Habiliteringscenter Södertälje i samarbete med FUB Södertälje

Transcription

Habiliteringscenter Södertälje i samarbete med FUB Södertälje
Habiliteringscenter Södertälje i samarbete med FUB
Södertälje/Nykvarn hälsar dig, som är förälder till en ungdom
med en utvecklingsstörning, välkommen till två temakvällar
hösten 2014 på Allaktivitetshuset i Saltskog, Barrtorpsvägen
1A
24 september 2014, 18.00-20.30 Godmanskap – hur
fungerar det? Överförmyndaren i Södertälje informerar om
vad det innebär att ha en god man och när stödet kan behövas.
Anmäl senast 17 september 2014 till [email protected] eller
08-123 357 00 eller till FUB Södertälje/Nykvarn 08-550 352
69, [email protected]
15 oktober 2014, 18.00-20.30 Hur kan vi tala om sexualitet
med våra ungdomar? Malin Booberg Nowakowski och
Britten Linnaeus berättar utifrån sina erfarenheter från UNG
samtalsgrupper. Anmäl senast 8 oktober 2014
till [email protected] eller 08-123 357 00 eller till FUB
Södertälje/Nykvarn 08-550 352 69,
[email protected]
Ange ditt namn, vem du är förälder till, tel nr dagtid samt till
vilken e-postadress du vill ha en bekräftelse/påminnelse inför
respektive temakväll.
Varmt välkomna
Kristina Frykegård och Veronica Lööw-Kytölä,
Habiliteringscenter Södertälje Åsa Landin och Lena
Alnebring, FUB Södertälje/Nykvarn