Mikkelin länsipuolelta löytyy paljon omatoimisia metsänomistajia

Transcription

Mikkelin länsipuolelta löytyy paljon omatoimisia metsänomistajia
Metsänomistajat
12
TIIMIKIERROS – Mikkeli länsi
Mikkelin länsipuolelta löytyy paljon
omatoimisia metsänomistajia
Mikkelin länsitiimi odotti mielenkiinnolla, mitä
kestävän metsätalouden
rahoituslain muutoksen
voimaan astuminen tuo
tullessaan.
Porukka ynnäsi, että vielä
nykyään pääpiirteissään
voimassaoleva laki on
vuodelta 1997, muutosta on taas ryhdytty puuhaamaan vuonna 2007,
mutta sitä ei koskaan
saatu maaliin. Ensin hallituksen esitykset eduskunnalle peruttiin 2010,
sitten tehtiin uusi esitys
lain muuttamista ja sen
kylkeen niputettiin laki
pienpuun energiatuesta.
Petu juuttui kuitenkin
EU:n rattaisiin ja uudistus
jäi toteutumatta.
Pitkittynyt Kemeran muutos
on hankaloittanut työtä metsissä – etenkin töiden suunnittelua,
koska varmuutta tukien kohdistumisesta ja määristä ei ole ollut.
Tiimin nuorin jäsen totesikin,
että hän taisi olla yläasteella,
kun Kemeran kanssa askartelu
valtakunnassa alkoi!
vesi, Puulaa ja Saimaa. Varsinaisia saaria työkohteina ja
saariasiakkaita ei juurikaan
ole, joten periaatteessa tällä
seudulla ei kärsitä alueen rikkonaisuudesta kuten useamman muun tiimin kohdalla.
Toimialue on kuusivaltaista,
Saimaan ranta-alueilla löytyy
luontaisesti syntynyttä visakoivua enemmän kuin muualla.
Mikkelin toimisto
Savilahdenkatu 32
50100 Mikkeli
Omatoimisia
metsänomistajia
Asiakastilojen keskikoko on
noin 30 hehtaaria, mikä vastaa
keskimääräistä tilakokoa koko yhdistyksen alueella. Metsänomistajia on noin 1350 ja
metsäpinta-alaa noin 45000
hehtaaria.
Asiakkaitaan tiimi kiittää
omatoimisiksi, sillä metsänuudistuksen lisäksi monelta onnistuvat myös muut hoitotyöt.
Etämetsänomistajien osuus
on suhteellisen korkea, noin
kuusikymmentä
prosentti
asuu toimialueen ulkopuolella, etäisimmät Indonesiassa ja
Amerikoissa. Myönteinen asia
seutukunnalla on, että tilojen
pirstoutuminen on selvästi hidastunut.
Urakoitsijat ja metsurit
3
Koneyrittäjät:
W-team Oy
M&T Tuhkalainen
T:mi Tenho Pulkkinen
(myös muokkaus)
Larmeko Oy, Erkki Puupponen
(myös muokkaus)
Reima Väisänen
Partti Marko ja Kauko
Puunkorjuu Hannu Jääskeläinen
Maanmuokkausyrittäjät
Koneurakointi Piispanen
Kaartinen Henri
Metsurit:
Hannu Arpiainen
Maunu Pekurinen
Metsuriyrittäjät
Metsätyö Riittinen, HK-Metsä
Metsäpalvelu Kallio
Alue entinen, tapa
toimia uudempi
Mikkelin läntisen toimijoille
alue on tuttu, toteuttajamalli on
taas uudempi, sillä perinteiseen
tapaan kuului, että yksi ja sama
toimihenkilö vie hankkeensa loppuun saakka. Uuden yhdisyksen
myötä on vahvistunut, että tiimin metsäasiantuntijat Herkko
Hämäläinen, Taina Kekkonen
ja Matti Kekkonen hankkivat
kohteet ja niiden toteuttajana on
metsähoitoesimies Tapio Perko.
Kesällä kuviot hieman muuttuvat lomien takia, sillä metsäneuvojat hoitavat alueita ristiin,
mutta sillä tavalla tulevat toistenkin alueet tutuiksi.
Tiimin toimihenkilöt tekevät
työtään Mikkelin toimistosta
käsin ja samassa toimistossa on
myös korjuuesimies Juha Kokon ja kiinteistövälitystä ja tilaarvioita hoitavan Antti Tiihosen
asemapaikka. Elokuun alussa
saadaan alueelle myös oma tieja oja-asiantuntija, kun Reijo
Kähärä aloittaa työt.
Vesistöt
rajoina
Kartalla toiminta-alue rajoittuu lännessä Hirvensalmen
kuntaan ja etelässä Mäntyharjun kuntaan ja vanhaan Ristiinan kuntaan. Pohjoisessa
toimialue rajoittuu entiseen
Haukivuoren kuntaan.
Maastossa toiminta-aluetta
rajaavat suuret vesistöt Kyy-
Mikkeli länsi tiimi halusi kuvaan taimikkoon, jonka hoitoon jatkossa saa rahoitustukea. Tiimin esittely kulkee vasemmalta oikealle.
Herkko Hämäläinen
metsäasiantuntia. Aloittanut työt metsänhoitoyhdistyksellä huhtikuussa 2014. Harrastukset hiihto, metsästys, kalastus, suunnistus ja maastopyöräily. Hiihto ja metsästys näistä tärkeimmät.
Matti Kekkonen
metsäasiantuntia. Aloittanut työuran Järvi-Savon metsänhoitoyhdistyksellä metsäneuvojana huhtikuussa 2000. Vapaa-aika kuluu töiden
jälkeen metsätöissä.
Tapio Perko
metsänhoitoesimies. Aloittanut uransa Järvi-Savon metsähoitoyhdistyksessä 1994. Tiimiesimiehenä toiminut vuoden verran.Harrastuksiin
kuuluu kuntosali kaikkina vuodenaikoina. Talvella hiihto ja laskettelu
sekä kesällä aika kuluu golfviheriöillä.
Taina Kekkonen
metsäasiantuntia. Tullut Järvi-Savon Mhy:lle metsäsuunnittelijaksi 2010
ja aloittanut nykyisellä alueella metsäasiantuntijana 2012. Harrastuksina kuntonyrkkeily, ratsastus ja lavatanssit ( aina kun vaan ehtii )