Palkkiot

Comments

Transcription

Palkkiot
Hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 2016
1 (2)
PERHEHOIDON HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET
1.7.2016 alkaen
Pitkäaikainen perhehoito
Palkkiot/kk/lapsi:
Palkkio määräytyy sen mukaan mikä on lapsen ikä sijoituksen alkaessa.
sijoitettu lapsi 0–2 v
sijoituksen alkaessa
sijoitettu lapsi 3–12 v
sijoituksen alkaessa
sijoitettu nuori 13–17 v
sijoituksen alkaessa
perhehoitaja kotona
1314,78 €/kk
perhehoitaja kotona
(sijoituksen kaksi
ensimmäistä vuotta)
1314,78 €/kk
1525,46 €/kk
(sijoituksen kaksi
ensimmäistä vuotta*, ei
edellytä perhehoitajan
kotona olemista kahta
vuotta)
siihen asti kun lapsi täyttää 3
vuotta, kuitenkin vähintään
sijoituksen kaksi ensimmäistä
vuotta
seuraavat vuodet
876,52 €/kk,
kun perhehoitaja kotona
*Vuonna 2014 tai sen jälkeen
tehdyt sijoitukset
seuraavat vuodet
876,52 €/kk,
kun perhehoitaja kotona
seuraavat vuodet
876,52 €/kk,
kun perhehoitaja kotona
Perhehoitaja työssä
Peruspalkkio 775 €/kk
Jälkihuolto
Nuori asuu sijaisperheessä: 775 €/kk
Nuori ei asu sijaisperheessä: 328,69 €/kk
Ammatillinen sijaisperhehoito 7–17-vuotiaiden sijoituksissa (perhehoitaja kotona)
Palkkiot/kk/nuori: 1728,85 €/kk
Pitkäaikaisen perhehoidon ja ammatillisen sijaisperhehoidon erityishoitopalkkiot ja
kulukorvaukset
Palkkion korotus erityishoidettavuudesta:
30/50/100 % peruspalkkiosta, joka on 775 €/kk. Pihlaja päättää lapsen asioista vastaavaa
sosiaalityöntekijää konsultoiden.
Hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 2016
2 (2)
Kulukorvaukset/kk/lapsi:
0–6 v
576,78 €/kk
7–11 v
641,35 €/kk
12–15 v
724,17 €/kk
16 v
765,58 €/kk
17 v + jälkihuolto
868,60 €/kk
(kompensoi lapsilisän
loppumista)
23,90 €/pv, jos
jälkihuoltonuori ei asu
kotona
Kilometrikorvaus asiakassuunnitelmaneuvotteluihin 0,20 €/km vuonna 2016.
Lyhytaikainen perhehoito
Peruspalkkiot *
sijoitettu lapsi yli 18 kk
sijoitettu lapsi alle 18 kk
Erityishoitopalkkio
50 % peruspalkkiosta *
42,54 €/pv/lapsi
63,80 €/pv/lapsi
lapsi yli 18 kk  63,80 €/pv
lapsi alle 18 kk  95,70 €/pv
Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaukset: 27,27 €/pv/lapsi.
Kilometrikorvaus asiakassuunnitelmaneuvotteluihin perhehoitajien kilometrikorvauksen mukaisesti.
Muut yhteydenpidosta aiheutuvat matkakulut sisältyvät kulukorvaukseen.
Tukiperhetoiminta ja sijaishoito perhehoitajan vapaan aikana
Peruspalkkio
35,60 €/pv/lapsi
Korotettu palkkio erityishoitotilanteessa
41,69 €/pv/lapsi
Tukiperhetoiminnan ja sijaishoidon kulukorvaukset: 23,90 €/pv/lapsi
Huom: pe–su = 3 päivää. Kulukorvaus kattaa kaikki lapsesta aiheutuvat kulut.
Sijaishoitajille ei makseta kulukorvausta, mikäli he hoitavat lasta sijaisperheen kodissa.
Kilometrikorvaus maksetaan vain lapsen noudosta ja palautuksesta kotiin sekä neuvotteluajot:
korvaus ilman lisähenkilökorvausta (0,43 €/km vuonna 2016).

Similar documents