Yhdistysrajojen poistuminen korjasi tiimin aluetta eheämmäksi

Transcription

Yhdistysrajojen poistuminen korjasi tiimin aluetta eheämmäksi
Metsänomistajat
13
TIIMIKIERROS – Savonlinna länsi – Rantasalmi
Yhdistysrajojen poistuminen korjasi tiimin
aluetta eheämmäksi
Savonlinnan länsi- Rantasalmi tiimin kohdalla fuusion
tuoma muutos oli vähäinen
nimen vaihtuminen, sillä
alueellisesti se toimii Kiviapajaa lukuun ottamatta
samalla alueella kuin ItäSavon länsitiimi aikanaan.
Fuusion myötä Kiviapaja
siirtyi Sulkavan tiimille, jonne se luontevammin kuuluu.
Tiimi pitää majaansa Kylätien varrella Rantasalmella
eli on yhden toimiston tiimi.
Rantasalmi on tullut kuuluisaksi kirjailija Outsiderin luomasta Rinssi-eversti
Kustaa Lipposen hahmosta
ja kylällä on rinssi-everstille
muun muassa oma nimikko
hotelliravintola.
Vesistöjä riittää tiimin alueella, vettä on runsas kolmasosa pinta-alasta.
Rantasalmella, kuten muuallakin odotetaan, mitä Kemerauudistus tuo tullessaan. Ennakkoilmoitukset ovat uutta
byrokratiaa monelle työlajille
ja uuteen käytäntöön on oppimista niin metsänomistajilla
kuin metsäasiantuntijoilla.
Neljän tekijän
tiimi
Kylätien toimistossa on metsänhoitoyhdistyksen vakiokokoonpano; metsänhoitoesimies
ja kolme metsäasiantuntijaa.
Savonlinnan toimistolta tukea
antavat Kalle Kaartinen tie- ja
osa-asioissa ja Petra Huupponen, jonka vastuualueena ovat;
metsäkiinteistöjen välitys, metsätilan sukupolvenvaihdokset,
metsäarviot ja metsäverotus.
Rantasalmella Petralla on vielä
tukenaan kotietu, sillä Huupposten tupanen on Parkunmäellä.
Vuodenvaihteen molemmin puolin on tapahtunut pieniä muutoksia tiimin sisällä. Otto Kankkunen siirtyi hoitamaan metsäasiantuntijan pestiä Savonlinnan
länsipuolella ja vuoden alussa
metsänhoitoesimieheksi tuli Iiro
Ojalainen, Maija-Liisa Kettusen
ja Pauli Pärnäsen vastuualueet
pysyivät entisinä.
Tiimi on hyvä sekoitus pitkää
ja lyhyempää mhy-uraa, sillä
Maija-Liisalla on kertynyt työ-
Rantasalmen toimisto
Kylätie 17
58900 Rantasalmi
8
uraa 38 vuotta, ensin toimistonhoitajana ja viimeiset yksitoista
vuotta metsäneuvojana. Otto
tuli taloon 2010 ja Pauli vuotta
myöhemmin.
Kesällä tiimi saa vahvistuksekseen harjoittelijan, metsänhoitajaksi opiskelevan Simo Ikäheimon.
Toimistopalveluja Rantasalmella
ei ole, vaan ne hoidetaan Savonlinnassa. Tiimiläiset vitsailevat,
että metsänomistajat tietävät piipahtaa toimistolla, jos huomaavat, että jonkun auto on parkissa
ulkopuolella.
Hieman isompia
metsiä
Tiimin alueen pinta-ala on 53
765 hehtaaria ja metsänomistajia on 1543. Osuus koko yhdistyksen metsäpinta-alasta on
11,6 prosenttia. Tiimin tilojen
keskipinta-ala on 35 hehtaaria eli pari hehtaaria suurempi
kuin yhdistyksen koko alueella.
Itä-Savolainen perusmaisema
peltoja ja kukkuloita ja niiden
välissä reheviä kuusikoita eli
kaunista. Alueella on paljon
vesistöjä ja huonoja teitä. Metsät ovat hyvin hoidettuja.
Etämetsänomistajien määrä on
vuosien kuluessa kovasti lisääntynyt, edellisen laskennan
mukaan metsää omistettiin tiimin rajojen ulkopuolelta 45
prosenttia.
Tiimin alueeseen kuuluu Rantasalmen lisäksi myös Savonlinnan kaupungin läntinen
puoli; Kallislahti, Pihlalahti.
Tiimin yrittäjät ja
metsurit
Savonlinnan länsi - Rantasalmi tiimi suoraan kahvitauolta kaapattuna. Tiimin esittely kulkee vasemmalta oikealle.
Otto Kankkunen
metsäasiantuntija. Tuli töihin yhdistykseen 2010. Vapaa-ajalla tulee
harrastettua liikuntaa; tennistä, punttisalia, hiihtoa, sählyä ja uintia.
Maija-Liisa Kettunen
metsäasiantuntija 11 vuotta ja mhy:ssä yhteensä 38 vuotta. Työajan
ulkopuolella iloa tuottaa mummina olo sekä valokuvaus ja mäyräkoira
ladyt Lilli ja Ruusu.
Iiro Ojalainen
metsänhoitoesimies, aloitin 1.1.2015. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu
partiotoiminta Kuopiolaisessa Järvisissit –lippukunnassa. Toissijainen
harrastus onkin ajaa Kuopio – Varkaus – Rantasalmi akselia.
Pauli Pärnänen
metsäasiantuntija, Rantasalmella aloitin tehtävässä 2011 eli 4 vuotta
sitten. Harrastukset on metsästys ja muu tupustelu.
Palkkametsurit:
Juha Tolvanen, Jukka Tolvanen,
Esa Kammonen, Pöyhönen Unto
Metsuriyrittäjät:
Jouni Kammonen, Markku
Kammonen, Sami Niskanen,
Simo Purhonen, Jussi Lehtinen,
Tynkkynen Heikki
Hakkuukoneyrittäjät:
Matti Kauhanen (työllistää itsensä lisäksi kaksi) ja Reijo Huupponen (työllistää itsensä lisäksi
yhden)
Muokkauskoneyrittäjä:
Teuvo Taskinen (työllistää itsensä lisäksi kaksi)