INNO-tiimisopimus

Transcription

INNO-tiimisopimus
INNO2020-tiimisopimus
TIIMIN PERUSTEHTÄVÄ
TIIMIN JÄSENET JA HEIDÄN
VASTUUALUEENSA
NIMI
VASTUUALUE /TOIMENKUVA
TIIMIN VETÄJÄ(t)
TOIMIKAUSI
TIIMIN VARAVETÄJÄ
TOIMIKAUSI
Noudatamme tiimissämme
seuraavia pelisääntöjä
-
Kannamme täyden vastuun tiimimme asioiden esittämisestä ja omasta vastuualueesta
Arvostamme, kunnioitamme erilaisia mielipiteitä ja annamme rakentavaa kritiikkiä
Puhumme toisistamme ja prosessistamme myönteiseen sävyyn
Noudatamme yhdessä sopimiamme aikatauluja
Finnoschool oy