oheisesta liitetiedostosta - MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Transcription

oheisesta liitetiedostosta - MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Taitava tiimiohjaaja
Tiimiohjaajakoulutus
oppisopimuskoulutuksena
© Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa
Koulutus antaa valmiuksia toimia
Tiiminvetäjänä, jolloin osaat
• Suunnitella ja johtaa tiimin työtä
• Seurata ja kehittää tiimin työtä
• Opastaa työyhteisön jäseniä työtehtäviin,
toimintaympäristöön ja työn kannalta merkittävien
asiakkuuksien hallintaan
• Ylläpitää ja kehittää organisaation perehdyttämistä
• Siirtää hiljaista tietoa uusille työntekijöille
• Kannustaa tiimiä uuden oppimiseen ja toimimiseen
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
• Toimia joustavasti erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Työpaikkaohjajana, jolloin osaat
• Perehdyttää työssä oppijoita
• Ohjata työssä oppimista
• Arvioida työssä oppimista
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa.
Koulutus pähkinänkuoressa





laajuus 12 opintoviikkoa
tutkintotavoitteista
8 valmennuskertaa MERCURIAssa
osaamisen näyttö tiimityön- ja työssä oppimisen ohjaajana
opintojen tunnistaminen Tiimiohjaajan passin sekä Työpaikkaohjaajan
osaamispassin avulla osaksi muuta koulutusta
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa
Koulutuksen sijoittuminen
kaupan uratavoitteisesti
Kaupan lähiesimiehen
koulutus
Tiimiohjaaja
Työpaikkaohjaaja
Myynnin
ammattitutkinto
Ammatillinen
perusosaaminen
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa
Kaupan esimiehen
erikoisammattitutkinto
Ammattikorkeakoulun
koulutusohjelmat
Osaamistavoitteet
• Tiimin työn suunnittelu
• Tiimin johtaminen
•tiiminvetäjän roolin ottaminen
•sitouttaminen
•perehdyttäminen, ohjaus ja palaute
•kouluttajana kehittyminen
•palaverit
•raportointi
• Työpaikkaohjaajana
toimiminen
• Tiimin toiminnan seuranta ja kehittäminen
•tiimin tavoitteiden seuranta
•tiimin kehittäminen
•kehittyminen tiimiohjaajana
Koulutuksen sisältö ja toteutus
Esitehtävät
Lähivalmennus jaksotettuna sopimuksen mukaan
Tiimiohjaus ja työssä oppijan ohjaus käytännön tilanteissa
Ohjaustapaamiset työpaikalla ohjaavan opettajan ja
työpaikkaohjaajan kanssa
Näytön arviointi ja dokumentointi (Tiimiohjaajan
osaamispassi, Työpaikkaohjaajan osaamispassi)
Todistus koulutuksesta
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa
Tiimiohjaajaksi ja työpaikkaohjaajaksi kehittymisen prosessi
TEHOA TIIMILLÄ
KOULUTUS
KOLAHTAA
Koulutuksen
kokonaisuus
Tiimit ja
tiimityön
dynamiikka
Keskeiset
käsitteet
Tiimiohjaajan
rooli ja
osaamistarpeet
Oppimisen
työkalut
Tuloksellinen
tiimityö
Työpaikkaohjauksen
askelmerkit
1 Valmennuskerta
1 Valmennuskerta
JOUSTAVA
VUOROVAIKUTUS
VUOROVAIKUTUS
VAHVUUDEKSI
Vuorovaikutustyylit
Oma
vuorovaikutustyyli tiimin
tukena
Hyvän vuorovaikutuksen
pelisäännöt
Vuorovaikutuksen
kehittäminen
Oma
vuorovaikutusprofiili
2 Valmennuskertaa
2 Valmennuskertaa
KOULUTTAJAN
KULMAKIVET
Vaikuttava
viestintä
Kouluttajan
työkalut
TIIMI TOIMII
Tiimin työn
•Suunnittelu
•Ohjaaminen
• Seuranta ja
kehittäminen
Viestintä ja
asiakkuudet
Työssäoppimisen
ohjaus
1 Valmennuskerta
1.11.2011
Työssä
27.9.2011
28.9.2011
23.8.2011
24.8.2011
4.5.2011
3.5.2011
Oppimisen ja kehittymisen ohjaus
Tiimiohjaajan ja Työpaikkaohjaajan passin täyttäminen
© Kauppiaitten
Kauppaoppilaitos
TAVATAAN JA
TUULETETAN
NÄYTTÖ JA
ARVIOINTI
Yhteinen
kokemusten
jakaminen
Oman
kehittymisen
seuranta ja
arviointi
Näytön
valmistelu
1 Valmennuskerta
2.2.2012
TIIMIOHJAA-JAN
PASSI
TYÖPAIK-KAOHJAA-JAN
PASSI
TAITAVA
TIIMIOHJAAJA
TODISTUS
17.2.2012
Lisätietoja
Koulutusvastaava Minna Saari, [email protected]
050-5588487
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kirsti Jokiranta, [email protected]
0400-470474
MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa.