program posisjonskonferansen 2016 23. november

Comments

Transcription

program posisjonskonferansen 2016 23. november
PROGRAM
POSISJONSKONFERANSEN 2016
23. NOVEMBER
CLARION HOTEL ROYAL CHRISTIANIA
0930 Registrering
Åpning
1000 Åpning av konferansen, Kartverket og Per-Willy Trudvang Amundsen, KMD
Tema: Det nye landskapet – står vi overfor et disruptivt skifte?
1025 Det digitale makroskiftet endrer alle bransjer. Hvordan skal vi tenke og lede i
en slik tid? – Bente Sollid Storehaug, Boostcom Group, CEO ESV Digital, Nordic
1055 Hvordan påvirker det disruptive skiftet oss – Per Erik Opseth, Kartverket
Gruppediskusjon
1105 Hvilke muligheter åpner dette for? Diskusjon ved bordene
1130 Pause
1145 Konferansier Andreas Wahl intervjuer ved bordene
Hvilke muligheter ser vi
1205 Selvstyrt eiendomsoppmåling – Lars Elsrud, Kartverket
1220 Kommer senere
1235 Nøyaktig posisjonsbestemmelse ved bruk av Galileo – Christan Rost, Norsk
Romsenter
1250 Lunsj
Tema: Navigering
1345 Presis posisjonsbestemmelse og navigasjon – Jarkko Koskinen, Finnish
Geospatial Research Institute
1410 Innendørs posisjonsbestemmelse – Jon Glenn Gjevestad, NMBU
1425 Selvkjørende biler – Baard Røsvik, Business Development Manager, Semcon
Devotec AS
1440 Cooperative Intelligent Transportation Systems – Bjørn Elnes, Aventi
Technology
1455 Attack of the drones, the intelligent flying camera – Ole Jørgen Seeland, The
Staaker Company AS
Gruppediskusjon
1510 Diskusjon ved bordene
1535 Pause
1550 Oppsummering

Similar documents