SÄHKÖPOSTIVARMENNEHAKEMUS

Comments

Transcription

SÄHKÖPOSTIVARMENNEHAKEMUS
Väestörekisterikeskus
Varmennepalvelut
SÄHKÖPOSTIVARMENNEHAKEMUS
Hakemuksen uusinta
PALAUTUSOSOITE:
Väestörekisterikeskus
PL 123
00531 Helsinki
HAKIJAN TIEDOT
Organisaation nimi
Y-tunnus
Organisaation yhteyshenkilö
Liitteet
Kaupparekisteriote
Osoite
Postinumero
Puhelin
Sähköpostiosoite
Valtakirja
Postitoimipaikka
LASKUTUSTIEDOT
Laskutusosoite
Postinumero
Laskutusyhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Postitoimipaikka
SÄHKÖPOSTIVARMENTEEN TIEDOT (* = pakollinen tieto)
(E) Sähköpostiosoite *
(C) Valtio *
(CN) Sähköpostin käyttötarkoitus *
Organisaation Y-tunnus *
(O) Organisaation nimi *
(OU) Organisaatioyksikkö
(L) Locality
(S) State
Voimassaoloaika vuosissa
1 vuosi
2 vuotta
RSA-avaimen pituus
2048 bittiä
4096 bittiä
Varmenteeseen liittyvän yksityisen avaimen asennusten lukumäärä (kpl)
VAKUUTUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan varmenteen myöntämiseksi asetettuja ehtoja ja ohjeita sekä ilmoittamaan
välittömästi Väestörekisterikeskukselle varmenteen kohteessa tai sen käyttötarkoituksessa tapahtuneet muutokset.
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys
VRK Sähköpostivarmenne 1.2013
Paikka ja aika
VÄESTÖREKISTERIKESKUS TÄYTTÄÄ
Myöntäjä
Sähköpostivarmenne myönnetty (pp.kk.vvvv)
PL 123 (Lintulahdenkuja 4) 00531 HELSINKI
puh. 0295 535 001
faksi 09 876 4369
[email protected]
Y-tunnus 0245437-2