Atk:n kurssitarjonta 2015-2016 ilmestyy tälle

Comments

Transcription

Atk:n kurssitarjonta 2015-2016 ilmestyy tälle
Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit
VERKKO-OPETUS
34051201 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET
VERKOSSA (TASO 2)
20.10.-17.11.
Terävä Eija, 15 t, 33 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 6.10. mennessä
Kurssilla perehdytään valokuvien peruskorjailuihin:
kuvan rajaaminen, kuvan koon muuttaminen, värisävyjen korjailu, kuvan kontrastin ja kirkkauden säädöt,
punasilmien poisto kuvasta sekä terävöitys, Photoscape-ohjelman avulla. Lisäharjoituksissa tutustutaan
ohjelman soveltaviin ominaisuuksiin, kuten kuvakollaasiin ja kuvien yhdistämiseen. Kurssi soveltuu kaikille tietotekniikan perusteet hyvin hallitseville henkilöille. Kurssilaisilla tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite. Kurssitehtävät suoritetaan omaan tahtiin omalla kotikoneella. Opettajalta voi kysyä neuvoa
kurssialustan keskustelupalstalla. Viikkoa ennen kurssia lähetetään sähköpostitse ohjeet verkkokurssille
kirjautumista varten.
34057302 GOOGLE SIVUSTOJEN VALMISTUS VERKKOKURSSI (TASO 3)
1.3.-12.4.
Terävä Eija, 21 t, 48 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä
Kurssilla suunnitellaan ja luodaan harjoittelusivusto
Google Sivustot-palvelussa. Palvelu on ilmainen ja
tarjoaa toimivat kotisivut esim. yhdistystoimintaan.
Kurssiin sisältyy yksi lähiopetuskerta, jolloin kurssilla
eteen tulleita pulmia ratkotaan yhdessä. Kurssin materiaali ja oppilaiden tehtävät jaetaan Moodle-opetusalustan kautta. Viikkoa ennen kurssia lähetetään sähköpostitse ohjeet verkkokurssille kirjautumista varten.
Lähiopetuskerta: Hiiden Opiston atk-luokka, Linnaistenkatu 9, ke 16.3. klo 17.30-20.00.
ATK JA MEDIA, ILTAKURSSIT
SYYSLUKUKAUSI
Lohja
34051205 OMAN KONEEN SIIVOUS JA HUOLTO B
(TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
34051208 JULKAISUN TAITON PERUSTEET IN
DESIGN CS4 (TASO 3)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
ti 17.30-20.00, 1.9.-6.10.
Terävä Eija, 18 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 18.8. mennessä
Lehti-ilmoituksen ja erilaisten esitteiden taittaminen,
pdf-tallennus eri tilanteissa (internet, tulostin, digipaino) sekä taitossa tarvittavat kuvankäsittelytaidot ja internetin kuvapankkien käyttö. Ohjelmina InDesign ja
Photoshop CS4. Opiskelijoilta edellytetään sujuvaa tietokoneen käyttöä, mutta aikaisempi kokemus taittoohjelmista ei ole välttämätöntä.
34051211 EXCEL 2013 -TAULUKKOLASKENNAN
JATKOKURSSI (TASO 3)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
to 17.00-20.15, 5.11.-26.11.
Malinen Anne-Marie, 16 t, 38 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 22.10. mennessä
Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja ehdollisen JOS-laskufunktion avulla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin hakufunktioihin, PIVOT-taulukkoon,
ehdolliseen muotoiluun, suodattamiseen, linkittämiseen sekä taulukon suojaamiseen. Oman koneen voi
ottaa mukaan, mikäli siinä on Excel-ohjelma. Opiskelijalta edellytetään aiempaa kokemusta taulukkolaskennasta.
Vihti
34057203 ESITTEITÄ JA JULKAISUJA
POWERPOINTILLA (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ma 17.30-20.00, 28.9.-16.11.
ma 17.30-20.00, 26.10.-16.11.
Räsänen Katja, 21 t, 48 €
Malinen Anne-Marie, 12 t, 29 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 14.9. mennessä
Haluaisitko oppia tekemään erilaisia esitteitä (A4 esi-
Ilmoittautuminen 8.10. mennessä
26
Ulkoisesta ja sisäisestä tietokoneen siisteydestä huolehtiminen lisää tietokoneen käyttöikää. Tällä kurssilla
opit kotikonstit, joilla tietokoneesi käynnistys- ja toimintanopeutta voi palauttaa ja ylläpitää. Opit myös
käyttämään tietokonetta tietoturvallisesti sekä tarkistamaan tiedostot virustorjuntaohjelmalla sekä siivoamaan tiedostojasi. Kurssin sisältöä voidaan painottaa
kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Kurssilla voi käyttää
omaa kannettavaa tietokonetta. Kurssi soveltuu kaikille tietokoneen käyttöön tutustuneille.
Lohjan toimisto, Linnaistenkatu 9, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
Atk ja media, iltakurssit
te, kahteen/kolmeen osaan taitettava kaksipuolinen
esite) ja julkaisuja hyödyntäen helppoa PowerPoint
grafiikkaohjelmaa? Kurssilla perehdytään mm. värien ja liukuvärin luomiseen, tekstin, muotojen ja kuvien eri muokkaustapoihin sekä sommittelun perusteisiin. Käymme läpi myös kuvien yksinkertaisen käsittelyn ja muokkaamisen sekä internetin kuvapankkien hyödyntämisen kuvituksen hankinnassa. Tämä on
hyödyllinen kurssi kaikille, jotka tekevät työssään tai
harrastuksessaan markkinointimateriaalia.
34057210 OMAN WINDOWS 8 -KONEEN
KÄYTÖN NIKSIT A (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti 17.45-20.15, 22.9.-27.10.
Sannikka Ulla, 15 t, 33 €
34051304 OMA MAC-KONE TUTUKSI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
ti 17.30-20.00, 19.1.-16.2.
Kommonen Janne, 15 t, 33 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 4.1. mennessä
Kurssilla opetellaan Mac-koneen työpöydän valikoiden käyttöä (omenavalikko, sovellusten valikot, tilavalikot, Dock). Tarkoituksena oppia, mistä löytyy mitäkin ja mitä kaikkea Mac-koneen mukana tulleilla
hyötyohjelmilla voikaan tehdä. Opitaan myös tiedostojen käsittelyä Finder-ohjelmassa, tiedostojen tallennus internetistä sekä internetin käyttöä Safari-selainohjelmalla. Kurssilla käytetään omia Mac-kannettavia tietokoneita.
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä
Tuntuuko Windows 8.1 koneesi käyttö vielä vähän
hankalalta? Tällä kurssilla opit muokkaamaan sitä
omaan käyttöösi sopivammaksi. Opit toimimaan mahdollisimman joustavasti Aloitusnäkymän ja Työpöytänäkymän välillä. Valitsemaan, kumpaan näkymään haluat koneesi avautuvan ja minkälaiset näkymät ovat.
Kurssilla tutustutaan tarkemmin eri käyttäjätilien eroihin ja hyötyihin. Opit käyttämään haku-toimintoa monipuolisemmin sekä muita käyttöä helpottavia niksejä. Kurssilla tutustut myös tarkemmin eri sovellusten
toimintaan. Ota kurssille oma kannettava mukaan.
ATK JA MEDIA, ILTAKURSSIT
KEVÄTLUKUKAUSI
Lohja
Vihti
34057307 TIETOKONE SUKUTUTKIMUKSEN
APUNA B (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ti 17.45-20.15, 2.2.-29.3.
Salonen Torsti, 24 t, 58 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 18.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan tietokoneen eri käyttömahdollisuuksiin sukututkimuksessa ja harjoitellaan sitä. Erityisesti perehdytään verkossa olevan aineiston käyttöön
ja sukututkimusohjelmien hyödyntämiseen. Kurssille
osallistuvan on hyvä omata perustaidot niin tietokoneen käytössä kuin sukututkimuksessa.
34051300 KOTISIVUT HELPOSTI WEEBLYOHJELMALLA (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
34057312 OMAN KONEEN SIIVOUS JA HUOLTO
A (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
to 17.30-20.00, 10.3.-14.4.
to 17.00-20.15, 31.3.-14.4.
Terävä Eija, 15 t, 33 €
Malinen Anne-Marie, 12 t, 29 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 29.2. mennessä
Weebly on englanninkielinen ja ilmainen kotisivuohjelma, jolla kotisivujen teko toimii vedä ja pudota-periaatteella. Perussivuston luominen onnistuu ilman ihmeellisiä teknisiä taitoja. Weeblyä on mahdollista käyttää myös blogisivustona. Voit lisätä sivustolle tekstiä,
kuvia, karttoja ja videoita. Kurssilla opit lisäksi kotisivujen sommittelun, suunnittelun ja sisällön tuotannon
perusteet.Tutustumme myös sivuston tekijää koskeviin tekijänoikeuksiin, etsimme kuvitusta internetin
kuvagallerioista sekä muokkaamme kuvia kuvankäsittelyohjelmassa kotisivujamme varten.
Ilmoittautuminen 17.3. mennessä
Ulkoisesta ja sisäisestä tietokoneen siisteydestä huolehtiminen lisää tietokoneen käyttöikää. Kurssilla opit
kotikonstit, joilla tietokoneesi käynnistys- ja toimintanopeutta voi palauttaa ja ylläpitää. Opit myös käyttämään tietokonetta tietoturvallisesti sekä tarkistamaan
tiedostot virustorjuntaohjelmalla sekä siivoamaan tiedostojasi. Kurssin sisältöä voidaan painottaa kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Kurssilla voi käyttää omaa
kannettava tietokonetta.
www.hiidenopisto.fi
27
Atk ja media, iltakurssit / Valokuvaus
34057317 TIETOTURVALLINEN TIETOKONEEN
KÄYTTÖ (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ma 17.30-20.00, 1.2.-7.3.
VALOKUVAUS JA
VIDEOKUVAUS LOHJALLA
JA VIHDISSÄ
SYYSLUKUKAUSI
Räsänen Katja, 15 t, 33 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 18.1. mennessä
Kurssi antaa varmuutta tietokoneen turvalliseen käyttöön. Kurssin teemoja ovat: haittaohjelmat ja niiden
leviämiskanavat, mistä tunnistat luotettavan palveluntarjoajan tai verkkokaupan, turvallinen tapa maksaa verkko-ostoksia, sähköpostin liitetiedostojen vaarat ja liitetiedoston tarkistaminen virustorjuntaohjelmalla ennen tallennusta tietokoneelle, ohjelmien
asentaminen internetistä, päivitysten asentaminen,
vanhojen ohjelmaversioiden tunnistaminen, millainen on hyvä salasana ja eri tallennusvälineiden tietoturvallinen käyttö.
34057323 ANDROID-TABLETIN
HYÖTYOHJELMAT TUTUKSI B (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ma 17.30-20.00, 14.3.-25.4.
Räsänen Katja, 18 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 29.2. mennessä
Onko sinulla Android-tabletti ja haluaisit tietää miten sitä voi käyttää vielä monipuolisemmin? Kurssilla
tutustumme ilmaisiin ohjelmiin, joista saat hyötyä ja
huvia arjen toimiin. Kurssilla opit muun muassa, miten tallennat hyödylliset linkit ja vinkit kätevästi samaan paikkaan ja opit tekemään itseä ja toisia ilahduttavia kuvaesityksiä ja videopätkiä. Tutustumme
tekstin- ja kuvankäsittelyyn sekä kuvien ja tiedostojen varmuuskopiointiin sekä erilaisiin karttasovelluksiin, kuten HereMaps ja Google Earth. Kurssilla käytetään omia tabletteja.
34051214 VIDEOKUVAUKSEN PERUSTEET A
(TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
la 10.00-15.00, 12.9.-26.9.
Aunio Timo, 18 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 27.8. mennessä
Perustason digi- tai videokameralla tai jopa kännykkäkameralla saa aikaiseksi katsojalle miellyttävää kuvausjälkeä, kun omaksuu yksinkertaiset videokuvauksen vinkit.
Teorian ja hauskojen käytännön harjoitusten avulla tutustutaan kuvakulmiin, kuvakokoihin, kuvauksen suunnitteluun ja kuvaamiseen. Harjoitellaan sekä videokameran edessä että takana toimimista. Oma videokamera tai aikaisempi kuvauskokemus ei ole välttämätöntä.
34051217 OMA JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
la 11.00-14.15, 3.10.-14.11.
Kommonen Janne, 20 t, 48 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä
Onnistunut kuvaus järjestelmäkameralla edellyttää hyvää oman kameran tuntemusta. Kurssilla opitaan aukon,
ajan, herkkyyden, tarkennuksen ja polttovälin merkitys
valokuvauksessa ja opitaan käyttämään niitä omalla kameralla. Havainnollistavat harjoitukset auttavat oivaltamaan, miten omalla kameralla saadaan toivottu lopputulos: halutuilta osiltaan terävä, oikein valotettu ja sommiteltu valokuva. Kurssilla käytetään omia järjestelmäkameroita. Ota mukaan myös kamerasi ohjekirja ja valokuvien siirtoon tietokoneelle tarvittavat välineet.
34057217 VÄRI & VALOKUVA
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ma-ke 17.30-20.45, 7.-9.12.
Koski Jari, 12 t, 29 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 23.11. mennessä
Värit ovat valokuvauksen keskeisimpiä ja hienoimpia asioita. Opiskellaan värien havaitsemista, värien suhteita ja
käyttöä mm. sommittelun näkökulmasta. Painopiste on
valoisuuden, kylläisyyden ja värin merkityksessä. Käymme läpi mitä mahdollisuuksia ja haasteita on kuvaustilanteessa. Lisäksi kurssi antaa ajatuksia värisäätöön kuvakäsittelyssä. Kurssin tavoitteena on antaa eväitä tietoiseen
värien käyttöön. Tarvitset kurssille kameran. Kurssi soveltuu kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille.
28
Lohjan toimisto, Linnaistenkatu 9, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
Valokuvaus
Digikuvauksen perusteet
-kurssilla tutustutaan oman
kameran ominaisuuksiin ja
opetellaan muun muassa
lähikuvausta ja aukon käyttöä.
34051220 ONNISTUNUT SALAMAKUVAUS
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
la-su 10.00-15.00, 21.11.-22.11.
34057328 VIDEOKUVAUKSEN PERUSTEET B
(TASO 2)
Pitäjänkeskus, Uudenmaantie 10, VIHTI
Koski Jari, 12 t, 29 €
su 10.00-15.00, 6.3.-20.3.
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Aunio Timo, 18 t, 43 €
Ilmoittautuminen 5.11. mennessä
Kurssi sopii käsisalaman ostamista harkitsevalle tai
sellaisen jo omistavalle. Salamalla voi tasoittaa vallitsevan valon pimeitä varjoja tai tehdä hämärässäkin hyviä valaisuratkaisuja esim. muotokuvauksessa.
Kurssilla opiskellaan mm. mitä pitää huomioida salaman sekä muiden lisävarusteiden hankinnassa: esim.
värisuotimet ja varjot. Opiskelemme, miten edullisilla välineillä voi parantaa kuvia helposti, käyttää heijastavia pintoja ja miten väläyttää kauempana oleva
salama. Kurssilla opitaan teorian ja useiden oivaltavien harjoitusten avulla salamavalokuvausta sisätiloissa. Valokuvauksen alkeiden hallitseminen suotavaa.
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
KEVÄTLUKUKAUSI
34051308 KUVATAAN LÄHELTÄ JA ISOSTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä
Perustason digi- tai videokameralla tai jopa kännykkäkameralla saa aikaiseksi katsojalle miellyttävää kuvausjälkeä, kun omaksuu yksinkertaiset videokuvauksen vinkit. Teorian ja hauskojen käytännön harjoitusten avulla tutustutaan kuvakulmiin, kuvakokoihin,
kuvauksen suunnitteluun ja kuvaamiseen. Harjoitellaan sekä videokameran edessä että takana toimimista. Oma videokamera tai aikaisempi kuvauskokemus
ei ole välttämätöntä.
34057334 MATKA-, HENKILÖ- JA
KAUPUNKIKUVAUS
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
la 10.00-16.45, su 10.00-11.30, 2.4.-3.4.
la 10.00-15.00, 5.3.-19.3.
Koski Jari, 10 t, 24 €
Kommonen Janne, 18 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 17.3. mennessä
Kuvausmatka Helsinkiin lauantaina, jolloin kuvataan
kaupunkimiljöötä, opiskellaan street-kuvauksen alkeita ja vallitsevan valon käyttöä. Käymme myös valokuvanäyttelyssä. Sunnuntaina opiskelemme, miten
omista Helsinki-valokuvista valikoidaan toimiva kokoelma. Kurssi soveltuu kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Kaksi viikkoa ennen kurssin alkua saat
tarkempaa tietoa retkipäivän ohjelmasta.
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä
Makro- eli lähikuvaus on yksi kiehtovimmista valokuvauksen muodoista. Kamera näkee enemmän kuin ihmissilmä ja tuo näkyviin pienimmätkin yksityiskohdat
kuvauskohteesta ja avaa eteemme uuden ulottuvuuden. Kurssilla selviää, mitä makrokuvaamisella tarkoitetaan ja mikä on oman kameran lähin tarkennusetäisyys.
Opit säätämään kamerasi asetukset sopiviksi makrokuvausta varten. Makrokuvaus ei välttämättä vaadi hienoja makro-objektiiveja vaan laadukkaalla digipokkarilla
saa aikaiseksi vakuuttavia makrokuvia. Kurssi sopii digikuvauksen syventäväksi kurssiksi kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Ota oma kamera mukaan kurssille.
www.hiidenopisto.fi
29
Ajokorttikoulutus
AJOKORTTIKOULUTUS LOHJALLA JA VIHDISSÄ
SYYSLUKUKAUSI
34051223 POWERPOINT 2013 ESITYSGRAFIIKKA - @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
34051229 VERKKOTYÖSKENTELY @-AJOKORTTI (TASO 3)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
ma 17.30-20.00, 31.8.-19.10.
ti 17.30-20.00, 20.10.-1.12.
Malinen Anne-Marie, 19 t, 43 €
Terävä Eija, 19 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 17.8. mennessä
Kurssin pääteemat opetellaan käytännönläheisten
ja hauskojen harjoitusten avulla: diaesityksen luominen ja esityksen elävöittäminen erilaisilla tehosteilla
ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, valmiiden asettelujen ja teemojen käyttö, erilaisten objektien lisääminen, dian tunnisteet, tulostaminen, tiedoston tallentaminen eri tiedostomuotoihin, etsi/korvaa- ja ohjetoiminto. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa
@-ajokorttitutkintoon kuuluva esitysgrafiikka-osakoe.
Koepäivä 19.10. klo 17.30-18.30.
Ilmoittautuminen 6.10. mennessä
Kurssi antaa kattavat tieto- ja viestintätekniikan taidot
verkossa oppimiseen ja työskentelyyn. Kurssin teemoja ovat: verkkokokoukset, yhteisölliset toimintaympäristöt (esim. wikit, blogit), verkkosivusto yrityksen näkökulmasta (esim. intranet, julkaisujärjestelmät), vuorovaikutus verkossa sekä tiedon tuottaminen verkkoon ja jakaminen verkossa. Kurssi soveltuu kaikille
työelämässään tai harrastustoiminnassaan tietotekniikkaa käyttäville henkilöille. Kurssin päätteeksi on
mahdollista suorittaa @-ajokorttitutkinnon verkkotyöskentely-osakoe. Koepäivä 1.12. klo 17.30-18.30.
34051226 EXCEL 2013 -TAULUKKOLASKENTA @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
to 17.30-20.00, 10.9.-29.10.
Malinen Anne-Marie, 19 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 6.8. klo 11.00
Ilmoittautuminen 27.8. mennessä
Kurssin pääteemat opetellaan käytännönläheisten
harjoitusten avulla: taulukkoon kirjoittaminen ja kaavioiden luominen, aluetoiminnot, peruslaskukaavat,
taulukon ja kaavion muokkaus, lajittelu, sivun asettelu, esikatselu, tulostaminen, tiedoston tallentaminen
eri tiedostomuotoihin, etsi/korvaa- ja ohje-toiminto.
Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa @-ajokorttitutkintoon kuuluva taulukkolaskenta -osakoe.
Koepäivä 29.10. klo 17.30-18.30.
30
Lohjan toimisto, Linnaistenkatu 9, Lohja (019) 369 1498
Vihdin toimisto, Karhumäenpolku 5, Nummela (09) 2242 2787
Ajokorttikoulutus
KEVÄTLUKUKAUSI
34051312 LAITTEEN JA TIEDON HALLINTA @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
34057339 WORD 2013 -TEKSTINKÄSITTELY @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
ma 17.30-20.00, 11.1.-14.3.
to 17.30-20.00, 21.1.-10.3.
Malinen Anne-Marie, 25 t, 58 €
Malinen Anne-Marie, 19 t, 43 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 28.12. mennessä
Tietokoneen käytön monipuolinen yleiskurssi, joka
soveltuu myös kokeneen tietokoneen käyttäjän kertauskurssiksi. Kurssisisältöön kuuluvat: 1) tietokoneen
rakenne, toimintaperiaate ja oheislaitteet, 2) Windows
8.1.-käyttöjärjestelmän hallinta, 3) ohjauspaneelin toiminnot (hiiri, tulostimet, päivämäärä ja aika, näyttö),
4) apuohjelmien käyttö (laskin, tekstinkäsittely, piirtoohjelma), 5) leikepöydän käyttö eri tilanteissa, myös
kuvankaappaus, 6) kansioiden ja tiedostojen hallinta, 7) eri tallennusvälineet sekä tulostaminen, 8) tietoturva ja tietoverkot. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa @-ajokorttitutkinnon laitteen ja tiedon
hallinta-osakoe (kuuluu pakollisiin moduuleihin). Koepäivä 14.3. klo 17.30-18.30.
Ilmoittautuminen 4.1. mennessä
Kurssi antaa hyvät valmiudet sujuvaan tekstinkäsittelyyn. Kurssin teemoja ovat: tekstin kirjoittaminen,
muotoilu ja leikepöydän käyttö, kirjasintyylit ja tehosteet, merkkien lisääminen, kappaleen ja sivunvaihdot,
sivunumerot, asiakirjamallit, taulukon ja kuvan lisääminen, luettelo, oikoluku, tulostaminen ja tallentaminen eri tiedostomuotoihin, etsi- ja korvaatoiminto
sekä ohjetoiminto. Kurssin päätteeksi on mahdollista
suorittaa ajokorttitutkinnon tekstinkäsittely-osakoe.
Koepäivä 10.3. klo 17.30-18.30.
34051316 INTERNET JA SÄHKÖPOSTI @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
ti 17.30-20.00, 1.3.-19.4.
ke 17.30-20.00, 20.1.-2.3.
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä
Kurssi antaa perustaidot digitaalisen kameran ja kuvatiedostojen hallintaan. Kuvankäsittelyn teemoja ovat:
kuvan muuntaminen digitaaliseen muotoon eli skannaaminen, perustyökalut, kuvan oikaiseminen ja rajaaminen, punasilmäisyyden poisto, kuvan koon ja resoluution muokkaaminen, kuvien värisävyjen säätö,
roskien poisto ja terävöinti, tasojen käyttö ja tarpeeseen sopivan tallennusmuodon käyttäminen. Kuvankäsittelyohjelmana on Photoshop Elements 9. Kurssin
päätteeksi on mahdollista suorittaa ajokorttitutkintoon kuuluva kuvankäsittely-osakoe. Koepäivä 19.4.
klo 17.30-18.30.
34051320 PHOTOSHOP ELEMENTS
KUVANKÄSITTELY - @-AJOKORTTI (TASO 2)
Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA
Heino Laura, 22 t, 48 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Malinen Anne-Marie, 16 t, 38 €
Ilmoittautuminen alkaen 18.11. klo 9.00
Ilmoittautuminen 4.1. mennessä
Kurssi antaa perustaidot internetin ja sähköpostin turvalliseen ja sujuvaan käyttöön. Kurssin teemoja ovat:
sähköpostiviestit ja liitetiedostojen hallinta, sähköpostiviestien lajittelu, etsiminen ja siirtäminen kansioihin,
yhteystietojen muokkaaminen ja sähköpostiryhmä,
tiedonhaku internetistä, tietoturva, selaimen asetukset, kirjanmerkit, netiketti ja tekijänoikeudet, tiedostojen tallentaminen internetistä, verkkopalveluiden
käyttö sekä tulostaminen internetistä. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa @-ajokorttitutkintoon
kuuluva internet ja sähköposti-osakoe (kuuluu pakollisiin moduuleihin). Koepäivä 2.3. klo 17.30-18.30.
www.hiidenopisto.fi
31