Tampereen Seudun Koirakerho ry Toimintasuunnitelma 2015

Transcription

Tampereen Seudun Koirakerho ry Toimintasuunnitelma 2015
Tampereen Seudun Koirakerho ry
Toimintasuunnitelma 2015
Yleinen osa
Tuleva vuosi on yhdistyksen 68. toimintavuosi. Vuosi tulee toivottavasti olemaan suurta muutosten aikaa.
Rakennusprojekti on lähempänä konkreettista ratkaisuaan kuin koskaan ja suuri tavoite on, että vuonna 2015
voimme juhlia harjannostajaisia uudelle hallille. Projekti on vaatinut tähän mennessä jo paljon työtunteja ja tulee
vaatimaan jatkossakin niin yhdistykseltä, sen toimihenkilöiltä kuin aktiivi- ja rivijäseniltäkin. Hanke on erittäin
suuri taloudellinen ponnistus ja vaatii kaikkien jäsenien täyden tuen.
Vuosi 2014 oli uskomattoman menestyksen vuosi kaikissa niissä lajeissa, joita harrastamme. Jäsenemme,
harrastajamme, kilpailijamme ovat saavuttaneet sellaista menestystä, josta harva yhdistys voi vain haaveilla
yksittäinkään. Vahvuutemme on monialaisuutemme, erilaisten lajien rikkaus ja yhteistyö eri lajien kesken.
Toivottavasti vuosi 2015 tuo samanlaista menestystä.
Tiimien toimintasuunnitelmat
AGILITYKOULUTUSTIIMI
TIIMIN JÄSENET JA VASTUUALUEET
Hanna Hyvärinen: talkoovastaava, yhteyshenkilö estetiimin suuntaan
Marjut Kovalainen: taulukot ja tilastointi
Katri Mure: erikoiskurssit, täsmätreenit, kouluttajien koulutus
Maiju Ojamies: avainvastaava, treenikalenterin ylläpito, alkeis-ja pentukurssit, tiimin vetäjä
Anu Rantanen: valmennusryhmätoiminta (yhteyshenkilö) ja arvokisaedustus
Tiina Viitanen: ryhmissä treenaavien maksujen tarkistaminen (kausimaksut, jäsenmaksut,
lisenssit), Koiratallin vuokraus
KOULUTTAJAKOKOUKSET
Pyritään järjestämään kouluttajakokouksia ennen kauden vaihtumista keväisin ja syksyisin, mikäli
tarvetta on. Järjestettävät kokoukset on laajennettu koskemaan agilitykouluttajien sijaan kaikkien
lajien kouluttajia.
ERIKOISKURSSIT JA KOULUTTAJIEN KOULUTUS
• Kouluttajille pyritään järjestämään vuoden aikana erityisesti kouluttajille suunnattua koulutusta,
joka on kouluttajille ilmaista tai hyvin edullista. Aktiiviset kouluttajat saavat lisäksi alennusta
kaikille harrastajille suunnatuista erikoiskoulutuksista.
• Kartoitetaan jatkuvasti tarvetta koulutusohjaajakurssien järjestämiseen
• Pyritään järjestämään erikoiskoulutuksia ja täsmätreenejä harrastajille kysyntää ja harrastajien
toiveita mukaillen
SEURAN KOULUTTAJAT
• ylläpidetään ohjeita kouluttajien etuuksista ja velvoitteista
• pyritään järjestämään kerhoilta tai vastaava yhteinen tapaaminen (1-2/vuosi)
ALKEISKURSSIT
Alkeiskurssikarsinnat järjestetään huhtikuussa. Karsintoihin on ennakkoilmoittautuminen. Alkeisja pentukursseja alkaa kesäkauden alussa, minkä lisäksi yksittäisiä kursseja pyritään järjestämään
pitkin vuotta, mikäli niitä saadaan sopimaan kouluttajien ja treenipaikkojen aikatauluihin.
TREENIRYHMÄT
Koulutustiimi vastaa treenivuorojen jakamisesta kesä- ja talvikaudelle. Jakamisessa huomioidaan
myös muut seuran lajit. Ryhmät pyritään saamaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti siten
että ryhmissä on sopiva määrä koirakoita.
Treenipaikan kyselijöitä ohjataan itse hakemaan vapaita ryhmäpaikkoja ottamalla yhteyttä ryhmän
kouluttajaan. Koulutusryhmäkalenteri, josta näkee vapaat paikat, pidetään ajan tasalla ympäri
vuoden.
VALMENNUSRYHMÄ
Valmennusryhmä on tarkoitettu aktiivisesti ja tavoitteellisesti treenaaville ja kisaaville koirakoille.
Valmennusryhmässä voi treenata vain yksi koira / ohjaaja kerrallaan, mutta ryhmään voidaan
valita saman ohjaajan kaksi koiraa.. Koiran on oltava ns. arvokisakelpoinen eli rekisteröity, terve
rotukoira. Ryhmään valitun koiran ja ohjaajan on edustettava virallisissa kisoissa sekä
arvokilpailuissa TamSK:a. Valmennusryhmään valittavien koirien ei tarvitse välttämättä kisata vielä
3-luokassa, vaan mukaan voidaan ottaa myös nuorempia "tulevaisuuden lupauksia". Etusijalla ovat
kuitenkin koirakot, joilla on realistisena tavoitteena osallistua ja menestyä kesän 2015
arvokisoissa.
Valmennusryhmällä on budjetti, jolla ryhmä voi hankkia tietyn määrän ulkopuolista koulutusta
kauden aikana.
Valmennusryhmällä on omat viikoittaiset koulutusryhmät, joita valmennusryhmän jäsenet
kouluttavat vuorotellen ja vievät näin saamiaan oppeja eteenpäin muille harrastajille.
NUORISOTOIMINTA
Pyritään järjestämään kesäkauden 2015 aikana nuorten kesäleiri. Nuorille on oma
valmennusryhmä, johon järjestetään haku kerran vuodessa.
SENIOR-TOIMINTA
Pyritään järjestämään senioreille suunnattua toimintaa.
ESTETIIMI
TIIMIN JÄSENET
Sami Puska (tiimin vetäjä)
Einari Pekkala
Nina Varis
Jussi Pöyhönen
Helmiina Mäki-Vaurio.
TOIMINTA
Tiimin toiminnan avulla pidetään seuran esteet hyväkuntoisina ja turvallisina. Pyritään siihen, että
tavanomaiset huollot saataisiin tehtyä tiimin voimalla järjestämättä varsinaisia talkoita tai
ostamatta palvelua ulkopuolisilta.
Vuonna 2015 estetiimin projekteina on huolehtia tavallisista korjaus- huolto- ja kunnostustöistä
sekä huolehtia halliprojektin myötä tulevista estetarpeista.
Kaikki estetiimin hankinnat menevät TamSK Koirahalli Oy:n kautta.
AGILITYKISATIIMI
TIIMIN JÄSENET
Nyberg Johanna
Raita-aho Tommi
Mäkelä Miinu
Nykänen Hanna
Nissinen Lea
Räsänen Minna
TOIMINTA
Agilitykisoja järjestetään noin kerran kuukaudessa, talvikaudella painopiste on suuremmissa
hallikisoissa ja kesäkaudella pienemmissä ulkokisoissa. Tulevalle vuodelle mahdollinen oma hallin
valmistuminen tuo uusia mahdollisuuksia niin kesä- kuin talvikauden kisajärjestämiseen. Ensi
vuodelle on myös suunniteltu koetoimitsijakurssi agilitysta sekä ratamestarikurssi, molempien
vastuuvetäjänä toimii Minna Räsänen.
Vuoden 2013 starttimäärä Tamskin järjestämissä kisoissa oli 6788 starttia, arvioitu määrä vuodelle
2014 on noin 6500 starttia ja suunniteltu määrä vuodelle 2015 pysyy samoissa lukemissa eli
tavoite starttimäärille on 6000 starttia, mikä tarkoittaa noin 500 starttia kuukautta kohti. Kisoja
järjestetään kevätkaudella Tamskin tallilla, Sportdogparkissa sekä kaupungin ulkokentillä.
Kesäkaudelle ja talvikaudelle oma halli tuo uusia mahdollisuuksia kisajärjestämiseen.
TOKOKOETIIMI
TIIMIN JÄSENET
Mimoza Vierikko (kokoonkutsuja)
Elina Kuorikoski
Johanna Nyberg
TIIMIKOKOUKSET
Tiimikokouksia pidetään 3 kertaa vuodessa Kennelliiton määräaikojen mukaan. Pyritään pitämään
kokoukset sähköpostitse.
TOIMINTA
• Pyritään saamaan jäseniä koetoimitsija- ja liikkeenohjaajakursseille.
• Järjestetään tokokokeita vähintään kerran kuukaudessa.
• Järjestetään TOKO SM 2015 6. - 7.6.2015. Koko tiimi on mukana toimikunnassa.
TOKOKOULUTUSTIIMI
TIIMIN JÄSENET
Mimoza Vierikko (kokoonkutsuja)
Piia Karinen
Maiju Ojamies
Liisa Viitanen
Minna Lähdekorpi
KOULUTTAJAKOKOUKSET
Kouluttajakokouksia pidetään 2 kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Kokouksen
pitopaikkana, jos mahdollista, Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat.
KURSSIT
• Tokokouluttajille ja jäsenille pyritään järjestämään eri tyyppisiä koulutuksia, luentoja ja
ulkopuolisia kouluttajia.
• Varmistetut ulkopuoliset koulutustilaisuudet vuodelle 2015
• Pyritään järjestämään eritasoisia ja -pituisia koulutuksia ympäri vuoden.
• Järjestetään kisanomaisia treenejä noin kerran kuukaudessa.
• Kevään, kesän ja syksyn kurssit, ja niiden pitopaikat tokokoulutustiimi sopii tokokouluttajien
kanssa. Talvikauden kurssit 29.9.– 30.4. järjestetään Koiratallilla.
• Vakiovuorot sovitaan yhteisesti agilityn koulutustiimin ja tokokouluttajien kanssa.
VALMENNUSRYHMÄ
Valmennusryhmät on tarkoitettu aktiivisesti ja tavoitteellisesti treenaaville ja kisaaville koirakoille.
Koiran on oltava ns. arvokisakelpoinen eli rekisteröity, terve rotukoira. Ryhmään valitun koiran ja
ohjaajan on edustettava virallisissa kisoissa sekä arvokilpailuissa TamSK:a.
Tokon valmennusryhmät valitaan syksyisin yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Valmennusryhmillä on
budjetti, jolla ryhmä voi hankkia tietyn määrän ulkopuolista koulutusta kauden aikana.
Valmennusryhmillä on kaksi viikottaista koulutusryhmää, joita valmennusryhmät kouluttavat
vuorotellen ja vievät näin saamiaan oppeja eteenpäin muille harrastajille.
Christa Enqvist-Pukkila 14. - 15.5.
muut kouluttajat ja ajankohdat selviävät myöhemmin
RALLY-TOKOTIIMI
TIIMIN JÄSENET
Mimoza Vierikko (kokoonkutsuja)
Päivi Nummi
Katriina Nurmikolu
Piritta Simonen
KOULUTTAJAKOKOUKSET
Tarpeen vaatiessa pidetään kouluttajakokouksia.
KOULUTUKSET
• Rally-tokokouluttajille ja jäsenille pyritään järjestämään erityyppisiä koulutuksia, luentoja ja
ulkopuolisia kouluttajia.
• Pyrimme myös järjestämään eritasoisia ja -pituisia koulutuksia ympäri vuoden, mahdollisesti
jäsenien toiveiden mukaisesti.
• Kevään ja syksyn kurssit rally-tokotiimi sopii rally-tokokouluttajien kanssa. Talvikauden 2014 2015 kurssit järjestetään Koiratallilla, kesäkaudella 2015 treenipaikkatilanteen mukaisesti.
• Vakiovuorot sovitaan yhteisesti agilityn koulutustiimin ja tokokouluttajien kanssa.
KILPAILUT
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kuukausittain kilpailut kaikille luokille. Tarkkaillaan
kysyntää ja anotaan kilpailuja vastaamaan sitä.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös epävirallisia kilpailuja.
VALMENNUSRYHMÄ
Rally-tokon valmennusryhmä valittiin syksyllä 2014 vuodeksi eteenpäin, ajalle syksy 2014 – syksy
2015, ja tullaan jatkossa valitsemaan vuodeksi kerrallaan. Ryhmään valittujen tehtävänä on edustaa
Tampereen Seudun Koirakerhoa arvokisoissa (PiirM, SM) ja jakaa saamansa oppi ja tieto muille
rallytokosta kiinnostuneille, järjestämällä mm. koulutustilaisuuksia, sekä kouluttamalla muita.
Valmennusryhmän kouluttama ryhmä (”tehoryhmä”) valittiin syksyllä 2014 talvikaudeksi 20142015, ja tullaan jatkossa valitsemaan yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Ryhmästä on tarkoitus saada
tulevaisuudessa lupaavia koirakoita valmennusryhmään ja edustustehtäviin.
KOIRATANSSI
TIIMIN JÄSENET
Johanna Nyberg
Liisa-Ida Sorsa
Johanna Saariluoma
Minna Kellomäki
Satu Repo
KOULUTUKSET
Säännöllisiä ryhmiä treenaa kaksi kappaletta, joista toinen valmennusryhmä ja toinen
valmennusryhmän kouluttama ryhmä.
Alkeis- ja jatkokursseja järjestetään kysynnän mukaan. Kurssilaisista muodostetaan jatkuvammat
ryhmät, mikäli saadaan ryhmä muodostettua
KILPAILUT
TamSK järjestää 2015 kaksi koiratanssikilpailua (freestyle ja HTM), joissa kilpaillaan kaikissa
luokissa: kilpailut anotaan toukokuulle ja elo/syyskuulle.
VALMENNUSRYHMÄ
Koiratanssin valmennusryhmä valittiin syksyllä 2014 talvi- ja kesäkaudeksi 2014-2015. Se tullaan
jatkossakin valitsemaan vuodeksi kerrallaan. He saavat vuodeksi tietyn rahasumman, jonka he
voivat käyttää tarvitsemaansa koulutukseen. Heidän tehtävänään valmennusryhmään valittuina on
edustaa Tampereen seudun koirakerhoa arvokisoissa ja jakaa saamansa oppi ja tieto muille
koiratanssista kiinnostuneille järjestämällä mm. koulutuksia sekä kouluttamalla muita ja
osallistumalla seuran tapahtumiin esim. näytösten muodossa.
FLYBALL
Flyballia järjestetään vuonna 2015 kesäkaudella toukokuusta syyskuun loppuun, vapaamuotoisesti
kerran viikossa (osallistujia noin 10). Lisäksi suunnitteilla alkeiskurssi keväälle 2015 (osallistujia
noin 5-10). Epäviralliset kilpailut järjestetään syksyllä 2015. Osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan Royal Canin Flyball kilpailuun Voittajanäyttelyssä 2015.
Flyball osallistuu myös tarvittaessa erilaisin näytöksin ja koulutustempauksia erilaisiin
tapahtumiin.
NÄYTTELYTIIMI
TIIMIN JÄSENET
Taina Talja
Tiina Ahonen
Tiina Nuutero
KOULUTUKSET
Pyritään järjestämään näyttelykoulutusta ainakin touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa 2015.
Treenipaikkojemme vapaiden aikojen ja näyttelykoulutuksen kysynnän mukaan järjestetään myös
lyhyempiä jaksoja talven ja syksyn aikana.
NÄYTTELYT JA MATCH SHOW’T
Järjestetään ryhmänäyttely roturyhmille 2 ja 3 Kaupin Vinttikoiraradalla 5.9.2015. Näyttely
järjestetään yhdessä Pirkkalan Koirakerho Piskit ry:n kanssa.
Pyritään järjestämään 3-4 match show’ta vuoden aikana.