Postlista - Landskrona

Comments

Transcription

Postlista - Landskrona
Postlista
2016-06-20 - 2016-06-20
Miljöförvaltningen
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Händelserubrik
2016-06-20 (Händelsedatum)
Victoria Karlstedt
4
Svar efter förfrågan
Åtg Bev. datum
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
143185
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001178
Handläggare: VK
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Klagomål på matning av fåglar Vengatan 29
Objekt: Fåglar diverse, ,
2016-06-20 (Händelsedatum)
4
143146
20160620
Resultat radonmätning
Borgmästargatan 16
Victoria
Karlstedt
Resultat från radonmätning
Victoria Karlstedt
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-000017
Handläggare: VK
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Hälsoskyddstillsyn 2015
Objekt: Fitness 24 seven, Borgmästargatan 16, Karl Xv 4
2016-06-20 (Händelsedatum)
2
Patrik Karlsson
143182
Bekräftelse fr.Lst, anmälan om transp farl avfall till 2021
20160620
Fr. Lst, transp farl avfall Ekbladhs
måleri
Patrik
Karlsson
In
Objekt till händelsen:
Sida 1 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Ärende till händelsen:
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Diarienr:
2011-000392
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Handläggare: PK
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Transport farligt avfall, Ekbladhs Måleri
Objekt: FA Tillstånd Transport (avfall), , MFA, TILLSTÅND TRANSPORT
Objekt: Ekbladhs Måleri AB, Östervångsplan 16, Hermelinen 2
2016-06-20 (Händelsedatum)
1
Ninni Andersson
143194
20160620
Remiss, Alkoholservering Gourmet Ninni
Asian
Andersson
Förfrågan om att svara på remiss
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001301
Handläggare: NA
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Alkoholservering
Objekt: Gourmet Asian Restaurang, Drottninggatan 6, Vildanden 8
2016-06-20 (Händelsedatum)
1
143191
20160620
Förfrågan om att svara på remiss, alkoholservering
Ninni Andersson
Remiss alkoholservering Konsert
Citadell Karneva
Ninni
Andersson
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001300
Handläggare: NA
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Konsert Citadellet, Hasse och Lotta 16 juli 2016, Hotel Öresund AB
Objekt: Karneval m.m., , Karneval M.M.
2016-06-20 (Händelsedatum)
Olle Nordell
1
143181
Förfrågan om att svara på remiss
20160620
Remiss bygglov Bromsregulatorn 4 Olle Nordell
In
Sida 2 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Handläggare: ON
2016-001298
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Bygglov, Bromsregulatorn 4
Objekt: Bromsregulatorn 4, Malmövägen 31, Bromsregulatorn 4
2016-06-20 (Händelsedatum)
6
Rose-Marie Stigsdotter
20160620
143184
Kustnära bräddningar i Hbg
Kustnära bräddningar i Helsingborg
Rose-Marie
Stigsdotter
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-000268
Handläggare: RS
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Driftinformation från NSVA 2016, akut vattenläcka m.m.
Objekt: Kommunalt dricksvatten och NSVA, , Kommunalt Vatten (Se Även Dricksvatten)
2016-06-20 (Händelsedatum)
3
Martin Lindahl
143148
X
20160620
Årsrapport 2015
billackering
Christianssons
Årsrapport 2015
Martin Lindahl
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Objekt till ärendet:
Ärenderubrik:
Årsrapport 2015
Objekt: Christianssons Billackering AB, Gränsgatan 6, Turbinen 5
2016-06-20 (Händelsedatum)
1
Emilie Feuk
2016-001157
Handläggare: ML3
143183
Schema från Fritid- och kulturförvaltningen
20160620
Schema provt bassängbaden
Bassängbad allm
Emilie Feuk
In
Sida 3 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001299
Handläggare: EF
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Schema för provtagning av bassängbaden, Karlslundsbadet, Citadellbadet och Härslövsbadet
Objekt: Bassängbad allmänt, , Bassängbad Allmänt
2016-06-20 (Händelsedatum)
Emilie Feuk
2
143165
Preliminärrapport Campingen, 14/6
20160620
Preliminärrapport Campingen 14/6
Emilie Feuk
In
20160620
Komplettering till överklag Hjorten Bita Faraji
33
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001265
Handläggare: EF
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Provsvar strandbadvatten 2016
Objekt: Strandbad, , Strandbad
2016-06-20 (Händelsedatum)
12
143177
Komplettering till överklagan
Bita Faraji
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-000236
Handläggare: BF
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Bostadstillsyn 2016, Hjorten 33, Föreningsgatan 171
Objekt: Hjorten 33 allmänt, Föreningsgatan 171/173, Hjorten 33
2016-06-20 (Händelsedatum)
Bita Faraji
3
143156
Bevis om delgivning i retur
X
20160620
Mott.kvitto i retur Asylen 20
Bita Faraji
In
Sida 4 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001188
Handläggare: BF
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Hantering av brister efter bostadstillsyn, Asylen 20, Gjörloffsgatan 13 B
Objekt: Asylen 20 allmänt, Gjörloffsgatan 13 A - B, Asylen 20
Objekt: Fazenda Fastigheter AB, ,
2016-06-20 (Händelsedatum)
Bita Faraji
3
143152
X
20160620
Mott.kvitto i retur
Föreningsg 171 Bita Faraji
Bevis om delgivning i retur
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Objekt till ärendet:
Ärenderubrik:
Hantering av brister efter bostadstillsyn, Hjorten 33, Föreningsgatan 171
Objekt: Hjorten 33 allmänt, Föreningsgatan 171/173, Hjorten 33
2016-06-20 (Händelsedatum)
Isabelle Bjärås
3
2016-001036
Handläggare: BF
143163
20160620
Mott.kvitto i retur
Köpmannen 14
Bevis om delgivning i retur
Isabelle Bjärås
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001217
Handläggare: IB
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Köldmedia 2015, Köpmannen 14
Objekt: Köpmannen 14 allmänt, Norra Långgatan 14, Storgatan 34, Storgatan 36, Köpmannen 14
2016-06-20 (Händelsedatum)
Isabelle Bjärås
3
143161
Bevis om delgivning i retur
20160620
Mott.kvitto i retur Karl XV 17
Isabelle Bjärås
In
Sida 5 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001219
Handläggare: IB
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Köldmedia 2015, Karl XV 17
Objekt: Karl XV 17 allmänt, Östergatan 29, Karl Xv 17
2016-06-20 (Händelsedatum)
Isabelle Bjärås
3
143160
20160620
Mott.kvitto i retur
Karl XV 18
Bevis om delgivning i retur
Isabelle Bjärås
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Objekt till ärendet:
Ärenderubrik:
Köldmedia 2015, Karl XV 18
Objekt: Karl XV 18 allmänt, f.d.Handelshuset Karl XV KB, Järnvägsgatan 8, Rådmansgatan 7 - 9, Karl Xv 18
2016-06-20 (Händelsedatum)
Isabelle Bjärås
3
2016-001013
Handläggare: IB
143150
20160620
Mott.kvitto i retur
E Dahlberg 14
Bevis om delgivning i retur
Isabelle Bjärås
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2016-001218
Handläggare: IB
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Köldmedia 2015, Erik Dahlberg 14
Objekt: Erik Dahlberg 14 allmänt, Nygatan 7, Östergatan 10 - 12, Erik Dahlberg 14
2016-06-20 (Händelsedatum)
3
Jesper Fredricsson
143157
Bevis om delgivning i retur
20160620
Mott.kvitto i retur Frizzy
Jesper
Fredricsson
In
Sida 6 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Handläggare: JF
2016-001059
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Hälsoskyddstillsyn 2016
Objekt: Frizzy, Eriksgatan 134, Torstensson 19
2016-06-20 (Händelsedatum)
3
143158
20160620
Mott.kvitto i retur
Blue & Green
Bevis om delgivning i retur
Magnus Johansson
Magnus
Johansson
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Handläggare: MJ2
2016-001216
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Ny riskklassificering enligt taxan
Objekt: Blue and Green /fd. Gotlex, Stenorsvägen 52, Björnen 11
2016-06-20 (Händelsedatum)
9
143190
20160620
Info fr. miljöförvalt. I Hbrg
16:11
20160620
Info fr.Hbrg:s miljöförvaltn. Massor Ingrid
på Saxt 16:11
Simonsson
In
Info från Helsingborgs miljöförvaltning
Ingrid Simonsson
Saxt
Ingrid
Simonsson
In
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
Objekt till ärendet:
Ärenderubrik:
Synpunkter på verksamheten, jord och sten på vägen
Objekt: Saxtorp 16:11, Lundavägen 99, Saxtorp 16:11
2016-06-20 (Händelsedatum)
8
Ingrid Simonsson
2015-002395
Handläggare: IS
143188
Info från miljöförvaltningen i Helsingborg
Sida 7 av 8
Händelsedatum
Nr Handl
Händelsenummer
Åtg Bev. datum
Händelserubrik
Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Diarienr:
2015-002395
Handläggare: IS
Ärenderubrik:
Objekt till ärendet:
Synpunkter på verksamheten, jord och sten på vägen
Objekt: Saxtorp 16:11, Lundavägen 99, Saxtorp 16:11
Sida 8 av 8

Similar documents