intradagar

Transcription

intradagar
Framtidens LSS
Regeringens LSS-utredare,
Désirée Pethrus, kommer att
delta på årets Intradagar och
diskutera lagstiftningens framtid
med bl a Harald Strand och
Magnus Tideman.
Plats: Essinge
konferenscenter
Stockholm.
intradagar
Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2016
19–20 september 2016
Föreläsare:
Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny
Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena
Olsson, Ida Kåhlin, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson,
Malin Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén,
Harald Strand.
Intradagar 19–20/9
Moderator på Intradagarna: Kristina Szönyi.
Anmälan: Kan göras
till FUB.
E-post:
[email protected]
Årets Intradagar tar upp en rad angelägna
ämnen:
• Kommunikation,
• Hjälpmedel,
• God man,
• Delaktighet och åldrande
• Barn med lindrig utvecklingsstörning,
• Brukarinflytande,
• Rasbiologiska institutet och vår historia,
• LSS-lagens innebörd och den nya
LSS-utredningen
Teater Blanca från Uppsala kommer till Intradagarna med
teater och musik.
Adress: FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 66
Pris: 2 dagar inkl lunch och
kaffe: 3 600 kr.
Läs mer i foldern som kan
laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se