Ylitse - Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen - SOS

Comments

Transcription

Ylitse - Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen - SOS
– Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
ehkäisemisessä
Ylitse – Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ehkäisemisessä
-projekti (2016–2018) on Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama
kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun
ylisukupolvisten asiakkuuksien
vähenemiseen.
– Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
ehkäisemisessä
Projektin kautta
• vaikutetaan siihen, että sijaishuollosta aikuistuneet vahvistuvat omassa
vanhemmuudessaan ja pärjäävät peruspalvelujen tuella,
• kehitetään uusia sosiaalityön muotoja ja pikkulapsiperheille suunnattuja tukimuotoja
ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä,
• ylisukupolvinen lastensuojelutarve tehdään näkyväksi, sen merkitys työskentelyssä
tunnistetaan ja huomioidaan.
Lastensuojelun ylisukupolvisuudella tarkoitetaan lastensuojeluasiakkuuden polveutumista vanhemmilta/vanhemmalta lapselle. Ilmiönä ylisukupolvisuus on yleinen, mutta
siihen vaikuttaminen nykyisten työ- ja toimintakäytäntöjen kautta on haastavaa. Ylisukupolvisuuden ennaltaehkäisyyn tarvitaan uusia yhteisiä toiminta- ja työskentelymalleja
lastensuojelun ja muiden lapsiperheiden palvelujen kentällä.
Yhteistoiminnallinen ja vertaistuellinen toiminta lastensuojelun sijaishuollosta aikuistuvien ja jo aikuistuneiden kanssa on mahdollisuus kehittää uusia toimintatapoja ja tukimuotoja lapsiperheille. Kokemustieto aikuistumisesta, siihen liittyvistä voimavaroista ja
haasteista sekä omaan vanhemmuuteen kasvamisesta on toiminta- ja työkäytäntöjen
kehittämisen ytimenä. Lastensuojelun kokemusasiantuntijat osallistuvat projektin suunnitteluun, ohjaukseen ja toteutukseen projektityöntekijöiden työtä ohjaavan ideointiryhmän ja vertaistoiminnan kautta.
Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitos
ja Pesäpuu ry.
LISÄTIETOJA
Oskari Savisalo, projektikoordinaattori
p. 044 761 4183
[email protected]
Katarina Pursi, projektityöntekijä
p. 044 761 4182
[email protected]