Eiendomskonferansen 2016

Comments

Transcription

Eiendomskonferansen 2016
Arrangør:
GeoForum Hordaland
Sted:
Solstrand Hotel og Bad
Solstrandveien 200
5201 Os
Tlf: 56 57 11 00
Eiendomskonferansen 2016
Solstrand Hotel og Bad 17-18. oktober
www.solstrand.com
Velkommen
GeoForum Hordaland
i samarbeid med
Jordskifteretten, Kartverket, Statens vegvesen og Høgskolen i
Bergen ønsker velkommen til den årlige
EIENDOMSKONFERANSEN.
Konferansen retter
seg mot alle som arbeider med og/eller
har interesse av eiendomsfaglige tema og
spørsmål. Konferansen har etter hvert
blitt et av de viktigste
møtepunktene for
fagmiljøet, og viser at
eiendomsfaget er
høyaktuelt for mange.
Meld deg på
innen 01.09
og få rabatt!
Om årets program
I årets program har vi på
dag 1 fokusert på konflikter
og konflikthåndtering og vi
har fått på plass mange
gode foredragsholdere. Vi
åpner med Ronny Berg og Olav Brekke
Mathisen som er journalister og forfattere av boken «Den jævla naboen». Boken kom ut i høst og handler om nabokonflikter og de prøver å finne Norges
verste nabo. Vi vil få mulighet til å kjøpe
boken på konferansen. Mer info om dette på siste side.
Etter at vi har fått hørt og sett litt til
nabokonflikter går vi mer faglig til verks
og ser på Konfliktanalyse med professor
Camilla Bernt, Partenes opplevelser av
mekling i jordskifteretten fra masteroppgaven til Veronica Trygstad, Nabolov
med Einar Bergsholm som også kommer
ut med en bok i sommer om rettigheter
i fast eiendom. Så følger et foredrag av
Leiv Bjarte Mjøs som forteller om doktoravhandlingen sin om det matrikulære
systemet i Norge før Lars Elsrud går
igjennom diverse tema fra kartverket.
Avslutningsvis vil Professor Per Kåre Sky
fortelle litt om grunnerverv, og vi får et
inspirerende foredrag av Arne Selvik om
Konflikthåndtering. Selvik er en svært
erfaren foredragsholder, se
www.arneselvik.no
Andre dag fortsetter med ulike problemstillinger knyttet til matrikkelen. Organiseringen av eiendomsoppmåling blir et
viktig tema. Programmet er laget før
regjeringens forslag er sendt på høring,
så det kan bli endringer i programmet
for å få inn noen flere foredragsholdere.
Vi skal se på festebegrepet i matrikkelen og på matrikkelføring og forbedringsprosjekt.
Vi er også så heldige at vi har fått Hugo
Torgersen til å ha spørsmål og svarbolk.
Så send inn dine spørsmål på forhånd,
så vil han prøve å svare.
Til slutt vil vi få høre hvordan det går
med jordskifteoverretten etter overgangen til lagmannsretten.
Vi håper å se deg på Solstrand.
PÅMELDING
Bindende påmelding via:
http://geoforum.pameldingssystem.no/eiendomskonferansen-2016
Påmeldingsfrist er 1. september. Maks 200 deltakere. Eventuelle etter
påmeldte ordner hotell selv.
Kontaktperson ved spørsmål om konferansen:
Jan Erik Førde, tlf: 55 56 65 85 [email protected]
Kontaktperson ved spørsmål om påmeldingen:
Torbjørn Steffensen, tlf: 97090192/56575314 [email protected]
Dag 1—Mandag 14. oktober
E
I
E
N
D
O
M
S
K
O
N
F
E
R
A
N
S
E
N
Møteleiar:
Ettermiddagens program—Jan Ottar Wiik
08.30—09.30
Registrering
Eiendomskonflikter
09.30—10.30
Den jævla naboen
Ronny Berg og Olav Brekke Mathisen
10.30—11.15
Konfliktanalyse.
Camilla Bernt, Universitetet i Bergen
11.15—11.30
Pause
11.30—12.00
Mekling i rettsfastsettende saker i jordskifteretten og partenes
opplevelser av dette.
Veronica Trygstad, Kartverket
12.00—13.00
Lunsj
13.00—13.45
Nabolovgivningen.
Einar Bergsholm, Norges miljø– og biovitenskaplige
universitet
13.45—14.15
PHD - Det matrikulere systemet i Norge.
Leiv Bjarte Mjøs, Høgskolen i Bergen
14.15—14.30
Pause
14.30—15.15
Matrikkel—diverse tema/ informasjon frå kartverket
Lars Elsrud, Kartverket
15.15—16.00
Grunnerverv
Per Kåre Sky, Norges miljø– og biovitenskaplige
universitet
16.00—17.00
Konflikthåndtering
Arne Selvik, Arne Selvik consulting
20.00
2
0
1
6
Formiddagens program—Solfrid Mykland
Middag
Dag2 —Tirsdag 15. oktober
Møteleiar:
Formiddagens program—Svein Linga
Ettermiddagens program—Jan Erik Førde
Matrikkel
08.30—09.00
Hva er et feste?
Børge Aadland, Høgskolen i Bergen
09.00—09.30
Festebegrepet i praksis i og matrikkellov, plan – og
bygningslov, tinglysing og jordskifte
Carl-Fredrik Hilland, Kartverket
09.30—10.15
Hvordan skal arbeidet med eiendomsmåling organiseres?
Cathrine Rosmer, Kommunal – og
moderniseringsdepartementet
10.15—10.30
Pause med utsjekking.
10.30—11.00
Student oppgaver
11.00—12.00
Spørsmål og svar: Diverse tinglysingsspørsmål.
Send inn dine spørsmål og utfordringer på forhånd til
[email protected]
Hugo Torgersen, Kartverket-tinglysingen
12.00—13.00
Lunsj
13.00—13.30
Matrikkelforbedringsprosjekt i Valdres
Siv Byfuglien, Etnedal kommune
13.30—14.00
Kartverkets pilotprosjekt på matrikkelføring. Status/erfaringer
Siri-Linn Ektvedt, Kartverket
14.00—14.15
Pause
14.15—15.00
Reisebrev fra lagmannsretten
Vidar Bergtun, Gulating lagmannsrett
E
I
E
N
D
O
M
S
K
O
N
F
E
R
A
N
S
E
N
Oppsummering og takk for i dag
2
0
1
6
Programkomite for Eiendomskonferansen:
Geoforum Hordaland
Leder: Jan Erik Førde
Bergen kommune
Nestleder: Gro Helland
Statens vegvesen
Styremedlem: Ingunn Maria
Thorbergsdottir
Norconsult AS
Styremedlem: Torben Jacobsen
Powel As
Varamedlem: Marius Flagtveit
Smistad
Kartverket
Varamedlem: Torbjørn Steffensen
Os kommune
Valkomite: Øystein Skofteland
Norconsult AS
Valkomite: Hilde Lillelid Jacobsen
Norkart AS
Revisor: Tone Riisnæs
Stord kommune
Revisor: Yngve Saagvaag Lunde
Stord kommune
Jan Erik Førde, Geoforum Hordaland
Sunniva Berg Trones, Kartverket
Svein Linga, Jordskifteretten
Anngunn Marie Gullbrå, Meland kommune
Solfrid Mykland, Høgskolen i Bergen
Jan Ottar Wiik, Statens vegvesen
Priser
Konferanseavgift:
Kr 1000,- pr dag for medlemmer i GeoForum.
Kr 1200,- pr dag for ikke-medlemmer
Rabatt på kr 200,- per dag til alle som melder seg på før påmeldingsfristen går ut!
Hotellutgifter:
Enten totalpakke:
Kr 3020 ,- pr pers. i enkeltrom
Kr 2770,- pr pers i dobbeltrom
inkl. 1 overnatting med frokost, 2 lunsj, kaffepauser og middag.
Eller dagpakke: Kr. 640,- pr pers. pr dag
http://geoforum.no
(obligatorisk for deltakere som ikke overnatter, inkluderer lunsj og kaffepauser)
Egen pris for studenter som melder seg på igjennom studiestedet.
Middag for deltakere som ikke overnatter: kr 520,Hotellet sine standardregler for avbestilling gjelder også dagpakker!
Bokpriser:
Vi vil få mulighet til å kjøpe boken ”Den jævla naboen” på konferansen.
Denne er utgangspunktet for åpningsforedraget. Prisen er kr. 349 eller
kr. 399 avhengig av antallet som kjøpes. Legg derfor inn i påmeldingen
om du ønsker å kjøpe boken og antall bøker.
Kommende GeoForum Hordaland arrangementer
GIS dagen — 16. november 2016.
Send inn dine ønsker til arrangement eller konkrete forslag til foredrag
til: [email protected]

Similar documents