Mhy.fi Etelasavo Metsanomistajat 2 2015 Files Assets Common

Transcription

Mhy.fi Etelasavo Metsanomistajat 2 2015 Files Assets Common
Metsänomistajat
22
TIIMIKIERROS – Hirvensalmi-Pertunmaa
Metsänhoitoyhdistyksen uusi tiimi
tehtiin Hämeen ja Savon rajalle
Hirvensalmi-Pertunmaa
tiimi syntyi vuodenvaihteessa, kun metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
aloitti toimintansa.
Uuteen tiimiin lohkaistiin alueita niin JärviSavon aikaisista JoutsaPertunmaasta kuin Hirvensalmi Länsi-Mikkeli
tiimistä.
Tiimin toimialue on tarkasti Pertunmaa, pois
lukien
Ruorasmäki,
Joutsjärvi ja Kaupinkylä.
Hirvensalmi, pois lukien
Merrasmäki, Syväsmäki
ja Monikkala.
Toimistot ovat vanhoilla sijoillaan Pertunmaalla ja Hirvensalmella ja uudessa yhdistyksessä
tiimi kuluu läntiseen asiakkuusalueeseen.
Hallinnolliset muutokset eivät
isosti yksittäistä metsäomistajaa
koske, sillä tärkeintä on, että
tuttu toimihenkilö säilyy linkkinä metsänhoitoyhdistykseen.
Pertunmaalla vuodenvaihde toi
muutoksen Samuli Koiviston
siirtyessä toteuttajaksi, Samulin
asiakkaita palvelee jatkossa Jarmo Mäkiranta.
Tiimin erikoisuus on toimia
Hämeen ja Savon rajana, jo
paikannimetkin sen todistavat,
sillä muun muassa Pertunmaalta
löytyy kaksi järveä, joista toinen
on Hämeen Hartonen ja toinen
Savon Hartonen.
Heinä on tuttu
juttu
Tiimin alueen rehevien metsien
valtapuu on kuusi. Isojen järvien
rantametsät on 1800-luvulla kaskettu ja vanhat metsät ovat olleet
usein mänty-koivu –sekametsiä,
jotka ovat uudistuksen kautta
muuttuneet kuusivaltaisiksi.
Tyypillistä alueelle on myös
vesistöjen runsaus ja se, että
tiimin alueella harvoin törmää
suohon.
Etämetsänomistajien lukumäärä kasvaa alueella, toisaalta metsänomistajat osallistuvat
aktiivisesti hoitotöihin. Tiimiläiset arvioivat, että taimikonhoitotöitä tekee joka viides ja
uudistustyöt tekee joka neljäs
metsänomistaja.
Hirvensalmi-Pertunmaa tiimin
metsälöiden keskikoko on hieman pienempi, kuin koko yhdistyksen metsälöiden keskikoko
33 hehtaaria. Koko alueen pintaala on 47 170 hehtaaria ja kun
metsänomistajia on 1751, niin
keskipinta-ala on 26,9 hehtaaria.
Pinta-ala on reilu kymmenen
prosenttia koko yhdistyksestä ja
Etelä-Savon metsänomistajista
asuu alueella 12,7 prosenttia.
Tiimin metsurit ja
urakoitsijat
Hirvensalmen metsurit: Juk-
4
Hirvensalmen toimisto,
Keskustie 8,
52550 Hirvensalmi
3
1
2
ka Kammonen, Heikki Moilanen ja Osmo Ukkonen
Pertunmaan yrittäjämetsurit:
Metsänhoito Lehtinen Ay ja
Pertunmaan toimisto,
Pertuntie 29,
19430 Pertunmaa
Metsälinja Oy / Harri Kiesilä
Hirvensalmen urakoitsijat:
Metsäkonepalvelu Hänninen,
hakkuu, Forest Hänninen, ajo,
Larmeko Oy, hakkuu, Puupponen Erkki, ajo, Väisänen Erik,
hakkuu, Torniainen Tuomas,
ajo, Siebenberg Juha ja Ilkka,
maanmuokkaus
Pertunmaan urakoitsijat:
Lahtonen Matti Ky, hakkuu,
T:mi Antti Kyyhkynen, ajo,
Iso-Kuortti Timo, maanmuokkaus
Molempien toimistojen alueella kaukokuljetuksesta huolehtii LK Lehtikuusi Oy.
Juhani Krappe
Kahden konttorin
väkeä
- Tiimin väellä on kaksi konttoria tukikohtinaan, toinen
Pertunmaalla ja toinen Hirvensalmella, kertoo metsänhoitoesimies Samuli Koivisto, joka toimii
myös tiimipäällikkönä. Pertunmaan toimistolla on työpiste
myös Joutsan tiimin metsäasiantuntija Veikko Halmesaarella,
jonka asiakkaat ovat pääosin
Pertunmaalla.
Samuli Koiviston lisäksi Pertunmaa konttorilta käsin töitä
tekee metsäasiantuntija Jarmo
Mäkiranta.
Hirvensalmella on kaksi metsäasiantuntijaa Niina Ikonen ja
Jorma Sanisalo. Hirvensalmea
tukikohtanaan pitää myös alueen metsäsuunnittelija Teemu
Pylkkänen.
Tiimin alueen metsäkiinteistöjen välitys, sukupolvenvaihdokset, omistusjärjestelyt, metsäarviot ja metsäverotus ovat metsäasiantuntija, LKV Antti Tiihosen
hoidossa. Mikkelin toimistosta
käsin toimii myös läntisen alueen
korjuuesimies Juha Kokko.
Läntisen alueen palvelupaletti
on laajemessa, sillä alueelle etsitään tie- ja oja-asiantuntijaa
hoitamaan metsänparannushankkeita.
Hirvensalmi – Pertunmaa tiimi vasemmalta oikealle.
Jorma Sanisalo toimii metsäasiantuntijana Hirvensalmen pohjoisella
vastuualueella. Työpaikka on ollut yhdistyksessä vuodesta 1983 , vapaaaikanaan Jorma harrastan kalastusta , metsästystä, kenneltoimintaa,
pohjoisessa mökkeilyä ja kairassa kuljeskelua.
Metsäasiantuntija Jarmo Mäkirannan vastuualueena on Pertunmaa,
lukuunottamatta Joutsan tiimiin kuuluvat alueet. Jarmo aloitti työt
metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa 1992 ja on ollut nykyisessä
tehtävässä vuodesta 2003. Harrastuksina järjestötoiminta ja matkailu.
Hirvensalmen konttori toinen metsäasiantuntija on Niina Ikonen. Niina
aloitti yhdistyksessä heinäkuussa 2014, Esko Kekkosen alueella. Vapaaaikaan kuuluu metsästystä, lentopalloa, terriereiden kanssa touhuamista ja ulkoilua ylipäätään.
Metsänhoitoesimies Samuli Koivisto hoitaa tiimin alueella metsänhoito- ja puunkorjuupalvelun toteutuksen. Metsänhoitoyhdistyksessä työt
alkoivat marraskuussa 2006. Harrastuksena on kuorolaulu.