Schema Obstetriskt Ultraljud Ht16-VT17_AD - Ping-Pong

Comments

Transcription

Schema Obstetriskt Ultraljud Ht16-VT17_AD - Ping-Pong
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 1
Kalendervecka: 36
160905
Teman
Föreläsare/Lärare
Lokal
10.00 – 11.30
Välkommen ! Fika
Introduktion och
information om kursen
(genomgång av schema och
upplägg)
Peter Conner, Anna Hjelmstedt
och Annika Dellgren
Norrbacka /
Tallen
våning 3
Karolinska
Universitets
sjukhuset
11.30–12.30
12.30–13.15
13.15–14.00
Fördjupningsarbete i grupp
Lunch
Upplägg av
fallbeskrivningarna
Fika paus
Embryologi
Anna Hjelmstedt, Peter Conner
14.00-14.30
14.30 – 16.30
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Anvisningar
Peter Conner Docent /
Överläkare CFM
Moa Stenudd doktorand KI
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 1
Kalendervecka: 36
160906
Teman
Föreläsare/Lärare
8.00 – 12.00
Ultraljudsfysik
Grunderna, bildkvalitet,
prober artefakter, doppler,
säkerhet, 2D/3D inklusive
fikapaus.
Hemuppgift att lösa till
vecka 40
Lunch
Den normala
fosterutvecklingen
Genetik
Heikki Terio, Biomedicinsk
Ingenjör, PhD.
12.00 – 13.00
13.00 – 14. 00
14.00- 15.00
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Lokal
Anvisningar
Peter Conner
Erik Ivarsson, Docen /Överläkare
Kliniks genetik
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 2
Kalendervecka:40
161003
Teman
Föreläsare/Lärare
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.30
Genetisk vägledning
Lunch
Workshop för grupp 1
Charlotta Ingvoldstad/CFM
13.00 – 14.00
Grupp 2
Rutinultraljudet, checklista
Det normala hjärtat
Fikapaus
Kvalitetsarbete på
ultraljudsenheten
Sophie Reuss/ Barnmorska CFM
Kursvecka: 2
Kalendervecka: 40
Grupp 1 161004
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00 – 12.00
Workshop för grupp 2
08.00 – 09.00
Grupp 1
Rutinultraljudet, checklista
Sophie Reuss
09.00 – 10.00
Det normala hjärtat
Sophie Reuss
14.00– 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
Lokal
Anvisningar
Lokal CFM,
Solna
Sophie Reuss
Chrisitina Buhr/ Annika
Dellgren/CFM
Pingpong.ki.se
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Lokal
Anvisningar
Lokal CFM,
Solna
Lokal CFM
Solna
Lokal CFM,
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Solna
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Fika paus
Kvalitetsarbete på
ultraljudsenheten
Lunch
Genomgång av
hemuppgiften –
Ultraljudsfysik
Fördjupningsarbeten
avstämning gruppindelning
ska vara klar
Christina Buhr / Annika Dellgren Lokal CFM
Peter Conner, Annika Dellgren
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 3
Kalendervecka: 45
161107
Teman
Föreläsare/Lärare
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.30
Cx, placenta
Soft markers/AC/CVB
Lunch
Etik eftermiddagen
Berglind A ?
Peter L ?
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Lokal
Anvisningar
Ann Edner Överläkare
Akademiska barnsjukhuset
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 3
Kalendervecka:45
161108
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
CUB/NIPT
3D/ 4D
Fikapaus
Tillväxt – fostervatten
Lunch
Doppler
Peter Conner
Peter Conner
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Lokal
Anvisningar
Jenny HV / Michaela G ?
Lotta H ?
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 4
Kalendervecka: 49
161205
Teman
10.00 – 12.00
Redovisning av 7 fall
Presentationer på 15 min
Lunch
Redovisning av6 fall
Fikapaus
Redovisning av 6 fall
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.30
Föreläsare/Lärare
Lokal
Anvisningar
6 presentationer
4 presentationer
4 presentationer
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 4
Kalendervecka: 49
Teman
08.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Redovisning av 7 fall
Julfika
Redovisning av 5 fall
Lunch
Resterande redovisningar av
fall samt Avstämning av
fördjupningsarbeten
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Föreläsare/Lärare
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Lokal
Anvisningar
6 presentationer
4 presentationer
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Julledigt
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 5
Kalendervecka:2
170109
Teman
Föreläsare/Lärare
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30- 16.30
CNS
Lunch
Syndrom
Fikapaus
Tumörer
Njurar Urinvägar
Peter Conner
Kursvecka: 5
Kalendervecka: 2
170110
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
Immuniseringar/Hydrops
Buk/Thorax ccam, diafragma, bukvägg
Fikapaus
Ansiktsmissbildningar
Lunch
Hjärtavvikelser
Ej klart
Peter Conner
Lokal
Anvisningar
Lokal
Anvisningar
Peter Conner
Peter Conner
Peter L ?
Pingpong.ki.se
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Peter Conner
SOS ? ej klart
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 6
Kalendervecka: 6
170206
Teman
Föreläsare/Lärare
10.00 – 12.00
Skelett /extremiteter
Peter Conner
12.00 – 13.00
13.00 14.00
14.00-14.30
14.30- 15.30
Lunch
Tvillingar
Fika
Fall
Lokal
Anvisningar
Lokal
Anvisningar
Michaela ?
Peter Conner
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 6
Kalendervecka: 6
170207
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-.10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-15.00
Kongenitala infektioner
? ej klart
Fika
MR på foster
Lunch
Arbete i grupp
fördjupningsarbetet.
Karin ?
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
?
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 7
Kalendervecka: 11
160313
Teman
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00 – 13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16-30
Neonatal – prematuritet
Barnneurologi
Lunch
Barnortopedi
Prematurbörd
Flerbörd / Intrauterina
behandlingar
Föreläsare/Lärare
Lokal
Anvisningar
Föreläsare/Lärare
Lokal
Anvisningar
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 7
Kalendervecka: 11
170314
Teman
08.00-09.00
12.00 –13.00
Gynekologiska fynd vid
ultraljud
Abortlagen och dess
tillämpningar
Lunch
13.00-15.00
Patologi med fall
11.00 -12.00
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 8
Kalendervecka: 14
20170403
Teman
Föreläsare/Lärare
10.00-11.00
11.00-12.00
Fostervård
Barnkirurgi
/omhändertagande
Lunch
Praktiska prov
Solna / Huddinge
12.00-13.00
13.00-16.30
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Lokal
Telefax:
08-524 824 00
Anvisningar
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 9
Kalendervecka: 14
20170404
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00-12.00
12.00-13.00
13.00 – 16.00
Skriftligt prov
.Lunch
Praktiskt prov
Solna
Kursvecka: 9
Kalendervecka: 19
170508
Teman
Föreläsare/Lärare
10..00 – 12.00
Redovisning av
fördjupningsarbeten
Lunch
Redovisning av
fördjupningsarbeten
Peter Conner, Annika
Hjelmstedt, Annika Dellgren
Lokal
Anvisningar
Lokal
Anvisningar
Solna / Huddinge
Pingpong.ki.se
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Telefax:
08-524 824 00
e-postadress:
[email protected]
Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp
Period: 160905 - 170509
Kursledare: Anna Hjelmstedt,
Tel.nr./e-mail: [email protected]
Momentansvarig: Annika Dellgren
Tel.nr./e-mail: [email protected],
[email protected]
Redigerat:160524 av Annika Dellgren/CHO
Reservation för ändringar
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa
Pingpong.ki.se
Kursvecka: 9
Kalendervecka: 19
170509
Teman
Föreläsare/Lärare
08.00 – 12.00
Redovisning av
fördjupningsarbeten
Gemensam lunch
Avslutning av kursen och
Utvärdering
Peter Conner, Annika
Hjelmstedt, Annika Dellgren
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Adress:
Retzius väg 13 A-B
171 77 Stockholm
Telefon:
08-524 824 18
Charlotte Ovesen
Lokal
Telefax:
08-524 824 00
Anvisningar
e-postadress:
[email protected]