Tåkeheimen til Svartisen Turistsenter som PDF

Comments

Transcription

Tåkeheimen til Svartisen Turistsenter som PDF
ut.no/tur/2.13331/
UT.no
TÅKEHEIMEN TIL SVARTISEN TURISTSENTER 
Merket sommerrute
Dette turforslaget er en merket rute som følger et stinettverk.
Les gjerne mer om merking her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678810/
Type:  Fottur
Passer: Voksen
Lengde:  Ca. 5,5 km
Varighet:  3 timer
Gradering:
Middels
1
Sesong:
jul
aug
sep
2
Bodø og Omegns Turistforening
111 turforslag
Område: Saltfjellet og Svartisen
15 hytter
Ruta er ikke merket i nasjonalparken.
Merkinga begynner først etter ca en km. Det
første stykket nedover mot vest en del berg
som er glatt i vått vær. Fra
nasjonalparkgrensa merket nedover ryggen og
videre ned til veien. Det siste stykket
her på svaberg som er glatt i vått vær.
1. Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
2. Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
ut.no/tur/2.13331/
UT.no
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Ekvidistanse: 20m
500 m
Leaflet | © Kartverket
Fylke: Nordland
HØYDEPROFIL
1 000
500
0
0,0 km
1,0 km
2,0 km
3,0 km
4,0 km
5,0 km
Sist oppdatert: 10.06.2016
Tåkeheimen til Svartisen Turistsenter av Bodø og Omegns Turistforening. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.
UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening. Ansvarlig redaktør Nils Øveraas
Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015. Den Norske Turistforening © 2015 - 2016