Se oversigt over de støttede projekter her.

Comments

Transcription

Se oversigt over de støttede projekter her.
Oversigt over nye GUDP projekter i runde I 2016
PROJEKTTITEL
Max udnyttelse af restbiomasser fra frugt og bær
(MaxRestVærdi)
Procesudv. til eliminering af bismag ved hydrolyse af
biprodukter fra slagteri anvendt som kvalitets-ernæring til
ældre/småtspisende (PepTaste)
Fagområde
Organisation
Email
Telefon
Forarbejdning
Tilsagn størrelse
1.048.056
2.096.112 Eleonora Miquel Becker
Teknologisk Institut
[email protected]
72 20 22 43
Forarbejdning
3.407.007
4.210.625 René Lametsch
Københavns Universitet
[email protected]
21 78 98 24
Soil compaction mitigation for productivity and
sustainability (COMMIT)
Planteområdet
11.473.396
14.600.018 Lars J. Munkholm
Aarhus Unuiversitet
[email protected]
87 15 77 27
Billedbehandling skal optimere udbytte og kvalitet af
kløvergræs marker (CloverSense)
Planteområdet
5.497.483
7.600.215 René Gislum
Aarhus Universitet
[email protected]
20 54 20 92
Konditionsmåling for moderplanter i
potteplanteproduktionen - PlanteKondiTal
Planteområdet
1.708.410
3.441.275 Thomas Skovgaard Lund
HortiAdvice Scandinavia A/S
[email protected]
21 63 12 62
"Sound Herding System" til bæredygtigt fiskeri (GUDPSHS)
Improving disease control and sustainable production of
kalanchoe by the us of endospore-forming soil bacteria:
SustainEFSB
Øget forædlingsværdi af animalske biprodukter via nye petfoods med ny type resistent stivelse
Akvakultur og
Fiskeri
4.517.121
5.759.016 Jørgen Peter Poulsen
Sonus Aqua Aps
[email protected]
25 72 26 15
Planteområdet
4.093.920
5.155.594 Hans Thordal-Christensen
Københavns Universitet
[email protected]
35 33 34 43
Forarbejdning
3.757.440
6.891.600 Claus Petersen
C&D Foods (Denmark) A/S
[email protected]
21 77 99 79
Paradigme skifte i dansk regnbueørredavl implementering af genomisk selektion
Akvakultur og
Fiskeri
6.381.172
AquaSearch farm Aps
[email protected]
22 75 79 80
Diagnostikse metoder til brug i veterinær praksis
(VetDiagnostik)
Husdyrområdet
7.000.289
Københavns Universitet
[email protected]
35 33 27 84
Københavns Universitet
[email protected]
51 48 94 03
6.188.800 Thomas Worm
CP Kelco ApS
[email protected]
24 27 14 67
2.836.232 Leif Hagelskjær
Centrovice
[email protected]
29 61 50 02
Vegetativ formering af eliteplanter økonomisk og økologisk
Planteområdet
bæredygtig produktion af juletræer
7.272.123
Ressourceeffektivitet i praksis: fra sukkerroeaffald til
fiskefoderingrediens (StArFISh)
4.405.200
Akvakultur og
Fiskeri
Projekt i alt
Projektleder
10.084.680 Kristian Meier
8.380.160 John Elmerdahl Olsen
11.902.734 Jens Iver Find
Integreret bekæmpelse af græsukrudt i kornrige sædskifter Planteområdet
1.970.362
Nye plantebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri HORTPROTECT
Planteområdet
5.999.847
19.335.886 Per Kudsk
Aarhus Universitet
[email protected]
22 28 33 82
Intelligent Light: LED teknik til styring af plantereaktioner
Planteområdet
7.190.567
12.454.937 Carl-Otto Ottosen
Aarhus Universitet
[email protected]
22 90 31 05
Planteområdet
7.591.000
10.318.000 Tavs Nyord
Aarhus Universitet
[email protected]
60 45 82 98
Forarbejdning
5.259.749
10.090.478 Lars Olsgaard
Nemco Machinery A/S
[email protected]
43 45 60 00
VikingGenetics
[email protected]
87 95 94 09
Ny udbringningsmetode til gylle i voksende afgrøder
(Nuga)
Udvikling og test af fiberbaseret fødevarebakke
Reducing calf mortality by identifying lethal genes and
improving survival index - LiveCalf
Husdyrområdet
2.768.813
91.341.985
3.246.992 Søren Borchersen

Similar documents