Information till dig som ska genomgå en bröstförminskande

Comments

Transcription

Information till dig som ska genomgå en bröstförminskande
Information till dig som ska
genomgå en
bröstförminskande
operation s k
bröstreduktionsplastik
Din åkomma
Kvinnor med stora, tunga bröst har ofta problem med muskelsmärtor i nacke,
axlar och rygg. BH-banden kan ge inskärningar i dina axlar som är
smärtsamma. Tunga bröst kan också göra att du får en dålig hållning.
Hudirritation i vecket under brösten kan förekomma. Effektiv träning kan
hindras av dina stora bröst.
Krav
Övervikt gör att komplikationsrisken ökar mycket kraftigt, därför är det ett
absolut krav att din vikt är normal innan du skall opereras. BMI bör vara
max 25 om du är < 50 år / > 50 år BMI 27. För att ytterligare minska på
riskerna skall nikotinuppehåll (rök, snus, nikotintabletter, nikotinplåster)
göras minst 4 veckor före och minst 4 veckor efter operationen.
Förväntningar
Man kan inte lova att besvären från nacke, axlar och rygg försvinner efter en
operation, dock kommer träningen, som kan hjälpa mot dessa besvär, att
underlättas. Det blir alltid ärrbildning i huden efter operationen, runt
vårtgården, ned till vecket under bröstet och längs med bröstvecket. Ärren är
initialt rodnade, men bleknar efter några månader. Vissa personer har en
tendens att få breddökade och ibland även upphöjda ärr. Ärren blir alltid mer
påtagliga om de blir infekterade. En viss storleksskillnad av brösten kan
förväntas och vårtgårdarna kan komma olika högt, ej vara lika stora eller bli
asymmetriska. Du skall ej räkna med att du kan amma efter operationen,
därför bör du helst vänta till efter dina barn fötts innan du opereras.
Viktförändringar efter du opererats påverkar utseendet av brösten, du skall
därför sträva efter att hålla en konstant vikt. Något år efter operationen börjar
tyngdlagen göra sig gällande och brösten blir naturligt hängande igen, den
första tiden efter operationen står de rakt ut.
Vi gör inte denna operation av kosmetiska skäl, vilket du måste vara
medveten om innan du opereras. Du skall alltså inte räkna med att få
”snyggare” bröst efter operationen. Vår målsättning är givetvis att resultatet
dock skall bli så bra som möjligt utseendemässigt.
Information
Du får information av din kirurg i samband med det första besöket. Du kan
då ställa de frågor du har. Givetvis kan du även ställa frågor när du träffar
kirurgen när du skall opereras. Vid det första besöket tas foton som läggs in i
din egen datajournal.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Michael Dahlberg
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4985
2016-06-14
2.0
Information
Du får information av din kirurg i samband med det första besöket. Du kan
då ställa de frågor du har. Givetvis kan du även ställa frågor när du träffar
kirurgen när du skall opereras. Vid det första besöket tas foton som läggs in i
din egen datajournal.
Operation
Bröstvårtan och vårtgården flyttas på en s k lambå till en ny lokalisation lite
högre upp på bröstet. Hud och bröstkörtelvävnad nedom detta område
avlägsnas. Sedan sutureras allt ihop och ett dränage för sårvätska lämnas
ibland i operationsområdet. Ett kraftigt förband anläggs på framsidan av
bröstkorgen mot slutet av operationen.
Bedövning
Operationen utförs i generell anestesi, dvs. du ”sövs” under ingreppet. Du får
information om detta av narkosläkaren. Under operationen lägger vi också
lokalbedövningsmedel (s k tandläkarbedövning).
Komplikationer
Här gäller som vid alla andra typer av operationer att du kan få blödningar,
blåmärken och infektioner.
Eftersom operationsområdet är stort kan en djup infektion innebära ett
långvarigt lidande för dig med många omläggningar, rengöringar och ibland
även antibiotikabehandling. De komplikationer som är specifika för denna
operationstyp är nekroser (vävnadsdöd p g a dålig blodcirkulation) av hud,
vårtgård, bröstvårta och fettväv. Nekrosbildning kräver många läkarbesök
för att åtgärda nekroserna, dessutom dagliga omläggningar hos
distriktssköterskan i flera månader.
Dessutom måste du räkna med att känseln i vårtgård och bröstvårta kan
försvinna/förändras permanent.
Smärta
Du kommer att ha sårsmärta efter operationen, det räcker dock oftast med
vanliga värktabletter, t ex Panodil eller Alvedon, för att dämpa denna. I
normalfallet minskar sedan smärtan med tiden. Om smärtorna tilltar kan det
bero på blödning eller infektion som kan behöva annan behandling. Det
finns också en liten risk att du kan få kroniska smärtor efter en operation.
Sjukhusvård
Du kommer in till sjukhuset fastande operationsdagens morgon, kallelse
kommer hem till dig i god tid innan. Operatören ritar markeringar på dina
bröst inför operationen. Operationen gör dagkirurgiskt. Det betyder att du får
åka hem samma dag som operationen görs.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Michael Dahlberg
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4985
2016-06-14
2.0
Återbesök/planering
En vecka efter operation tas stygnen bort (om du fått några under
operationen). Dessa eventuella stygn tas bort på din hälsocentral. Sedan ska
du tejpa samtliga ärr med vanlig papperstejp, micropore eller scanpore.
Gärna upp till 1 år för bästa resultat. Samma dag som du åker hem från
sjukhuset får du träffa en sköterska från kirurgmottagningen som ger dig
information, remiss till distriktssköterska samt erbjuder köp av behå av
sportmodell till en kostnad av c:a 200 kr. Behån ska du sedan använda
dygnet runt i en månad, därefter en månad dagtid.
Sjukskrivning
Räkna med cirka en månads sjukskrivning efter operationen. Längden på
sjukskrivningen beror också på vilken typ av jobb du har.
Rådgivning
Undvik tunga lyft, arbete med armarna ovan axelhöjd, löpning och andra
”hoppande” aktiviteter den första månaden. Ta gärna flera dagliga
promenader redan från första dagarna efter operationen.
När suturerna är tagna och ärren tejpade kan du duscha och tvätta dig som
vanligt men låta tejpen sitta kvar. När tejpen lossnar av sig själv så tvättar du
ärren med tvål och vatten, torkar ordentligt torrt och sätter på ny tejp igen.
Detta avlastar spänningen i dina ärr och skyddar dem mot solen (solariet).
Tejpningen bör du fortsätta med i ett år efter operationen.
Är det så att det vätskar från någon del av ärret, så skall du inte tejpa just där.
Sätt istället en kompress där det fuktar. Tejpa där det är torrt.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Michael Dahlberg
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4985
2016-06-14
2.0

Similar documents