Mhy.fi Etelasavo Metsanomistajat 1 2015 Files Assets Common

Transcription

Mhy.fi Etelasavo Metsanomistajat 1 2015 Files Assets Common
Metsänomistajat
23
TIIMIKIERROS – Kerimäki – Savonranta
Runsaat vesistöt takaavat sen, että
työmatkat tiimin alueella kasvavat
Kerimäki-Savonranta tiimin
alueella tilat ovat keskimääräistä isompia. Tilojen
keskikoko on melkein kymmenen hehtaaria suurempi kuin koko yhdistyksen
alueella. Tiimin alue on
entinen mhy Kerimäen toimialue Savonranta fuusion
jälkeen.
Metsänhoitoyhdistys EteläSavon organisaatiossa tiimi
kuuluu itäiseen asiakkuusalueeseen, joka käytännössä
tarkoittaa sitä, että alueen
kymppinä on asiakkuuspäällikkö Harri Huupponen, jonka
asemapaikka on Savonlinnassa
ja korjuuesimiehenä Arto Turtiainen, jonka työpiste löytyy
päätoimistosta Juvalta.
Neljän metsäasiantuntijan
lisäksi tiimin alueella on metsänhoitoesimies toteuttamassa
hankkeita. Tie- ja oja-asioissa
aluetta palvelee tie- ja ojaasiantuntija Kalle Kaartinen
ja metsäkiinteistöjen välitys,
sukupolvenvaihdokset, omistusjärjestelyt, metsäarviot ja
metsäverotus ovat metsäasian-
tuntija, LKV Petra Huupposen
hoidossa.
Jako kahteen
Savonrannan toimisto
Monninsaarentie
58300 Savonranta
Kerimäki – Savonranta tiimin
jo nimensäkin mukaan toimii
kahden toimiston alueella. Toimistot Kerimäellä ja Savonrannassa ovat avoinna, kun väkeä
on paikalla – sääntömääräisiä
aukioloaikoja ei ole.
Tapani Huttunen sanookin, että Savonrannalla osaavat katsoa,
onko auto pihassa ennen kuin
tulevat!
10
Kerimäen toimisto
Multamäentie 18
58200 Kerimäki
saat vesistöt, saaret ja pitkät
ajomatkat alueen repaleisuudesta johtuen. Metsät ovat
pääsääntöisesti hyväkasvuisilla
pohjilla, mäkisiä maastoja on
varsinkin alueen pohjois-osassa.
Tapani Huttusen lisäksi Savonrannan toimistossa on työpiste
Katri Monosella. Piia Kietäväinen, Veli-Matti Suhonen ja Jorma Korpela toimivat Kerimäen
toimistolta käsin.
Metsänhoitoesimies Jorma
Korpela, joka toimii myös tiimipäällikkönä, muistuttaa, että
jos toimistolle on tulossa niin
kannattaa varata aika tai ainakin
soittaa ennen kuin tulee oveen
kolkuttamaan.
9
Vesistöjen
rikkoma alue
Tiimin alueella on 2377 metsänomistajaa, joka on vajaa
kolmetoista prosenttia koko
jäsenkunnasta. Metsäpinta-ala
on 92658 hehtaaria, mikä on
taas lähes seitsemäntoista prosenttia yhdistyksen metsäpintaalasta.
Tästä johtuu, että tiimin tilojen keskikoko on 38,98 hehtaaria, kun taas koko yhdistyksen alueella keskikoko jää 29,9
hehtaariin.
Alueelle tyypillistä ovat run-
Metsänomistajia asuu tiloilla, mutta on myös merkittävä
määrä etämetsänomistajia.
Tiimin toiminta-alueena on
entisten Kerimäen ja Savonrannan kuntien alueet vähäisiä
poikkeuksia lukuun ottamatta.
Alue rajoittuu pohjoisesta Heinävesi-Liperi, idästä Rääkkylä
(järven takana) ja Kesälahti
(Kiteetä nykyisin), etelästä
Punkaharju-Savonlinna ja lännessä Enonkoski.
Hommat
hoituvat
Hankkeet jäisivät paperille
ilman ammattitaitoista tekijäjoukkoa. Kerimäki – Savonranta tiimin alueella hoito- ,
muokkaus- ja korjuutyöt tekee
seuraava joukkue.
Kerimäki - Savonranta tiimi vuoden ensimmäisessä tiimipalaverissa. Tiimin esittely kulkee vasemmalta oikealle.
Veli-Matti Suhonen
34v. Metsäasiantuntija Itä-Savossa vuodesta 2011 alkaen, toimialue Kerimäellä vuodesta 2014. Harrastaa metsästystä, ammuntaa ja kuntoilua.
Tapani Huttunen
seisovien lintukoirien, pointtereiden, kanssa ja kuntoilumuotona ikämieskoripallo.
Katri Mononen
59v. metsäasiantuntija vuodesta 1980, Savonrannalla vuodesta 2008
alkaen. Harrastuksina koiralla metsästys, kalastus, luonnossa liikkuminen ja pienimuotoisesti hunajan keruuta ukin mussukoitten kanssa.
31v. metsäasiantuntijana vuodesta 2012 Savonrannalla. Perheeseen
kuuluu kolme lasta, kissoja ja koiria. Harrastuksina ovat käsityöt,
järjestötyöt ja lukeminen, mukana myös kunnallispolitiikassa ja perheyrityksen touhuissa.
Jorma Korpela
Piia Kietäväinen
55v. metsänhoitoesimies vuoden 2014 alusta tiimin alueella. Tiimipäällikkö. Toiminut metsäneuvojana Kerimäen alueella vuodesta 1989
alkaen. Harrastuksiin lukeutuvat muun muassa Lappi ja metsästys
35v. metsäasiantuntija vuodesta 2002, Kerimäellä vuodesta 2007, sitä
ennen Savonrannalla ja Sulkavalla. 2- ja 4-vuotiaat tytöt, kaksi koiraa
ja järjestötoiminta pitävät huolen siitä, että ei ole vapaa-ajan ongelmia.
Metsurit
Aarne Hirvonen, Sami Härkänen, Pekka Patamäki, Timo
Tuomi, Timo Massinen, Lauri
Kosonen, Ukko-Pekka Laakkonen ja Esa Kivimurto
Yrittäjämetsurit:
tmi Urmakka/Kari Nousiainen ja Arto Honkanen
Koneyrittäjät
Antti Huttunen, hakkuu,
Jonne Kapanen, ajo, Harri
Stenberg, hakkuu, Metsäurakointi Lähesmaa & Partanen,
ajo, Pauli Nousiainen, hakkuu,
Markku Muhonen, ajo ja Jari
Suomalainen, kaivinkonetyöt