Lastensuojelun muutoksia 1.1.2015 alkaen

Transcription

Lastensuojelun muutoksia 1.1.2015 alkaen
LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN MUUTOKSIA 1.1.2015 ALKAEN
Lastensuojelun sosiaalityö jakautuu 1.1.2015 alkaen kahteen eri tiimiin (alkuarviointi / avo-, sijaisja
jälkihuolto).
Eriyttämisellä
tehostetaan
resurssien
käyttöä
ja
kohdentumista
lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin. Toimintamalli luo nykyistä paremmat edellytykset osaamisen
vahvistamiselle ja ylläpitämiselle sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena on
työskentelyn vaikuttavuuden tehostaminen.
Alkuarviointi-tiimi käsittelee vireille tulevat lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojeluhakemukset
ja vastaa lastensuojelutarpeen selvityksistä. Tiimin työtehtävissä korostuu verkostotyö,
päivystysluonteisuus virka-aikana ja asiakkuuden lyhytkeskeisyys. Tiimin työpiste on Ylivieskassa,
josta jalkaudutaan koko Kallion alueelle. Tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijä ja kaksi
sosiaaliohjaajaa.
Avo-, sijais- ja jälkihuoltotiimi vastaa avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon kokonaisuudesta.
Tiimin työssä korostuu suunnitelmallisuus, kuntouttava työote sekä asiakassuhteen pitkäkestoisuus.
Tiimin työpisteet ovat Nivalassa ja Ylivieskassa. Tiimi jalkautuu tarpeen mukaan koko Kallion
alueelle. Tiimissä työskentelee 6,5 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa sekä 9 lastensuojelun
perhetyöntekijää.
Lastensuojelun työntekijät tavoittaa parhaiten puhelintunnilla ma – pe klo 12 – 13.
Koko Kallion alueelta toimitetaan lastensuojeluilmoitukset ja –hakemukset lastensuojelun
alkuarviointitiimin sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijälle.
Yhteystiedot: Perhepalvelukeskus, Pistotie 1, 84100 Ylivieska, fax. 0-4195 916
01.02.2015 alkaen Hanne Harjula, sosiaalityöntekijä, puh. 044-4195 734
Johanna Salmela, sosiaaliohjaaja, puh. 044-4195 733
Noora Sydänmetsä, sosiaaliohjaaja, puh. 044-4196 880
Lisätietoja lastensuojelun johtavalta sosiaalityöntekijältä Kaija Jokelalta, puh. 044-4195 710 tai
[email protected]