Frånvaroöversikt (PDF

Comments

Transcription

Frånvaroöversikt (PDF
Frånvaroöversikt i planeringen.
Öppna upp en begränsningsperiod.
Har man luckor i sin resursgraf (och grafen var fulltäckt innan), visar att någon har haft
arbetstid inplanerad där innan men som nu har en frånvaro.
I fliken frånvaroöversikt kan man då gå till dagen och se vem/vilka som har frånvaro.
Frånvaro visas i rött och med bokstavskombination.
Frånvaro som visar rött utan någon bokstavskombination, visar att personen är frånvarande
men med arbetstider i annan planering.

Similar documents