pressmeddel an de - Tomelilla kommun

Comments

Transcription

pressmeddel an de - Tomelilla kommun
P R E S S M E D D E L AN D E
från Tomelilla kommun
Tomelilla kommun, Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla Vx: 0417-180 00
Dags att skriva under medborgarlöftet!
På tisdag 14 juni kl 10 träffas representanter för Tomelilla kommun och
lokalpolisområde Ystad för att skriva på det gemensamma medborgarlöfte
man tagit fram. Media hälsas välkomna att delta vid undertecknandet.
Medborgarlöftet baseras på en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och
polisen som innebär att man gemensamt ska arbeta för ökad trygghet och minskad
brottslighet i Tomelilla kommun under perioden 2016-2020.
Samverkansområdena innefattar bland annat:
 Trygghetsskapande åtgärder; bland annat metodutveckling, polisiär närvaro
och fältassistenter.
 Satsningar på ungdomar; bland annat kontaktpoliser, skolbesök,
ungdomsprojekt samt sysselsättning för ungdomar under skollov.
 Insatser mot trafikstörningar; bland annat insatser riktade mot motorburen
ungdom och översikt av förbudsskyltar.
 Narkotikabekämpning
 Kommunikation för att förhindra, försvåra och minska brottsligheten.
För Tomelilla kommun undertecknas medborgarlöftet av Leif Sandberg (C),
kommunstyrelsens ordförande. Mats Cronhag, chef för lokalpolisområde Ystad,
undertecknar medborgarlöftet å polisens vägnar. Undertecknandet sker i
kommunhuset i Tomelilla. Ingen anmälan krävs.
För mer information kontakta:
Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-995 82 50
E-post: [email protected]
Tomelilla kommun har 13 000 invånare. Vi befinner oss på det natursköna Österlen i Skåne med närhet till Ystad och dess
internationella färjeförbindelser. Kommunen är en del av en framväxande Öresundsregion med Malmö/Lund/Helsingborg och Köpenhamn
som tillväxtmotor. Vi har landsortskänslan men också storstadspulsen inom rimligt avstånd. Detta kombinerat med goda
kommunikationer gör att vi ser positivt på framtiden.
www.tomelilla.se

Similar documents