Avtalsbrev Medåker 1 + Säbylund

Comments

Transcription

Avtalsbrev Medåker 1 + Säbylund
<<Tilltalsnamn>> <<Efternamn>>
<<Adress>>
<<Postnr>>, <<Postort>>
Anslutningen avser: <<Fastighetsbeteckning>>
Befibra
din bostad
R FF!
Å
V
E
T STRÄ
N
I
A
N
MISS RMATIO
INFO
VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSTRÄFF
PLATS
DATUM & TID
Tisdag 21 juni kl.18:30
ANMÄLAN
Vi behöver ha din anmälan till informationsträff senast 17 juni via
e-post till [email protected] eller till kundcenter 0771-375 375.
Ange ditt område i ämnesraden samt ditt namn, adress,
telefonnummer och hur många som kommer från ditt hushåll i mailet.
20160614
Medåker bygdgegård, Dal Dalhem 235, 732 96 Arboga
ANSLUT DIG TILL ETT NÄT
SOM DU INTE FASTNAR I!
Hej!
Nu erbjuder vi dig som fastighetsägare i första etappen
av utbyggnationen av fiber i Medåker och Säbylund
att ansluta din villa till stadsnätet via Fibra, ditt lokala
fibernät.
Fibra är ett nät som inte är till för att fånga, utan för att
släppa fritt. I nätet erbjuder ett stort antal leverantörer
dig som kund ett brett utbud av bredbandstjänster
såsom internet, TV, telefoni och mycket annat. Att
tjänsteleverantörerna delar på samma vägbana gör att
priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna
blir korta eller obefintliga. Allt går via fiber, och håller
därför högsta klass rent tekniskt. Med en anslutning till
Fibras nät väljer varje medlem så klart fritt vilken eller
vilka tjänster och leverantörer man vill använda. Fibra
innebär valfrihet med bästa tänkbara förutsättningar för
dagens och framtidens kommunkation.
Bifogat med detta utskick finns en broschyr med mer
information om Fibra och hur det går till att ansluta sig.
I utskicket hittar du också ett avtal med pris och villkor
för din anslutning.
Läs mer på fibra.se/medaker1-sabylund
Bästa hälsningar
Anna-Lena Forsgren, Ansvarig säljare på Fibra
[email protected]
Tidplan
Vår målsättning är att din stadsnätsanslutning ska vara
driftsatt och klar under 2016. Om tillräckligt många har
skickat in ett avtal när avtalstiden gått ut beslutar vi om
byggnation. Därefter sätter vi en detaljerad tidplan som
vi skickar ut till dig.
Skicka in ditt avtal
För att beställa din stadsnätsanslutning skriver du
under det bifogade avtalet och returnerar det till oss
senast den 5 augusti.
Kontakta oss
Vill du veta mer om Fibra eller ställa frågor?
Kontakta vårt kundcenter:
Telefon: 0771-375 375
SKICKA IN DITT
AVTAL SENAST
5 AUGUSTI
Vi är Fibra
Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och Strängnäs. Vi finns till för
att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare, och för att främja konkurrensen
och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens främsta och mest använda
bredbandsnät - och att bidra till att göra livet bättre för regionens invånare.
Vi äger Fibra

Similar documents