Opinto-opas 2016-2017 - Järvi

Comments

Transcription

Opinto-opas 2016-2017 - Järvi
Kurssiohjelma 2016-2017
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
2
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SISÄLTÖ
YLEISTÄ4
SULKAVA
MUSIIKKI 14
TEATTERI16
KUVATAITEET 16
KÄDEN TAIDOT 16
KIELET20
TIETOTEKNIIKKA21
TANSSI 22
LIIKUNTA 22
MUU KOULUTUS 23
JUVA
MUSIIKKI 24
TEATTERI26
MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 26
KUVATAITEET 26
KULTTUURI, KIRJALLISUUS 27
KÄDEN TAIDOT 27
KIELET 31
TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ 32
ESITTÄVÄ TANSSI 33
LIIKUNTA 34
MUUT HUMANISTISET AINEET 36
TERVEYS 37
RANTASALMI
MUSIIKKI
TEATTERI
KUVATAITEET
KÄDEN TAIDOT
KIELET
KULTTUURI, KIRJALLISUUS
TIETOTEKNIIKKA
TANSSI
LIIKUNTA
MUU KOULUTUS
38
41
43
43
47
47
47
49
49
50
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
3
JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO –
OPISTO KAIKKIEN HYÖDYKSI
Mitä hyötyä on harrastaa ja opiskella kansalaisopistossa? Kansalaisopiston opiskelujen hyötyjä asiakkailleen on alettu tutkia valtakunnallisesti. Jyri Mannisen (2015) Suomi nousuun sivistystyöllä. Kansalaisopistoopiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimuksen mukaan kansalaisopistoon sijoitettu
euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja
tuottavuuden yhteissummasta. Kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan, kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat. Kansalaisopistojen liiton (KoL) toiminnanjohtajan Jaana Nuottasen (2015) mukaan kuntapäättäjät pitävät tärkeimpänä kansalaisopiston roolia
luovuuden lähteenä ja vapaa-ajan virkistäjänä.
Edellä mainitut asiat tulivat hyvin esille myös opistomme asiakaspalautteen kautta. Järvi-Saimaan kansalaisopistoa arvostetaan kansalaisopiston työn, erityisesti maaseudun kulttuurin, käden taitojen ja sosiaalisen kanssakäynnin edistäjänä. Asiakaspalautteissa todettiin muun muassa:
Erittäin tärkeää, että kansalaisopiston toimintaa on pienellä omalla paikkakunnalla. On onni, kun ei tarvitse
matkustaa useita kilometrejä harrastuksen perässä. Opetus tapahtuu omantahtisesti.
Kansalaisopisto on äärettömän tärkeä opintojen tarjoaja. Nykyään harrastaminen on varsin kallista, joten
kansalaisopisto antaa hyvän mahdollisuuden kokeilla myös uutta harrastusta ja on ajassa mukana.
Kansalaisopiston toiminta on erityisen merkityksellistä sekä tieto- että taitotasolla.
Opisto on hyvä tapa oppia uutta vielä näin vanhanakin, sekä ovi sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Uutuutena kurssiohjelmassa lukuvuodelle 2016–2017 on muun muassa Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot. Luentoja toteuttavat Jyväskylän kesäyliopisto ja Snellman-kesäyliopisto Kuopiosta. Lisätietoja verkkoluennoista saat kurssiohjelman Yleisöluennot, retket ja tapahtumat -osiosta. Opisto on näyttävästi mukana
myös Suomi 100 vuotta -juhlavuodessa. Osa juhlavuoden tapahtumista on merkitty kurssikuvauksien yhteyteen. Sen lisäksi ilmoittelemme lukuvuoden aikana toimipisteittäin järjestettävistä tapahtumista, joissa
opisto on mukana.
Www-sivuiltamme löydät tietoa opiston tulevista lyhytkursseista, yleisöluennoista ja tapahtumista. Sieltä
löytyvät myös toimintakertomus 2015 sekä uusi kurssiohjelma sähköisesti selattavana versiona. Www-sivuilla voit käydä antamassa kurssitoiveita sekä palautetta opiston toiminnasta. Opisto on myös Facebookissa, käy tykkäämässä!
Tervetuloa harrastamaan ja oppimaan!
Anne Partanen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston rehtori
4
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ
SULKAVA
JUVA
Sulkavan kunnanvirasto
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
www.sulkava.fi
Juvan kunnanvirasto
Juvantie 13, 51900 Juva
www.juva.fi
Rehtori Anne Partanen
puh. 044 417 5221
[email protected]
Opistotalo
Tirrolantie 7, 51900 Juva
Toimistosihteeri Suvi Saali
puh. 044 417 5220
ma-pe 9.00-15.00
[email protected]
Suunnittelijaopettaja Merja Heikkinen
kädentaidot
puh. 044 417 5222
[email protected]
Musiikinopettaja Oiva Auvinen
Sulkavan ja Juvan musiikin suunnittelu
puh. 044 417 5223
[email protected]
Opistosihteeri Johanna Satoniemi
puh. 044 417 5224
ma-pe 9.00-15.00
[email protected]
Aluevastaava rehtori Anne Partanen
RANTASALMI
Rantasalmen kunnanvirasto
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
www.rantasalmi.fi
Toimistosihteeri Seija Jäske
puh. 044 417 5226
ma-pe 9.00-15.00
[email protected]
Aluevastaava Miikka Laihonen
suunnittelijaopettaja, esittävät taiteet
puh. 044 417 5227
[email protected]
Kuvassa opiston vakinaista henkilökuntaa:
Marja, Suvi, Miikka, Seija, Oiva, Merja ja Anne.
Suunnittelijaopettaja Marja Ikonen
musiikki
puh. 044 417 5228
[email protected]
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
5
OPINTO-OPAS 2016–2017
Tämä opinto-opas sisältää lukuvuoden 2016–2017 opetuksen. Lukuvuoden aikana opisto toteuttaa mm.
lyhytkursseja ja tapahtumia, joista opisto tiedottaa erikseen.
OPINTOKAUSI
KANSALAISOPISTO
Syyslukukausi: 1.8.2016–13.12.2016
Kevätlukukausi: 9.1.2017–31.7.2017
Syysloma viikolla 43
Talviloma viikolla 9
TAITEEN PERUSOPETUS RANTASALMI
Syyslukukausi: 1.8.2016–31.12.2016
Kevätlukukausi: 1.1.2017–31.7.2017
Syysloma viikolla 43
Talviloma viikolla 9
KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset alkavat perjantaina 12.8.2016 klo 9.30. Voit ilmoittautua henkilökohtaisesti toimistoissa, puhelimitse tai opiston nettisivujen kautta. Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole
mahdollista. Internetin kautta ilmoittauduttaessa ohjelma vaatii koko henkilötunnuksen (Henkilötietolaki
13 §). Jos et halua antaa henkilötunnustasi tai sinulla ei sitä ole, on ilmoittautuminen tehtävä opiston toimistossa.
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Opintoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä instrumenttiopetusta lukuun ottamatta. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua! Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoittautuneita ei ole riittävästi.
Musiikin instrumenttiopetukseen ovat etusijalla vanhat opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Jos lomakkeessa ilmoitetut tiedot (valitut kurssit ja yhteystiedot) ovat muuttuneet,
ota silloin yhteyttä opiston toimistoon. Jatkamisilmoituslomakkeensa palauttaneisiin opiskelijoihin ollaan
yhteydessä ennen soittotuntien alkamista opetusaikojen sopimiseksi.
Rantasalmella uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista torstaina
25.8.2016 klo 17.00 Rantasalmen Keskuskoulun musiikkiluokassa ja paikallislehdessä. Sulkavalla ja Juvalla uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista opiston nettisivuilla www.
jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/opinto-ohjelma, Juvan lehdessä ja Sulkava-lehdessä. Huom! Uudet instrumentti- ja yksinlaulunopiskelijat, ottakaa yhteyttä oman kunnan opiston toimistoon tai suoraan opettajaan.
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opiston musiikin opetukseen oman kunnan ohella myös opiston
muissa toimipisteissä.
Kurssit alkavat opinto-oppaassa ilmoitettuna ajankohtana. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia tai saat opiskelupaikan varasijalta. Jokaviikkoinen opintoryhmä voi peruuntua
kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.
Opinto-oppaassa erikoiskurssiksi nimitetään kurssia, jonka järjestämiskustannukset ovat tavallisia kursseja
korkeammat (esim. karaokekurssi) tai kurssit, jotka kokoontuvat kesä-heinäkuun aikana.
6
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
OPISKELUOIKEUS
Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat kurssimaksunsa maksaneet. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Selvitä maksamattomat laskut
opiston toimistossa.
Ilmoittautuminen puhelimitse
Juva:
Toimisto: 044 417 5224
Rantasalmi:
Toimisto: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava:
Toimisto: 044 417 5220
Ilmoittautuminen internetissä
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
Ilmoita meille aina peruutuksesta, muutoin kurssimaksu laskutetaan!
Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse tulemaan kurssille, muista peruuttaa osallistumisesi - näin annat
jonossa olevalle opiskelupaikan. Osallistumisen peruminen tapahtuu aina opiston toimiston kautta. Perumisen voit tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään viittä (5) vuorokautta ennen kurssin alkamista.
Kurssille tulematta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli haluat siirtyä toiseen ryhmään, ilmoita siitä aina
toimistoon.
Peruutus 5 päivää ennen kurssin alkua – et maksa kurssimaksua
Peruutus 4–1 päivää ennen kurssin alkua – maksat puolet kurssin hinnasta
Peruutus kurssin alettua – maksat koko kurssimaksun
MAKSUOHJEET
Opiston opetus on maksullista. Sulkavan peruspalvelulautakunta on hyväksynyt opiston maksut 18.5.2016.
Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut
opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin, siitä on erillinen maininta. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen.
Opisto laskuttaa kurssit, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon, p. 044 417 5220. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ja/tai
lukuvuosimaksua ei palauteta. Kurssimaksua ei myöskään palauteta, jos kurssi on opiskelijan taitotasoon
soveltumaton kurssi, kurssi keskeytyy opiskelijamäärän vähenemisen tai opettajan vaihtumisen takia.
Voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on
silloin puolet koko lukuvuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen opiston toimistoon viimeistään 21.10.2016 mennessä.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
7
Suomi 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa rintamasotilastunnuksen
ja rintamapalvelustunnuksen omaavalle henkilölle yhden maksuttoman kurssin lukuvuonna 2016–2017.
Kurssin voi valita opiston kurssivalikoimasta.
LUKUVUOSIMAKSU 164 € Lukuvuosimaksun maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana korkeintaan kuudelle kurssille kaikissa
kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, kuvataiteen ja käsityön perusopetusta, yksinlaulua
ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille,
mutta et osallistu kurssin toimintaan, perumatta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n
maksun. Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2016–31.5.2017 välisenä aikana.
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja Ikoselle kevään
tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä
kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.
Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.
MUSIIKIN OPISKELU JA KURSSIMAKSUT Kaikissa opiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista yksityisopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20 minuuttia. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin
tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä lähtien. Opiskelijalla
täytyy olla opiskeltava soitin kotona.
Sulkavan ja Juvan toimipiste
Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla olevaan lukukausimaksuun. Opetus ei sisälly taiteen perusopetukseen. Halutessaan opiskelija voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit laskutetaan taiteen perusopetukseen
sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8 -vuotiaat.
Lukukausimaksu syyslukukaudelta 82 € ja kevätlukukaudelta 92 €
sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset muut
musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot ja bändit.
Rantasalmen toimipiste
Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua 5 vuotta täyttäneet. Muilla
musiikkikursseilla kuin instrumentti- tai yksinlaulukursseilla tai Rantasalmen orkestereissa/musikaaliorkesterissa on normaalit kurssimaksut. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa.
Lukukausimaksu syyslukukaudelta 85 € ja kevätlukukaudelta 95 €
sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot ja bändit.
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun.
Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja ja jos soit-
8
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
taja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille opistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.
Lisäksi Rantasalmella:
Lisäinstrumentti (vain pääsoittimessa perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja on vapaana) 85 €/syyslukukausi ja 95 €/kevätlukukausi. Instrumenttiopetus on yksilö- ja pienryhmäopetusta (2–3 oppilasta) ja opetuskerran pituus on 20 min, pienryhmissä 30–40 min.
Instrumentissaan vähintään perustaso 2:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus 30 min
opetuskertaan. Lukukausimaksu on 115 €/syksy ja 125 €/kevät.
OPINTOSETELIAVUSTUS 30 €/henkilö
Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan
opiskelijoiden kurssimaksuja. Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt saavat yhden 30 €:n alennuksen
valitsemastaan kurssista: työttömät, seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat, maahanmuuttajat sekä alhaisen
pohjakoulutuksen omaavat. Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä
myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää. Alla on lueteltu ne
kurssit, joihin on laskettu alennus jo valmiiksi. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.
Opintosetelillä tuetut kurssit lukuvuonna 2016–2017
1101228 Erityisryhmien musiikki
1101319 Erityisryhmien musiikki
1101410 Erityisryhmien musiikki
1104314 Kivoja käsitöitä erityisryhmille
1104325 Kulttuurit tutuiksi
1201300 Suomea venäjänkielisille
1201301 Suomea arkeen
1302300 Maahanmuuttajalasten taide- ja kulttuurikurssi
2198400 Kevyesti keskellä päivää
3401202 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401301 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
3401402 Hiiri haltuun, perusteet senioreille
8301315 Kehitysvammaisten liikunta
VAKUUTUKSET
Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva Kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Se on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa ja tilaisuuksissa. Vakuutus koskee myös Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoita.
KURSSIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT
Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla on tärkeää kurssin alkamisen vuoksi. Minimiopiskelijamäärä
on kurssikohtainen 5 tai 7, joillakin erikoiskursseilla määrä voi olla suurempi. Lyhytkurssit alkavat vain, jos
määräaikaan mennessä on ilmoittautunut 7 henkilöä. Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille ryhmätekstiviestillä. Jos alkaneen kurssin minimiopiskelijamäärä
alittuu lukukauden aikana kolme (3) kertaa, kurssi keskeytyy.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
9
TIEDOTTAMINEN
Kurssiohjelmaan tulevista muutoksista, opiston tapahtumista ym. tiedotetaan mm. jokaisen opistokunnan
paikallislehdessä, nettisivuilla ja Facebookissa. Kurssien äkillisistä peruuntumisista ja muista kursseihin liittyvistä asioista lähetämme viestit ryhmätekstiviestipalvelun kautta, johon ei voi vastata viestillä.
OPINTORYHMIEN KUVAAMINEN
Opintoryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja visuaalisten taiteiden kurssitöitä valokuvataan. Valokuvia
julkaistaan opiston www-sivuilla, Facebookissa ja opinto-oppaassa. Niitä voidaan käyttää myös opiston
mainonnassa ja markkinoinnissa.
TODISTUKSET
Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä osallistumistodistus. Todistus on ilmainen lukuvuoden aikana. Myöhemmin toimitettuna todistusmaksu on 10 €/kurssi. Taiteen perusopetuksen todistusta
voi pyytää toimistosta, kun 500 opintotuntia on suoritettu tai kun opiskelija on lopettamassa opintoja kansalaisopistossa. Todistus on ilmainen.
OPISTON TENTTIPALVELU
Tarvittaessa opisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 30 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.
VIRKISTYS- JA TYÖHYVINVOINTIKURSSIT YRITYKSILLE JA TYÖYHTEISÖILLE
SEKÄ MUU MYYNTIKOULUTUS
Opistolla on valmius järjestää yrityksille, työyhteisöille tai ystäväporukoille suunnattuja työhyvinvointia
edistäviä lyhytkursseja sekä erimittaisia virkistystuokioita. Aihealueina ovat musiikki, kädentaidot, näyttämötaiteet ja liikunta. Eri aihealueita voi myös yhdistää toisiinsa. Lisätietoja voi kysyä opiston rehtorilta.
Opisto suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavan kokonaisuuden. Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteuttaa myös muuta myyntikoulutusta yrityksille ja yhteisöille tilaajan toiveiden mukaisesti. Hinta- ym.
tietoja myyntikoulutuksesta antaa opiston rehtori.
LAHJAKORTTI
Anna ystävälle tai sukulaiselle lahjaksi opiston kursseille oikeuttava lahjakortti. Sen voi ostaa opiston toimistoista. OPISTOLAISYHDISTYS
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat automaattisesti opistolaisyhdistykseen ja ovat
tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Sulkavalla toimii Sulkavan kansalaisopiston opistolaisyhdistys Ry, jonka puheenjohtajana on Unto Kaasinen, puh. 0400 747 633.
NEUVOTTELUKUNTA
Järvi-Saimaan kansalaisopiston neuvottelukunta antaa lausunnon opiston toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä esittää Sulkavan peruspalvelulautakunnalle ehdotuksensa kurssimaksuista. Neuvottelukunnassa on seuraavat jäsenet:
10
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
Sulkava: Virve Litmanen, Esa Repo ja Hanne-Maaria Rentola
Juva: Marja Huurinainen, Joel Puhakainen ja Ari Rautio
Rantasalmi: Auvo Kokkonen, Esa Lappalainen ja Leena Suhonen
YLEISÖLUENNOT, RETKET, TAPAHTUMAT
Tarkemmat tiedot löytyvät www-sivuilta.
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VERKKOLUENNOT
Jyväskylän kesäyliopiston syksyllä 2016 toteuttamat verkkoluennot toteutetaan Adobe Connect -kokousverkkoympäristön kautta, jolloin lähetys tapahtuu Jyväskylän kesäyliopistosta. Järvi-Saimaan kansalaisopiston eri toimipisteet toimivat luentojen vastaanottajina. Osallistujien ei tarvitse tuoda mukanaan omaa tietokonetta tai muita laitteita. Osallistujien toivotaan tulevan paikalle 10 minuuttia ennen lähetyksen alkua.
Verkkoluennoille on ennakkoilmoittautuminen. Kaikille luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa!
HOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
ke 12.10.2016 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen kunnanviraston valtuustosali
Luennoitsijana Infektioylilääkäri Maija Rummukainen, KKSHP
Ilmoittautuminen 5.10.2016 mennessä.
SYÖVÄN EHKÄISY RAVINNON AVULLA
ke 9.11.2016 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Rantasalmen kunnanviraston valtuustosali
Luennoitsijana ETT, dosentti, tutkimuspäällikkö, THL Satu Männistö
Ilmoittautuminen 1.11.2016 mennessä.
YLEISÖLUENNOT
TAIDEKASVATUS
la 3.9.2016 klo 13.00 Juvan kirjasto
Erityisasiantuntija Riitta Moisander
Riitta Moisander on tehnyt työuran mm. Savonlinnan Taidelukion rehtorina. Tule kuuntelemaan, miten
taiteesta ja kulttuurista voi löytää oman vahvuutensa ja luovuutensa. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
INFOTILAISUUS: TUKIPERHE- JA SIJAISPERHETOIMINTA OSANA LASTENSUOJELUA
ke 14.9.2016 klo 17.00–18.00 Juvan kirjasto
Sosiaalityöntekijät Salla Lilja ja Sanna Poikonen
Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten auttamisesta vapaaehtoistyönä. Tukiperhetoiminnalla autetaan lasta ja perhettä silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja lapsen
lähiverkosto puuttuu tai on kaukana. Sijaisperheettä lapsi voi tarvita joko lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti,
kun lapsen ei ole mahdollista asua omassa kodissaan. Perhehoitoyksikkö Pessi valmentaa sijais- ja tukiperheitä tehtäväänsä. Tule kuulemaan lisää toiminnasta.
RUOKA JA RUOKARIIPPUVUUS
Rantasalmi: ke 7.9.2016 klo 18.00–19.30. Rantasalmen kunnanvirasto. Ilmoittautuminen 2.9.2016 mennessä.
Sulkava: ti 1.11.2016 klo 18.00–19.30. Sulkavan kunnanvirasto. Ilmoittautuminen 27.10.2016 mennessä.
Juva: ke 2.11.2016 klo 18.00–19.30. Juvan kirjasto. Ilmoittautuminen 28.10.2016 mennessä.
Ruoka ja ruokariippuvuus -projektin projektipäällikkö, KTM Sanna Runsala.
Luennolla käsitellään mm. mitä riippuvuus käsitteenä tarkoittaa. Lisäksi keskustellaan siitä, miten ruokariippuvuutta voidaan tunnistaa. Luennot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 5 henkilöä.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
11
HAANPÄÄ 111 VUOTTA
la 15.10.2016 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Kulttuurisihteeri, emerita Leena Orro
Luennolla käsitellään Pentti Haanpään elämänvaiheita ja kirjallisuutta. Pentti Haanpää tunnetaan erityisesti novellituotannostaan. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
KIRJAILIJAILTA
la 19.11.2016 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Kirjailijat Satu Piispa-Hakala, Kauko Aalto, Anna-Liisa Vänttinen ja Sari Järn
Kirjailijat kertovat julkaisemistaan kirjoista ja niiden kirjoittamisprosesseista. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
RUNORAATI
ti 22.11.2016 klo 17.30–19.00 Rantasalmen kirjasto
Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Kolehmainen
Rantasalmelaisten oma raati ruotii runoja. Susanna Kolehmainen johdattaa kuulijat tuttujen ja tuntemattomien runojen maailmaan. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan runoja ja osallistumaan keskusteluun! Järjestetään yhteistyössä Rantasalmen kirjaston kanssa.
AIKAA OLEELLISEEN -LUENTO
la 21.1.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Muutos- ja motivaatiovalmentaja, kehittämiskonsultti Niina Koponen
Valmennuksellinen luento, jossa mm. paneudutaan omaa hyvinvointia lisääviin teemoihin, opitaan tunnistamaan itselle merkityksellisiä asioita, opitaan tekemään tilaa oleellisille asioille arjessa sekä hyödyntämään omia vahvuuksia ja voimavaroja. Luento kaikille niille, jotka kokevat, että aika loppuu kesken eikä
ennätä tekemään niitä asioita arjessa kuin haluaisi. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
SUKUTUTKIMUKSEEN LIITTYVÄ LUENTO
Sulkava ke 15.3.2017 klo 18.00–19.30 kunnanvirasto
Juva ke 22.3.2017 klo 18.00–19.30 kunnanvirasto
Rantasalmi ke 29.3.2017 klo 18.00–19.30 kunnanvirasto
Luennoitsijana Laila Kalpio
Luennolla kerrotaan sukututkimuksesta ja miten sitä voi tehdä mm. internetin avulla. Järjestetään yhteistyössä Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistyksen kanssa.
TAIDERYIJYT
ke 1.2.2017 klo 13.00–14.00 Juvan kirjasto
Tapani Sopanen
Juvan kirjastolla on näytteillä Tapani Sopasen taideryijyt. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
PARTALAN KAIVAUKSET
la 18.3.2017 klo 13.00–14.00
Lampuri, kansantieteilijä FM Kirsi Vertainen ja Argeologi FM Juha Ruohonen
Partalan kaivaukset ovat osa Partalan Viisi vuosisataa -hanketta. Luennolla käsitellään Partalan Kuninkaankartanon maisemissa tehtyjen kaivauksien tuloksia. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
SUOMEN KOULUTUSHISTORIA
to 27.4.2017 klo 18.00–19.30 Rantasalmen kunnantalo, valtuustosali
Jyväskylän yliopiston musiikin lehtori FT Erja Kosonen Luennolla käsitellään Suomen ja Rantasalmen koulu- ja koulutushistoriaa. Luennoitsija on rantasalmelaislähtöinen Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen lehtori, joka tuntee paikkakunnan historian.
12
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RETKET
TAMPEREEN KÄDENTAITOMESSUMATKA
su 20.11.2016
Lähtö Sulkavalta opistotalolta klo 6.00. Katso tarkemmat tiedot oppaan sivulta 20.
TAPAHTUMAT
OPISTO ESITTÄYTYY
ke 17.8.2016 klo 9.00–12.00 Sulkavalla
to 18.8.2016 klo 9.00–12.00 Juvalla
Opisto kertoo toiminnastaan ja tulevasta lukuvuodesta. Tapahtumassa kuullaan musiikkia ja nähdään käden taitojen työnäytöksiä. Tilaisuudessa voi myös ilmoittautua opintoihin. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Sateen
sattuessa kunnanvirastojen ala-aulassa.
TAITEIDEN ILTA RANTASALMELLA
pe 2.9.2016
Opiston esittelypöytään voi tulla tutustumaan opiston toimintaan ja tarjontaan. Lisäksi Rantasalmen Puhallinorkesteri ja Rantasalmen Nuorisoteatteri esiintyvät illan aikana musiikin suunnittelijaopettajien Marja Ikosen ja Miikka Laihosen johdolla.
MARRASKARONKKA
Marraskaronkat järjestetään Sulkavalla ja Juvalla marraskuussa. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
SUOMI 100 -LAULUT
Toteutetaan Sulkavalla ja Juvalla. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin. Tapahtumat liittyvät Suomi 100
vuotta -juhlavuoteen.
KOKO JUVA LUKEE
Suuri ääneen lukemisen päivä
pe 24.2.2017 klo 18.00–19.00 Juvan kirjasto
Tule lukemaan ääneen! Tapahtuma on osa valtakunnallista ääneen lukemisen päivää. Järjestetään yhteistyössä Juvan kirjaston kanssa.
KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN KEVÄTNÄYTTELYT 21.–23.4.2017
Näyttelyt avoinna:
pe 21.4. klo 10.00–19.00
la 22.4. klo 10.00–16.00
su 23.4. klo 10.00–16.00
NÄYTTELYPAIKAT:
SULKAVA, Työväentalo
JUVA, Opistotalo
RANTASALMI, Kellarigalleria
LOHILAHTI 1.5. klo 12.00–17.00 Lohilahden koulu
Järvi-Saimaan kansalaisopisto
on Facebookissa.
Käy tykkäämässä! Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
13
S
U
L
K
A
V
A
SULKAVA
SULKAVAN OPETUSPAIKAT
Kaartilakosken ent. koulu, Auvilantie 41
Kaipolan ent. koulu, Kaipolankoulutie 8
Kansalaisopisto, Uitonrinne 20 A
Keskuskoulu, Koulutie 8
Kunnanvirasto, Kauppatie 1
Liikuntahalli, Etelätuvantie 4
Liimatan halli, Lohilahti, Myllytie 16
Lohilahden koulu, Lohirannantie 6
Päiväkeskus, Terveystie 8
Tehola, Tiiterontie 3
Telataipaleen ent. koulu, Multamäentie 1
Työväentalo, Mikkolantie 11
Kitaran ja bassokitaran yksilöopetus. Nuotioiltoihin tunnelmoimaan vai bändiin soittamaan? Kitara
on helposti mukana kulkeva monipuolinen soitin.
Tunneilla opitaan säestämään ja sooloilemaan eri
musiikinlajeja. Myös nuottikirjoitus tulee tutuksi.
Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle p.
040 585 4859.
MUSIIKKI
Sulkavalla musiikin instrumenttiopetukseen ovat
etusijalla vanhat opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Jos lomakkeessa ilmoitetut tiedot (valitut kurssit ja yhteystiedot) ovat muuttuneet, ota silloin yhteyttä opiston
toimistoon. Jatkamisilmoituslomakkeensa palauttaneisiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen soittotuntien alkamista opetusaikojen sopimiseksi.
Uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista opiston nettisivuilla www.
jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/opinto-ohjelma ja
Sulkava-lehdessä. Uudet instrumenttiopiskelijat ilmoittautuvat suoraan opettajalle, jolloin sovitaan
myös opetusaika. Instrumenttiopetus on henkilökohtaista opetusta. Tunnin pituus on 20 minuuttia. Mikäli jonkin instrumentin opiskelu kiinnostaa,
mutta kurssin aikataulu ei sovi, kannattaa ottaa
yhteyttä opettajaan. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena ja näiden ryhmien
opiskelijat ilmoittautuvat opiston toimistoon. Alin
aloitusikä on 6 vuotta. Musiikin lukukausimaksu
sisältää yhden instrumentin (20 min) ja mahdolliset
muut musiikkiaineet esim. kuorot ja bändit. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opiston musiikin
opetukseen oman kunnan ohella myös opiston
muissa toimipisteissä.
1101402 RUMMUT JA LYÖMÄSOITTIMET,
PIANO, POP-LAULU
Tehola, bändiluokka
ma 11.00–19.00, ke 11.00–19.00
5.9.–30.11.2016 & 9.1.–12.4.2017
Ari Kaartinen ● 82 € ja 92 €
Toteuta haaveesi ja aloita tai jatka musiikinopiskelua rumpujensoiton, pianonsoiton tai pop-laulun
parissa. Tavoitteellista yksilöopetusta jokaisen oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Tule mukaan ja nauti musiikin huumasta.
Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle p.
040 585 4859.
1101400 VIULUNSOITTO
Tehola, viululuokka
ma 13.30–17.20
5.9.–28.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Anu Jussinniemi ● 82 € ja 92 €
Tule aloittamaan tai jatkamaan harrastusta viulunsoiton parissa. Uusien oppilaiden Ilmoittautumiset
opettajalle p. 040 733 3875.
1101401 KITARA JA BASSOKITARA
Tehola, bändiluokka
ke 15.00–15.40, 16.00–17.20
7.9.–30.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Ari Kaartinen ● 82 € ja 92 €
14
1101403 HARMONIKANSOITTO
Tehola, harmonikkaluokka
ke 14.40–17.20
7.9.–30.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Oiva Auvinen ● 82 € ja 92 €
Harmonikansoiton alkeis- ja jatko-opiskelua. Kurssilla opit soittamaan erilaisia kappaleita ja löydät
oman harmonikansoittotyylisi. Uusien oppilaiden
ilmoittautumiset opettajalle p. 044 417 5223.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SULKAVA
1101404 TEHOMELA
Tehola, bändiluokka
ma 16.30–18.00
5.9.–28.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Ari Kaartinen ● 50 t ● 62 €
Tehomela on bändikurssi soittajille ja laulajille. Opi
yhtyesoiton perusteet ja enemmänkin. Opetellaan
yhdessä tyylien mukaiset kompit, riffit, soolot ja
taustalaulut. Ohjelmisto poppia, rockia tai iskelmää
soittajien toiveiden mukaisesti. Koe yhdessä soittamisen ilo! Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle p. 040 585 4859.
1101405 METAL-LIKAT
Tehola, bändiluokka
ma 18.45–20.15
5.9.–28.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Ari Kaartinen ● 50 t ● 62 €
Sinä laulutaitoinen nainen! Jos haluat irti arjen rutiineista kerran viikossa niin tule jammailuhenkiseen
Metal-likat kuoroon. Tule ja nauti yhteismusisoinnista. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle p. 040 585 4859.
okekurssi, joka sopii niin harrastusta aloittaville kuin
jo aiemmin harrastaneille.
1101408 SOITINKARUSELLI
Kansalaisopisto, pikkuluokka
ke 12.00–12.45
7.9.–30.11.2016
Anu Jussinniemi ● 12 t ● 19 €
Soitinkarusellissa tutustutaan ja kokeillaan erilaisia
soittimia. Tavoitteena on löytää oppilaalle mieleinen soitin jota voisi alkaa opiskelemaan. Soitinkaruselli on tarkoitettu 6–8-vuotiaille. Ilmoittautumiset
opiston toimistoon.
1101409 JOUSIYHTYE
Tehola, bändiluokka
ti 16.30–17.15
6.9.–29.11.2016 & 10.1.–11.4.2017
Anu Jussinniemi ● 25 t ● 35 €
Kurssilla koetaan riemua ja onnistumisen iloa yhteissoiton parissa! Uusien oppilaiden Ilmoittautumiset opettajalle p. 040 733 3875.
1101410 ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI
Päiväkeskus
Joka toinen viikko
ke 14.30–16.00
7.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Anu Jussinniemi ● 28 t
Kokemuksia ja onnistumisen hetkiä musiikin parissa. Opintosetelillä tuettu kurssi.
1101414 LOHILAHDEN MUSIIKKI
1101406 STEMMAAJAT
Tehola, bändiluokka
ke 17.30–19.00
7.9.–30.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Oiva Auvinen ● 50 t ● 62 €
Kurssin tavoitteena on löytää yhteinen syke ja soundi harjoiteltaviin erityylisiin kappaleisiin. Harjoiteltavat kappaleet sovitetaan soittajien taitotasoa
vastaaviksi. Siis jos soitat jotakin soitinta ja haluaisit
soittaa toisten kanssa, niin tämä kurssi sopii juuri
sinulle. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle p. 044 417 5223.
1101407 KARAOKEKURSSI
Tehola, bändiluokka
Erikoiskurssi
ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2016 & 10.1.–11.4.2017
Rauni Tietäväinen ● 50 t ● 69 €
Laulattaako? Tule mukaan laulamaan vanhoja tuttuja iskelmiä ja oppimaan myös paljon uusia! Kara-
Lohilahden koulu
to 12.00–17.00
8.9.–1.12.2016 & 12.1.–13.4.2017
Ari Kaartinen ● 82 € ja 92 €
Opi soittamaan ja nauti musiikista valitsemallasi
instrumentilla: piano, viulu, laulu, rummut, bassokitara tai kitara. Mahdollisuus esiintymisiin halutessasi. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle
p. 040 585 4859.
1101415 MIESKUORO
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 18.00–19.30
5.9.–5.12.2016 & 9.1.–10.4.2017
Kari Tuunanen ● 52 t ● 64 €
1101416 NAISKUORO
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ti 18.00–19.30
6.9.–13.12.2016 & 10.1.–11.4.2017
Kari Tuunanen ● 52 t ● 64 €
Uudet laulajat tervetuloa mukavan kuorolauluharrastuksen pariin. Ei kokoonnu 6.12.2016.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
15
S
U
L
K
A
V
A
SULKAVA
TEATTERI
S
U
L
K
A
V
A
1102400 KAARTILANKOSKEN NÄYTELMÄPIIRI
Kaartilankosken ent. koulu
ma 18.00–20.30
10.10.–5.12.2016 & 9.1.–10.4.2017
Tuomo Salmela ● 60 t ● 65 € ● max 15
Vanhat ja uudet näyttelijät toivotetaan tervetulleiksi yli kylärajojen!
KUVATAITEET
1103400 POSLIININMAALAUS
Kansalaisopisto, iso opetustila
ke 16.00–18.30
14.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Anne Reponen ● 69 t ● 81 € ● max 12
Kurssilla maalataan erilaisin teemoin ja tekniikoin
jokaisen taitotaso huomioiden. Erillinen polttomaksu. Kurssi sopii kaikille, myös alle 16-vuotiaille ja
”piirustustaidottomille”.
ma–ti 14.00–20.30
29.8.–30.8.2016
Marja Arola ● 16 t ● 24 € ● max 12
Kurssilla perehdytään ompelukoneen monipuoliseen käyttöön, hyödyntäen vakiovarustuksen lisäksi erikoispaininjalkoja ja -tekniikoita. Käydään läpi
myös kotihuoltotoimenpiteet. Ota mukaan oma
ompelukoneesi ja ilmoita koneen merkki ilmoittautuessasi. Ilmoittautumiset viim. 16.8.2016.
1104402 ILTAKUDONTA JA KÄSITYÖT
Kansalaisopisto, iso opetustila
ma 17.00–19.30
12.9.–5.12.2016 & 9.1.–27.3.2017
Merja Heikkinen ● 63 t ● 75 € ● max 12
Kurssilla valmistetaan tuotteita eri tekniikoilla, mm.
kudotaan, ommellaan, neulotaan, virkataan, tehdään uutta ja tuunataan. Kurssilla valmistetaan kodintekstiilejä, asusteita tai vaatteita. Vanhoista farkuista voi valmistaa vaikkapa liivihameen tai laukun.
1103401 KUVATAIDETTA PIIRTÄEN JA
MAALATEN
Kaartilankosken ent. koulu
la–su 13.00–16.15
18.9.–27.11.2016 & 22.1.–2.4.2017
Eija Riitta Parkkinen ● 52 t ● 64 € ● max 12
Kurssi sisältää teematehtäviä ja reipasta värityöskentelyä eri tekniikoilla (lyijykynä, hiili, vesiväri,
öljy- ja akryylivärit). Vasta-alkajat ja pidemmälle
ehtineet tervetulleita. Myös alle 15-vuotiaat voivat osallistua. Omat piirustus- ja maalaustarvikkeet
mukaan. Tarvittaessa opettajalta saa ostaa joitain
materiaaleja. Syksy: 18.9., 8.–9.10., 23.10., 13.11. ja
27.11.2016. Kevät: 22.1., 11.–12.2., 11.–12.3., 26.3.
ja 2.4.2017.
KÄDEN TAIDOT
1104400 NAHKAVYÖN VALMISTAMINEN
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
pe 17.00–20.30 & la–su 9.00–16.00
12.8.–14.8.2016
Merja Heikkinen ● 20 t ● 28 € ● max 12
Kurssilla valmistetaan leveä nahkainen vyö erämiehelle tai siitä voi tehdä lapinvyön. Vyö voidaan koristella erivärisillä nahkoilla, koristenauhoilla ja niiteillä. Vyöhön tulee paikka puukolle, pikkulaukulle
ym. tarpeellisille tavaroille. Kurssilla voi myös valmistaa kapeita vöitä. Kurssi sopii hyvin myös miehille! Materiaalit opettajalta, myös omia materiaaleja
voi ottaa mukaan.
1104401 ILO IRTI OMPELUKONEESTA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
16
1104403 OMPELEMISEN ILOA
Kansalaisopisto, iso opetustila
ti 13.30–16.45
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–28.3.2017
Tuula Bagge ● 92 t ● 100 € ● max 12
Kurssilla saadaan opetusta kaikenlaisessa vaatetuksen valmistamiseen liittyvissä asioissa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kerrataan saumurin käyttöä. Aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille.
1104404 KLIPSUVIRKKAUS
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
ti 17.15–19.45
20.9.–13.12.2016 & 10.1.–21.3.2017
Tuula Bagge ● 39 t ● 51 € ● max 10
Mukaan tarvitaan pestyjä avausrinkuloita, virkkuukoukkuja (nro 2-3), puuvillaista virkkuulankaa, pienet pihdit, sivu- tai päätyleikkurit ja vasara. Uusia
malleja. Syksyllä: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.,
29.11. ja 13.12.2016. Keväällä: 10.1., 24.1., 7.2.,
21.2., 7.3. ja 21.3.2017.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SULKAVA
Kurssilla tutustutaan käsityön ja muotoilun saloihin:
Värjätään ja painetaan kangasta, ommellaan, kudotaan, muovaillaan ja värkätään hauskoja juttuja.
Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä ja tehdään toiveista totta. Järjestetään yhteistyössä koulun kanssa.
1104409 TILKKUJEN TAIKAA
Kansalaisopisto, iso opetustila
to 14.00–16.30
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–30.3.2017
Anne Reponen ● 69 t ● 81 € ● max 14
1104405 TILKKUJEN TAIKAA PITSEILLÄ JA
FARKUILLA
Kansalaisopisto, iso opetustila
ke 10.00–12.30
14.9.–7.12.2016 & 11.1.–29.3.2017
Anne Reponen ● 69 t ● 81 € ● max 14
Kurssilla tutustutaan tilkkuilussa käytettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin ja loputtomaan tilkkutyötekniikoiden maailmaan. Voidaan tuunata vanhaa
tai tehdä uusista tai värjätyistä kankaista erilaisia
käyttö- ja sisustustekstiilejä toiveiden ja tarpeiden
mukaan.
Kurssilla tutustutaan uusiin tilkkutekniikoihin ja
valmistetaan tähän päivään sopivia vaatteita, kasseja, verhoja ja päiväpeittoja. Syksyllä keskitytään
pitseihin ja muihin ”isoäidin tekstiileihin” ja niiden
työstämiseen. Keväällä tehdään farkuista uutta vaatetukseen tai sisustukseen.
1104406 TUUNATAAN TALKOILLA
Kansalaisopisto, iso opetustila Joka toinen viikko
ke 13.00–15.30
21.9.–23.11.2016 & 18.1.–5.4.2017
Anne Reponen ● max 15
Tule talkoisiin ja ilmaiseksi oppiin! Kurssilla valmistetaan opistolaisyhdistykselle tuotteita myyntiin ja
arpajaisiin. Saaduilla tuloilla järjestämme messu- ja
teatterimatkoja, ostamme koneita yhteiseen käyttöön, jaamme vuosittain opiskelijoille stipendejä
sekä avustamme tuntiopettajien koulutuksia. Syksy: 21.9., 5.10., 19.10., 9.11. ja 23.11.2016. Kevät:
18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3. ja 5.4.2017.
1104407 VANHAT JA VANUNEET
Kansalaisopisto, iso opetustila
to 11.00–13.30
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–30.3.2017
Anne Reponen ● 69 t ● 81 € ● max 12
Valmistetaan vanhoista villavaatteista tähän päivään sopivia uusia sisustus- ja käyttötekstiilejä.
Kurssilla on mahdollisuus valmistaa esim. villakangastakeista mattoja erilaisten ompelutekniikoiden
tai tilkkutöiden avulla tai käyttää niitä pohjana villakirjonnalle.
1104408
KÄSITYÖ
(8-12-vuotiaat)
JA
KUVATAIDE
Keskuskoulu, käsityöluokka
Uusi kurssi
to 13.15–14.45
15.9.–1.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Merja Heikkinen ● 42 t ● 35 € ● max 12
1104410 KANKAAN KUVIOINTI JA VÄRJÄYS
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
to 17.00–19.30
29.9.–8.12.2016 & 12.1.–23.3.2017
Anne Reponen ● 33 t ● 44 € ● max 12
Kuvioidaan kankaita painaen, maalaten ja värjäten
eri tekniikoita yhdistäen. Kankaita käytetään ompeluun, tilkkutöihin, sisustukseen, kudontaan ym. Syksyn viimeisillä kerroilla kuvioimme jouluisia liinoja,
verhoja, vaatteita tai kasseja itselle tai lahjaksi. Syksy: 29.9., 13.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.2016. Kevät:
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3.2017.
1104411 KIRJONTA JA NYPLÄYS
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
to 17.30–20.00
6.10.–1.12.2016 & 19.1.–6.4.2017
Päivi Pärnänen ● 33 t ● 44 € ● max 12
Kurssilla tutustumaan kirjonnan ja nypläyksen maailmaan! Kirjonnassa esim. hardanger-, pisto- tai
nyörikirjontaa. Voit aloittaa uuden, jatkaa keskeneräistä tai muokata vanhan kirjonnan uudeksi. Nypläyksessä erilaisia pitsejä opiskelijan valinnan ja kokemuksen mukaan (liinat, taulut, kortit, koristeet).
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
17
S
U
L
K
A
V
A
SULKAVA
S
U
L
K
A
V
A
Syksyllä: 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.2016.
Keväällä: 19.1., 2.2., 16.2., 16.3., 30.3. ja 6.4.2017.
1104412 KUDONTA
Kansalaisopisto, iso opetustila
pe 10.00–13.30
16.9.–9.12.2016 & 13.1.–31.3.2017
Merja Heikkinen ● 84 t ● 93 € ● max 12
Kurssilla suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan
yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kudotaan
mm. mattoja, liinoja, seinätekstiilejä sekä fantasiahuiveja tai laukkukankaita. Joko kudotaan kantoliinoja? Soveltuu kaikille kudonnasta kiinnostuneille.
1104413 ASUSTEITA NAHKASTA JA MUUSTAKIN MATERIAALISTA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
pe 17.00–19.30
16.9.–2.12.2016 & 20.1.–7.4.2017
Merja Heikkinen ● 36 t ● 48 € ● max 12
Kurssilla valmistetaan mm. lakkeja, laukkuja ja reppuja. Myös pienemmät asusteet, kuten rukkaset,
kukkarot, lompakot ja vyöt valmistuvat kurssilla
helposti. Materiaalina uusi tai kierrätysnahka (esim.
vanhat nahkatakit). Materiaaliksi käy myös itse kudottu kangas tai vanhat farkut. Eri materiaaleja voi
hyvin myös yhdistellä. Syksyllä: 16.9., 30.9., 14.10.,
4.11., 18.11. ja 2.12.2016. Keväällä: 20.1., 3.2.,
17.2., 10.3., 24.3. ja 7.4.2017.
1104414 KAHVIPUSSIT KIERTOON
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
Uusi kurssi
pe 17.30–20.45, la 9.30–14.30
7.10.–26.11.2016 & 14.1.–17.3.2017
Päivi Pärnänen ● 40 t ● 52 € ● max 12
Kierrätetään kahvipussit uuteen muotoon koreiksi,
kasseiksi, rasioiksi ja koristeiksi eri tavoin punoen
ja taitellen. Mukaan kahvipusseja, mattoveitsi, viivoitin ja sakset. Myös opistolta löytyy kahvipusseja. Syksyllä: 7.–8.10. ja 25.–26.11.2016. Keväällä:
14.1., 27.–28.1, 24.2. ja 17.3.2017.
1104415 HUOVUTUS
Kansalaisopisto, iso opetustila
pe 17.00–20.15, la 9.00–14.00
18.11.–3.12.2016
Anne Reponen ● 20 t ● 28 € ● max 12
Kurssilla tehdään huovutustöitä eri tekniikoin,
mm. koruja, seinätekstiilejä, lapasia, tossuja, hattuja tai laukkuja. Materiaaleina käytetään esihuopia ja suomenlampaan villaa, joita saa ostaa myös
kurssipaikalta. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille
kuin jo enemmän huovuttaneillekin, myös alle
16-vuotiaille. Kurssi kokoontuu 18.–19.11.2016 ja
2.–3.12.2016.
18
1104416 KORTIT
Kansalaisopisto, pieni opetustila
Uusi kurssi
la–su 9.00–15.45
12.11.–13.11.2016 & 22.1.2017
Anne Teittinen ● 24 t ● 34 € ● max 12
Valmistetaan erilaisia kortteja mm. joulu-, onnittelu- ja kiitoskortit. Persoonallisten korttien valmistuksessa yhdistetään erilaisia tekniikoita mm. stanssi, kohokuviointi, leimailu. Omatekoisia kortteja on
ilo antaa ja ottaa vastaan.
1104417 JOULUPAJA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
ke ja pe 17.00–20.15 & la 9.00–14.00
7.12.–10.12.2016
Anne Reponen ● 14 t ● 21 € ● max 12
7. ja 9.12.2016 tehdään pieniä jouluisia koristeita tai
lahjoja pukinkonttiin tai itselle. 10.12.2016 valetaan
kynttilöitä joko perinteisesti kastamalla tai muotteihin valamalla. Materiaaleja saa ostaa kurssipaikalta.
Kurssi soveltuu hyvin myös alle 16-vuotiaille.
1104418 ALUSASUJA NAISILLE
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
pe 17.00–20.15, la–su 9.00–16.00
13.1.–12.2.2017
Merja Heikkinen ● 24 t ● 34 € ● max 12
Kurssilla opit valmistamaan vuoritetut rintaliivit.
Kurssi kokoontuu ensin mittojen ottoon ja tarkastellaan myös alusasuihin sopivia materiaaleja. Sen jälkeen kullekin tilataan omille mitoille sopivat kaavat
ja tarvittavat liivimateriaalit. Yhtenä viikonloppuna
valmistetaan liivit valmiiksi. Nopeimmat ehtivät
valmistamaan toiset liivit tai pikkupöksyt. Mittojen
ottaminen pe 13.1.2017 ja valmistaminen pe–su
10.–12.2.2017.
1104420 LAITETAAN RUKKI SURISEMAAN
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
la–su 9.00–16.00
18.2.–19.3.2017
Sanski Matikainen ● 32 t ● 43 € ● max 12
Kurssilla tutustutaan kehräyksen lumoavaan maailmaan kahtena viikonloppuna. Yhden viikonlopun
kehräysmateriaalina käytetään pellavakuitua, joka
työstetään ensin kehrättävään muotoon ja siitä kehrätään lankaa. Toisena viikonloppuna materiaalina
on villa, jonka mukaan voi kehrätä myös vaikkapa
koirankarvaa. Ilmoita toimistoon 044 417 5220,
jos voit tuoda kurssille rukin. Kokoonnutaan 18.–
19.2.2017 ja 18.–19.3.2017. Kurssi kuuluu Suomi
100 -juhlateemaan.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SULKAVA
1104421 KESÄVAATEKURSSI
Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
ti 17.00–21.15
2.5.–23.5.2017
Tuula Bagge ● 20 t ● 28 € ● max 10
Ommellaan ja tuunataan kivoja kesävaatteita itselle.
1104425 BETONIA PIHALLE JA PUUTARHAAN
Kansalaisopisto, iso opetustila
ma, ti, ke ja pe 17.00–20.15 & la 9.00–12.15
24.4.–5.5.2017
Merja Heikkinen ● 20 t ● 28 € ● max 15
Valmistetaan ruukkuja, laattoja, lautasia ja pieniä
betoniesineitä pihaan tai puutarhaan. Työt voi koristella kivillä, mosaiikilla tai maalaten. Muotteina
käytetään erilaisia muoviastioita, talven alta paljastuneita vuorenkilven lehtiä, pitsejä ym. Valmistetaan tuotteita myös niksi- ja turvebetonista. Ensimmäisellä kerralla sovitaan kokoontumisajoista, jos
kurssilaisille sopii paremmin jokin muu kellonaika
kuin suunniteltu. Kokoonnutaan 24.4., 26.4., 29.4.,
2.5. ja 5.5.2017.
1104426 KERAMIIKKA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Joka toinen viikko
la 9.00–13.15
1.10.–10.12.2016 & 21.1.–11.3.2017
Benita Vogt-Kankkunen ● 40 t ● 52 € ● max 14
Valmistetaan erilaisia astioita, lautasia, nappeja ja
koruja ja koristeita, jotka rakennetaan käsin. Kurssilla voi kokeilla myös dreijaamista. Saven voi ostaa
opettajalta. Oma esiliina mukaan. Syksyllä: 1.10.,
15.10., 29.10. ja 10.12.2016. Keväällä: 21.1., 4.2.,
25.2. ja 11.3.2017.
1104427 RAKUKERAMIIKKA
Kansalaisopisto, iso opetustila
la 9.00–16.00/17.15
6.5.–13.5.2017
Benita Vogt-Kankkunen ● 18 t ● 26 € ● max 12
Esineiden teko 6.5. klo 9-16 ja rakupoltto 13.5. klo
9.00–17.15. Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Kokeillaan ja rakennetaan koruja, nappeja ja omaa taidetta sisälle tai puutarhaan.
Saven voit ostaa opettajalta.
1104428 RAKUKERAMIIKKA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Erikoiskurssi
la 9.00–16.00/17.15
1.7.–15.7.2017
Benita Vogt-Kankkunen ● 18 t ● 26 € ● max 12
Esineiden teko 1.7.2017 klo 9-16 ja rakupoltto
15.7.2017 klo 9.00–17.15. Raku-uunissa syntyvät
kauniit ja yllätykselliset esineet. Kokeillaan ja rakennetaan vaikkapa koruja, nappeja ja omaa taidetta
sisälle tai puutarhaan. Saven voit ostaa opettajalta.
1104430 KUDONTA, Kaartilankoski
Kaartilankosken ent. koulu
ma 9.00–11.30
12.9.–5.12.2016 & 9.1.–27.3.2017
Merja Heikkinen ● 63 t ● 75 € ● max 12
Kudotaan mm. mattoja, liinoja, huopia, seinätekstiilejä, sängynpeittoja ja shaaleja. Kurssi sopii sekä
aloittelijoille että osaaville kutojille. Ideoita ja neuvoja myös kotona kudottaviin kankaisiin.
1104431 OMPELU JA KÄSITYÖT, Kaartilankoski
Kaartilankosken ent. koulu
Joka toinen viikko
la 9.00–14.00
24.9.–10.12.2016 & 14.1.–18.3.2017
Anne Reponen ● 66 t ● 78 € ● max 12
Tehdään tilkkutöitä, ompelua, kirjontaa, kankaankuviointia eri teemojen mukaan omat toiveet
huomioiden. Kurssi soveltuu myös alle 16-vuotiaille. Syksyllä: 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11.
ja 10.12.2016. Keväällä: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2. ja
18.3.2017.
1104432 OMPELU JA KÄSITYÖT, Telataipale
Telataipaleen entinen koulu
ma 9.30–12.00
19.9.–12.12.2016 & 9.1.–27.3.2017
Anne Reponen ● 69 t ● 81 € ● max 12
Kierrätetään vanhaa ja tehdään uudesta sisustusja käyttötekstiilejä. Värjätään kankaita, tilkkuillaan,
ommellaan, kirjotaan ja huovutetaan. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan syksyn aiheet opiskelijoiden toiveiden mukaan.
1104433 OMPELU JA KÄSITYÖT, Lohilahti
Liimatan halli, Lohilahti
Joka toinen viikko
ti 9.30–14.45
20.9.–13.12.2016 & 17.1.–28.3.2017
Merja Heikkinen ● 66 t ● 78 € ● max 12
Tehdään uutta ja tuunataan. Yhdistellään, ommellaan, kirjotaan ja värjätään. Valmistetaan vaatteita
ja asusteita tarpeen mukaan itselle ja lahjaksi. Syksyllä: 20.9., 4.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.2016.
Viimeisellä kerralla joulupaja. Keväällä: 17.1., 31.1.,
14.2., 7.3., 21.3. ja 28.3.2017.
1104434 KUDONTA, Lohilahti
Liimatan halli, Lohilahti
Joka toinen viikko
ti 9.30–14.45
27.9.–13.12.2016 & 10.1.–28.3.2017
Merja Heikkinen ● 66 t ● 78 € ● max 13
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
19
S
U
L
K
A
V
A
SULKAVA
S
U
L
K
A
V
A
Kudotaan mattoja, liinoja, seinätekstiilejä, sängynpeittoja. Suunnitellaan tietenkin yhdessä uutta.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että osaaville kutojille. Syksyllä: 27.9., 11.10., 8.11., 22.11., 29.11. ja
13.12.2016. Viimeisellä kerralla joulupaja. Keväällä:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3. ja 28.3.2017.
ke 16.30–18.00
14.9.–7.12.2016 & 11.1.–29.3.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 46 t ● 58 € ● max 15
1104450 PUUTYÖT
1203401 ENGLANTIA EDISTYNEILLE
Puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallinen sekä
monipuolinen käyttö laadukkaiden huonekalujen ja
tarve-esineiden valmistuksessa.
English for You, too 4 -kirjaa jatketaan kappaleesta
5. Paljon puheharjoituksia mukavassa seurassa.
Keskuskoulu, teknisen työn luokka
ti 18.00–20.30
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–28.3.2017
Mauri Mäkelä ● 69 t ● 81 € ● max 12
English for You, too 1 -kirjaa jatketaan kappaleesta
7. Paljon puheharjoituksia mukavassa seurassa.
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
ke 18.15–19.45
14.9.–7.12.2016 & 11.1.–29.3.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 46 t ● 58 € ● max 15
1206400 VENÄJÄ, ALKEISJATKO
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
to 16.00–17.30
29.9.–8.12.2016 & 12.1.–30.3.2017
Svetlana Hirvonen ● 42 t ● 54 € ● max 15
Jatketaan Saljut! 1 -kirjan mukaan venäjän kielen
opiskelua kappaleesta 7. Kerrataan kuitenkin alussa
aiemmin opittua. Teemoina matkustaminen, ostokset, sää, harrastukset ja mieltymykset. Tutustutaan
myös uusin kieliopillisiin rakenteisiin. Keväällä mahdollisesti tehdään matka Venäjälle. Tervetuloa myös
uudet opiskelijat!
1206401 VENÄJÄ, EDISTYNYT
1104451 ENTISÖINTI & VERHOILU
Kaipolan ent. koulu
to 18.00–21.15
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–30.3.2017
Päivi Levänen ● 92 t ● 100 € ● max 15
Kunnostetaan huonekalut. Tarvikkeita voi ostaa
opettajalta. Uudet ja entiset oppilaat, tervetuloa!
1104460 TAMPEREEN KÄDENTAITOMESSUMATKA
Kansalaisopisto, pikkuluokka
ke 17.45–19.15
28.9.–7.12.2016 & 11.1.–30.3.2017
Svetlana Hirvonen ● 42 t ● 54 € ● max 15
Jatketaan Saljut 2! -kirjan mukaan venäjän kielen
opiskelua kappaleesta 6. Kehitetään keskustelu- ja
kirjoitustaitoja kielioppia unohtamatta. Teemoina
matkustaminen, opiskelu, ostokset, venäläisiä ja
suomalaisia juhlia. Keväällä mahd. tehdään retki
Venäjälle. Tervetuloa myös uudet opiskelijat!
su 20.11. 6.00–22.00
Merja Heikkinen ● 65 € ● max 50
1208400 ITALIAN JATKOKURSSI
Sulkavan opistotalolta klo 6.00, Kallislahti huoltoasema klo 6.20, Rantasalmen linja-autoasema klo
6.50, Hiismäki klo 7.05, Juvan linja-autoasema klo
7.40, Juva ABC klo 7.45, Mikkeli klo 8.15. Lähtö Tampereelta klo 17.00. Retken hinta 65 € sisältää matkan ja pääsylipun messuille. Maksu kerätään matkalla. Sitovat ilmoittautumiset pe 11.11. mennessä.
Lisätietoja matkasta Merja Heikkinen puh. 044 417
5222 ja internetistä Tampereen messut/Suomen
Kädentaidot. Ilmoittautuminen opiston toimistoon
044 417 5220.
Jatkamme italian opintoja. Syksyn aikana kerrataan
oppikirja Bella Vista 1:n asiasisältö ja päätetään yhdessä kevään oppikirjasta. Kurssilla opitaan myös
paljon uutta hyödyllistä sanastoa ja harjoitellaan
keskustelua italiaksi. Benvenut!
KIELET
Kansalaisopisto, pikkuluokka
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.2016 & 9.1.–27.3.2017
Liisa Kärkkäinen ● 46 t ● 58 € ● max 10
1298400 KREIKAN JATKOKURSSI
Kansalaisopisto, pikkuluokka
ti 18.00–19.30
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–28.3.2017
Evangelia Antzaka ● 46 t ● 58 € ● max 15
1203400 ENGLANTIA JONKIN VERRAN LUKENEILLE
Jatketaan nykykreikan kielen harrastamista. MuKunnanvirasto, alakerran kokoustila
20
kaan ovat tervetulleita myös uudet opiskelijat, jotka
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SULKAVA
osaavat kreikan alkeet (mm. aakkoset ja peruskielioppia). Tänä vuonna tavoitteena on saada puhe
sujuvammaksi. Kurssilla käydään läpi monipuolisia
keskustelu- ja puheharjoituksia eri aihepiireistä.
Kielioppia kerrataan ryhmän tarpeiden ja toiveiden
mukaan. Kurssin blogi löytyy osoitteesta: http://
opikreikkaa.blogspot.fi
TIETOTEKNIIKKA
tutaan mm. internettiin ja sähköpostiin sekä opetellaan käyttämään verkkopankkia ja julkisia verkkopalveluja. Opintosetelillä tuettu kurssi.
3401403 HIIRI HALTUUN, JATKO
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
ke 14.00–15.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Minna Frosti ● 42 t ● 56 € ● max 12
3401400 ILMOITTAUDUTAAN KURSSEILLE Tietotekniikan perusteita jonkin verran osaaville.
JA TUTUSTUTAAN OPISTON WWW–SIVUI- Syvennetään internetin ja sähköpostin käyttötaitoHIN YHDESSÄ
ja, tilataan lippuja, täytetään lomakkeita ja tutusKunnanvirasto, alakerran kokoustila
Uusi kurssi
ke 10–12.15
17.8.2016
Minna Frosti
tutaan verkkokauppoihin. Järjestellään kuvat ja tiedostot kansioihin ja tutustutaan toimisto-ohjelmiin
toiveiden mukaan (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitykset, piirustus).
Kurssilla harjoitellaan tiedon etsimistä opiston
www-sivuilta. Harjoitellaan yhdessä mm. nettiilmoittautumista kansalaisopiston kursseille, sähköisen palautelomakkeen täyttämistä ja tapahtumakalenterin käyttöä. Voit halutessasi ottaa oman
tietokoneen tai tabletin mukaan. Kurssi on osallistujille maksuton.
Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
ke 16.00–17.30
14.9.–5.10.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
3401401 ATK-KLINIKKA
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
Uusi kurssi
ke 10.00–12.00
14.9.–5.10.2016 Minna Frosti ● 5 €/30 min
Tarvitsetko neuvoa oman tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimen käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa?
Varaa aika yksilölliseen neuvontaan, niin katsotaan
yhdessä. Atk-klinikkaan varataan aikaa max 30 min/
henkilö.
3401402 HIIRI HALTUUN, PERUSTEET SENIOREILLE
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
ke 12.00–13.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Minna Frosti ● 42 t ● 26 € ● max 12
Opetellaan tietotekniikan peruskäsitteitä ja hiiren ja
näppäimistön toiminta rauhalliseen tahtiin. Tutus-
3401404 IPAD-TABLETTI TUTUKSI
Kurssilla opetellaan tabletin peruskäyttö, Internetselaus ja kuvien ottaminen ym. kurssilaisten toiveiden mukaan. Lisäksi asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta. Ota oma tabletti mukaan.
3401405 ANDROID-TABLETTI TUTUKSI
Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
ke 16.15–17.45
12.10.–9.11.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Kurssilla opetellaan tabletin peruskäyttö, Internetselaus ja kuvien ottaminen ym. kurssilaisten toiveiden mukaan. Lisäksi asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta. Ota oma tabletti mukaan.
3401406 SOMETTAAKO?
Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
Uusi kurssi
to 15.30–17.00
13.10.–10.11.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12 osallistujaa
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
21
S
U
L
K
A
V
A
SULKAVA
S
U
L
K
A
V
A
Mikä on some, hashtag tai twiitti? Tuntuuko Facebook, WhatsApp, Twitter tai Instagram vieraalta?
Kurssilla tutustutaan keskustelun ja esimerkkien
avulla sosiaalisen median maailmaan. Tavoitteena
on ymmärtää paremmin, mistä puhutaan. Ei edellytä palveluiden käyttöönottoa.
3401407 VALOKUVAKIRJA OMISTA KUVISTA
Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
Uusi kurssi
ke 16.00–18.30
16.11.–23.11.2016
Minna Frosti ● 6 t ● 17 € ● max 12
Tehdään omista kuvista ja tarinoista kirja Ifolorin
kuvakirjaohjelmalla. Voit ottaa oman kannettavan
tietokoneen mukaan.
3401408 TIETOKONEEN KEVÄTSIIVOUS
Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
Uusi kurssi
ke 16.00–17.30
15.3.–5.4.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Tehdään tietokoneille siivous eli mm. tarkistetaan
päivitykset, tyhjennetään roskakori ja Internet-selaimen välimuisti. Lisäksi järjestetään tiedostot kansioihin ja tehdään tarvittaessa vähän isompaakin
nurkkien siivousta. Ota oma kannettava tietokone
mukaan.
hallintaa ja koordinaatiota, lisää rangan liikkuvuutta
ja parantaa ryhtiä. Sopii kaikille tasoille, myös aloittelijoille.
LIIKUNTA
8301400 VOIMAA VUOSIIN KUNTOSALISTA I
Liikuntahalli, kuntosali
ti 9.45–10.45
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Ritva Hänninen ● 32 t ● 43 € ● max 20
Ikääntyvälle henkilölle tarkoitettu kuntosaliryhmä,
johon vasta-alkajakin voi osallistua. Yksilöllinen ohjaus laitteisiin.
8301401 VETREYTTÄ VUOSIIN VOIMISTELEMALLA
Liikuntahalli
ti 11.00–12.00
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Ritva Hänninen ● 32 t ● 43 € ● max 50
Ikääntyvälle henkilölle tarkoitettu toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa seisten ja lattiatasossa.
TANSSI
1105400 SENIORITANSSI
Päiväkeskus
ma 15.00–15.45
12.9.–5.12.2016 & 9.1.–27.3.2017
Kirsi Hartikainen ● 23 t ● 32 € ● max 15
Liikunnan iloa tanssista!
1105401 LAVATANSSIKURSSI
Työväentalo
to 18.00–19.30
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–30.3.2017
Ulla Hämäläinen ● 46 t ● 58 € ● max 30
Kurssin tavoitteena on lavoilla tanssittavien tanssien historian, askeleiden ja etiketin tunteminen.
Tunnin sisältöinä ovat tanssilajit, tekniikat, musiikin
tulkinta ja fraasit. Edellisten lisäksi opetellaan vientiä ja seuraamista.
1105402 ITÄMAINEN TANSSI
Keskuskoulu, sali
pe 18.10–19.40
16.9.–9.12.2016 & 13.1.–31.3.2017
Heli Turunen ● 46 t ● 58 € ● max 25
Itämaisen tanssin peruskurssi: tanssitekniikkaa,
monipuolista tanssiliikuntaa, joka kehittää kehon-
22
8301402 VOIMAA VUOSIIN KUNTOSALISTA II
Liikuntahalli, kuntosali
ti 12.00–13.00
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Ritva Hänninen ● 32 t ● 43 € ● max 20
Ikääntyvälle henkilölle tarkoitettu kuntosaliryhmä,
johon vasta-alkajakin voi osallistua.
8301403 ÄIJÄJOOGA
Keskuskoulu, sali
ke 16.00–17.30
14.9.–7.12.2016 & 11.1.–5.4.2017
Leena Vihavainen-Müller ● 48 t ● 60 € ● max 25
8301404 JOOGA
Keskuskoulu, sali
to 16.45–18.15
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Leena Vihavainen-Müller ● 48 t ● 60 € ● max 25
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
SULKAVA
Tee elämästä joogaharjoitus ja joogaharjoituksesta
elämä. Jooga on elämäntapa. Joogaharjoituksen
avulla opitaan keskittymään siihen, mitä juuri nyt
tehdään ja elämään tässä hetkessä sekä käyttämään oppimia tietoja jokapäiväisessä elämässä.
8301405 LATTARIJUMPPA 1
Keskuskoulu, sali
pe 16.00–17.00
16.9.–9.12.2016 & 13.1.–31.3.2017
Heli Turunen ● 31 t ● 42 € ● max 30
Tanssiliikuntaa ja kuntoilua latinotanssien merkeissä (samba, salsa, cha cha jne.). Sisältää myös lihaskunto-osuuden ja rangan liikkuvuusharjoitteita.
8301406 LATTARIJUMPPA 2
Keskuskoulu, sali
pe 17.00-18.00
16.9.–9.12.2016 & 13.1.–31.3.2017
Heli Turunen ● 31 t ● 42 € ● max 30
Tanssiliikuntaa ja kuntoilua latinotanssien merkeissä (samba, salsa, cha cha jne.). Sisältää myös lihaskunto-osuuden ja rangan liikkuvuusharjoitteita.
Hieman lattari 1 vauhdikkaampi ja rankempi.
Ikäihmisille sopivaa jumppaa, jossa tempo on rauhallinen ja harjoitteet yksinkertaisia. Monipuolisia
tunteja eri apuvälineillä tai ilman, esimerkiksi keppijumppaa, kuminauhajumppaa, tuolijumppaa jne.
Toiveita saa esittää. Tavoitteena on hyvä mieli ja
vetreä olo.
8301411 LOHILAHDEN JUMPPA
Lohilahden koulu
to 19.00–20.00
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Kukka-Maaria Kärki ● 32 t ● 43 € ● max 30
Peruslihaskuntoharjoituksia välineillä ja ilman. Keskivartaloliikkeitä erityisesti. Vaihtelevia sisältöjä.
Toiveita saa esittää.
MUU KOULUTUS
1398400 SUKUTUTKIMUS - MITEN ALOITAN SUKUTUTKIMUKSEN INTERNETISSÄ
Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
la–su 10.00–15.00
8.10.–9.10.2016
Aija Liimatta ● 12 t ● 19 € ● max 10
8301407 KAIPOLAN JUMPPA
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistyksen kanssa. Ota oma
kannettava mukaan. Kurssin vetäjinä Savonlinnan
seudun sukututkimusyhdistyksen jäsenet. Kurssi on
tarkoitettu kaikille.
Tunti koostuu aerobista kuntoa kohentavasta osuudesta sekä lihaskunto-osuudesta, unohtamatta
huoltavia liikkeitä. Ei vaikeita askelkuvioita. Naisten
ja miesten yhteinen juttu!
2198400 KEVYESTI KESKELLÄ PÄIVÄÄ
Kaipolan ent. koulu
ti 17.30–18.30
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Soile Rautsiala ● 32 t ● 43 € ● max 15
8301408 MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, Kaartilankoski
Kaartilankosken ent. koulu
ti 17.30–18.30
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Daria Koskinen ● 31 t ● 42 € ● max 15
Alkuun lämmittelyä, sitten lihaskuntoa ja hyvät venyttelyt. Ei kokoonnu 18.10.2016.
8301409 NAISTEN KUNTOLIIKUNTA, Kaartilankoski
Kaartilankosken ent. koulu
ti 18.30–19.30
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Daria Koskinen ● 31 t ● 42 € ● max 15
Alkuun lämmittelyä, sitten lihaskuntoa ja hyvät venyttelyt. Ei kokoonnu 18.10.2016.
8301410 IKÄIHMISTEN JUMPPA, Lohilahti
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
to 10.00–11.30
8.9.–17.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Anne Partanen ● 42 t ● 24 € ● max 12
Kevyesti keskellä päivää on kurssi, jossa sekä keskustellaan ajankohtaisista teemoista että venytellään olo vetreäksi. Keskusteluteemat suunnitellaan
yhteistyössä ryhmän kanssa. Ryhmä toimii parhaimmillaan voimaannuttavana tekijänä arjen askareisiin. Kaiken ikäiset seniorit ovat tervetulleita
ryhmään. Keväällä ei kokoonnu 26.1.2017. Opintosetelillä tuettu kurssi.
6101400 ENSIAPUKURSSI SENIOREILLE
Kunnanvirasto, alakerran kokoustila
to 13.00–15.30
13.10.–20.10.2016
Minna Korhonen ● 6 t ● 16 € ● max 12
Toiminta onnettomuustilanteessa, elvytys, tajuttomuus, vieras esine hengitysteissä, sairauskohtaukset, haavat ja runsas verenvuoto.
Lohilahden koulu
to 18.00–18.45
15.9.–8.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Kukka-Maaria Kärki ● 24 t ● 34 € ● max 30
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
23
S
U
L
K
A
V
A
JUVA
JUVAN OPETUSPAIKAT
J
U
V
A
Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267
Juvakoti, Sairaalatie 6
Kirjasto, Raili Kostian tie 2
Kirkonkylän koulu, Koulutie 1
Koikkalan koulu, Koikkalantie 1445
Koikkalan seurakuntasali, Koikkalantie 1467
Koulukeskus, Juvantie 20
Koulukeskus/työluokat, Hiihtäjäntie 3
Kunnanvirasto, Juvantie 13
Kuosmalan koulu, Siikakoskentie 550
Liikuntakeskus Metal Sport, Kauppakuja 3
Nuutilanmäen vanha posti, Nuutilanmäentie 1
Opistotalo, Tirrolantie 7
Paatelan koulu, Mäntysentie 42
Sampola, Hiihtäjäntie 3
Vuorenmaan koulu, Harjulantie 6 B
Vuorenmaan seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16
Juvalla musiikin instrumenttiopetukseen ovat etusijalla vanhat opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Jos lomakkeessa ilmoitetut tiedot (valitut kurssit ja yhteystiedot)
ovat muuttuneet, ota silloin yhteyttä opiston toimistoon. Jatkamisilmoituslomakkeensa palauttaneisiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen soittotuntien alkamista opetusaikojen sopimiseksi.
Uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista opiston nettisivuilla
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/opinto-ohjelma ja Juvan Lehdessä. Uudet instrumenttiopiskelijat ilmoittautuvat suoraan opettajalle, jolloin
sovitaan myös opetusaika. Instrumenttiopetus on
henkilökohtaista opetusta. Tunnin pituus on 20 minuuttia.
Mikäli jonkin instrumentin opiskelu kiinnostaa,
mutta kurssin aikataulu ei sovi, kannattaa ottaa
yhteyttä opettajaan. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet
toimivat ryhmäopetuksena ja näiden ryhmien opiskelijat ilmoittautuvat opiston toimistoon. Alin aloitusikä on 6 vuotta.
Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin tai yksinlaulun (20 min) ja mahdolliset muut
musiikkiaineet esim. teoriavalmennuksen ja bändit.
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opiston musiikin opetukseen oman kunnan ohella myös opiston muissa toimipisteissä.
MUSIIKKI
1101300 HARMONIKANSOITTO
Opistotalo, A-rakennus
pe 12.00–17.30
9.9.–25.11.2016 & 13.1.–21.4.2017
Oiva Auvinen ● 82 € & 92 €
24
Opetus on yksilöllistä ja määräytyy oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssi on tarkoitettu
sekä aloittelijoille että pidempään soittaneille. Uudet oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 044 417
5223, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
1101301 KITARANSOITTO
Toimipaikka avoin
ma, ti, ke 14.00–20.00
5.9.–23.11.2016 & 9.1.–12.4.2017
Samuli Rimmi ● 82 € & 92 €
Tule oppimaan kitaransoittoa. Opetus suunnitellaan oppilaan henkilökohtaisten musiikillisten mieltymysten ja taitotason mukaan. Tämä kurssi sopii
vasta-alkajille ja pidempään soittaneille. Uudet oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 045 114 4634,
ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
1101302 KUOSMALAN MUSIIKKI
Kuosmalan koulu
pe 11.00–21.00
9.9.–25.11.2016 & 13.1.–21.4.2017
Ari Kaartinen ● 82 € & 92 €
Pianon- ja viulunsoiton, laulun, rumpujen-, kitaranja bassokitaransoiton tavoitteellista yksilöopetusta
jokaisen oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Soitto- ja laulutaidon kehittämistä ja esitysohjelmiston harjoittamista. Uudet
oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 040 585
4859, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
1101303 PIANONSOITTO A
Opistotalo, A-rakennus
ma 13.00–19.40
5.9.–21.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Oiva Auvinen ● 82 € & 92 €
1101304 PIANONSOITTO B
Opistotalo, A-rakennus
ti 13.00–20.00
6.9.–22.11.2016 & 10.1.–11.4.2017
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
Oiva Auvinen ● 82 € & 92 €
1101305 PIANONSOITTO C
Opistotalo, A-rakennus
to 13.00–19.40
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–13.4.2017
Oiva Auvinen ● 82 € & 92 €
Pianonsoitto A, B ja C: Opetus on henkilökohtaista
opetusta. Opetus muokataan yksilöllisesti oppilaan
tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Uudet oppilaat:
Ilmoittautumiset opettajalle 044 417 5223, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
1101306 RUMPUJENSOITTO
Toimipaikka avoin
ma, ti, ke 14.00–20.00
5.9.–23.11.2016 & 9.1.–12.4.2017
Samuli Rimmi ● 82 € & 92 €
Tule oppimaan rumpujen soittoa. Opetus suunnitellaan oppilaan henkilökohtaisten musiikillisten
mieltymysten ja taitotason mukaan. Tämä kurssi
sopii vasta-alkajille ja pidempään soittaneille. Uudet oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 045 114
4634, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
to 13.00–17.00
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–13.4.2017
Liisa Väisänen ● 82 € & 92 €
Yksinlaulu 1 ja 2: Kehitetään laulutaitojasi, hengitystekniikkaasi tai vain opitaan uusia lauluja. Toteuta
haaveesi ja tule laulutunnille. Opetustavoitteet ja
harjoiteltava ohjelmisto kootaan yhdessä oppilaan
kanssa. Uudet oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 050 324 2853, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
1101310 TEORIAVALMENNUS
Opistotalo, A-rakennus
pe 15.15–16.00
9.9.–25.11.2016 & 13.1.–21.4.2017
Oiva Auvinen ● 24 t ● 30 €
Kuinkas näitä musiikin perustaitoja oikein opiskellaan? Tule mukaan ryhmään jossa opiskelemme
työtavat joilla opit nuotinluvun ja rytmikontrollin
kohdalleen. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101311 AIKUISTEN BÄNDI
Toimipaikka avoin
ma 18.15–19.45
5.9.–21.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Samuli Rimmi ● 48 t ● 60 €
Etsitkö iltasoittoseuraa aikuiseen makuun? Aikuisten bändi sopii kaikille joilla on oman instrumentin
perusteet hyvin hallussa ja kiinnostusta yhtyesoittoon. Kurssilla opitaan yhtyesoiton lisäksi myös
bändilaitteiden käyttöä. Kappaleet valitaan yhtyeen
taitotason ja mieltymysten mukaan. Opetus tähtää
bändin kykyyn esiintyä erilaisissa tapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101312 NUORTEN BÄNDI
1101307 VIULUNSOITTO
Opistotalo, A-rakennus
ti 12.00–17.00
6.9.–22.11.2016 & 10.1.–11.4.2017
Anu Jussinniemi ● 82 € & 92 €
Toimipaikka avoin
ma 16.20–17.50
5.9.–21.11.2016 & 9.1.–10.4.2017
Samuli Rimmi ● 48 t ● 60 €
Viulunsoinnista iloa elämään! Aloita uusi harrastus
tai jatka jo aloittamaasi. Edetään oppilaan taitojen
ja musiikillisen innostuksen mukaan. Uudet oppilaat: Ilmoittautumiset opettajalle 040 733 3875, Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.
Nuorten bändi sopii kaikille joilla oman instrumentin perusteet on hyvin hallussa ja joilla on kiinnostusta bändisoittoon. Kurssilla opitaan yhtyesoiton
lisäksi myös bändilaitteiden käyttöä. Kappaleet valitaan bändin taitotason ja mieltymysten mukaan.
Opetus tähtää bändin kykyyn esiintyä erilaisissa
tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101308 YKSINLAULU 1
1101313 HARMONIKKAYHTYE
1101309 YKSINLAULU 2
Tule kokemaan yhteissoiton riemua ja onnistumisen tunteita harmonikkayhtyeeseen. Tarjolla on
Opistotalo, A-rakennus
ke 15.00–19.00
7.9.–23.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Liisa Väisänen ● 82 € & 92 €
Opistotalo, A-rakennus
Opistotalo, A-rakennus
pe 17.45–19.15
9.9.–25.11.2016 & 13.1.–21.4.2017
Oiva Auvinen ● 48 t ● 60 €
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
25
J
U
V
A
JUVA
monipuolista harmonikan basson ja diskantin käyttöä unohtamatta paljetta. Harjoittelemme kohti
esiintymisiä mukavilla kappaleilla ja harjoituksilla.
Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1102300 TEATTERI HERRANKUKKARO
1101314 PUHALLINYHTYE (Juvan Puhaltajat)
Kirjasto
la 14.30–16.00
17.9.–3.12.2016 & 14.1.–8.4.2017
Päivi Lehmusvuori ● 40 t ● 52 € ● max 15
Tähän orkesteriin voivat osallistua sekä nuoret
että aikuiset. Ilmoittautumiset toimistoon 044 417
5224, tiedustelut soiton osalta orkesterinjohtajalle
040 519 2307. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
Haluatko näytellä ja esittää? Tanssia? Improvisoida
eli vetää hatusta? Keksiä juttuja omasta päästä?
Kirjoittaa? Suunnitella pukuja ja maailmoja? Tule
mukaan tekemään teatteria! Näytelmän ensi-ilta on
huhtikuussa 2017. Vanhemmat pääsevät mukaan
tiedotuksen, puvustuksen, lavastuksen ja valaistuksen tukijoukkoina. Kokoonnumme keväällä myös
muutamana viikonloppuna harjoituksiin sekä talkoisiin vanhempien kanssa.
1101315 KARAOKE
1102301 TEATTERIRYHMÄ IRTONAISET
Opistotalo, A-rakennus
su 14.00–16.00
11.9.–27.11.2016 & 15.1.–23.4.2017
Toni Herrala ● 64 t ● 76 €
J
U
V
A
TEATTERI
Opistotalo, A-rakennus
Erikoiskurssi!
to 17.00–19.15
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–13.4.2017
Rauni Tietäväinen ● 72 t ● 85 €
Leppoisaa karaokelaulua iskelmä ja tanssimusiikin
ystäville.
1101316 KUOSMALAN LAULUYHTYE
Kuosmalan koulu
pe 18.00–19.30
9.9.–25.11.2016 & 13.1.–21.4.2017
Ari Kaartinen ● 48 t ● 60 €
Tule mukaan lauluyhtyetoimintaan. Harjoitellaan
laulamista monipuolisen ohjelmiston sekä ääniharjoitusten avulla. Harjoitellaan äänenmuodostusta,
hengitystekniikkaa, moodeja, ilmaisua ja tehosteita. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101317 TIRROLANTIEN LAULUYHTYE
Kk:n koulu, liikuntasali
su 18.30–21.00
18.9.–4.12.2016 & 15.1.–9.4.2017
Tuomo Salmela ● 66 t ● 78 € ● max 15
Pääpaino näyttelijätyön harjoituksissa, jotka tähtäävät näyttelijätyön kehittämiseen, esim. kehon ja
äänen käyttö sekä roolin luominen. Ryhmä on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Tehdään erilaisia teatteriilmaisun harjoitteita sekä valmistetaan ja esitetään
näytelmä.
MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET
1198301 LÄNSIMAINEN KALLIGRAFIA
Opistotalo, A-rakennus
Erikoiskurssi!
la ja su 10.00–16.45
1.10.–2.10.2016
Liisa Piirainen ● 16 t ● 28 € ● max 20
Tule mukaan lauluyhtyetoimintaan. Harjoitellaan
laulamista monipuolisen ohjelmiston sekä ääni- ja
hengitysharjoitusten avulla. Huom! Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
Taidetekstauksen perustekniikoita, historiallisia ja
moderneja fontteja sekä kokeilukalligrafian erilaisia
välineitä ja tekniikoita. Tehdään tekstauksen pohjia
sekä valmistetaan mm. kortteja ja pieniä tekstaustöitä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että osaajille.
Tekstausvälineitä (terä, varsi ja muste) voi halutessaan ostaa opettajalta, hinta n. 8-10 €, maksu käteisellä. Luettelo kurssilla tarvittavista välineistä lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse kurssilaisille ennen
kurssin alkua.
1101318 MUSIIKKIHETKI (Juvakoti)
KUVATAITEET
Opistotalo, A-rakennus
to 17.30–19.00
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–20.4.2017
Liisa Väisänen ● 48 t ● 60 €
Juvakoti
ma-pe 13.15–14.00
5.9.–21.11.2016 & 10.1.–13.4.2017
Liisa Väisänen ● 24 t ● 34 €
Tule mukaan hyvään porukkaan laulamaan ja soittamaan, kuuntelemaan ja muistelemaan, tarinoimaan
ja turinoimaan! Annetaan laulun raikua! Huom! Viikoittain vaihtuvat kokoontumispäivät (ma-pe).
26
1103300 PIIRUSTUS JA MAALAUS
Opistotalo, A-rakennus
ma 17.30–20.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Hanna Räty ● 66 t ● 78 € ● max 16
Tule etsimään omaa tapaasi tehdä taidetta ja syventämään omaa ilmaisuasi. Tutustutaan piirustuksen
ja maalauksen perustekniikoihin erilaisten teemojen pohjalta työskennellen.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
1103301 POSLIININMAALAUS
Opistotalo, A-rakennus
ma 17.30–20.00
19.9.–28.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Anne Reponen ● 66 t ● 78 € ● max 12
Maalaamme erilaisin teemoin ja tekniikoin jokaisen
taitotaso huomioiden. Erillinen polttomaksu. Kurssi
sopii kaikille, myös alle 16-vuotiaille ja "piirustustaidottomille".
1103302 KUVISTA
(Koikkala)
JA
KÄDENTAITOJA
Koikkalan seurakuntasali
ke 14.00–15.30
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Anne Teittinen ● 44 t ● 56 € ● max 10
Opetellaan piirtämistä, maalaamista, muotoilua ja
kokeillaan erilaisia kädentaitoja. Erillinen materiaalimaksu.
1103303 MAISEMAN- JA MUUN MAALAUKSEN KURSSI
Opistotalo, A-rakennus
ke 18.00–20.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Matti Pakalén ● 66 t ● 78 € ● max 15
Kurssi sisältää piirustusta, kasvojen anatomiaa, maiseman maalausta, värioppia ja käytännön työskentelyä öljy- ja akryylivärein. Kurssi sopii myös vastaalkajille.
1103304 ENCAUSTIC ART
Opistotalo, A-rakennus
pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
17.3.–18.3.2017
Anne Teittinen ● 8 t ● 16 € ● max 7
Opetellaan innostavia ja rentouttavia mehiläisvahamaalauksen perustaitoja. Encaustic Artin hienous
on siinä, ettei tarvita etukäteen minkäänlaisia maalaus- tai piirustustaitoja luodakseen kauniita ja yksilöllisiä kuvia ja kortteja. Mitä kaikkea syntyykään,
kun pääsee vauhtiin!
KULTTUURI, KIRJALLISUUS
katsotaan jokin elokuva, tehdään pieni nukketeatteriesitys itse tehdyillä hahmoilla sekä tutustutaan
kirjaston lukukoiraan. Kerho on 7-12-vuotiaille.
Syksy: 13.9., 11.10. ja 15.11.2016. Kevät: 17.1.,
14.2., 14.3. ja 11.4.2017. Järjestetään yhteistyössä
Juvan kirjaston kanssa. Opintosetelillä tuettu kurssi.
KÄDEN TAIDOT
1104300 MAKRAMÉ JA MUITA LANKATÖITÄ
Opistotalo, A-rakennus
ma 10.00–12.30
19.9.–28.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Päivi Pärnänen ● 39 t ● 51 € ● max 12
Mitä on makramé? Entäpä käpy- tai aurinkopitsi?
Kurssilla tutustutaan vanhoihin työtapoihin ja päivitetään niitä tähän päivään. Aloitetaan makramélla, seuraavat aiheet sovitaan yhdessä. Syksy: 19.9.,
3.10., 17.10, 31.10., 14.11. ja 28.11. Kevät: 9.1.,
23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.
1104301 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI
Koulukeskus, työluokat
ma 18.00–21.15
19.9.–28.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Kirsi Vertainen ● 88 t ● 96 € ● max 13
Kunnostetaan huonekalu alkuperäisiä työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja käyttäen. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Ota mukaan melko pienikokoinen verhoiltava, maalattava tai lakattava kaluste.
Erillinen materiaalimaksu maksetaan opettajalle.
1104302 KANKAANKUVIOINTI JA VÄRJÄYS
Opistotalo, A-rakennus
ma 9.30–12.45
26.9.–12.12.2016 & 16.1.–27.3.2017
Päivi Pärnänen ● 40 t ● 52 € ● max 10
Kuvioidaan kankaita eri tavoin ja eri tekniikoita yhdistellen. Valmistetaan käyttö- ja sisustustuotteita (esim. persoonalliset tarjottimet ja joululahjat
painaen ja aurinkotekniikalla). Värjätään kankaita
tilkkutöihin, kudontaan tai ompeluun. Syksy: 26.9.,
10.10., 7.11., 21.11. ja 12.12. Kevät: 16.1., 30.1.,
13.2., 13.3. ja 27.3.
1302300 MAAHANMUUTTAJALASTEN TAIDE- JA KULTTUURIKURSSI
1104303 KÄSITYÖT (Tuhkala)
Tavoitteena on opettaa maahanmuuttajalapsille
suomalaista kulttuuria ja antaa keinoja olla itse mukana. Opettaja esittelee teemaan liittyviä asioita ja
lapset saavat piirtää ja maalata aiheeseen liittyen.
Oppimateriaaleina käytetään kirjojen kuvia ja teemaan liittyviä esineitä ja materiaaleja. Puhutaan
ja keskustellaan aktiivisesti. Kurssin sisältöinä mm.
Valmistetaan käsitöitä eri tavoin opiskelijan valinnan mukaan, esim. jouluinen askartelu, kierrätys,
pienet tilkkutyöt.
Kirjasto
ti 14.00–15.30
13.9.–15.11.2016 & 17.1.–11.4.2017
Eija Riitta Parkkinen ● 14 t
Nuutilanmäen vanha posti
ma 18.00–20.30
3.10.–28.11.2016 & 9.1.–20.3.2017
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen ● 54 t ● 66 € ● max
12
1104304 KIRJONTA JA NYPLÄYS
Opistotalo, A-rakennus
ti 9.30–12.45
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
27
J
U
V
A
JUVA
20.9.–29.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Päivi Pärnänen ● 88 t ● 96 € ● max 14
7.2.–4.4.2017
Päivi Pärnänen ● 15 t ● 22 € ● max 12
Tutustutaan erilaisiin kirjontatapoihin ja nypläykseen. Voit valmistaa vanhan mallin perinteisin pistoin, jatkaa keskeneräistä työtä tai muokata vanhan
työn nykypäivään. Nyplätään liinoja, tauluja, kukkia
tai koristeita opiskelijan valinnan ja kokemuksen
mukaan.
Kierrätetään kahvipussit, vanhat tapetit, kartat ja
sanomalehdet uuteen muotoon koreiksi, kasseiksi,
rasioiksi ja koristeiksi eri tavoin punoen ja taitellen.
Kevät: 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.
1104305 KÄSITYÖT (Koikkala)
Koikkalan seurakuntasali
ti 10.00–13.15
27.9.–29.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Anne Teittinen ● 84 t ● 93 € ● max 12
Valmistetaan töitä oman valinnan mukaan, esim.
tilkkutyöt, kirjonta, kierrätys, vuodenaikaan liittyvät
teemat.
1104309 BETONIA JA MOSAIIKKIA
Opistotalo, A-rakennus
ti ja pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
25.4.–6.5.2017
Päivi Pärnänen ● 20 t ● 28 € ● max 10
Valetaan ruukkuja, laattoja ja pieniä patsaita pihalle ja puutarhaan. Työt koristellaan mosaiikilla. Voit
koristella myös vanhoja betoni- tai saviruukkuja ja
hyödyntää vanhat kaakelit ja rikkoutuneet astiat.
Ensimmäisellä kerralla betonitöitä. Kevät: 25.4.,
28.4., 2.5. ja 5.- 6.5.
J
U
V
A
1104306 VANHOJA VANUNEITA JA KIERRÄTYSTÄ KAAPPIEN KÄTKÖISTÄ
Opistotalo, A-rakennus
ti 14.00–16.30
11.10.–29.11.2016 & 10.1.–28.3.2017
Anne Teittinen ● 54 t ● 66 € ● max 12
Käytetään kierrätysmateriaalia ja keksitään uusiokäyttöä vanhoille tekstiileille (villavaatteet, lakanat,
kravatit ym.) ja kenties myös pienille vanhoille tavaroille, joita löytyy kaappien kätköistä. Opetellaan
erilaisia tekniikoita yhdistäen vanhoja työtapoja uusiin yhteyksiin mm. tilkkutyö, villakirjonta ym.
1104307 HIMMELIKURSSI
Opistotalo, A-rakennus
ti 17.30–20.00
1.11.–29.11.2016
Päivi Pärnänen ● 12 t ● 19 € ● max 12
Himmeli on perinteisesti joulukoriste mutta se voi
olla myös näyttävä koriste sisustuksessa ympäri
vuoden. Kurssilla voi valmistaa himmelin paitsi oljesta myös lasi- tai paperipilleistä tai kierrätyspaperista. Ensimmäisellä kerralla tarviketilaus. Syksy:
1.11., 15.11., 22.11. ja 29.11.
1104308 KAHVIPUSSI- JA KIERRÄTYSPUNONTA
Opistotalo, A-rakennus
ti 17.30–20.00
28
1104310 KEVÄTKUDONTAA JA KÄSITÖITÄ
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ti ja to 17.30–20.45
2.5.–24.5.2017
Anne Teittinen ● 32 t ● 43 € ● max 10
Mahdollisuus kutoa mm. mattoa tai poppanaa yhteisloimiin kotiin tai mökille. Käsitöissä valmistetaan itselle tai sisustukseen ommellen, virkkaamalla
tai askarrellen kesäisiä tuotteita.
1104311 METALLITYÖT
Koulukeskus, työluokat
ke 16.30–19.45
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Esa Takkinen ● 88 t ● 96 € ● max 15
Valmistetaan uusia koriste- ja käyttöesineitä tai korjataan ja huolletaan vanhoja kurssilaisten omien
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tarvittaessa materiaalimaksu maksetaan opettajalle.
1104312 PÄIVÄKUDONTA
Opistotalo, A-rakennus
ke 9.30–12.45
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Anne Teittinen ● 88 t ● 96 € ● max 15
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
Perehdytään kankaan ideointiin, rakentamiseen,
kutomiseen sekä viimeistelyyn valmistaen erilaisia
käyttö- ja sisustustekstiilejä yhteisloimiin.
1104313 KANKAANKUDONTA JA KÄSITYÖT
Opistotalo, A-rakennus
ke 17.00–20.15
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Anne Teittinen ● 88 t ● 96 € ● max 12
Kurssilla annetaan perustiedot ja -taidot kankaankudonnasta valmistaen erilaisia kudonnaisia yhteisloimiin. Käsitöissä kurssilaiset voivat toteuttaa
töitä oman valinnan mukaan käyttäen perinteisiä
käsityötapoja tai uutta kokeillen mm. kangaslelut,
tilkkutyöt ym.
1104314 KIVOJA KÄSITÖITÄ ERITYISRYHMILLE
Opistotalo, A-rakennus
ke 17.30–19.00
5.10.–16.11.2016 & 25.1.–22.3.2017
Päivi Pärnänen ● 18 t
Erillinen materiaalimaksu 12 €/henkilö/lukukausi.
Syksy: 5.10., 19.10., 2.11., ja 16.11. Kevät: 25.1.,
8.2., 22.2., 8.3. ja 22.3. Opintosetelillä tuettu kurssi.
1104315 JOULUPAJA
Opistotalo, A-rakennus
ke ja to 9.00–15.45
7.12.–8.12.2016
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen ● 16 t ● 24 € ● max
12
Jouluisia koristeita ja pieniä lahjoja eri tavoin.
ommellaan etupäässä käsin. Syksy: 5.9., 6.9., 9.9.,
22.9., 6.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.
1104318 KERAMIIKKA
Opistotalo, A-rakennus
to 17.30–20.00
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Kari Kärkkäinen ● 66 t ● 78 € ● max 15
Monipuolisesti keramiikkatöitä kurssilaisten omien
toiveiden mukaan!
1104319 PUUTYÖT
Koulukeskus, työluokat
to 18.00–21.15
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Altti Lindgren ● 88 t ● 96 € ● max 13
Tule tutustumaan puuntyöstön saloihin ja tekemään itsellesi omista materiaaleista omien suunnitelmien pohjalta puutuotteita.
1104320 OMPELEMISEN ILOA
Opistotalo, A-rakennus
to 10.00–13.15
22.9.–1.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Tuula Bagge ● 88 t ● 96 € ● max 12
Korjaa, paikkaa, pienennä, suurenna. Anna vanhalle
vaatteelle uusi mahdollisuus tai tee uusi vaate omille mitoillesi valmiskaavoja hyödyntäen. Saat opetusta kaikenlaisessa vaatetuksen valmistamiseen
liittyvissä asioissa. Aloittelijat ja aiemmin harrastaneet.
1104321 KLIPSUVIRKKAUS
1104316 KESÄVAATEKURSSI
Opistotalo, A-rakennus
to 14.00–16.30
22.9.–1.12.2016 & 12.1.–23.3.2017
Tuula Bagge ● 36 t ● 48 € ● max 10
Ommellaan ja tuunataan kivat kesävaatteet itselle.
Ota mukaan pestyjä avausrinkuloita, virkkuukoukkuja 2.0-3.0, puuvillaista virkkuulankaa, pienet pihdit, sivu- tai päätyleikkurit ja vasara. Uusia malleja.
Kurssilla vuoritetaan laukut valmiiksi. Syksy: 22.9.,
6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevät: 12.1.,
26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3.
Opistotalo, A-rakennus
ke 17.00–21.15
3.5.–31.5.2017
Tuula Bagge ● 20 t ● 28 € ● max 10
1104317 KALANNAHKAA JA LOMPAKOITA
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma, ti, to ja pe 17.00–19.30
5.9.–1.12.2016
Merja Heikkinen ● 24 t ● 34 € ● max 15
Valmistetaan kalojen nahkat ihan oikeiksi nahkoiksi.
Ota mukaan nyljetyt nahkat (hauki, kuha, made ja
lohikalat), hienoa merisuolaa ja kannellisia astioita.
Opettaja tuo tarvittavat parkit (pajunkuorta), mutta
jos sinulla on parkkia tuo sitä mukanasi. Jos sinulla
ei ole valmistettavia nahkoja itselläsi, voit tiedustella opettajalta. Nahkojen valmistuttua niistä valmistetaan mallinmukainen tai suunnittelemasi lompakko, kukkaro, vyö tai vaikkapa viehekotelo. Tuotteet
1104322 FIMOMASSATYÖT
Opistotalo, A-rakennus
to 14.00–17.15
29.9.–24.11.2016
Tuula Bagge ● 16 t ● 24 € ● max 12
Uusia kuviomalleja ja tekniikoita. Voit tehdä koruja,
nappeja ja päällystää massalla uuninkestäviä esineitä. Syksy: 29.9., 13.10., 10.11. ja 24.11.
1104323 KÄSITYÖT (Vuorenmaa)
Vuorenmaa, seurakuntakoti
to 10.00–13.15
6.10.–1.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Päivi Pärnänen ● 80 t ● 90 € ● max 12
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
29
J
U
V
A
JUVA
Kierrätetään vanhaa tai valmistetaan uudesta käsitöitä eri tekniikoin. Aiheet sovitaan yhdessä, esim.
kirjonta, kankaankuviointi, tilkkutyöt tai punonnat.
1104324 PÄIVÄTILKUT
Opistotalo, A-rakennus
pe 9.30–12.45
23.9.–2.12.2016 & 13.1.–7.4.2017
Päivi Pärnänen ● 88 t ● 96 € ● max 12
Valmistetaan kortteja eri tilanteisiin esim. onnittelu-, joulu-, kutsukortit. Persoonalliset kortit syntyvät
eri tekniikoita yhdistellen. Tutustu leimailuun, Big
shot -stanssin leikkureihin ja kohokuviointiin. Materiaalia voi tuoda kotoa, sitä on myös ostettavissa
kurssipaikalta.
Tutustutaan tilkkuilun monipuoliseen maailmaan.
Työvälineet, materiaalit ja uudet ja vanhat tekniikat tulevat valmistamisen aikana tutuiksi. Tehdään
käyttö- ja sisustustekstiilejä (esim. mysteeritilkkutyö) opiskelijan toiveiden ja kokemuksen mukaan.
1104325 KULTTUURIT TUTUIKSI
J
U
V
A
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
la 10.00–13.15
24.9.–10.12.2016 & 28.1.–1.4.2017
Anne Teittinen ● 32 t ● 43 € ● max 12
Tutustutaan toistemme kulttuureihin erilaisia käsitöitä tekemällä ja keskustelemalla. Valmistetaan
pienimuotoisia käsitöitä eri teemoin. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille ja paikallisille tutustumiseksi toisiinsa. Syksy: 24.9., 1.10., 8.10., 10.12.
Kevät: 28.1., 11.2., 25.3., 1.4. Huom! Opintosetelillä
tuettu kurssi, jos maahanmuuttajia on kurssilla mukana.
1104326 VANHAT KIRJAT UUSIOKÄYTTÖÖN
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
18.11.–19.11.2016 & 20.1.–11.3.2017
Anne Teittinen ● 24 t ● 34 € ● max 12
Inspiroidu ylimääräisistä ja tarpeettomista kirjoista,
jotka saavat jatkaa tarinaansa uudella ja jännittävällä tavalla.
1104327 KORJAUSOMPELUA
1104329 TUOHITYÖT
Opistotalo, A-rakennus
pe 18.00–21.15, la 10.00–15.00
13.1.–25.2.2017
Auli Vasara ● 40 t ● 52 € ● max 12
Perinnettä ja nykypäivää luonnonmateriaalista toteutettuna. Ota mukaan tuohia, sakset, pyykkipoikia, kontaktiliimaa ja puukko. Kevät: pe-la 13.–14.1.,
27.–28.1., 10.–11.2. ja 24.-25.2.
1104330 KORUKURSSI
Opistotalo, A-rakennus
pe 17.00–20.15, la ja su 9.30–14.30
23.2.–19.3.2017
Tuula Bagge ● 18 t ● 26 € ● max 10
Tehdään ohjatusti ja uutta oppien omien suunnitelmien tai valmiiden ohjeiden pohjalta koruja. Tutustutaan materiaaleihin ja perustekniikoihin. Voidaan
tehdä uusia koruja tai korjata/uudistaa vanhoja.
Myös lusikka-/haarukkakorut. INFO to 23.2. klo
17.00-18.30 materiaalihankintoja varten! Kurssipäivät: 17.-19.3.
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
pe 17.00–20.15, la 9.30–14.30
25.11.–26.11.2016 & 17.2.–18.2.2017
Tuula Bagge ● 20 t ● 28 € ● max 10
Kaipaako vaatteesi pientä ehostusta? Vetoketjun
vaihtoa, saumojen korjausta, lahkeen lyhennystä,
helman pidennystä, reikien ja kulumien paikkausta
ym. Voit myös jatkaa kesken jääneen työn valmiiksi.
Ei edellytetä aikaisempia tietoja ja taitoja ompelussa.
1104328 KORTIT
Opistotalo, A-rakennus
la ja su 9.00–15.45
3.12.–4.12.2016 & 4.2.–4.2.2017
Anne Teittinen ● 24 t ● 34 € ● max 15
30
1104331 VANHAT FARKUT KIERTOON
Opistotalo, A-rakennus
pe 17.30–20.45, la 9.30–14.30
31.3.–8.4.2017
Päivi Pärnänen ● 20 t ● 28 € ● max 12
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
Kierrätetään vanhat farkut sellaisenaan tai yhdistellen muihin materiaaleihin. Valmistetaan niistä
tilkkutyön keinoin tai punoen uusia tuotteita, esim.
kassit, pussit, tyynyt, peitot, matot, lelut. Kevät:
31.3.-1.4. ja 7.-8.4.
Kerrataan englannin rakenteita, kohennetaan sanavarastoa, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan. Kurssi on
tarkoitettu englantia jo pidempään opiskelleille.
KIELET
Opistotalo, A-rakennus
to 17.00–18.30
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Mira Häkkinen ● 44 t ● 56 € ● max 15
SUOMI
1201300 SUOMEA VENÄJÄNKIELISILLE Финский язык для русскоязычных
Koulukeskus, luokka 204
ti 16.20–17.50
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Irina Jokelainen ● 44 t ● 26 € ● max 15
Opitaan suomen kielen alkeet ja tehdään paljon
suullisia harjoituksia opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen. Oppikirjana Suomen kielen alkeisoppikirja. Opetuskieli venäjä. Opintosetelillä tuettu kurssi. Финский язык для русскоязычных Изучение
грамматики и овладение навыками устной и
письменной речи в простой и доступной форме с
учётом пожеланий группы. Обучение на русском
языке. Занятия по вторникам с 16.20 до 17.50.
Добро пожаловать!
1201301 SUOMEA ARKEEN
Koulukeskus, luokka 204
to 17.00–18.30
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 44 t ● 26 € ● max 15
Aloitetaan kertauksella ja jatketaan Suomen mestari 1, 2 ja 3 -kirjojen parissa. Puhutaan, kuunnellaan ja luetaan suomea. Welcome to study Finnish
language, culture and traditions! The course will be
tailored to meet your wishes. Opintosetelillä tuettu
kurssi.
ENGLANTI
1203300 ENGLANTIA NOIN 3 VUOTTA
OPISKELLEILLE
Opistotalo, A-rakennus
ti 17.00–18.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Mira Häkkinen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Osataan jo muodostaa peruslause englanniksi, nyt
halutaan syventää taitoja. Miksi puurtaa yksin, kun
voi opiskella yhdessä toisten kanssa? Tällä kurssilla
opiskellaan kielioppia ja sanastoa tosielämän tilanteita varten. Aihepiireinä mm. matkavaraukset, hotelliin kirjautuminen ja small talk.
1203301 ENGLANTIA EDISTYNEILLE
Koulukeskus, luokka 204
to 15.00-16.30
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 44 t ● 56 € ● max 15
1203302 ENGLANNIN AKTIVOINTI JA KERTAUS
Kerrataan aiemmin opittua kielioppia ja sanastoa.
Aktivoidaan yhdessä kielioppia niin, että kynnys
käyttää kieltä madaltuu. Opiskeltavat aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa yhdessä, kieliopin kertauksen
tukena käytetään Päivi Rekiaron Englannin peruskielioppi -kirjaa ja harjoituskirjaa.
1203303 ENGLANNIN ALKEISKURSSI
Opistotalo, A-rakennus
to 18.45–20.15
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Mira Häkkinen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Matkoille tekisi mieli, mutta muualla ei kuulemma
ymmärretä savoa. Ei hätää, opiskellaan englantia!
Sitä ymmärretään mualimalla savoa paremmin.
Aloitetaan opiskelu alkeista ja edetään rauhalliseen
tahtiin.
VENÄJÄ
1206300 VENÄJÄ 1
Koulukeskus, luokka 204
ti 18.00–19.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Irina Jokelainen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Kiinnostaako Venäjän kieli ja kulttuuri? Tule rohkeasti mukaan. Pora! 1 -oppikirjan avulla opitaan alkeet ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. Добро
пожаловать!
1206301 VENÄJÄ 2
Koulukeskus, luokka 204
ma 18.00–19.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Irina Jokelainen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Mukavassa ilmapiirissä jatketaan matkaa mielenkiintoiseen venäjän kielen maailmaan oppikirja
Pora! 1:n parissa. Alussa kerrataan kappaleet 1-4.
Добро пожаловать на курсы русского языка! Это
интересно!
1206302 VENÄJÄ 3
Koulukeskus, luokka 204
ma 16.20–17.50
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Irina Jokelainen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Oppikirjan Saljut 1 parissa jatketaan venäjän oppimista mukavassa ilmapiirissä. Alussa kerrataan kap-
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
31
J
U
V
A
JUVA
paleet 1-8. Добро пожаловать на курсы русского
языка! Будет интересно!
18.8.2016
Minna Frosti
1206303 VENÄJÄN SYVENTÄVÄ KURSSI
Harjoitellaan tiedon etsimistä opiston www-sivuilta ja mm. netti-ilmoittautumista kansalaisopiston
kursseille, sähköisen palautelomakkeen täyttämistä
ja tapahtumakalenterin käyttöä. Voit halutessasi ottaa oman tietokoneen tai tabletin mukaan.
Kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua sekä laajennetaan sanavarastoa. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Oppikirjana Pora! 2. Будем
много говорить, читать и писать по-русски.
Добро пожаловать!
3401300 ATK-KLINIKKA
Koulukeskus, luokka 204
ke 18.00–19.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Irina Jokelainen ● 44 t ● 56 € ● max 15
ESPANJA
1207300 ESPANJA, alkeet
J
U
V
A
Koulukeskus, luokka 205
to 18.45–20.15
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Terje Kurola ● 44 t ● 56 € ● max 15
Opitaan ääntämään espanjaa ja tutustutaan espanjan kieliopin alkeisiin kuten esim. pronominit, prepositiot ja verbien preesens-taivutukset. Tehdään
helppoon arkikieleen liittyviä kuuntelu- ja puheharjoituksia. Oppikirjana Fantástico 1.
1207301 ESPANJA, jatko
Koulukeskus, luokka 205
to 17.00–18.30
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Terje Kurola ● 44 t ● 56 € ● max 15
Harjoitellaan perfektiä, unohtamatta preesens-taivutuksia. Kieliopissa tulossa vielä adjektiivien vertailu ja refleksiiviverbit. Lisäksi kuunteluharjoituksia
ja puheaktiviteetteja, aiheina mm. koti, ostoksilla
käynti, päivärutiinit. Oppikirjana Fantástico 2.
ITALIA
1208300 ITALIA, jatkokurssi 6
Opistotalo, A-rakennus
pe 16.30–18.00
16.9.–25.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Liisa Kärkkäinen ● 44 t ● 56 € ● max 15
Alkukertauksen jälkeen jatketaan italian opiskelua
oppikirja Bella Vista 2:n kappaleesta 10. Syksyn
aikana harjoitellaan mm. loma-asunnon vuokraamista Italiasta. Paljon keskustelutehtäviä. Parliamo
italiano!
TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma 10.00–12.15
12.9.–3.10.2016
Minna Frosti ● 12 t ● 5 e/30 min
Tarvitsetko neuvoa oman tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimien käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa?
Varaa aika yksilölliseen neuvontaan, niin katsotaan
yhdessä. Atk-klinikkaan varataan aikaa max 30 min/
henkilö.
3401301 HIIRI HALTUUN, PERUSTEET SENIOREILLE
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma 12.30–14.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Minna Frosti ● 44 t ● 29 € ● max 12
Opetellaan tietotekniikan peruskäsitteitä ja hiiren
sekä näppäimistön toiminta rauhalliseen tahtiin.
Tutustutaan mm. internetiin ja sähköpostiin sekä
opetellaan käyttämään verkkopankkia ja julkisia
verkkopalveluja. Opintosetelillä tuettu kurssi.
3401302 HIIRI HALTUUN, jatko
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma 14.15–15.45
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Minna Frosti ● 44 t ● 59 € ● max 12
Syvennetään internetin ja sähköpostin käyttötaitoja, tilataan lippuja, täytetään lomakkeita ja tutustutaan verkkokauppoihin. Järjestellään kuvat ja
tiedostot kansioihin sekä tutustutaan toimisto-ohjelmiin toiveiden mukaan (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitykset, piirustus). Kurssi on tarkoitettu tietotekniikan perusteita jonkin verran osaaville.
3401303 IPAD-TABLETTI TUTUKSI
Opistotalo, A-rakennus
ma 16.00–17.30
12.9.–3.10.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
3401310 ILMOITTAUDUTAAN KURSSEILLE
JA TUTUSTUTAAN OPISTON WWW-SIVUIHIN YHDESSÄ
Opetellaan tabletin peruskäyttö, internet-selaus ja
Kunnanvirasto, ala-aula
Maksuton kurssi!
to 10.00–12.15
32
kuvien ottaminen ym. kurssilaisten toiveiden mukaan. Lisäksi asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta. Ota oma iPad mukaan.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
3401304 GIMP-KUVANKÄSITTELY
3401309 TIETOKONEEN KEVÄTSIIVOUS
Opitaan kuvankäsittelyn salat! Opetellaan käyttämään monipuolista ja ilmaista GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa. Opetellaan kuvan perussäädöt, kuvan
muokkaus ja tallentaminen eri käyttötarkoituksiin.
Tutustutaan myös mm. tasoihin ja maskeihin. Ei
vaadi aiempaa kuvankäsittelykokemusta, mutta tietokoneen peruskäyttö on hyvä hallita.
Tehdään tietokoneelle kevätsiivous eli mm. tarkistetaan päivitykset, tyhjennetään roskakori ja internetselaimen välimuisti. Lisäksi järjestetään tiedostot
kansioihin ja tehdään tarvittaessa vähän isompaakin nurkkien siivousta. Ota oma kannettava tietokone mukaan.
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
to 18.00–19.30
15.9.–20.10.2016 & 12.1.–23.2.2017
Minna Frosti ● 24 t ● 38 € ● max 12
3401305 GEOKÄTKÖILYYN TUTUSTUMINEN
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
la 12.00–15.15
17.9.–24.9.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 16
Tule tutustumaan nykyaikaiseen aarteenetsintään
eli geokätköilyyn. Osa kurssista ollaan maastossa,
joten mukaan ulkoiluvarusteet ja hanskat. Lisäksi
tarvitset älypuhelimen tai gps-paikantimen. Kurssin
sisältönä geokätköilyn perusteet, rekisteröityminen
ja kätköjen etsintä.
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma 16.00–17.30
13.3.–3.4.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
ESITTÄVÄ TANSSI
1105300 ITÄMAINEN TANSSI, jatko
Opistotalo, liikuntasali
ma 19.30-21.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Heli Turunen ● 44 t ● 56 € ● max 25
Itämaisen tanssin jatkoryhmä: tanssitekniikkaa ja
liikekombinaatioita, monipuolista tanssiliikuntaa,
estradibaladi -koreografia.
3401306 ANDROID-TABLETTI TUTUKSI
Opistotalo, A-rakennus
ma 16.00–17.30
10.10.–7.11.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 15
Opetellaan tabletin peruskäyttö, internet-selaus ja
kuvien ottaminen ym. kurssilaisten toiveiden mukaan. Lisäksi asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta. Ota oma tabletti mukaan.
3401307 VALOKUVAKIRJA OMISTA KUVISTA JA TARINOISTA
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
ma 16.00–18.15
14.11.–21.11.2016
Minna Frosti ● 6 t ● 17 € ● max 12
Tehdään omista kuvista ja tarinoista kirja Ifolorin
kuvakirjaohjelmalla. Ota mukaan oma kannettava
tietokone.
3401308 ANDROID-TABLETTI TUTUKSI
Opistotalo, A-rakennus
ma 16.00–17.30
6.3.–27.3.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 15
Opetellaan tabletin peruskäyttö, internet-selaus ja
kuvien ottaminen ym. kurssilaisten toiveiden mukaan. Lisäksi asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta. Ota oma tabletti mukaan.
1105301 SEURATANSSIT
Opistotalo, liikuntasali
ke 17.30-19.00
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Ulla Hämäläinen ● 44 t ● 56 € ● max 60
Parkettien partaveitsien peruspaketti. Kurssin sisältöinä tanssilajit, tekniikat, musiikin tulkinta ja fraasit. Edellisten lisäksi viennit ja seuraamiset. Kurssi
sopii myös vasta-alkajille.
1105302 TANSSIASKELEITA TAIKATASSUILLE (5-6 -vuotiaat)
Sampola, peilisali
la 10.00-11.30
17.9.–3.12.2016 & 14.1.–25.3.2017
Tarja Himanen ● 26 t ● 36 € ● max 14
Tavoitteena on tuottaa lapselle iloa tanssista. Opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa, musiikin ja rytmin hahmottamista ikäkaudelle sopivassa
muodossa. Harjoitellaan perusliikuntataitoja, sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista sekä tutustutaan tanssin maailmaan luovasti leikin ja mielikuvien kautta kokeillen eri tanssilajeja. Tuntien teemana
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
33
J
U
V
A
JUVA
on ensisijaisesti leikkiä, satuilla ja oppia paritansseihin kuuluvia tansseja sekä luoda ryhmän kanssa
omia pieniä tansseja. Syksyn ensimmäisellä kokoontumiskerralla ilmoitetaan muut kokoontumiskerrat.
perusteiden ohjaaminen. Ohjatut alku- ja loppuverryttelyt. Myös vasta-alkajille soveltuva. Huom!
Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta,
seniorikorttia tai kuntosalilippua.
1105303 TANSSIASKELEITA TAIKATASSUIL- 8301303 LATTARIJUMPPA
LE (7-8 -vuotiaat)
Opistotalo, liikuntasali
Sampola, peilisali
la 12.00-13.30
17.9.–3.12.2016 & 14.1.–25.3.2017
Tarja Himanen ● 26 t ● 36 € ● max 14
J
U
V
A
Tavoitteena on tuottaa lapselle iloa tanssista. Opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa, musiikin ja rytmin hahmottamista ikäkaudelle sopivassa
muodossa. Harjoitellaan perusliikuntataitoja, sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista sekä tutustutaan tanssin maailmaan luovasti leikin ja mielikuvien kautta kokeillen eri tanssilajeja. Tuntien teemana
on ensisijaisesti leikkiä, satuilla ja oppia paritansseihin kuuluvia tansseja sekä luoda ryhmän kanssa omia pieniä tansseja. Ryhmään voi tulla myös
aiemmin taikatassuissa tanssineen 6-vuotiaat. Syksyn ensimmäisellä kokoontumiskerralla ilmoitetaan
muut kokoontumiskerrat.
LIIKUNTA
8301300 TERVEYSLIIKUNTA
Opistotalo, liikuntasali
ma 12.00-13.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Liisa Väisänen ● 29 t ● 40 € ● max 30
Ikääntyville naisille rauhallista terveysliikuntaa peruskunnon ylläpitämiseen ja liikunnan ilon löytämiseen. Tehdään monipuolisia liikkeitä ja hengitysharjoitteita. Liikkeet edistävät nivelten liikkuvuutta,
hapenottokykyä sekä vahvistavat mieltä ja fyysistä
kuntoa. Oma jumppa-alusta mukaan.
8301301 SENIORIN KUNTOSALI 1 (naiset)
Sampola, kuntosali
ma 12.00-13.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 15
Lihaskuntoharjoittelu laitteilla. Tarvittaessa yksilöllinen ohjaus laitteiden käyttöön ja laiteharjoittelun
perusteiden ohjaaminen. Ohjatut alku- ja loppuverryttelyt. Myös vasta-alkajille soveltuva. Huom!
Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta,
seniorikorttia tai kuntosalilippua.
8301302 SENIORIN KUNTOSALI 2 (miehet)
Sampola, kuntosali
ma 13.15-14.15
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 15
Lihaskuntoharjoittelua laitteilla. Tarvittaessa yksilöllinen ohjaus laitteiden käyttöön ja laiteharjoittelun
34
ma 18.30-19.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Heli Turunen ● 29 t ● 40 € ● max 40
Tanssiliikuntaa ja kuntoilua latinotanssien merkeissä (samba, salsa, cha cha jne.). Sisältää myös lihaskunto-osuuden ja rangan liikkuvuusharjoitteita.
8301304 RYTMINEN VOIMISTELU NUORILLE
-LYHYTKURSSI
Opistotalo, liikuntasali
ti 17.00-18.00
13.9.–22.11.2016
Tarja Ruohola ● 13 t ● 20 € ● max 25
Rytmisessä voimistelussa suoritus perustuu monipuolisten vartalon perusliikkeiden hallintaan. Hyppyihin, piruetteihin, tasapainoihin, taivutuksiin ja
muihin vartalon liikkeisiin yhdistetään välineiden
taiturimainen käsittely. Rytmisessä voimistelussa
musiikki, voimistelijan liike ja väline muodostavat
saumattoman kokonaisuuden. 8-13 -vuotiaille.
8301305 KOKONAISVALTAISEN LIHASKUNNON JA KEHONHALLINNAN KURSSI
Liikuntakeskus Metal Sport
Uusi kurssi
ti ja to 17.00-18.00
13.9.–13.10.2016 & 10.1.–16.2.2017
Samppa Nyman ● 59 t ● 71 € ● max 15
Kehitetään lähtötasosta riippumatta lihaskuntoa
henkilökohtaisessa ohjauksessa, ryhmäharjoittelun
kannustavassa ilmapiirissä. Opitaan käyttämään
kehoa ergonomisesti ja turvallisesti sekä siirretään
parantunut lihaskunto arjen elämänlaatuun. Vahvemmat jalat, selkä, keskivartalo ja kädet tekevät
elämästä kevyempää ja kivuttomampaa! Monipuolisina harjoitteluvälineinä oma kehonpaino, kahvakuulat ja levytangot. Huom! Ryhmä kokoontuu 2
kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin.
8301306 JOOGA, alkeet
Kk:n koulu, liikuntasali
ti 17.15-18.45
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Brita Suokas ● 44 t ● 56 € ● max 28
Opitaan hathajoogan taitoa. Harjoituksessa yhdistyvät liike ja hengitys, jotka yhdessä auttavat kehittämään voimaa, notkeutta ja tasapainon ylläpitämistä. Rentoutumisen opettelua ja hiljentymistä.
Kiristämätön asu ja oma joogamatto tai jumppaalusta mukaan. Tuoksuton oppitunti!
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
8301307 ASAHI - LYHYTKURSSI
Tavoitteena on lihashallinnan, tasapainon, nivelliikkuvuuden ja koordinaation parantaminen. Kurssi
on ikääntyvälle henkilölle tarkoitettu toimintakykyä
ylläpitävää liikuntaa tuolissa istuen ja seisten tuolia
apuna käyttäen.
Suomalaista "joogaa" kaikille ikään ja liikuntataitoon katsomatta. Lääkärien ja liikunnan ammattilaisten kehittämä laji pyrkii ennaltaehkäisemään
ja hoitamaan tavallisimpia ongelmiamme: stressi,
niska/hartiat, selkä, tasapaino. Liikkeet tehdään
seisten, osa istuen. Vaatetus: ohutpohjaiset tossut
tai villasukat.
8301312 SENIORIJOOGA
Opistotalo, liikuntasali
ti 18.15-19.15
13.9.–22.11.2016
Tarja Ruohola ● 13 t ● 20 € ● max 25
8301308 REIPASTA VESIJUMPPAA 1
Sampola, uimahalli
ti 19.30-20.15
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Minna Tilaeus ● 22 t ● 31 € ● max 16
Vesijumppaa kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille. Liikkeet vedessä ovat pehmeitä ja tehokkaita.
Nostetaan kestävyyttä sykettä nostavilla askelsarjoilla ja vahvistetaan lihaskuntoa erilaisin liikkein.
Kurssimaksu laskutetaan. Huom! Kurssimaksu ei
sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia
tai uimahallilippua. Ilmoittautua voi vain tiistain tai
torstain ryhmään, ei molempiin.
Opistotalo, liikuntasali
Uusi kurssi
ke 13.30-15.00
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Inka Asikainen ● 44 t ● 56 € ● max 25
Lempeää joogaa omia rajoja kunnioittaen. Vahvistaa, rentouttaa, virkistää.
8301313 JOOGA, jatko
Kk:n koulu, liikuntasali
ke 17.15-18.45
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Brita Suokas ● 44 t ● 56 € ● max 28
Hathajoogaa jo aiemmin harrastaneille. Liikesarjoja
ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät kehon voimaa ja notkeutta.
Mielen tarkkaavaisuutta ja hiljentymistä edistäviä
harjoituksia. Kiristämätön asu ja oma joogamatto
tai jumppa-alusta mukaan. Tuoksuton oppitunti!
8301309 JOOGA (Kuosmala)
8301314 KUNTOJUMPPA (Paatela)
Asanaharjoitus, jossa tehdään monipuolisesti joogaliikkeitä omia rajoja kunnioittaen. Rentoutus-,
hengitys- ja meditaatioharjoituksia. Joogan perusperiaatteet tutuiksi. Mielen ja kehon tasapainoa
lempeällä hathajoogalla. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Kiristämätön asu
ja oma joogamatto tai jumppa-alusta mukaan.
Monipuolista, reipasta ja sykettä nostavaa liikuntaa
peruskunnon ylläpitämiseen ja liikunnan ilon löytämiseen naisille ja miehille. Rennolla otteella, nauttien! Oma jumppa-alusta mukaan.
Kuosmalan koulu
ti 19.00-20.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Inka Asikainen ● 44 t ● 56 € ● max 16
8301310 VENYTELLEN MIES VETREÄKSI
Sampola, peilisali
ke 12.00-13.00
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 25
Tavoitteena lihashallinnan, tasapainon, nivelliikkuvuuden ja koordinaation parantuminen. Vetristetään kehoa laajoin nivelliikkein, koordinaatioharjoittein ja venytellen. Toteutus seisten ja matolla.
Oma jumppa-alusta mukaan.
8301311 VETREYTTÄ VUOSIIN TUOLIJUMPALLA
Sampola, peilisali
ke 13.15-14.15
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 35
Paatelan koulu
ke 18.30-19.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Katri Janhunen ● 29 t ● 40 € ● max 20
8301315 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA
Opistotalo, liikuntasali
to 17.00–18.00
22.9.–17.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Ritva Hänninen ● 16 t
Tavoitteena lihaskunnon, tasapainon ja nivelliikkuvuuden parantuminen sekä fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen hyvinvointi. Syksy: 22.9., 6.10., 20.10.,
3.11. ja 17.11. Kevät: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3.,
23.3. ja 6.4. Opintosetelillä tuettu kurssi.
8301316 REIPASTA VESIJUMPPAA 2
Sampola, uimahalli
to 19.30-20.15
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Minna Tilaeus ● 22 t ● 31 € ● max 16
Vesijumppaa kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille. Liikkeet vedessä ovat pehmeitä ja tehokkaita.
Nostetaan kestävyyttä sykettä nostavilla askelsarjoilla ja vahvistetaan lihaskuntoa erilaisin liikkein.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
35
J
U
V
A
JUVA
Kurssimaksu laskutetaan. Huom! Kurssimaksu ei
sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia
tai uimahallilippua. Ilmoittautua voi vain tiistain tai
torstain ryhmään, ei molempiin.
Kahvakuulaharjoittelulla kuntoon! Kehitetään räjähtävää voimaa, maksimivoimaa ja lihaskestävyyttä.
Harjoittelu kehittää hapenottokykyä ja sopii myös
laihdutukseen. Oma kuula mukaan.
8301317 SENIOREIDEN KUNTOSALI (seka- 8301322 KUNTOJUMPPA (Vuorenmaa)
Vuorenmaan koulu
ryhmä)
Sampola, kuntosali
pe 12.00-13.00
16.9.–25.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 16
Ikääntyvälle henkilölle tarkoitettu kuntosaliryhmä,
jolla laitteiden käyttö jo hallussa. Toteutus kiertoharjoitteluna. Kurssin tavoitteina ovat lihaskadon
ehkäisy sekä tasapainon ja lihashallinnan parantuminen. Huom! Kurssimaksu ei sisällä Sampolan
avainranneketta, seniorikorttia tai kuntosalilippua.
8301318 VENYTELLEN VETREÄKSI
J
U
V
A
Opistotalo, liikuntasali
pe 13.15-14.15
16.9.–25.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Ritva Hänninen ● 29 t ● 40 € ● max 20
Tavoitteena on nivelliikkuvuuden sekä lihasten ja
tukirakenteiden elastisuuden parantuminen. Opetellaan erilaisia lihasvenytysmenetelmiä ja tehdään
harjoitteita, jotka lisäävät nivelliikkuvuutta kohentaen ryhtiä ja toimintakykyä.
8301319 KUNTOSALIHARJOITTELU TUTUKSI MAAHANMUUTTAJILLE
Sampola, kuntosali
Ilmainen kurssi!
la 10.00-11.30
17.9.2106
Ritva Hänninen ● 2 t ● max 12
Opastusta laitteiden käyttöön ja itsenäiseen harjoitteluun. Kurssi on tarkoitettu Juvalla asuville nais- ja
miesmaahanmuuttajille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Juvan kunnan liikuntatoimen kanssa.
su 18.15-19.00
11.9.–20.11.2016 & 15.1.–9.4.2017
Matti Pakalén ● 22 t ● 31 € ● max 20
Vanhemmille naisille ja miehille tarkoitettu jumpparyhmä. Rauhalliseen tahtiin mm. venytellään ja
joogaillaan. Oma jumppa-alusta mukaan.
8301323 KAHVAKUULA AIKAISEMMIN
HARRASTANEILLE (Vuorenmaa)
Vuorenmaan koulu
su 19.15-20.15
11.9.–20.11.2016 & 15.1.–9.4.2017
Matti Pakalén ● 29 t ● 40 € ● max 20
Kahvakuulaharjoittelulla kuntoon! Kehitetään räjähtävää voimaa, maksimivoimaa ja lihaskestävyyttä.
Harjoittelu kehittää hapenottokykyä ja sopii myös
laihdutukseen. Oma kuula mukaan.
MUUT HUMANISTISET AINEET
1398301 SUKUTUTKIMUS - MITEN ALOITAN SUKUTUTKIMUKSEN INTERNETISSÄ
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi!
la ja su 10.00–15.00
18.2.–19.2.2017
Aija Liimatta ● 12 t ● 19 € ● max 10
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistyksen kanssa. Ota oma
kannettava mukaan. Kurssin vetäjinä Savonlinnan
seudun sukututkimusyhdistyksen jäsenet. Kurssi on
tarkoitettu kaikille.
3203301 TUKIPERHEENÄ AVUKSI LAPSI8301320 KAHVAKUULA AIKAISEMMIN PERHEILLE
Koulukeskus, luokka 204
HARRASTANEILLE (Koikkala)
Koikkalan koulu
Uusi kurssi!
su 14.00-15.00
11.9.–20.11.2016 & 15.1.–9.4.2017
Matti Pakalén ● 29 t ● 40 € ● max 15
Kahvakuulaharjoittelulla kuntoon! Kehitetään räjähtävää voimaa, maksimivoimaa ja lihaskestävyyttä.
Harjoittelu kehittää hapenottokykyä ja sopii myös
laihdutukseen. Oma kuula mukaan.
8301321 KAHVAKUULA AIKAISEMMIN
HARRASTANEILLE (Hatsola)
Hatsolan koulu
su 16.30-17.30
11.9.–20.11.2016 & 15.1.–9.4.2017
Matti Pakalén ● 29 t ● 40 € ● max 15
36
Uusi kurssi! Maksuton kurssi!
ke 17.00–20.15
28.9.–19.10.2016
Salla Lilja ● 13 t
Voisiko sinun perheesi toimia tukiperheenä? Tukiperhetoiminnalla autetaan lasta ja perhettä silloin,
kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja lapsen
lähiverkosto puuttuu tai on kaukana. Tukiperheet
ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja kiinnostusta olla lapsen tukena ja kykyä tarjota lapselle
turvallista hoivaa ja huolenpitoa. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä ja tukiperheenä voi toimia
lapsiperhe, lapseton pariskunta ja yksinasuva henkilö. Tavallisesti lapsi viettää tukiperheessä yhden
viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhevalmennus
koostuu neljästä iltatapaamisesta sekä erikseen so-
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
JUVA
vittavasta kotikäynnistä. Mikäli perheessä on kaksi
vanhempaa, tukiperheenä toimiminen edellyttää
valmennuksen käymistä molemmilta. Valmennuksen aikana on mahdollista pohtia, olisiko sinun
perheestäsi vapaaehtoiseksi tukiperheeksi. Ennen
tehtävään ryhtymistä perheistä pyydetään sosiaalitoimen lausunto. Koulutus aloitetaan, kun ilmoittautuneita on 5-8 perhettä.
TERVEYS
8302301 HENKILÖKOHTAINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA –TYÖPAJA
Sampola, peilisali
Uusi kurssi! Erikoiskurssi!
la 14.15–17.30
21.1.2017
Niina Koponen● 4 t ● 27 € ● max 12
Valmennuksellinen työpaja, jossa ryhmänä paneudutaan itselle merkityksellisiin ja mielekkäisiin arjen
sisältöihin, energialähteisiin ja energiasieppareihin,
stressin selätykseen ja hyvinvointia lisääviin teemoihin sekä ajan käyttöön ja tavoitteelliseen tekemiseen. Edellisten lisäksi omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen sekä Divitan Menestyksen
polku - metodiin (7 askelmaa) omien tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa omalle
elämälle ja hyvinvoinnille merkitykselliset tekijät,
ja lähteä suunnitelmallisesti rakentamaan itsensä
johtamisen kautta, omia vahvuuksia ja voimavaroja
hyödyntäen itselle mielekästä arkea. Työpajan lopputuotoksena tehdään henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk) kullekin osallistujalle.
8302302 MINDFULNESS ALOITTELIJOILLE
Sampola, peilisali
Uusi kurssi! Erikoiskurssi!
la 10.00–15.00
8.4.2017
Mari Rauhala ● 6 t ● 30 € ● max 15
Mindfulness – hyväksyvä tietoinen läsnäolo – on taitoa olla nykyhetkessä myötätuntoisesti ja sallivasti.
Kurssilla harjoitetaan tätä kykyä yksinkertaisten meditaatioharjoitusten avulla. Harjoitukset perustuvat
MBSR-menetelmään (Mindfulness- Based-StressReduction). Mindfulnessin on tutkitusti havaittu
lisäävän stressinhallinta- ja rentoutumiskykyä, parantavan unen laatua, ylläpitävän työkykyä, vähentävän emotionaalista kärsimystä sekä lisäävän itsetuntemusta, keskittymiskykyä ja elämäniloa. Kurssi
on tarkoitettu aloittelijoille, mitään aikaisempaa
kokemusta et tarvitse. Pukeudu lämpimiin ja mukaviin vaatteisiin ja ota mukaan jumppa-alusta, kevyt
huopa sekä avoin mieli.
6101300 ENSIAPUKURSSI SENIOREILLE
Opistotalo, A-rakennus
la 9.00–16.30
8.10.2016
Eija Luukkonen ● 8 t ● 16 € ● max 12
Toiminta onnettomuustilanteessa, elvytys, tajuttomuus, vieras esine hengitysteissä, sairauskohtaukset, haavat ja runsas verenvuoto. Ei sisällä EA1todistusta.
6101301 LASTEN TAPATURMIEN HÄTÄENSIAPU (EA1)
Opistotalo, A-rakennus
Erikoiskurssi
la 9.00–16.30
4.–11.2.2017
Eija Luukkonen ● 16 t ● 40 € ● max 12
Lasten tavallisten tapaturmien ensiapu. Lisäksi harjoitellaan eri kokoisten lasten elvytystä. EA1-todistus kuuluu hintaan.
Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastot sekä
kirjastoautomme Jasso Toenperä ovat käytössäsi
verkossa, itsepalveluna ja palvellen.
Tapahtumat, näyttelyt, aukioloajat
www.toenperä.fi
Verkkokirjasto
Jasson sarjakuvaruutu cop. Jii
Roikonen
Toenperrään kirjasto on sinua varten!
www.lumme-kirjastot.fi
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
37
J
U
V
A
RANTASALMI
RANTASALMI
RANTASALMEN OPETUSPAIKAT
Keskuskoulu, Koulutie 8
Kellarigalleria, Poikkitie 2
Kunnantalo, Poikkitie 2
Kirjasto, Poikkitie 2
Oskari, Ohitustie 7
Urheilukeskus, Urheilutie 4
Tiemassaari, monitoimitila, Voinsalmentie 1209
Parkumäen koulu, Inkiläntie 1
Tornado, Parkumäentie 236
Kolkontaipaleen koulu, Kolkonpääntie 108 A
Lukio, Koulutie 4
Reppu, Koulutie 6
Tuusmäen koulu, Tuusmäentie 835
Tuusmäki, ent. kauppa, Hyrsyläntie 245
Seurala, Oravatie 6
Hiltula, Seurojentalo, Petäjäseläntie 8
Palvelutalo Harjurinne, Hirventie 34
MUSIIKKI
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen soitinkursseille to 25.8.2016 klo 17.00 Keskuskoulun musiikkiluokassa. Soittotunneille ei voi ilmoittautua
nettipalvelussa, mutta musiikin ryhmäaineisiin voi.
Rantasalmella orkesterisoittimissa (puhaltimet ja
lyömäsoittimet) on yhteissoittovelvollisuus jossakin
puhallinorkesterissa tai -kokoonpanossa.
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on saanut hankerahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen
perusopetuksen saatavuuden parantamiseen lukuvuodelle 2016-2017. Hankkeen avulla saadaan
järjestettyä lasten musiikkileikkikoulutoimintaa eri
ikäryhmille Rantasalmella. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.
1101200 HUILU
Keskuskoulu
ti 14.00–19.35
6.9.–22.11.2016 & 10.1.–25.4.2017
Hanna Turunen ● max 10
Huilunsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri
vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu
sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101201 OBOE, KLARINETTI
Keskuskoulu
to 14.00–18.30
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–20.4.2017
Anna-Maija Saari ● max 11
Keskuskoulu
ti 14.00–19.35
6.9.–22.11.2016 & 10.1.–25.4.2017
Sinna Hujanen ● max 9
Klarinetinsoittoa yksityisopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101203 SAKSOFONI
Keskuskoulu
ti 14.00–19.35
6.9.–22.11.2016 & 10.1.–25.4.2017
Lauri Ranki ● max 10
Saksofoninsoittoa yksityisopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101204 PASUUNA, BARITONI, TUUBA
Keskuskoulu
ma 13.40–15.40, ti 16.40–17.40
5.9.–22.11.2016 & 9.1.–24.4.2017
Pekka Koivunoro ● max 9
Pasuunan-, baritonin- ja tuubansoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille
opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101205 PUHALTIMET
Keskuskoulu
ma 13.10–16.00, ti 15.10–16.20, ke 13.10–15.20,
to 13.10–13.50
5.9.–24.11.2016 & 9.1.–24.4.2017
Miikka Laihonen ● max 20
Puhallinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri
vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu
sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101206 VASKIPUHALTIMET
Keskuskoulu
ke 14.00–19.10
7.9.–30.11.2016 & 18.1.–3.5.2017
Janne Juutilainen ● max 12
Vaskipuhallinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
Klarinetin- ja oboensoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101202 KLARINETTI
38
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
1101207 LYÖMÄSOITTIMET
1101210 A-PUHALLINORKESTERI
Kurssilla opiskellaan rumpusetin ja muiden lyömäsoittimien (patarummut, marimba, kellopeli, congarummut jne.) soittoa. Oppilaalla on oltava oma
rumpusetti. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
A-orkesteri on Rantasalmen puhallinorkesterin
edustusorkesteri. Tässä orkesterissa soittavat jo
useamman vuoden soittaneet soittajat. Orkesterilla
on myös paljon esiintymisiä. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuun. Lisätietoja www.tornis.
net
Tornado
pe 14.15–18.45
26.8.–9.12.2016 & 13.1.–5.5.2017
Janne Ikonen ● max 12
1101208 PIANO
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ti 16.30–17.30, to 14.00–18.00
6.9.–24.11.2016 & 10.1.–20.4.2017
Miikka Laihonen ● max 13
Opiskellaan sekä vapaata säestystä että klassista
pianonsoittoa. Opiskellaan monipuolisesti musiikin
eri tyylilajeja. Oppilaalla on oltava oma piano. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101209 KITARA JA SÄHKÖBASSO
Keskuskoulu
to 14.30–18.30
8.9.–24.11.2016 & 12.1.–20.4.2017
Pekka Koivunoro ● max 10
Kurssilla opiskellaan erilaisia säestystapoja ja eri
musiikkityylien soittamista kitaralla/bassolla. Oppilaalla on oltava oma soitin. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuun.
Tornado
ti 17.00–19.00
16.8.–13.12.2016 & 3.1.–31.5.2017
Marja Ikonen ● 112 t ● 120 € ● max 100
1101211 B-PUHALLINORKESTERI
Tornado
ti 15.00–16.30
16.8.–13.12.2016 & 3.1.–31.5.2017
Marja Ikonen ● 74 t ● 85 € ● max 100
Tässä orkesterissa soittavat pääsääntöisesti yli kaksi vuotta soittaneet oppilaat. Orkesterilla on myös
jonkin verran esiintymisiä. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun. Lisätietoja: www.tornis.
net
1101212 C-PUHALLINORKESTERI
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 15.00–16.00
5.9.–13.12.2016 & 2.1.–31.5.2017
Marja Ikonen ● 48 t ● 60 € ● max 50
Aloita uusi hieno harrastus! Tämä orkesteri on tarkoitettu juuri Sinulle yli 7-vuotiaalle lapselle, nuorelle tai aikuiselle, joka aloitat puhaltimen tai lyömäsoittimien soittamisen tänä syksynä tai siirryt
soitinvalmennusryhmästä orkesteriin ja soittotunneille. Orkesteri vuokraa tarvittaessa puhaltimen
vasta-alkajille. Pääset tutustumaan soitinvalikoimaan musiikin ilmoittautumistilaisuudessa to 25.8.
klo 17.00 Keskuskoulun musiikkiluokassa. Orkesterissa soittamiseen liittyy myös henkilökohtaiset
soittotunnit taiteen perusopetuksen mukaisesti.
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101213 AIKUISTEN PUHALLINORKESTERI
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ti 18.00–19.00
6.9.–13.12.2016 & 10.1.–31.5.2017
Miikka Laihonen ● 41 t ● 53 € ● max 50
Aikuisille tarkoitettu puhallinorkesteri helpolla ohjelmistolla. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys
vuokraa puhaltimia opiskelijoille. Orkesterissa soittamiseen liittyy myös henkilökohtaiset soittotunnit.
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101214 SOITINVALMENNUS / PUUPUHALTIMET
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 16.15–17.00
5.9.–5.12.2016 & 2.1.–27.3.2017
Marja Ikonen ● 25 t ● 35 € ● max 15
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
39
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
Soitinvalmennus on tarkoitettu 5­­–8 v. soittajanaluille, jotka ovat vielä hieman liian nuoria soittotunneille ja orkesteriin. Puupuhaltimien soitinvalmennuksessa soitetaan nokkahuilua ja tutustutaan isompiin
puhaltimiin kevätlukukaudella. Opiskelijalla on oltava oma nokkahuilu.
(jollei ole lukukausimaksun piirissä). Opiskelijoilla
tulee olla piano tai sähköpiano kotona sekä sopivia
nuotteja/nuottikirjoja kurssia varten. Etusijalla ovat
vanhat opiskelijat ja ne opiskelijat, joilla ei ole muuta soitinopetuspaikkaa opistossa.
Keskuskoulu, musiikkiluokka
pe 13.15–14.00
26.8.–9.12.2016 & 13.1.–19.5.2017
Janne Ikonen ● 25 t ● 35 € ● max 6
5.9.–21.11.2016
Miikka Laihonen ● 15 t ● max 15
Soul System on tarkoitettu kaikille puhallinorkesterissa soittaville lapsille ja nuorille, jotka haluavat
tutustua soul-/rock-/jazzmusiikkiin. Yhtyeeseen
otetaan bändisoittimia, puhaltimia ja laulajia. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101224 SOUL SYSTEM
1101215 SOITINVALMENNUS / LYÖMÄ- Keskuskoulu, musiikkiluokka
SOITTIMET
ma 17.15–18.15
Soitinvalmennus on tarkoitettu 5­­–8 v. soittajanaluille, jotka ovat vielä hieman liian nuoria soittotunneille ja orkesteriin. Lyömäsoittimien soitinvalmennuksessa soitetaan erilaisia säveltasottomia ja
säveltasollisia lyömäsoittimia, kuten pikkurumpua
ja ksylofonia. Samalla tutustutaan muihinkin puhallinorkesterissa käytettäviin lyömäsoittimiin. Opiskelijalla on oltava omat kapulat ja harjoitus-pad. Lukuvuonna 2015-2016 ryhmässä opiskelleet lapset
ovat etusijalla tämän vuoden ryhmään.
1101217 MUSIIKIN PERUSTEET 1
Keskuskoulu, luokka A6
ke 16.00–16.45
14.9.–30.11.2016 & 11.1.–26.4.2017
Miikka Laihonen ● 26 t ● max 25
Kurssilla opiskellaan musiikin teorian ja säveltapailun alkeita kuten sävelten nimet, nuottien aikaarvot sekä nuotinluvun ja -kirjoittamisen alkeet.
Tutustutaan ensimmäisiin asteikoihin, sointuihin
ja intervalleihin. Kurssi on tarkoitettu KAIKILLE yli
10­-vuotiaille soitinoppilaille, jotka eivät vielä ole
olleet tällä kurssilla. Kurssimaksu sisältyy musiikin
lukukausimaksuun.
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
1101218 MUSIIKIN PERUSTEET 2
Keskuskoulu, luokka A6
ma 16.10–17.10
12.9.–28.11.2016 & 9.1.–24.4.2017
Miikka Laihonen ● 34 t ● max 25
1101225 SOUL SYSTEM JR.
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 17.15–18.15
9.1.–24.4.2017
Miikka Laihonen ● 19 t ● max 15
Soul System jr. on tarkoitettu kaikille puhallinorkesterissa soittaville lapsille ja nuorille, jotka haluavat
tutustua soul-/rock-/jazzmusiikkiin. Yhtyeeseen
otetaan bändisoittimia, puhaltimia ja laulajia. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101226 AIKUISTEN VIIHDEORKESTERI
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 19.00–20.00
5.9.–28.11.2016 & 9.1.–24.4.2017
Miikka Laihonen ● 35 t ● 47 € ● max 20
Kaikkien soittimien soittajat pääsevät mukaan. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vuokraa puhaltimia opiskelijoille.
1101227 TANSSIORKESTERI RONTIT JA
RUUSUT
Keskuskoulu, musiikkiluokka
to 19.00–20.30
29.9.–8.12.2016 & 12.1.–6.4.2017
Pekka Koivunoro ● 44 t ● 56 € ● max 12
Kurssilla syvennetään musiikin perusteet 1:ssa opittuja musiikin luku- ja kirjoitustaitoja sekä musiikin
hahmottamisvalmiuksia. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
Yhtye harjoittelee ja esittää aikuisten tanssimusiikkia – käy silloin tällöin keikoillakin. Mukaan mahtuu
uusia soittajia.
1101220 VAPAASÄESTYS PIANOLLA
Harjurinne
ke 12.30–13.15
30.11.–14.12.2016 & 12.4.–26.4.2017
Miikka Laihonen ● 6 t ● 0 € ● max 20
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ke 17.00–17.45
14.9.–30.11.2016 & 11.1.–19.4.2017
Miikka Laihonen ● 25 t ● 35 € ● max 10
Vapaasäestystä ryhmäopetuksena pääasiassa sähköpianoilla. Kurssilla opitaan soittamaan kappaleita
sointumerkeistä sekä opiskellaan erilaisia vapaasäestystyylejä. Kurssi etenee jokaisen opiskelijan
itsenäisten tavoitteiden mukaisesti. Kurssi kuuluu
musiikin lukukausimaksuun / erillinen kurssimaksu
40
1101228 ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI
Ensisijaisesti kehitysvammaisille tarkoitettu musiikkiryhmä. Syyskaudella kurssilla soitetaan ja lauletaan joululauluja ryhmässä. Keväällä valmistetaan
lauluja keväistä esitystä varten. Kurssia tuetaan
opintosetelillä.
1101229 KAMARIKUORO
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
Tornado
ke 18.00–20.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Kari Tuunanen ● 66 t ● 78 € ● max 30
Kaikki entiset laulajat mukaan. Uudet laulajat tervetulleita.
1101230 MARJAN YHTYESOITTO JA STEMMIKSET
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ma 14.00–14.45, to 14.00–17.00, pe 14.00–17.00
15.8.–31.12.2016 & 2.1.–31.5.2017
Marja Ikonen ● 73 t ● max 100
Kurssi on tarkoitettu orkesterilaisten ja musikaalin
pienkokoonpanojen harjoituksiin. Opettaja ottaa
yhteyttä opiskelijoihin. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
1101231 SAMBARUMMUTUKSEN JATKOKURSSI
Tornado
la 10.00–15.00
4.2.2017
Janne Ikonen ● 5 t ● 16 € ● max 20
Talvella 2016 järjestetty Sambarummutuksen perusteet -kurssi osoittautui suurmenestykseksi! Uudella kurssilla kerrataan aluksi peruskurssin asiat,
minkä jälkeen ryhmä valmistaa huikean sambarummutusnumeron. Osa kurssilaisista voi halutessaan
soittaa loppunumerossa myös muitakin soittimia,
jolloin saadaan mukaan myös melodioita. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan.
1101232 KAPELLIMESTARIKURSSI, ALKEET
Keskuskoulu, musiikkiluokka
Uusi kurssi
pe 14.15–16.30
19.8.–26.8.2016
Marja Ikonen ● 6 t ● 16 € ● max 10
Kurssilla opiskellaan yleisimmät lyöntikaavat ja muita lyöntitekniikan perusteita. Kurssilaisista muodostetaan pienyhtye, joka toimii kurssin orkesterina.
Oma soitin ja tahtipuikko mukaan! Kurssimaksu
sisältyy musiikin lukukausimaksuun tai erillinen
kurssimaksu niille aktiivioppilaille, joilla ei ole musiikin lukukausimaksua. Kurssille voi osallistua myös
passiivioppilaana; passiivioppilaat soittavat kurssin
yhtyeessä ja seuraavat opetusta, mutta eivät itse
johda yhtyettä. Passiivioppilailta ei peritä erillistä
kurssimaksua. Jos ilmoittaudut passiivioppilaaksi,
ilmoita siitä vielä erikseen [email protected]
1101233 KAPELLIMESTARIKURSSI, JATKO
Keskuskoulu, musiikkiluokka
Uusi kurssi
pe 14.15–16.30
16.9.–23.9.2016
Marja Ikonen ● 6 t ● 16 € ● max 10
Kurssilla opiskellaan harvinaisemmat lyöntikaavat
ja syvennetään lyöntitekniikan perusteita. Kurssilaisista muodostetaan pienyhtye, joka toimii kurssin orkesterina. Oma soitin ja tahtipuikko mukaan!
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun tai
erillinen kurssimaksu niille aktiivioppilaille, joilla ei
ole musiikin lukukausimaksua. Kurssille voi osallistua myös passiivioppilaana; passiivioppilaat soittavat kurssin yhtyeessä ja seuraavat opetusta, mutta
eivät itse johda yhtyettä. Passiivioppilailta ei peritä
erillistä kurssimaksua. Jos ilmoittaudut passiivioppilaaksi, ilmoita siitä vielä erikseen [email protected]
rantasalmi.fi.
1101239 LUKION STUDIOTEKNIIKKALINJA
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ti 14.00–16.30
13.9.–5.12.2016
Pekka Koivunoro ● 36 t ● 48 € ● max 10
Kurssilla opiskellaan studiotyöskentelyyn ja äänentoistoon liittyviä asioita. Kurssi keskittyy äänentoistoon live-tilanteissa. Kurssi on osa Rantasalmen lukion Studiotekniikan linjaa, mutta kurssille otetaan
myös opiskelijoita lukion ulkopuolelta. Lukiolaisille
kurssimaksun 48 € maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet
opiskelijat maksavat lukukausimaksun itse. Ilmoita maksajaksi Rantasalmen lukio ja y-tunnukseksi
0166507-1. Osoite on: Rantasalmen kunta / Lukio
/ Ostolaskut, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Myös
musiikin lukukausimaksulla tai yleisellä lukuvuosimaksulla voi opiskella studiotekniikkakurssilla.
TEATTERI
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalla valmistetaan kevääksi Rantasalmen Nuorisoteatterin
musikaali Oliver!, jossa mukana on myös Lastenteatteri Ranttali. Kurssimaksut sisältyvät yleiseen
lukuvuosimaksuun, jonka lukiolaisten puolesta
maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat
lukuvuosimaksun itse. Keväällä 2016 musikaaliin
ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua syksyllä
uudestaan. Uudet lukiolaiset ilmoittavat maksajaksi Rantasalmen lukion ja y-tunnukseksi 01665071. Lukion laskutusosoite on: Rantasalmen kunta /
Lukio / Ostolaskut, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.
Peruskoululaisten maksuista vastaa oma huoltaja.
Yhteistyössä ovat mukana Rantasalmen lukio, JärviSaimaan kansalaisopisto, Rantasalmen Nuorisoteatteri ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys.
1102201 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
/ näyttelijäntyö
Tornado
ma 14.45–17.00
15.8.–12.12.2016 & 2.1.–21.4.2017
Jari Pylväinen ● 134 t ● max 100
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
41
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
Näyttelijäntyön lisäksi näyttelijät opiskelevat musikaalitanssia ja musikaalilaulua. Tarkka harjoitusaikataulu löytyy: www.tornis.net.
1102202 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
/ musikaalilaulu
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ke 14.30–16.00 (syksy) 14.40–16.10 (kevät)
15.8.–14.12.2016 & 4.1.–21.4.2017
Anna-Maija Saari ● max 100
Musikaalilaulun lisäksi näyttelijät opiskelevat näyttelijäntyötä ja musikaalitanssia. Huom! Tämä on
lukion järjestämä kurssi, joka kuuluu kaikille musikaalin näyttelijöille. Tälle kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, eikä siitä peritä erillistä maksua
osallistujilta.
Mari Ihanus ● 44 t ● max 100
Musikaalitanssin lisäksi näyttelijät opiskelevat
näyttelijäntyötä ja musikaalilaulua. Kurssilla syvennetään esiintymistaitoa ja tanssin perustekniikan
hallitsemista sekä valmistetaan pienryhmätanssikohtauksia musiikkiteatterilinjan musikaaliin.
Kurssilla on mahdollisuus harjoitella myös tanssisoolojen tai -duettojen tekemistä ja esittämistä.
Kurssimaksu sisältyy yleiseen lukukausimaksuun.
Lisätietoja www.tornis.net.
1101240 YKSINLAULU MUS.TEATTERILINJALAISILLE
Keskuskoulu, musiikkiluokka
pe 14.00–19.00, Erikoiskurssi
26.8.–18.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Marketta Kosunen ● 62 t ● 164 € ● max 7
1102203 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
/ musikaalilaulu, syventävät
Lukion musiikkiteatterilinjan kurssi, musikaaliin
Keskuskoulu, musiikkiluokka
ke 16.00–16.45 (syksy) 16.10–16.55 (kevät)
15.8.–14.12.2016 & 4.1.–21.4.2017
Anna-Maija Saari ● max 100
Musikaalilaulun lisäksi näyttelijät opiskelevat näyttelijäntyötä ja musikaalitanssia. Syventävälle laulukurssille osallistuvat kaikki isoissa laulurooleissa
esiintyvät. Kurssilla harjoitellaan musikaalin soololaulut, duetot ym. Huom! Tämä on lukion järjestämä kurssi. Tälle kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, eikä siitä peritä erillistä maksua osallistujilta.
osallistuvat nuoret ovat etusijalla kurssille. Henkilökohtainen kurssimaksu 164 € / koko vuosi. Kurssi kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa syys- ja
kevätlukukauden aikana, alustavat opetuspäivät:
26.8., 9.9., 14.10., 4.11., 18.11., 20.1., 27.1., 24.2.,
17.3. ja 7.4.
1102204 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
/ orkesteri
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
Tornado
ma stemmis, ke 14.40–16.55 yhteisharjoitus,
to stemmis, pe stemmis
15.8.–14.12.2016 & 4.1.–21.4.2017
Marja Ikonen ● 168 t ● max 25
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalla valmistetaan kevääksi Rantasalmen Nuorisoteatterin musikaali Oliver!. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.
1105205 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
/ tanssi
Tornado
to 14.45–16.15
15.8.–15.12.2016 & 5.1.–21.4.2017
Mari Ihanus ● 85 t ● max 100
Musikaalitanssin lisäksi näyttelijät opiskelevat näyttelijäntyötä ja musikaalilwwaulua. Kurssimaksu sisältyy yleiseen lukuvuosimaksuun. Lisätietoja www.
tornis.net.
1102207 TEATTERI RANTTALI
1105206 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA Tornado
/ tanssi, syventävät
ma 14.45–17.00
Tornado
to 16.15–17.00
15.8.–15.12.2016 & 5.1.–21.4.2017
42
15.8.–12.12.2016 & 2.1.–21.4.2017
Iiris Salmela ● 65 t ● 77 € ● max 100
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
Tarkoitettu 4.–7. -luokkalaisille. Tänä vuonna osallistutaan Rantasalmen Nuorisoteatterin Oliver!musikaaliin. Opetuksen sisältöinä ovat teatterileikit, ääni- ja rytmiharjoitteet, improvisaatio sekä
roolityön perusteet. Kaikkien Ranttali-teatteriin
osallistuvien näyttelijöiden on osallistuttava koreografiatunneille kurssi 1105209 sekä peruskoulun
järjestämille musikaalin laulutunneille. Suosittelemme myös osallistumista opiston showtanssinopetukseen kurssi 1105208. Kaikki keväällä 2016
musikaaliin ilmoittautuneet lapset ja nuoret on jo
kirjattu opistoon sisään, eikä harrastajien tarvitse
enää itse ilmoittautua kursseille. Lisätiedot: marja.
[email protected] / 044 417 5228.
1102212 TUUSMÄEN KESÄTEATTERI
Tuusmäen koulu
● 60 t ● 65 € ● max 25
Tuusmäen kesäteatteri valmistaa näytelmän kesäksi 2017. Teos, harjoitusaikataulu ja ohjaaja tiedotetaan myöhemmin. Lisätiedot: Leena Suhonen
050 544 5153.
1102213 KESÄTEATTERI VEENIKS
Kellarigalleria
la 14.00–16.30
3.9.2016–6.3.2017
Tuomo Salmela ● 100 t ● 108 € ● max 25
Kesäteatteri Veeniks toteuttaa näytelmän Viimeiseen mieheen. Veeniks ilmoittaa tarkan harjoitusaikataulun tekijöille. Lisätiedot: Helena Tirkkonen 040
557 5055.
KUVATAITEET
1103202 LASTEN KUVATAIDE JA KÄSITYÖT
0.–2. LK
Keskuskoulu, Reppu-kerho
ke 14.30–15.30
14.9.–23.11.2016 & 18.1.–12.4.2017
Hannele Hämäläinen ● 29 t ● 59 € ● max 13
Kurssilla piirretään ja maalataan eri tekniikoilla sekä
valmistetaan käsitöitä eri materiaaleista. Kurssimaksu sisältää materiaalit.
1103208 POSLIINIMAALAUS, Tiemassaari
Tiemassaari, monitoimitila
ti 17.00–19.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Aki Könönen ● 66 t ● 78 € ● max 15
Tervetuloa posliinimaalauksen ihmeelliseen maailmaan! Kurssilla maalataan posliini- ja keramiikkaesineitä tekijän maun mukaan. Kurssi soveltuu
myös vasta-alkajille. Materiaaleista voi tiedustella
toimistosta 044 417 5226
1103215 PIIRUSTUS JA MAALAUS
Oskari
to 17.30–20.00
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–30.3.2017
Selina Anttinen ● 63 t ● 75 € ● max 12
Itsensä toteuttamista viivojen, värien, mallien ja
mielikuvituksen keinoin. Kurssi soveltuu sekä vastaalkajille että pidemmälle ehtineille. Omat välineet
mukaan.
1103216 VÄRIEN ILOA KUVATAITEEN KEINOIN
Oskari
Uusi kurssi
la-su 10.00–15.00
24.9.–25.9.2016
Eija Parkkinen ● 12 t ● 19 € ● max 15
Maalataan vesiväreillä tai vaihtoehtoisesti akryyleilla. Teematehtäviä luontoaiheista ja asetelmista.
Sekä vasta-alkajat että pidemmälle ehtineet ovat
tervetulleita kurssille. Alle 16-vuotiaat voivat osallistua myös. Omat välineet mukaan / opettajalta voi
tarvittaessa ostaa materiaaleja. Materiaalitiedustelut toimiston kautta 044 417 5226.
1104219 ENCAUSTIC ART
Oskari
pe 17.00–20.15, la 9.30–12.45
25.11.–26.11.2016
Anne Teittinen ● 8 t ● 16 € ● max 7
Opetellaan mehiläisvahamaalauksen perustaitoja.
Encaustic Artin hienous on siinä, ettet tarvitse etukäteen minkäänlaisia maalaus- tai piirustustaitoja
luodaksesi kauniita ja yksilöllisiä kuvia ja kortteja.
Kuka tietää mitä kaikkea syntyykään, kun pääset
vauhtiin!
KÄDEN TAIDOT
1104200 PUUTYÖKURSSI
Keskuskoulu, puutyöluokka
ma 18.00–20.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Mauri Mäkelä ● 66 t ● 78 € ● max 14
Kurssilla opiskellaan puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallista sekä monipuolista käyttöä laadukkai-
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
43
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
den huonekalujen ja tarve-esineiden valmistuksessa.
1104201 KLIPSUVIRKKAUS
Oskari
ma 13.00–15.30, joka toinen viikko
19.9.–28.11.2016 & 9.1.–20.3.2017
Tuula Bagge ● 36 t ● 48 € ● max 10
Kurssilla tehdään klipsuvirkkauslaukkuja. Ota mukaan pestyjä avausrinkuloita, virkkuukoukkuja (nro
2–3), puuvillaista virkkuulankaa, pienet pihdit ja
vasara. Syksy: 19.9.,3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja
28.11. Kevät: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3. ja 20.3.
Kurssilla vuoritetaan laukut valmiiksi. Uusia malleja.
1104202 OMPELEMISEN ILOA
Oskari
ma 16.00–19.15
19.9.–28.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Tuula Bagge ● 88 t ● 96 € ● max 12
Korjataan, paikataan, pienennetään, suurennetaan.
Kurssilla annetaan vanhalle vaatteelle uusi mahdollisuus tai tehdään uusi vaate omille mitoille valmiskaavoja hyödyntäen. Kurssilaiset saavat opetusta
kaikenlaisissa vaatetuksen valmistamiseen liittyvissä asioissa. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että
pitkään harrastaneille. Ensimmäinen kerta klo 16–­­
­­­18.30.
1104203 KORUKURSSI
Oskari
pe 16.00–19.15, la-su 10.00–15.00
19.9.–2.10.2016
Tuula Bagge ● 18 t ● 26 € ● max 12
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
Tutustutaan materiaaleihin ja perustekniikoihin.
Jatketaan keskeneräisiä helmitöitä tai korjataan/
uudistetaan vanhoja koruja. Uutena hartsikorut ja
Puca-helmikorut. INFO 19.9. klo 18.45–20.15 materiaalihankintoja varten. Kurssipäivät: 30.9. –2.10.
1104204 TUUSMÄEN TAITOPAJA
Tuusmäki, ent. kauppa
ti 9.30–12.00
20.9.–29.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Anne Reponen ● 66 t ● 78 € ● max 12
44
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uudesta sisustusja käyttötekstiilejä. Värjätään, tilkkuillaan, ommellaan, kirjotaan ja kudotaan kankaita. Ensimmäisellä
kerralla suunnitellaan syksyn aiheet opiskelijoiden
toiveiden ja tarpeiden mukaan.
1104205 KOLKONTAIPALEEN TAITOPAJA
Kolkontaipaleen koulu
ti 13.00–15.30
20.9.–29.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Anne Reponen ● 66 t ● 78 € ● max 12
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uudesta sisustusja käyttötekstiilejä. Värjätään, tilkkuillaan, ommellaan, kirjotaan ja kudotaan kankaita. Ensimmäisellä
kerralla suunnitellaan syksyn aiheet opiskelijoiden
toiveiden ja tarpeiden mukaan.
1104206 LUOVAT SORMET SAVEEN
Oskari
ke 17.00–20.15
21.9.–16.11.2016 & 18.1.–15.3.2017
Hannele Hämäläinen ● 64 t ● 76 € ● max 10
Kurssilla valmistetaan eri tekniikoilla eri kokoisia
koriste- ja käyttöesineitä. Kokeillaan erilaisia pintakäsittelyjä sekä erilaisia savilajeja. Kurssi sopii sekä
vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille.
1104207 KUDONTA
Kellarigalleria
ke 11.15–14.30
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–29.3.2017
Merja Heikkinen ● 76 t ● 87 € ● max 12
Kurssilla suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan
yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kudotaan
mm. mattoja, liinoja, seinätekstiilejä sekä fantasiahuiveja tai laukkukankaita. Soveltuu kaikille kudonnasta kiinnostuneille.
1104208 KIVENHIONTA
Oskari
to 17.00–19.30, joka toinen viikko
22.9.–1.12.2016 & 19.1.–6.4.2017
Hannele Hämäläinen ● 36 t ● 48 € ● max 12
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
Kurssilla valmistetaan pyöröhiontatekniikalla koruja
ja pieniä käyttöesineitä. Kokeillaan pienimuotoisesti
kivimosaiikkitöitä. Kurssi sopii myös vasta-alkajille.
Kurssilla mahdollisuus hyödyntää kotimaisia kauniita kiviä ja myös ulkomaisia korukiviä. Syksy: 22.9.,
6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevät: 19.1., 2.2.,
16.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.
1104209 KELLARIN KÄSITYÖT
Kellarigalleria
la 9.30–13.45
24.9.–3.12.2016 & 21.1.–25.3.2017
Päivi Pärnänen ● 40 t ● 52 € ● max 12
Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin: betonityöt ja mosaiikki, joululahjoja kangasta painaen
tai kynttilöitä valaen, makramé, haarukkavirkkaus
tai kinnasneulatekniikka. Sovitaan aiheet yhdessä.
Aloitetaan syksy betonitöillä ja valetaan tuikkualusia, ulkotulelle suojia froteepyyhkeistä tai lehtilaattoja. (Tarvikeluettelo lähetetään.) Syksy: 24.9.,
22.10., 12.11. ja 3.12. Kevät: 21.1., 11.2., 11.3. ja
25.3.
1104211 TILKKUTYÖT
Oskari
Uusi kurssi
ma 13.00–15.30
26.9.–12.12.2016 & 16.1.–3.4.2017
Tuula Bagge ● 33 t ● 44 € ● max 10
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. Kevät: 11.1.,
25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 12.4.
1104214 NYPLÄYSKURSSI
Oskari
ke 15.00–17.30, joka toinen viikko
28.9.–30.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Eila Siniluoto ● 42 t ● 54 € ● max 10
Kurssilla valmistetaan opiskelijan valinnan ja taitojen mukaan liinoja, tauluja, koristeita ja käyttöesineitä. Syksy: 28.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja
30.11. Kevät: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4.
ja 12.4.
1104215 TIEMASSAAREN NYPLÄYSKURSSI
Tiemassaari, monitoimitila
ke 18.15–20.45, joka toinen viikko
28.9.–30.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Eila Siniluoto ● 42 t ● 54 € ● max 10
Kurssilla valmistetaan opiskelijan valinnan mukaan
liinoja, tauluja, koristeita ja käyttöesineitä. Syksy:
28.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.. Kevät:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4. ja 12.4.
Kurssi sopii kaikille tilkuista kiinnostuneille. Opetellaan perustekniikoita, värien sommittelua ja tutustutaan tilkkutyövälineisiin. Ommellaan uusista,
värjätyistä ja kierrätyskankaista käyttö- ja sisustustekstiilejä. Tilkkutyö voi olla myös osa vaatetta. Syksy: 26.9., 10.10., 7.11., 21.11. ja 12.12. Kevät: 16.1.,
30.1., 13.2., 13.3., 27.3. ja 3.4.
1104212 HUONEKALUJEN VERHOILU
Kellarigalleria
ti 17.00–20.15
27.9.–13.12.2016 & 17.1.–28.3.2017
Anja Kokkonen ● 80 t ● 90 € ● max 14
Kurssilla tehdään uusi ilme huonekaluille! Oppitunneilla muokataan kirpparilöytöjä tai uudistetaan
kodin vanhoja kalusteita. Kurssilla voit tehdä joko
pienimuotoisen uudistuksen tai perusteellisen korjauksen; puuosat, jouset, pehmusteet ja kankaat.
1104213 LAHDENKYLÄN NYPLÄYSKURSSI
Toimipaikka avoin
ke 11.00–13.30, joka toinen viikko
28.9.–23.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Eila Siniluoto ● 42 t ● 54 € ● max 12
Kurssilla valmistetaan opiskelijan valinnan ja taitojen mukaan liinoja, tauluja, koristeita ja käyttöesineitä. Ryhmä kokoontuu kiertäen opiskelijoiden
kodeissa. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on
Raili Erosen luona (Ojapellontie 7). Syksy: 28.9.,
1104216 KANSALLISPUKUKURSSI / OMPELU
Keskuskoulu, tekstiilityöluokka
la 10.00–15.00, joka toinen viikko
1.10.–10.12.2016 & 14.1.–13.5.2017
Tuulikki Matikainen ● 60 t ● 72 € ● max 16
Asuuko kaapissasi kutistunut kansallispuku? Oletko
haaveillut omasta kansallispuvusta? Haluaisitko itsellesi feresin tai sarafaanin? Tilaisuutesi on tullut!
Tule valmistamaan itsellesi kansanpuku, kansallispuku tai -puvun osa. Voit myös kunnostaa vanhaa
pukua sopivammaksi. Kurssilla saat perustietoa
kansallispuvusta, huollosta ja käytöstä. Kurssilla
voit perehtyä myös muihin perinnekäsityötapoihin
toiveidesi mukaan. Ensimmäisellä kerralla sovitaan
ryhmän kokoontumiskerrat.
1104217 LUONNONMATERIAALIT JA
KORTIT Tuusmäki
Tuusmäen koulu / ent. kauppa
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
45
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
Uusi kurssi
ke 9.00–11.30, pe 17.00–20.15, la 9.00–12.15
12.10.–2.11.2016
Anne Teittinen, Päivi Pärnänen ● 17 t ● 25 € ● max
12
Tuusmäen ent. kaupalla 12.10., 19.10. ja 2.11. valmistetaan luonnonmateriaaleista syksyisiä kransseja ja koristeita varvuista, ohuista koivunrisuista,
havuista, sammaleesta ym. Ota mukaan haluamaasi luonnonmateriaalia, oksasakset ja rautalankaa.
Tuusmäen koululla pe 21.10 ja la 22.10 valmistetaan joulukortteja. Persoonalliset kortit syntyvät yhdistämällä eri tekniikoita. Tutustutaan leimailuun,
Big Shot -stanssin leikkureihin ja kohokuviointeihin.
Kotoa voi tuoda tarvikkeita, mutta kurssipaikalta on
myös mahdollisuus ostaa niitä.
1104218 KORTIT
Oskari
la-su 9.00–15.45
15.10.–16.10.2016 & 14.1.2017
Anne Teittinen ● 24 t ● 34 € ● max 12
Valmistetaan kortteja eri tilanteisiin esimerkiksi joulu-, onnittelu- ja kutsukortit. Persoonalliset kortit
syntyvät yhdistämällä eri tekniikoita mm. stanssi,
kohokuviointi, leimailu. Kotoa voi tuoda tarvikkeita,
mutta kurssipaikalta on myös mahdollisuus ostaa
niitä. Kurssi kokoontuu 15.–16.10. ja 14.1.
1104230 HUOVUTUS
Tuusmäen koulu
Uusi kurssi
pe 14.00–17.15, la 9.30–14.30
20.1.–18.2.2017
Anne Reponen ● 20 t ● 28 € ● max 12
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
Kurssi kokoontuu 20.–21.1. ja 17.–18.2. Kurssilla
tutustutaan huovutuksessa käytettäviin materiaaleihin, työvälineisiin ja perustekniikoihin, sekä valmistetaan omannäköinen asuste: hattu, lapaset,
töppöset, laukku tai sisustustekstiilejä omien tarpeiden mukaan. Materiaaleja saa ostaa kurssipaikalta. Kurssi soveltuu hyvin myös alle 16-vuotiaille.
1104231 KAHVIPUSSI- JA KIERRÄTYSPUNONTA
1104232 EGYPTINSAVIKURSSI
Oskari
Uusi kurssi
ti 17.00–20.15
7.2.–14.3.2017
Hannele Hämäläinen ● 12 t ● 19 € ● max 12
Egyptinsavi palaa poltossa kauniin turkoosin siniseksi tai vihreän eri sävyihin. Savi lasittuu itsestään
poltossa. Savesta voi valmistaa kauniita koruja, nappeja ja pienesineitä. Kurssi kokoontuu 7.2. ja 14.2.
(tuotteiden valmistaminen) ja 14.3.2017 (kokoaminen koruiksi).
1104233 LAITETAAN RUKKI SURISEMAAN
Kellarigalleria
Uusi kurssi
la-su 9.00–16.00
11.2.–12.2.2017
Sanski Matikainen ● 16 t ● 24 € ● max 12
Kurssilla tutustutaan kehräyksen lumoavaan maailmaan. Viikonlopun kehräysmateriaalina käytetään
pellavakuitua, joka tarvittaessa työstetään ensin
kehrättävään muotoon. Valmistuneista langoista
voi kutoa vaikka kaitaliinan tai seinätekstiilin. Kehrättyjä lankoja voi myös värjätä. Ilmoita toimistoon
044 417 5226, jos voit tuoda kurssille rukin. Kurssi
kuuluu Suomi 100 -teemaan.
1104234 KORUKURSSI
Oskari
pe 16.00–19.15, la-su 10.00–15.00
13.3.–2.4.2017
Tuula Bagge ● 18 t ● 26 € ● max 12
Tutustutaan materiaaleihin ja perustekniikoihin.
Jatketaan keskeneräisiä helmitöitä tai korjataan/
uudistetaan vanhoja koruja. Uutena hartsikorut ja
Puca-helmikorut. INFO 13.3. klo 18.45–20.15 materiaalihankintoja varten, kurssipäivät 31.3. –2.4.
1104235 KRANSSIKURSSI
Oskari
to 17.00–20.15
16.3.2017
Hannele Hämäläinen ● 4 t ● 16 € ● max 12
Oskari
ti 17.30–20.00, joka toinen viikko
31.1.–11.4.2017
Päivi Pärnänen ● 15 t ● 22 € ● max 12
Kurssilla
valmistetaan
luonnonmateriaaleista
ovikransseja ja koristeita. Tutustutaan erilaisten
luonnonmateriaalien käyttöön. Kurssilla voidaan
valmistaa pääsiäiskoristeita.
Kierrätetään kahvipussit, sanomalehdet, kartat ja
vanhat tapetit uuteen muotoon koreiksi, kasseiksi,
rasioiksi ja koristeiksi eri tavoin punoen ja taitellen.
Opiskelijat tarvitsevat mukaansa kahvipusseja tai
muuta sopivaa kierrätysmateriaalia, mattoveitsen,
sakset ja viivottimen. Kevät: 31.1., 14.2., 14.3., 28.3.
ja 11.4.
1104236 KESÄVAATEKURSSI
46
Oskari
Uusi kurssi
ma 16.00–20.15
8.5.–29.5.2017
Tuula Bagge ● 20 t ● 28 € ● max 10
Ommellaan ja tuunataan kivat kesävaatteet itselle.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
KIELET
1203200 ENGLANNIN ALKEET
Keskuskoulu, yläasteen kieliluokka
Uusi kurssi
ma 17.00–18.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 44 t ● 56 € ● max 15
Englannin kurssi vasta-alkajille tai unohtuneita taitojaan terästäville. Kurssi etenee opiskelijoiden taitojen mukaisesti. Kurssin oppikirjana toimii Steps
into English 1.
1203201 STEPS INTO ENGLISH
Keskuskoulu, yläasteen kieliluokka
ti 17.00–18.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 44 t ● 56 € ● max 15
Kurssilla jatketaan Steps into English 3 -kirjaa kappaleesta 7. Kevätlukukaudella siirrytään uuteen oppikirjaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua
Lontoon matkaan joulukuussa.
1203202 ENGLANTIA EDISTYNEILLE
Keskuskoulu, yläasteen kieliluokka
ma 15.00–16.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Päivi Koikkalainen-Rovamo ● 44 t ● 56 € ● max 15
Kurssilla kerrataan oppikirja Pat and Polly 2 ja opiskellaan uutta sanastoa. Opetus keskittyy kielen puhumiseen ja kirjoitetun tekstin hiomiseen.
1206200 VENÄJÄÄ VEKKULEILLE
Keskuskoulu, ala-asteen kieliluokka
ti 14.45–15.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Natalia Värä ● 22 t ● 31 € ● max 12
Kurssilla opiskellaan venäjää leikkien ja laulaen.
Leikin lomassa opitaan puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Tunneilla vietetään venäläisiä
juhlia ja tutustutaan venäläisiin satuihin. Kurssi on
tarkoitettu 6–10-vuotiaille.
1206202 VENÄJÄ 9
Keskuskoulu, ala-asteen kieliluokka
ti 16.30–18.00
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Irina Pöyhönen ● 44 t ● 56 € ● max 10
Venäjä 9 on tarkoitettu venäjän jatko-opinnoista
kiinnostuneille.
1207200 ESPANJAN ALKEET SENIOREILLE
Oskari
Uusi kurssi
pe 13.30–15.00
16.9.–25.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Irina Harjunheimo ● 44 t ● 56 € ● max 20
Kurssi on suunnattu senioreille, jotka haluavat oppia uutta ja saada haastetta aivoille. Oppitunnit on
suunniteltu yksinkertaisiksi, hauskoiksi ja leppoisiksi. Kurssia varten ei tarvita oppikirjaa, materiaalit
tulevat opettajalta.
1207201 ESPANJA 3
Oskari
pe 15.00–16.30
16.9.–25.11.2016 & 13.1.–7.4.2017
Irina Harjunheimo ● 44 t ● 56 € ● max 20
Kurssi soveltuu espanjaa pari vuotta opiskelleille
(taitotaso 1–2). Oppikirjana toimii Fantastico 2.
KULTTUURI, KIRJALLISUUS
1302200 LUKUPIIRI
Kirjasto
ti 19.00–21.00, joka toinen viikko
13.9.–13.12.2016 & 10.1.–4.4.2017
Leena Sarkkinen ● 38 t ● 50 € ● max 15
Lukupiirissä tutustutaan kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen, luetaan novelleja ja runoja.
Keskustellaan ja nautitaan kirjallisuuden herättämistä ajatuksista ja elämyksistä. Luettu teksti voi
ihastuttaa, vihastuttaa, ärsyttää tai hirvittää, mutta nyt voit tulla jakamaan lukukokemuksesi. Piiriin
ovat tervetulleita kaikenlaiset lukijat!
1302203 TUUSMÄEN HISTORIIKKI
Tuusmäen koulu
Uusi kurssi
ke 18.00–19.30
14.9.–16.11.2016 & 11.1.–12.4.2017
Petteri Koskikallio ● 16 t ● 24 € ● max 20
Kurssilla kasataan materiaalia julkaistavaan Tuusmäen historiikkiin. Työryhmä etsii, kirjoittaa ja
muokkaa tekstejä kirjaa varten. Kaikki innokkaat
mukaan historiikin tekoon. Kurssin alustavat päivämäärät: 14.9., 21.9., 12.10., 16.11., 11.1., 15.2.,
15.3., 12.4.
TIETOTEKNIIKKA
3401202 HIIRI HALTUUN, PERUSTEET SENIOREILLE
Kunnantalo, valtuustosali
ti 12.00–13.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Minna Frosti ● 44 t ● 29 € ● max 12
Kurssilla opiskellaan tietotekniikan peruskäsitteitä
sekä hiiren ja näppäimistön toimintaa rauhalliseen
tahtiin. Kurssilla tutustutaan mm. internetiin ja sähköpostiin ja opetellaan käyttämään verkkopankkia
ja julkisia verkkopalveluja. Kurssia tuetaan opintosetelillä.
3401203 HIIRI HALTUUN, jatkokurssi
Kunnantalo, valtuustosali
ti 14.00–15.30
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
47
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Minna Frosti ● 44 t ● 59 € ● max 12
Kurssi soveltuu tietotekniikan perusteita jonkin verran osaaville. Oppitunneilla syvennetään internetin
ja sähköpostin käyttötaitoja, tilataan lippuja, täytetään lomakkeita ja tutustutaan verkkokauppoihin.
Kurssilla järjestetään kuvat ja tiedostot kansioihin ja
tutustutaan toimisto-ohjelmiin toiveiden mukaan.
3401204 ILMOITTAUDUTAAN KURSSEILLE
JA TUTUSTUTAAN OPISTON WWW-SIVUIHIN YHDESSÄ
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
ke 15.00–16.30
16.8.2016
Minna Frosti ● 2 t ● 0 € ● max 12
Kurssilla harjoitellaan tiedon etsimistä opiston
www-sivuilla. Harjoitellaan yhdessä mm. netti-ilmoittautumista kansalaisopiston kursseille yhdessä, sähköisen palautelomakkeen täyttämistä ja tapahtumakalenterin käyttöä. Voit halutessasi ottaa
oman tietokoneen tai tabletin mukaan. Kurssi on
osallistujille maksuton.
3401205 ATK-KLINIKKA
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
ti 10.00–12.00
13.9.–4.10.2016
Minna Frosti ● 10 t ● 5 € ● max 16
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
Kurssilla tarjotaan henkilökohtaista apua oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttöön liittyvissä pulmissa. Ilmoittautuneet varaavat oman yksilöllisen ajan toimistosta: 044 417 5226. Jokainen
ilmoittautunut saa 30 minuutin henkilökohtaisen
ajan. Kurssin hinta on 5 euroa / 30 min.
3401207 TIEDOSTOJEN VARMUUSKOPIOINTI PILVEEN
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
to 15.30–17.00
15.9.–6.10.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Kurssilla tutustutaan erilaisiin pilvitallennuspalveluihin ja kuinka pilveen voi tehdä kuvista tai tiedostoista varmuuskopion. Opetellaan myös, kuinka
valokuvakansioita tai yksittäisiä kuvia voi jakaa kaverinkin katseltavaksi.
3401208 ANDROID-TABLETTI TUTUKSI
Kunnantalo, valtuustosali
ti 16.00–17.30
11.10.–8.11.2016
Minna Frosti ● 8 t ● Kurssimaksu 22 € ● max 12
Kurssilla opiskellaan tabletin peruskäyttöä. internetselausta, kuvien ottamista, asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta sekä opiskellaan asioita kurssilaisten
toiveiden mukaan. Kurssilaiset tuovat tabletit mukanaan tunneille.
3401209 VALOKUVAKIRJA OMISTA KUVISTA
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
ti 16.00–18.15
15.11.–22.11.2016
Minna Frosti ● 6 t ● 17 € ● max 12
Kurssilla tehdään omista kuvista ja tarinoista kirja
Ifolorin kuvakirjaohjelmalla. Voit ottaa oman kannettavan tietokoneen mukaan.
3401210 VERKKOKAUPPA-OSTOKSILLE
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
ti 16.00–17.30
10.1.–31.1.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Kuinka verkkokaupassa tehdään ostoksia ja onko
se turvallista? Kurssilla tutustutaan erilaisiin verkkokauppoihin, maksutapoihin ja käytäntöihin. Voidaan tehdä verkkokauppaostoksia ihan oikeastikin.
3401211 ANDROID-TABLETTI TUTUKSI
3401206 IPAD-TABLETTI TUTUKSI
Kunnantalo, valtuustosali
ti 16.00–17.30
13.9.–4.10.2016
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Kurssilla opiskellaan tabletin peruskäyttöä: internetselausta, kuvien ottamista, asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta sekä opiskellaan asioita kurssilaisten
toiveiden mukaan. Kurssilaiset tuovat tabletit mukanaan tunneille.
48
Kunnantalo, valtuustosali
ti 16.00–17.30
7.2.–7.3.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Kurssilla opiskellaan tabletin peruskäyttöä: Internetselausta, kuvien ottamista, asennetaan ohjelmia sovelluskaupasta sekä opiskellaan asioita kurssilaisten
toiveiden mukaan. Kurssilaiset tuovat tabletit mukanaan tunneille.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
RANTASALMI
3401212 TIETOKONEEN KEVÄTSIIVOUS
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
ti 16.00–17.30
14.3.–4.4.2017
Minna Frosti ● 8 t ● 22 € ● max 12
Tehdään tietokoneille siivous eli mm. tarkistetaan
päivitykset, tyhjennetään roskakori ja Internet-selaimen välimuisti. Lisäksi järjestetään tiedostot kansioihin ja tehdään tarvittaessa vähän isompaakin
nurkkien siivousta. Ota oma kannettava tietokone
mukaan.
3401213 DIGIKUVAUS
Lukio
ti 17.00–19.30
13.9.–22.11.2016 & 10.1.–4.4.2017
Juha Eronen ● 66 t ● 78 € ● max 12
vahvistamisessa tanssin perustekniikkaa unohtamatta
1105208 SHOWTANSSI 4.–7. LUOKKALAISILLE LAPSILLE JA NUORILLE
Tornado
to 18.00–18.45
18.8.–15.12.2016 & 5.1.–6.4.2017
Mari Ihanus ● 26 t ● 36 € ● max 50
Showtanssi sisältää elementtejä eri tanssityyleistä,
kuten jazztanssista ja nykytanssista. Myös lattareista ja streetlajeista otetaan vaikutteita. Pääpaino on
koreografiatyöskentelyssä sekä esiintymistaidon
vahvistamisessa tanssin perustekniikkaa unohtamatta.
Opitaan ottamaan parempia kuvia! Käydään läpi
kameran säädöt ja valokuvauksen peruskäsitteet.
Kuvausharjoitusten kautta opitaan käyttämään digikameraa monipuolisesti kaikenlaisissa tilanteissa.
Kurssilla käydään läpi kuvankäsittelyä tarvittaessa.
Kurssi sopii kaikentasoisille kuvaajille.
TANSSI
1105200 ITÄMAINEN TANSSI
Keskuskoulu, juhlasali
to 17.30–19.00
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Heli Turunen ● 44 t ● 56 € ● max 25
Itämaisen tanssin peruskurssi: tanssitekniikkaa ja
monipuolista tanssiliikuntaa, joka kehittää kehonhallintaa, koordinaatiota, rangan liikkuvuutta ja ryhtiä. Kurssi sopii kaikentasoisille, myös aloittelijoille.
1105201 PARITANSSIKURSSI
Tornado
Uusi kurssi
su 18.00–19.30
22.1. & 5.2.–19.2.2017
Tuulikki Matikainen ● 8 t ● 16 € ● max 30
Kurssilla opiskellaan paritanssin saloja. Kurssille voi
tulla yksin tai parin kanssa. Kurssin opetuspäivät:
22.1., 5.2.,12.2.,19.2.
1105207 SHOWTANSSI 0.–3. LUOKKALAISILLE LAPSILLE
Tornado
to 17.15–18.00
18.8.–15.12.2016 & 5.1.–6.4.2017
Mari Ihanus ● 26 t ● 36 € ● max 50
Showtanssi sisältää elementtejä eri tanssityyleistä,
kuten jazztanssista ja nykytanssista. Myös lattareista ja streetlajeista otetaan vaikutteita. Pääpaino on
koreografiatyöskentelyssä sekä esiintymistaidon
1105209 RANTTALI / LASTEN KOREOGRAFIAT
Tornado
to 18.45–19.30
18.8.–15.12.2016 & 5.1.–21.4.2017
Mari Ihanus ● 26 t ● 36 € ● max 50
Tällä torstain koreografiatunnilla harjoitellaan musikaalin Oliver! Lastenteatteri Ranttalin koreografiaosuudet. Jos olet mukana Ranttali-teatterissa,
osallistu torstaisin 4.–7. lk showtanssitunnille klo
18.00–18.45 ja Ranttalin koreografiatunnille klo
18.45–19.30. Teatteri Ranttali on tarkoitettu 4.–7.
-luokkalaisille lapsille ja nuorille. Kaikkien Ranttaliteatteriin osallistuvien näyttelijöiden on osallistuttava opiston tanssinopetuksen lisäksi opiston järjestämille musikaalin näyttelijäntyön tunneille kurssi
1102207 sekä peruskoulun järjestämille laulutunneille. Kaikki keväällä 2016 musikaaliin ilmoittautuneet lapset ja nuoret on jo kirjattu opistoon sisään,
eikä harrastajien tarvitse enää itse ilmoittautua
kursseille. Lisätietoja: [email protected]
tai 044 417 5228.
LIIKUNTA
8301202 IKÄNAISTEN KUNTOSALI
Urheilukeskus, kuntosali
ma 9.00–10.00
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Maarit Tallqvist ● 29 t ● 40 € ● max 20
Lihaskuntoharjoittelua kuntosalivälineillä. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineil-
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
49
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
RANTASALMI
le. Kurssimaksu ei sisällä kuntosalikorttia. Kuntosalikortti hankitaan kunnasta.
aiemmin joogaa harrastaneille. Ota mukaan oma
joogamatto ja lämmin huopa.
8301203 IKÄNAISTEN JA -MIESTEN KUN- 8301218 JOOGA 2
TOSALI 1
Kellarigalleria
Urheilukeskus, kuntosali
ma 10.15–11.15
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Maarit Tallqvist ● 29 t ● 40 € ● max 15
Lihaskuntoharjoittelua kuntosalivälineillä. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineille. Kurssimaksu ei sisällä kuntosalikorttia. Kuntosalikortti hankitaan kunnasta.
ke 18.15–19.45
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Inka Asikainen ● 44 t ● 56 € ● max 16
Mielen ja kehon tasapainoa lempeällä hathajoogalla Kurssi soveltuu sekä uusille opiskelijoille että
aiemmin joogaa harrastaneille. Ota mukaan oma
joogamatto ja lämmin huopa.
8301219 LATTARIJUMPPA
8301204 IKÄNAISTEN JA -MIESTEN KUN- Keskuskoulu, juhlasali
TOSALI 2
to 16.25–17.25
Urheilukeskus, kuntosali
ma 11.30–12.30
12.9.–21.11.2016 & 9.1.–3.4.2017
Maarit Tallqvist ● 29 t ● 40 € ● max 15
Lihaskuntoharjoittelua kuntosalivälineillä. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineille. Kurssimaksu ei sisällä kuntosalikorttia. Kuntosalikortti hankitaan kunnasta.
Kurssi sisältää tanssiliikuntaa ja kuntoilua latinotanssien merkeissä (samba, salsa, cha cha jne.).
Jumppaamisen lisäksi kurssisisällössä on lihaskunto- ja rangan liikkuvuusharjoitteita.
MUU KOULUTUS
8301205 TERVEYSLIIKUNTA, Tuusmäki
7198200 OPI TUNTEMAAN RUOKASIENET
Terveysliikuntaa miehille ja naisille. Liikkuvuutta ja
voimaa jäseniin sekä mieli virkeäksi.
Kurssilla opitaan tuntemaan hyviä ruokasieniä sieniretkellä luonnossa. Varaa sienikorit mukaan ja
retkivaatteet päälle. Retkelle lähdetään kimppakyydeillä Oskarin pihasta.
Tuusmäen koulu
to 19.00–20.00
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Heidi Mailas ● 29 t ● 40 € ● max 12
8301206 TERVEYSLIIKUNTA, Hiltula
R
A
N
T
A
S
A
L
M
I
15.9.–24.11.2016 & 12.1.–6.4.2017
Heli Turunen ● 29 t ● 40 € ● max 40
Hiltula, Seurojentalo
ke 18.30–19.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Heidi Mailas ● 29 t ● 40 € ● max 20
Terveysliikuntaa ja hikijumppaa miehille ja naisille.
Kaikki liikkuvat kuntotasonsa mukaan.
8301207 TERVEYSLIIKUNTA, Tiemassaari
Tiemassaari, monitoimitila
ke 15.30–16.30
14.9.–23.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Maarit Tallqvist ● 29 t ● 40 € ● max 20
Terveysliikuntaa ja hikijumppaa miehille ja naisille.
Kaikki liikkuvat kuntotasonsa mukaan.
8301217 JOOGA 1
Kellarigalleria
ke 16.30–18.00
21.9.–30.11.2016 & 11.1.–5.4.2017
Inka Asikainen ● 44 t ● 56 € ● max 16
Mielen ja kehon tasapainoa lempeällä hathajoogalla Kurssi soveltuu sekä uusille opiskelijoille että
50
Oskari
ti 17.00–20.15
6.9.2016
Mirja Virta ● 4 t ● 16 € ● max 17
6101200 ENSIAPU 1
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi
la 9.00–16.30
17.9.–1.10.2016
Minna Korhonen ● 16 t ● 40 € ● max 20
Kurssilla käydään läpi EA 1 -sisällöt. Kurssin kokoontumiskerrat: 17.9. ja 1.10.2016. Kurssitodistus sisältyy hintaan.
1301200 SUOMEN TALVISOTA, uutisfilmejä ja katsauksia
Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi
ke 13.00–15.30
18.1.–8.2.2017
Sakari Niemi ● 12 t ● 12 € ● max 30
Kurssilla käsitellään talvisotaa luennoiden ja keskustellen. Katsotaan alkuperäisiä talvisodan katsauksia
ja uutisfilmejä vuosilta 1939–1940.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
w
ww
. to
.n
rn i s
et
TULOSSA 21.4.-13.5.2017
Musiikki- ja teatterisali Tornadossa, Rantasalmella
Rantasalmen Nuorisoteatterin ja Lastenteatteri Ranttalin tuotanto musikaalista
Käsikirjoitus, musiikki & laulujen sanat
Lionel Bart
Liput 20€/
15€/10€
Harrastajateatterituotannon esitysoikeuksia valvoo The Southbrook Group ja Cameron Macintosh Limi ted.
Ryhmämyynti 1.9.2016 alkaen: [email protected] | 040 7561 282
Lippuvaraukset 1.3.2017 alkaen: 040 7561 165
Yhteistyössä mukana: Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Rantasalmen lukion musiikki teatteri linja, Rantasalon peruskoulu ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys.
51
Ilmoittautumiset alkavat perjantaina 12.8.2016 klo 9.30.
Voit ilmoittautua henkilökohtaisesti toimistoissa, puhelimitse tai opiston nettisivujen kautta
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Syyslukukausi: 1.8.2016–13.12.2016 (syysloma viikolla 43)
Kevätlukukausi: 9.1.2017–31.7.2017 (talviloma viikolla 9)
Tervetuloa opiskelemaan!
52
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

Similar documents