
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden.
I Jesaia 45,23 ser vi at utsagnet ligner
svært på det som der sies om Gud: For
meg skal hvert kne bøye seg. Dette er nok
et eksempel på hvordan utsagn i GT anvendes på Jesus fordi han fra evighet av
er Guds sønn og den Messias som Gud
når tiden var inne, sendte til verdens
frelse.
9
Kortnytt fra kirkevergen
Personalnytt
• Terje Stig Knudsen er ansatt som Diakon.
Han er utdannet sykepleier og diakon fra
Diakonhjemmets høyskole. Han tiltrer
stillingen den 16. august.
• Irene Kleppe Birkeland har sagt opp stillingen som ungdomsarbeider etter fem år. Hun skal
studere videre og vi takker
henne for stor og iherdig
innsats for å bygge opp
ungdomsarbeidet i de fem menighetene
på Askøy.
• Stillingen som ungdomsarbeider er lyst ledig og annonsen kan leses på www.kirkenaskøy.no. Søknadsfrist er 18. mai -16.
• Ingrid Pettersen er ansatt som ungdomsprest og tiltrer stillingen sommeren 2017.
Liv Hanne Almasou fortsetter derfor i
vikariatet som ungdomsprest i samme
­
tidsrom.
Terje Stig Knudsen
Gravplassene
Kompostering av grøntavfall
Vi vil takke alle brukere av gravplassene på
Askøy for at dere bruker de brune avfallsdunkene til grøntavfall. Det sparer oss for
svært mye arbeid dersom dere sorterer restavfall og grøntavfall. Vi ser allerede resultater
av komposteringen og vi gleder oss over god
kompostjord som kan gjenbrukes.
Mulighet for å søke om
«Symbolsk flytting»
Vi viser til forskrift §21 i gravferdsloven.
Der gis det mulighet for å flytte et navn fra
et eksisterende gravminne til et annet sted
enn der vedkommende er gravlagt. Det er
Kirkelig fellesråd som kan gi en slik tillatelse.
På denne måten kan en «samle» f.eks. to
adskilte gravminner til ett felles gravminne.
Stell av graver
Det er mulighet for å inngå stellavtale med
Askøy kirkelige fellesråd. Ta kontakt på telefon 56 15 71 00/14
Illustrasjoner: Tippetue Arkitekter AS
Tveit kirke – snart byggestart
Byggestart er planlagt til slutten av mai.
Kirken vil bli revet og kun galleriet, deler
av tårnet og underetasjen vil stå igjen før
byggingen starter. Følgende firma har fått
de ni delentreprisene: Brødrene Ulveseth,
Åsane byggmesterforretning, Malerfirma
Monsen AS, Bergen Bydrift AS, Sartor VVS
AS, Bergen Sprinkler AS, Ing R Torgersen
10
AS, GK Elektro AS og TKS Heis AS. Arne
Mæland er kunstner og er engasjert for å utforme det liturgiske uttrykket.
Dersom alt går etter planen vil nye Tveit
kirke stå ferdig sommeren 2017. Se www.
kirken-askoy.no for bilder.
a:men 3-2016
«Vern av
­gravminner»
Komite for «vern av
gravminner» har begynt å arbeide med å
ta stilling til enkelte
gravminner på Herdla.
Etter hvert vil også de
andre gravplassene bli
vurdert.
Menighetstur for Ask og Tveit til Fedje lørdag 4. juni
Program:
På Sævrøy ferjekai får vi en kopp kaffe/te og
noe å bite i. På Fedje har vi med oss lokal
guide. Vi besøker kirka, trafikksentralen, og
kjører en tur med bussen til Fyrsundet slik at
vi får se torvmarkene, den gamle bebyggelsen
og over til Hellisøy fyr. Vi avslutter med lokal
mat på Pernillekaféen. Pris kr. 500.
Påmelding innen onsdag 25. mai til:
Rannveig Kjosavik
tlf. nr. 97 66 73 83
Doris Stikholmen
tlf. nr. 56 14 58 41
Askøy kirkekontor
tlf. nr. 56 15 71 30
Jannicke M Hana
tlf. nr. 41 64 91 88
Konfirmasjonsguds­
tjenester på Askøy 2016
NB! Tveit kirke er stengt
Ask kirke:
Lørdag 10. sept. kl. 11.00
Søndag 11. sept. kl. 11.00
Herdla kyrkje:
Søndag 18. sept. kl. 10:30 og kl. 12:30
Erdal kirke:
Lørdag 17. sept. kl. 10:30 og kl. 12:30
Søndag 18.sept. kl. 10:30 og kl. 12:30
Arrangør: Diakoniutvalgene
i Ask og Tveit
Sensommertur:
Menighetstur til Vikersund, Institutt for sjelesorg
Velkommen til å være med på tur 29. aug­
ust til 2. september 2016. Vi inviterer deg til
noen rolige dager på et fredfullt og godt sted.
Stedet innbyr deg til å nyte stillheten, de
gode samtalene og ikke minst fellesskapet.
Rundt husene vi skal bo i, er det fine turmuligheter med vakker skog og lett terreng og
gå i. Det er uten bakker og myk skogbunn.
Vi har fellesreise med tog fra Bergen til
Vikersund stasjon mandag 29. august om
formiddagen og er tilbake fredag 2. september om kvelden. Togturen tar ca. 6 timer.
Drosje fra Vikersund stasjon.
Dagene vil gi deg god tid til å slappe av og
nyte stillhet og ro. To av dagene blir det
bibeltimer/undervisning og en dag utflukt
til Blåfargeverket.
Turen koster kr. 6.100. Dette inkluderer:
togreise, opphold, full pensjon, (fire mål­
tider hver dag), og utflukten den ene dagen.
Vi disponerer bygningene denne uka­.
Påmelding innen 20. juni, til diakon J­ annicke
Monstad Hana tlf. 56 15 71 30 eller
41 64 91 88, e post: j[email protected]­
kirken-askoy.no
Trekningsliste for Misjonsselskapets
vårbasar 30. april 2016
Kommode
Moccamaster
DAB-radio
Saueskinn
Strikket pledd
Dokke m/seng og klær
Ullpledd
Elektrisk lekehund
Kakesett i hardangerbestikk
Glasskål m/ dessertskåler
Ullpledd
Tulipanvase
Geir Vangsnes, Haukeland
Pål Albro, Godvik
Randi Sørhaug, Berland
Berit Garmann, Haugland
Sølvi Steien, Bergen
Morten Eliassen, Follese
Margunn Winje, Florvåg
Jannicke Monstad Hana, Florvåg
Hege Rottmann, Ask
Vidar Jørgensen, Juvik
Guri Titlestad, Follese
Irene Eriksen, Follese
Bruttoinntekt: kr. 57.135. En hjertelig takk til alle som leverte
gevinster, til loddselgere og til loddkjøpere.
Askøy Misjonsforening av NMS
a:men 3-2016
Tveit kirke (stengt):
Lørdag 10. sept. kl. 12:30
(Davanger/Breivik) sted: Herdla kyrkje
Søndag 11. sept. kl. 10:30 og kl. 12:30
(Tveitevåg/Tveit) sted: Herdla kyrkje
Lørdag 17. sept. kl. 12:30
(Hanøy/Ramsøy) sted: Ask kirke
Søndag 18. sept. kl. 10:30 og kl. 12:30
(Haugland/Ravnanger) sted: Ask kirke
Strusshamn kirke:
Lørdag 10. sept. kl. 11:00 og kl. 13:00
(Kleppestø)
Søndag 11. sept. kl. 11:00 (Follese)
kl. 13:00 (Hetlevik)
Lørdag 17. sept. kl. 11:00 og kl. 13:00
(Kleppe/Krokås)
Søndag 18. sept. kl. 11:00 og kl. 13:00
(Strusshamn skolekrets)
Vinnerliste for
Misjonslaget «Ungbjørka»
sin basar 2. april 2016
DAB radio Berger pledd
Koffert
Stavmikser
Vannkaraffel m/6 glass
2 Sengesett
Løperhjul
Fenalår
Stor matkurv
Strikket barnesett
Magny Rønhovde
Olaug Fjellhaug
Anna og Magne Aspenes
Ruth Marie og Vegar Sæther
Ingunn og Per Ove Uthaug
Hilde Grytten
Oda Marie Drange
Kjell Arvid Jensen
Kjartan Thorsen
Vigdis Stenvoll
Takk til alle som støttet med gevinster, og til alle loddkjøpere.
Misjonslaget «Ungbjørka»
NLM og NMS 11
Plakater
Se også www.kirken-askoy.no og Facebook – søk på «Kirkene på Askøy»
Pusterom
22. og 29. mai blir det «misjonskirkekafé» i flere av kirkene
på Askøy. Det blir salg av kaker og kaffe til inntekt for G:19 sitt
misjonsprosjekt. Et team med ungdommer og unge voksne blir
med på gudstjenesten og tar ansvar for kirkekaffen etterpå.
Kanskje blir det også tid til en quiz? Pengene går til N
MS sitt
arbeid med å nå ungdommer i England.
22. mai: Strusshamn og Erdal
29. mai: Ask og Tveit (Haugland bedehus)
I Ask kirke tirsdag 7. juni kl. 19.00. Et enkelt måltid, bibel­
meditasjon og nattverd. Velkommen!
Ask
Askøy
«Misjonskirkekafé»
Fergebordet på Ask
Samles annenhver onsdag i Ask menighetshus, kl. 12.00. Resten av våren blir det samlinger: 25. mai og 8. juni. Reiseskildringer, kåserier, mye allsang, alltid en quiz, samt kaffe, te og
vafler. Ord til ettertanke hører også med.
Sorggruppe
Strusshamn
Ny sorggruppe starter opp til høsten. Informasjon i neste
­nummer av menighetsbladet. Soknediakonen kan også
­kontaktes. Mobilnummer 416 49 188.
Syng med!-konsert
Søndag 12. juni: Syng med!-konsert Herdla kyrkje kl. 19.00.
Tema: Omsider blir det sommer! Askøy kirkekor deltar.
Festspillstemning i Strusshamn kirke
Vårkonsert mandag 30. mai kl. 11.30. Medvirkende: BUKO,
­Bergen unge kammerorkester, Marianne Juvik Sæbø, soloinnslag sammen med BUKO og kantor Hermund Rebnord.
Daniil Letyagin, orgelelev ved Kulturskolen. Bodil Stien knytter
det hele sammen. Kafé i menighetssalen etter konserten.
Arr: Diakoniutvalget Strusshamn i samarbeid med Askøy
­kommune, Den kulturelle spaserstokken
U:19
Ungdomskveld 12. juni kl. 19, fra 8. klasse. Aktiviteter, andakt,
god mat.
Fredagsklubben
Siste gang i vår blir 27. mai kl. 18-20. Kystlaget inviterer da på
båttur.
Sangkveld før konfirmasjonen
Alle konfirmanter og foresatte er spesielt invitert til sangkveld
før konfirmasjonen onsdag 31. august kl. 19.00 i Strusshamn
kirke.
Konsert med Asking TenSing
Formiddagstreff
Asking TenSing skal ha øvingshelg i Erdal kirke fra 27.-29. mai,
og inviterer til konsert på søndagskvelden! Vi garanterer god
stemning, variert musikk, kanskje drama og dans. Etter konserten skal vi kose oss litt med kake, og kaffe til de voksne. Altså
29. mai, kl 1800 i Erdal kirke. Vi sees!
Mandag 5. september kl. 11.30. Gerhard Vik viser film;
«Nepal etter jordskjelvet».
Andakt, bespisning, kollekt til Nepal.
Formiddagstreff
Det blir tilbud om babysang i alle kirkene på Askøy, med oppstart av nye kurs i september. Følg med på kirken-askoy.no og
Facebook/Kirkene på Askøy for nærmere info.
Herdla
Babysang
Pusterom
Er du kreativ?
I Herdla kyrkje tirsdag 24. mai kl. 19.00. Eit enkelt måltid,
­bibelmeditasjon og nattverd. Velkomen!
Det blir Høstmesse for Hetlevik Bedehus lørdag 22.
oktober 2016. Det trengs varer for salg f. eks.: Bakverk Trearbeid - Håndarbeid - Dukkeklær - Saft/Syltetøy m.m.
Det trengs også gevinster til åresalg. Vil du være med på
lefsebaking i Bedehuset? Ta gjerne kontakt med: Solfrid
Nikolaisen 950 65 931, Torlaug 56 14 14 69 el. 473 52 470,
Anne 944 35 253, Solfrid 478 96 170
Open kyrkje på Herdla
Kvar søndag i juli månad blir Herdla
kyrkje open i tidsrommet 15.0018.00.
Formiddagstreff
Møte i Haugland bedehus 31. mai
I menighetssalen i Erdal kirke torsdag 26. mai kl. 12.00.
5. klassene på Erdal barneskole underholder. Lars Hana
kåserer. Sang, mat, prat og utlodding.
Kirkeforeningen har møte i Haugland bedehus den 31. mai
kl. 19.00. Velkommen!
Tveit
Erdal
12
I kyrkjelydshuset på Herdla tirsdag 31. mai kl. 11.00. Skildringar frå tur med hjelpesendingar til Russland. Ingvild Augestad
Syversen og Jorunn Heggernes fortel og vis bilete. Kaffe, mat
og prat. Utlodding. Velkomen!
a:men 3-2016
Slekters gang
Patrick Bekkenes
Håvard Hovin Bentzon
Ingrid Bringedal Aasebø
Sebastian Gundersen
Alva Halland
Mikael Helland Kalsås
Jørgen Gundersen
Fabián Suarez Iversen
UKE 12
Sofie Margrett Espelid
Leah Reeh Arllati
Berthine Elise Larsen
Elliot Engelsen Urne
Rakel Sofie Løvik Bentzen
UKE 13
Sophia Eriksen Tjønnås
Eliah Førland Grytting
Gabriel Rebnord Haugland
Natalie Nilsen Lohne
Nora Sætre Eriksen
Gravferd
UKE 14
Camilla Johnsen
Rebecka Tysse Hæggernæs
Joewaysa Udtohan Storemark
Chaiwat Maysuk
Benjamin Holme Dybfest
Adrian Steffensen
UKE 9
Josefine Otterlei Holmar
Lorenz Pedersen Madaro
Ludvig Fauskanger Simonsen
Bernard Urne
Adrian Moses Berland
Oline Berg Andersen
Julie Othelie Constanse Monstad
Setvik
Iben Angelica Fredhaim
UKE 15
Isac Leonard Fauskanger Mjelstad
Tidemann Leon Livden Nøkling
Linnea Lohne Hansen
Oliver Johnsen Oksnes
William Andreas Ådlandsvik Espeland
Leon Olai Mjåseth Refvik
Leon Mikal Merkesvik Fauskanger
Madelén Dehli Haarklau
Storm Frøysland Midttveit
My Mille Carina Tjore-Winroth
Martin Haugsvær
Jesper Fjæran Hestetræet
Filip Aidijervi
Caroline Søyland
UKE 10
Harald Bjorøy Sande
Annabelle Engelsen Auganæs
Victoria Bringslid
Emilie Falch
Alea Nordnes Skorpen
Kaja Husebø Bjørsvik
Olav Epland Skodvin
UKE 11
Live Einevoll
Nora Halland Drægebø
Andrea Gunnlaugsson Larsen
Leon Lindstrøm Fauskanger
Jone Daae Rønning
Henry Furuborg
UKE 16
Embla Knutsen
Henrik Severin Fronreide Solheim
Audun Tveitnes
UNGDOMS­
ARBEIDERE
KANTOR
ORGANISTER
PRESTER
Telefonliste - Askøy kirkekontor
UKE 8
Geir Fjeldsbø f. 1961
Marit Ramsøy f. 1929
Agnar Johannes Johannessen f. 1936
Tommy Strand f. 1981
UKE 13
Martin Bård Monsen f. 1936
Odd Bjørn Haakonsen f. 1946
UKE 14
Ivar Tumyr f. 1930
Olve Stenseide f. 2014
UKE 15
Liv Lillian Bjorøy f. 1950
Svanhild Hanevik f. 1929
Kjell Tyger Mundal f. 1934
UKE 16
Odd Hugo Nilsen f. 1943
Lucas Bekkenes Selje f. 2016
Odd Andreas Olsen f. 1937
Gunhild Hansine Skotnes f.1925
Margrethe Karin Myklebust f. 1937
UKE 9
Hildur Jenny Eliassen f. 1934
Elias Soltvedt f. 2005
UKE 10
Marianne Hansen f. 1958
Edith Steffensen f. 1927
Anna Bertina Nilsen f. 1928
Knut Aasebø f. 1939
Sander Træet f. 2016
UKE 11
Sigrid Kleppestø f. 1921
Helma Charlotte Gundersen f. 1927
Asbjørg Ragni Villanger f. 1925
Arne Raad f. 1945
Borghild Eidsvik Aasebø f. 1938
Vigde
UKE 11
Liv-Marie Kristiansen og Torbjørn Ek
UKE 15
Sølvi Skiftesvik og Eirik Nordstrønen
UKE 16
Madeleine Meling og Robert Algrøy
Tlf: 56 15 71 00 (kl. 8:30 – 15:00) [email protected]
Sokneprest Ask og Herdla
Astrid Marie Haugland
Kontor: 56 15 71 22
Mobil: 993 60 665
Sokneprest Erdal
Harald Forland
Kontor: 56 15 71 24
Mobil: 917 77 473
Sokneprest Strusshamn
Michal Møgster
Kontor: 56 15 71 25
Mobil: 414 06 667
Sokneprest Tveit
Peter R. Johansen
Kontor: 56 15 71 23
Mobil: 959 62 654
ungdomsprest
Liv Hanne Langmoen Almasou
Kontor: 56 15 71 05
Mobil: 920 92 219
Seniorprest
Godtfred Haugland
Mobil: 456 01 221
Hermund Rebnord
Mobil: 928 48 322
Jolanta Ravnanger
Mobil: 454 26 144
Anne Gurine Folgerø Gjøsæter
Mobil: 958 44 373
Terje Haugom
Mobil: 988 47 162
Andreas Andersen
Mobil: 994 48 419
Ingvild Heggholmen
Mobil: 458 09 549
For mailadresser, se www.kirken-askoy.no
KIRKETJENERE
UKE 8
Patrick Follevaag
Noah Standnes Abbedissen
Leo Pan Eikanger
Mathias Tyssebotn-Vågenes
KIRKEKONTORET
Døpte
UKE 12
Bjarne Olsen f. 1926
Strusshamn kirke, Kjersti Godø Johannessen
Mobil: 980 54 815
Ask kirke, Ine Solbakk
Mobil: 458 61 033
Herdla kirke, Erlend Bakke
Mobil: 416 28 714
Tveit og Erdal kirke, Erita Gangdal
Mobil: 416 62 239
Lena Magnussen Nilsen
Mobil: 920 14 730
Kirkeverge
Geir Viksund
Kontor: 56 15 71 20
Mobil: 932 55 254
Assisterende kirkeverge
Håkon Andersen
Kontor: 56 15 71 31
Mobil: 917 59 628
Driftsleder kirkegårder
Hege Johannesen
Kontor: 56 15 71 14
Mobil: 456 85 575
Konsulent
Anne Borghild Andersen
Sentralbord:
56 15 71 00
Soknediakon
Jannicke Monstad Hana
Kontor: 56 15 71 30
Mobil: 416 49 188
Menighetspedagog
Sigrun Landro Thomassen
Kontor: 56 15 71 21
Mobil: 971 50 088
Menighetspedagog/Trosopplærer
Pia Merete Melby Arnesen
Kontor: 56 15 71 26
Mobil: 926 84 272
Menighetspedagog/Trosopplærer
Ingvild Augestad Syversen
Kontor: 56 15 71 19
Mobil: 984 23 365
Kateket
Anita Skjæveland
Kontor: 56 15 71 33
Mobil: 416 48 973
a:men 3-2016
13
REKLAME
●
TRYKKERI
●
BØKER
Hardangervegen 74, 5224 Nesttun, tlf 55 55 20 20
www.molvik.no
Internasjonal samling på Askøy.
Over 100 personer
til stede på KIA–
samling på Askøy
Søndag 24. april var det Internasjonal
samling på Kleppe Bedehus på Askøy.
Tekst og bilder: Tor Øyvind Sandaker
Et kvarter over tiden kunne Rollaug Waaler ønske forsamlingen
velkommen. Det var forventet ca. 70 personer, men det kom
over 100 som representerte 8–9 nasjoner. Ca. 35 personer kom
fra Landås Mottakssenter i Bergen, blant annet tidligere beboere på Lauvøy Mottak ved Ramsøy. Det var ordnet med privat
transport hvor blant annet også «Askøy Hjelper» deltok. Positivt
med et godt antall «innfødte» tilstede som ble kjent med nye
mennesker.
Den nye regionlederen i KIA Bjørgvin, Purity Mutunge fra Kenya, hadde andakt fra Ap. gj. 11, 1–18 om det å være respektert
og inkludert. Det ble tolket til norsk/engelsk og arabisk. Det var
nydelig mat, allsang og god stemning. En «videosnutt» ble vist
om KIA Norge sitt arbeid + info om den internasjonale leiren
som skal være i Sætervika (Samnanger) 20. – 22. mai. KIA –
Kristent Interkulturelt Arbeid er en landsdekkende organisasjon
som arbeider blant innvandrere, flyktninger og asylsøkere i fem
regioner under visjonen Likeverd, Omsorg og Vennskap.
Bak KIA Askøy står menigheter og forsamlinger på øya. Styrings– og ressursgruppa består av representanter fra Misjonskirken, Misjonsforsamlingen (NLM), Den norske Kirke og KIA
Askøy. Neste KIA–samling er berammet til søndag 2. oktober.
Pianostemmer
Bjørn Villanger, tlf. 415 16 468
Hop, 5307 Ask
E-post: [email protected]
Salg av brukte og nye instrumenter
DIN ELEKTRIKER PÅ ASKØY
AUT.ELEKTROINSTALLATØR
ELEKTROINSTALLATØR
AUT.
Juvikflaten
v/ Rema- 5300
1000,Kleppestø
5300 Kleppestø
Juvikflaten
Alt
Alt innen
innen el-installasjoner
el-installasjoner -- Rehabilitering
Rehabilitering og
og service
service
Tlf.Telefon
/ vakttelefon:
5617
1405
17 05
56 14
www.solbergthomsen.no
/ e-post:
[email protected]
Fax 56 14 18 18
- Mobil
98 21 79 65
Vi støtter lokale lag og organisasjoner
Lokal strøm – like billig, bare nærmere
www.askoykraft.no
e-post: [email protected]øy-energi.no
Tlf. 56 15 19 33
TRENG DU NOKON Å
SNAKKE MED?
Nokre som ringer tenkjer på å ta sitt eige liv,
andre er usikre, einsame eller redde.
Nokre treng berre å slå av ein prat.
Ring eller skriv: Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no
Purity med sine tolker.
14
a:men 3-2016
Støtt våre annonsører! Vil du annonsere i a:men, kontakt kirkeverge Geir Viksund, tlf. 56 15 71 20/932 55 254.
Avdelingskontor – Bergen vest – Laksevåg
Damsgårdsveien 210 – tlf.: 55 34 35 90
Ove J. Steffensen – privat tlf.: 934 97 477
Vennligst ring for å avtale samtaletid.
ASKØY - BERGEN
Strusshamn Senter. Tlf 56 14 35 60- man-fre 10-20, lør 10-16
www.fagmobler.no - [email protected]
Vi leverer alt til store og små selskap
Lekkert & Godt AS
Blant annet:
Snitter kr 23,- per stk
Koldtbord kr 245,- per person
Tapas fra kr 250,56 14 57 00
www.lekkertoggodt.no
Vi er der når du trenger oss.
Fromritoppen senter
Vi hjelper med alt det praktiske ved gravferd
på Askøy og i Stor-Bergen.
hauglandshella.no
T: 56 14 51 01
[email protected]
[email protected]
Hauglandsmyra 1
5310 Hauglandshella
En del av:
ALT I GRAVSTEIN
Ulsmågv. 27, Nesttun
Tlf 55 98 70 00
eikner.no [email protected]
© DeadLine Reklamebyrå
* Nye gravstein
* Tilføyelser
* Bronseplater til minnelund
på Skiftesvik
* Oppussing/rehabelitering
Aut TELE- og
ELEKTROINSTALLATØR
Senter
Kleppestø 28 10
Tlf.: 56 14 or.no
classic-fris
Kleppestø Senter
56 14 20 04
www.saxenfrisor.no
®
TELEFON 56 15 14 00
www.hakon-olsen.no
- når kun det beste er godt nok
ASKØY MØBLER
56 15 11 30
STRUSSHAMN
KLEPPESTØ
Vi har mer enn du tror
– se vår hjemmeside
www.waagen.no
a:men 3-2016
MØBLER / GARDIN:
56 15 13 00
15
Gudstjenester
22. mai 2015 – 4. sept. 2016
22.05.2016
Treenighetssøndag
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland.
Offer: Misjon uten grenser
Herdla kl. 11:00
Nattverd. Sokneprest A.M.Haugland. Skaparverkets dag. Offer: Kyrkjelydsarbeidet
Strusshamn kl. 11:00
Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Ungdomsmesse. Søndagsskole. Offer: Bibelselskapet
29.05.2016
2. søndag i treenigheten
Strusshamn kl. 11:00
Dåp. Sokneprest M. Møgster. Storfamiliegudstjeneste med middag. Koret på Sporet synger.
Offer: Misjonsprosjektet
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Søndagsskole. Offer: Kirkeutbygging
Ask kl. 11:00
Dåp. Seniorprest Godtfred Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Offer:
Menighetsarbeidet
05.06.2016
3. søndag i treenigheten
Herdla kl. 11:00
Dåp. Prostiprest H. Unneland.
Offer: Mercy Ships
Skotnes kl. 12:00
Sokneprest H. Forland. Familiegudstjeneste.
Speiderne deltar. Erdal menighet blir med til
Skotnes. Samarbeid med KFUK-KFUM.
Strusshamn kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster.
Søndagsskole. Offer: Leirstedet Skotnes (KFUK/
KFUM)
12.06.2016
4. søndag i treenigheten
Ask kl.11:00
Dåp. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Menighetsarbeidet
Strusshamn kl. 11:00
Dåp. Seniorprest Godtfred Haugland.
Offer: Menighetsarbeidet
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp. Sokneprest P. Johansen.
Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
Offer: Misjonsprosjekt
19.06.2016
5. søndag i treenigheten
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Offer: Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Trenger du skyss til kirken?
Her er telefonnumre du kan ringe:
(Ring innen lørdag kl. 13)
Herdla kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet
Strusshamn kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster.
Offer: Kirkens SOS
26.06.2016
Aposteldagen
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen. Diakoniens dag. Søndagsskole.
Offer: Ungdomsmisjon
Strusshamn kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Offer: Menighetsarbeidet
03.07.2016
7. søndag i treenigheten
Ask kl. 11:00
Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: KRIK
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster.
Offer: Normisjon
10.07.2016
8. søndag i treenigheten
Herdla kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Misjonshøyskolen
Strusshamn kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Israelsmisjonen
17.07.2016
9. søndag i treenigheten
Erdal kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: NLA
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Kirkeutbygging
24.07.2016
10. søndag i treenigheten
Ask kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest H. Forland.
Offer: Menighetsarbeidet
Strusshamn kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland.
Offer: Menighetsarbeidet
31.07.2016
11. søndag i treenigheten
Tveit/ Haugland bedehus kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest H. Forland.
Offer: Kirkeutbygging
Herdla kl. 11:00
Dåp. Sokneprest H. Forland.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet
07.08.2016
12. søndag i treenigheten
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Offer: Menighetsarbeidet
Strusshamn kl. 19:00
Nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Offer: KIA Bjørgvin
14.08.2016
13. søndag i treenigheten
Ask kl. 11:00
Dåp. Sokneprest H. Forland. Offer: IKO
Strusshamn kl. 11:00
Dåp. Sokneprest M. Møgster.
Offer: Menighetsarbeidet
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.
21.08.2016
Vingårdssøndag
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland.
Familiegudstjeneste. Offer: KFUK/KFUM.
Familietur til Kolbeinsvarden etter gudstjenesten.
Herdla kl. 11:00
Dåp. Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: KIA Askøy
Strusshamn kl. 11:00
Nattverd. Sokneprest P. Johansen.
Offer: Bibelskolen Bildøy
28.08.2016
15. søndag i treenigheten
Ask kl. 11:00
Sokneprest H. Forland.
Erdal kl. 19:00
G:19 av og for ungdom. Nattverd.
Tveit/ Haugland bedehus kl. 11:00
Dåp. Sokneprest P. Johansen.
Familiegudstjeneste med markering av skolestart
og utdeling av 6-årsbok. Offer: Søndagsskolen
Strusshamn kl. 11:00
Dåp. Sokneprest M. Møgster. Storfamilieguds­
tjeneste med middag. Offer: Misjonsprosjektet
04.09.2016
16. søndag i treenigheten
Erdal kl. 11:00
Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland.
10 års jubileum for kirken. Offer: Maisha Mema
Herdla kl. 11:00
Sokneprest A.M. Haugland.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet
Strusshamn kl. 11:00
Dåp og nattverd. Seniorprest Godtfred
Haugland. Offer: Menighetsarbeidet
Erdal: 932 55 254 Ask: 900 51 358 Herdla: 56 14 71 59
Tveit: 975 26 232 Strusshamn: 915 86 067 (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik)
906 66 904 (områdene Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik)

Similar documents