opinto-ohjelma kevät 2017 rovaniemenkansalaisop isto

Comments

Transcription

opinto-ohjelma kevät 2017 rovaniemenkansalaisop isto
Opistotoimintaa 95 vuotta
OPINTO-OHJELMA
KEVÄT 2017
R
O
V
A
N
I
E
M
E
N
K
A
N
S
A
L
A
I
S
O
P
I
S
T
O
Rovaniemen
kansalaisop
is
Ŷ Opisto
kehittää ja to ton toiminta-ajatus:
teuttaa
vapaatavoit
teista ja amm laadukkaasti
atillista osaa
täydentäviä
mista
kursseja kaik
enikäisille
setlementtia
rvojen muka
isesti.
Opiston toim
intaa ohjaav
ŶAsiaka
at arvot:
slähtöisyys,
y
h
te
isöllisyys, lu
ihmiseen ja
ottamus
yksilön oike
uksien kunn
avoimuus.
ioittaminen
,
Rovaniemen kansalaisopisto
Ŷ perustettu vuonna 1921
Ŷ yksityinen vapaan sivistystyön oppilaitos,
joka on avoin kaikenikäisille
Ŷ ylläpitäjä Rovalan Setlementti ry, joka on
Suomen suurimpia ja vanhimpia setlementtejä
Ŷ opisto saa lakisääteistä valtionosuutta
Ŷ opiston toimintaa valvoo Opetushallitus sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ŷ toimii omissa tiloissa, osoitteessa Rovala 5
sekä joissakin vuokratiloissa
Lasityö: Satu Perunka-Tervo
A LKUPUHE
HYVÄT OPISTOMME YSTÄVÄT
Haikein mielin olen viime viikkoina siivonnut työhuonettani. Mielessäni lähdön haikeuteen sekoittuu sekä iloa että kiitollisuutta, mutta myös uuden elämänvaiheen odotusta. Mitä siellä onkaan odottamassa? Toivon, että sieltä
löytyy ainakin kiireettömiä aamuja ja aikaa itselle ja läheisille sekä aikaa
osallistua kansalaisopiston kursseille.
tiloihin (kaupat, kirjastot jne.) ja tuoda niiden avulla kulttuuria, kauneutta ja
iloa ihmisten päiviin. Hankkeen toteuttajina ovat Lapin ja Pohjois-Suomen
alueen musiikkitoimijoita kansalaisopistoista ja Lapin musiikkiopistosta, hanketta koordinoi Ranuan kansalaisopisto. Lisäksi osallistumme monin muun
tavoin juhlavuoden toteuttamiseen -Yhdessä- eri toimijoiden kanssa.
Yhteinen matka teidän opiskelijoiden kanssa on kestänyt 30 vuotta. Olen
kiitollinen siitä, että olen saanut olla kehittämässä ja suunnittelemassa teidän
toivomusten mukaan opistomme toimintaa. Monista teistä olen saanut myös
ystäviä. Sydäntäni lämmittää myös teiltä saamani palaute ja kiitokset. Toivon,
että opistomme säilyy edelleen teille aitona ihmisten kohtaamispaikkana.
Toinen iso asia kansalaisopistossamme on rehtorin vaihtuminen. Kiitän
Pirkkoa vuosikymmenien ajan jatkuneesta kansalaisopistoasian eteenpäin
viemisestä ja Rovaniemeläisten kansalaisopiston opiskelijoiden ja opettajien kurssitoiveiden toteuttamisesta. Allekirjoittanut aloitti lokakuussa -16
ja toivon, että Te kurssilaiset olette rohkeasti yhteydessä minuun, kerrotte
toiveenne, ruusunne ja risunne. Ilman Teidän osallistumistanne on meidän
mahdoton toteuttaa kansalaisopistojen tärkeintä tehtävää eli tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.
Kiitollisin mielin ajattelen teitä.
Pirkko Vuoti-Vainikka
HYVÄT ROVANIEMELÄISET
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja
demokratiaa tarjoamalla suomalaisille ja Suomen ystäville monipuolista
ja kansainvälistä ohjelmaa. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää
mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä mm.
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston ja Ranuan kansalaisopiston koordinoiman hankkeen avulla rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Kevätlukukaudella tarjoamme Teille muutaman mielenkiintoisen ja kysytyn
kurssin. Ensimmäisenä mainittakoon veneentekokurssi ja toisena ultrakevytlentäjän teoriakurssi. Aloitamme myös uudentyyppisiä liikuntakursseja mm.
Mattopilateksen ja Äijäjumpan. Luonnollisesti suositut taide- ja kädentaitokurssimme jatkuvat myös kevätkaudella tuttujen ohjaajien huolehtiessa Teidän oppimisestanne.
Rovalan tiloja on remontoitu mm. liikuntasalin WC-tilojen osalta ja joulutauon aikana muutamme muutamia kädentaitotiloja toimivampaan suuntaan.
Toivottavasti voimme jälleen toteuttaa kurssitoiveenne ja löydätte mieleisenne kurssin tarjonnastamme. Toivotamme kaikki kaupunkilaiset sydämellisesti
tervetulleiksi Rovalaan Rovaniemen kansalaisopistoon hakemaan hyvinvointia ja iloa elämään.
Tarja Konola-Jokinen
rehtori
Rovaniemen – ja Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto järjestävät viikoilla
16-17 useita eri tapahtumia ympäri kaupunkia. Meillä on yhteinen näyttely
Lappia-talossa ja konsertti Korundissa ja paljon muuta. Lisätietoja löydätte
kotisivuilta ja lehti-ilmoittelusta kevään kuluessa. Toisena juhlavuoden tapahtumana järjestämme 100 säveltä Lapista-tuokioita. Tarkoituksena on osallistua juhlavuoden monipuoliseen tekemiseen musiikin keinoin. Ajatuksena
on viedä musiikkituokioita vanhainkoteihin, kouluihin ja erilaisiin julkisiin
3
S I SÄ LLYSLUETTELO | IN FO
SISÄLTÖ
YHTEYS- YM. TIEDOT ..................................................................
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO
4
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT ................................................
5
ALENNUKSET ............................................................................
6
TYÖNANTAJAN LIIKUNTA- JA KULTTUURIETUUDET.........................
6
OPETUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT .....................................................
7
HENKILÖKUNTA, TOIMIPAIKAT ....................................................
8
IHMINEN JA YHTEISKUNTA ........................................................
9
Luennot, yhteiskunta .................................................................
9
Käytännön taidot, ruokakurssit................................................... 10
LASTEN JA NUORTEN KURSSIT ................................................... 11
Muskarit ................................................................................ 11
Kielet, näyttämötaide, kuvataide ................................................ 12
Tanssi, liikunta ........................................................................ 13
NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE ....................................................... 15
Osoite
Puhelin
Fax
Kotisivu
Sähköposti
Facebook
Rovala 5, 96100 ROVANIEMI
040 487 3010 toimisto
040 487 3016 rehtori
(016) 312 870
www.rovala.fi/rovaniemen-kansalaisopisto
[email protected]
www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto
TOIMISTO AVOINNA
02.01.-05.01.2017
09.01.-31.01.2017
01.02.-31.03.2017
06.03.-10.03.2017
03.04.-31.05.2017
26.05.2017
01.06.2017 alkaen
ma-to 12.00-16.00
ma-to 12.00-19.00, pe 12.00-16.00
ma-to 12.00-17.00, pe 12.00-16.00
suljettu
ma-pe 12.00-16.00
suljettu
ma-pe 12.00-15.00
MUSIIKKI ................................................................................... 15
TAIDE ........................................................................................ 16
Kuvataide ............................................................................... 16
Posliininmaalaus, keramiikka ..................................................... 17
Muu taide ............................................................................... 18
Kesäkurssit .............................................................................. 20
KÄDENTAIDOT .......................................................................... 20
LUKUKAUDET JA LOMAT
Kevätlukukausi
Kesälukukausi
Talviloma
Pääsiäisloma
Kevätnäyttely
09.01.-31.05.2017
01.06.-30.06.2017
06.03.-12.03.2017
13.04.-17.04.2017
viikot 16-17
TEKNINEN TYÖ ......................................................................... 21
KIELET ....................................................................................... 24
Kielikurssien valinta ................................................................. 24
Yleisten kielitutkintojen (Yki) taitotasokuvaukset ............................ 25
YKI -kielitutkintopäivät ............................................................. 25
Suomi, ruotsi, englanti ............................................................. 26
Saksa, ranska, venäjä ............................................................. 27
Espanja .................................................................................. 28
Italia ..................................................................................... 29
Muut kielet: japani, norja, kiina, arabia .................................... 30
TIETOTEKNIIKKA ........................................................................ 30
TANSSI ..................................................................................... 32
LIIKUNTA, TERVEYS .................................................................... 33
Tässä opinto-ohjelmassa ovat kevään uudet kurssit.
Syksyllä alkaneista, koko lukuvuoden kestävistä
kursseista ne, joissa vapaita paikkoja.
4
HUOM!
onnu
ät eivät koko
Opintoryhm
n aikana
ttujen lomie
• yllä maini
ä
lkeen
• juhlapyhin
klo 18.00 jä
päivinä
n aattoina
ie
yh
ap
hl
ju
mainittuina
•
alla erikseen
hd
ko
n
ie
• opintoryhm
I L M O I T TA UT UM I NE N | MA KS UT
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
• Ilmoittautuminen kevään kursseille Internetissä ja opistolla
• Kurssin kohdalla maininta mikäli Internet
-ilmoittautuminen EI OLE mahdollista
• Ilmoittautumisen yhteydessä MAKSETAAN KURSSIMAKSU
(+ MAHD. MATERIAALIMAKSU)
A) INTERNET-ILMOITTAUTUMINEN
Internet ilmoittautuminen osoitteessa: www.rovala.fi/rovaniemenkansalaisopisto tai https://www.opistopalvelut.fi/rovala.
Kurssimaksu (+mahd. materiaalimaksu) maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksutunnuksilla. Kurssin kohdalla
on maininta, mikäli Internet -ilmoittautuminen ei ole mahdollista (esim. seniorikurssit). Ilmoittautuminen toimistossa myös mikäli olet oikeutettu
s. 6 mainittuihin alennuksiin tai maksuvälineenä on Tyky-Kuntoseteli/TykyOnline, Smartum seteli/-kortti, Virikeseteli tai Ticket Mind&Body -kortti.
TOIMI NÄIN:
1. Opiston opinto-ohjelmasta tai Internet-sivuilta löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot. Ota esiin pankkisi tunnusluvut. Siirry linkistä Internet
-ilmoittautumiseen tai https://www.opistopalvelut.fi/rovala
2. Valitse kurssi(t) käyttämällä Kurssit painiketta tai Hae kursseja -toimintoa.
Lisää kurssi ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammallekin
kurssille. Jos kurssi on täynnä, halutessasi voit ilmoittautua varalle.
maksu) maksetaan aina ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkista,
että maksutapahtuma onnistui! Mikäli maksutapahtuma ei onnistunut verkkopankissa, ota välittömästi yhteys opiston toimistoon puh. 040 487 3010.
6. Kursseille ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä vahvistusta kurssin alkamisesta. Opistosta otetaan yhteyttä (pääasiassa tekstiviestillä) vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
B) ILMOITTAUTUMINEN JA
MAKSAMINEN OPISTON TOIMISTOSSA
•
•
•
•
•
jos sinulla ei ole pankin verkkomaksutunnusta
jos sinulla ei ole sosiaaliturvatunnusta
jos kurssin kohdalla erikseen maininta toimistossa ilmoittautumisesta
mikäli olet oikeutettu sivulla 6 mainittuihin alennuksiin
jos maksuvälineenä on Tyky-kuntoseteli/Tyky-Online, Smartum seteli/
-kortti, Virikeseteli tai Ticket Mind&Body -kortti
Ilmoittauduthan ajoissa – siten varmistat
kurssin alkamisen! Ilmoittautua voi
myös opetuksen alettua, mikäli vapaita
opiskelupaikkoja on.
3. Täytä ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat huolellisesti, puhelinnumero on myös tärkeä. Ohjelma vaatii henkilötunnuksen täydellisenä. Tee ilmoittautuminen AINA OPISKELIJAN TIEDOILLA. Esim.
jos ilmoitat lapsesi kurssille, ilmoittautumislomake täytetään
lapsen nimellä ja tiedoilla (myös henkilötunnus). Ellei ilmoittautuminen onnistu, selaimesi ei salli evästeiden laittamista koneellesi. Korjaa
selaimesi asetuksia sallimaan evästeet.
4. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit tarkistaa, mille
kurssille ilmoittauduit.
5. Maksa kurssimaksut HETI ilmoittautumisjärjestelmässä olevan
pankkipainikkeen kautta pankkisi verkkotunnuksilla, muutoin ilmoittautumista ei tapahdu. Kurssimaksu (+mahd. materiaali-
5
ALE N N UKS ET | MAKS UT
MIKÄLI OLET OIKEUTETTU SEURAAVIIN
ALENNUKSIIN, ILMOITTAUTUMINEN
ALENNUKSEN (henkilökoht.) SAAMISEKSI
VAIN TOIMISTOSSA (jälkikäteen alennusta ei saa):
Opisto on saanut erillistä setelityyppistä valtionavustusta alla mainittujen kohderyhmien kansalaisopisto-opintoihin. Alennuksen
saa yhteen kevään kurssimaksuun, jos henkilö täyttää
alla mainitut ehdot:
a) Seniorit (väh. 63-vuotiaat) ja eläkeläiset saavat
25 %:n alennuksen yhdestä seuraavien kurssien kurssimaksusta: Keskiviikkoryhmä naisille (alennus huomioitu kurssimaksussa), Maalaustaiteen työpaja senioreille, Pitsinnypläys A, Senioreiden puutyö A ja B,
Englantia puhuen ja kuunnellen, Update your conversation skills, Ensiaskeleet tietokoneen käyttöön senioreille, Tietokoneen käytön jatkokurssi senioreille, Itämaista tanssia senioreille, Seniorijumppa, Tuolijumppa
(alennus huomioitu kurssimaksussa), Seniorijooga. Eläkeläiskortti
on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
b) Seniorit (väh. 63-vuotiaat) ja eläkeläiset, jotka eivät ole
aikaisemmin osallistuneet Rovaniemen kansalaisopiston kursseille, saavat 25 %:n alennuksen kurssimaksusta. Eläkeläiskortti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
c) Työttömät saavat 25 %:n alennuksen kurssimaksusta. Todiste
työttömyydestä on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
d) Maahanmuuttajat saavat 25 %:n alennuksen teknisen työn, tekstiilityö- ja kielikurssin kurssimaksusta.
e) Oppimisvaikeuksia kokevat saavat 40 %:n alennuksen
Juttu-tupa -kurssiin. Alennus huomioitu jo tämän ryhmän kurssimaksussa.
HUOM! Opintosetelimäärärahaa on tietty määrä. Kun se
loppuu, sen jälkeen ei enää alennuksia.
f) Sisaralennus: yhteen kurssiin 20 % toisen lapsen kurssimaksusta
ja yhteen kurssiin 30 % kolmannen lapsen kurssimaksusta (ilmoittautumisen on tapahduttava samalla kertaa). Alennus ei koske musiikin
yksilöopetusryhmiä.
Alle 15 €:n kurssimaksuista ei alennusta!
6
TYÖNANTAJAN TYÖNTEKIJÄLLEEN
ANTAMAT MAKSUVÄLINEET
Rovaniemen kansalaisopisto haluaa tukea kaupunkilaisten kulttuurija liikuntakunnon aktivointia monin tavoin.
Kansalaisopiston kursseja voi maksaa Tyky-Kuntosetelillä/Tyky-Onlinella, Smartum setelillä/-kortilla, Virikesetelillä
sekä Ticket Mind&Body-kortilla. Ne ovat henkilökohtaisia
maksuvälineitä, joita voidaan käyttää ainoastaan työnantajan tukeman henkilön omaehtoisen liikunnan ja/tai kulttuurin maksamiseen.
Liikuntasetelit/kortit eivät käy esim. seuraaviin kursseihin: vauvatanssiin ja -liikuntaan, Kundaliinijooga-meditaatio, Mindfulness -kursseihin, Suolisto-detox, Elinvoimaa ja jaksamista kevääseen. Seteleitä ja kortilla tehtyjä maksuja ei vaihdeta rahaksi eikä
niistä anneta rahaa takaisin. Niitä voidaan käyttää useampia
kerralla tai ylimenevän osuuden voi maksaa itse rahalla. Ilmoittautuminen silloin vain toimistossa ja setelit sekä kortti tulee
olla mukana ilmoittauduttaessa.
Nämä käyvät opiston tanssi- ja liikuntakursseihin:
A) TYKY-KUNTOSETELI ja TYKY-ONLINE
B) SMARTUM -liikuntaseteli/-kortti
Nämä käyvät opiston liikunta-, tanssi-, taide-, kädentaito- ja kielikursseihin, eivät ruokakursseihin eikä tietotekniikka ja yhteiskunnallisten aineiden kursseihin.
A) TYKY-KUNTOSETELI+ -seteli ja TYKY-ONLINE
B) SMARTUM Liikunta- ja kulttuuriseteli/-kortti
(Huom! ei kieliin)
C) VIRIKESETELI
D) TICKET MIND&BODY -kortti
HUOM! Tyky-Kuntoseteleillä/Tyky-Onlinella, Smartum Liikunta- ja
kulttuuriseteleillä/-kortilla, Virikesetelillä tai Ticket Mind&Body -kortilla maksettua kurssimaksua ei voida palauttaa, mikäli kurssin peruuttaminen johtuu asiakkaasta. Mikäli opisto peruu kurssin, opiskelija voi
siirtää maksun johonkin vastaavaan kurssiin.
M A K S UT | O P E T UK S E E N L I I T TYVÄT A S IAT
Maksut
Opiskeluoikeus
Jokaisessa opintoryhmässä/kurssissa on opintoryhmäkohtainen maksu.
Kurssimaksu maksetaan käteisellä, pankki-/luottokortilla, kulttuuri- ja liikuntaseteleillä/mainituilla korteilla tai Internetissä ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Opistossa voivat opiskella kaikki opiston tarjoamista kursseista kiinnostuneet asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Valitun kurssin kurssimaksun tulee
olla suoritettuna myös. Alle 15-vuotiaille on pääsääntöisesti omat ryhmät
taide- ja taitoaineissa. Opintoryhmän aloittaminen edellyttää pääsääntöisesti 11-15 opiskelijaa.
HUOM!
Kurssi- ja materiaalimaksut ovat perintäkelpoisia. Niiden maksamattomuudesta huomautetaan vain kerran. Sen jälkeen asia
menee perintätoimiston hoidettavaksi.
• Kurssimaksu on henkilökohtainen, sitä EI voi siirtää toiselle
henkilölle.
• Säilytä kurssimaksutosite!
• Kurssimaksu on perintäkelpoinen.
• Kurssimaksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.
• Maksumuistutuksesta peritään 7 €.
• Jos työnantajasi maksaa kurssimaksun, laskutuspalkkio on 7 €.
Peruutusehdot
KURSSIMAKSU PALAUTETAAN KURSSIMAKSUTOSITETTA VASTAAN, JOS KURSSI EI TOTEUDU.
Mikäli kurssi on maksettu TYKY-Kuntosetelillä/Tyky-Onlinella,
Smartum setelillä/-kortilla, Virikesetelillä, Ticket Mind&Body
-kortilla maksun voi siirtää vastaavaan kurssiin.
Jos perut kurssille tulosi ja ryhmän/kurssin alkamiseen on:
• yli kolme viikkoa aikaa, kurssimaksu palautetaan
• aikaa vähemmän kuin kolme viikkoa, palautetaan puolet kurssimaksusta
• aikaa vähemmän kuin kaksi viikkoa, kurssimaksua ei palauteta lainkaan
• kurssimaksujen palauttamisesta peritään toimistokuluja 5,00 €
• mikäli kurssi on maksettu TYKY-Kuntosetelillä/Tyky-Onlinella, Smartum
setelillä/-kortilla, Virikesetelillä tai Ticket Mind&Body -kortilla, maksua ei
voida palauttaa
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi kurssin alkuvaiheessa terveydellisistä
syistä (edellytetään lääkärin todistusta), kurssista veloitetaan ennen perumista pidetyt kerrat ja toimistomaksu 5 €. Mikäli kurssin tuntimäärästä yli puolet
on jo pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan. TYKY-kuntosetelillä/TykyOnlinella, Smartum setelillä/-kortilla, Virikesetelillä tai Ticket Mind&Body
-kortilla maksettua maksua ei voida palauttaa.
HUOM!
Kurssimaksujen palautuspyynnöt on tehtävä saman lukukauden aikana. Kurssilta poisjääminen ei ole peruuttaminen.
Vakuutukset ja korvaukset
Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita. Tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan oma vakuutus. Opiskelija on korvausvelvollinen,
jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita työvälineiden rikkoutumisen,
häviämisen tai opetustilalle vahingon. Opisto ei korvaa posliinin, keramiikan tai lasin poltossa rikkoutuneita töitä.
Opintoneuvonta
Rehtori ja taitoaineiden suunnittelijaopettaja antavat opintoneuvontaa lukukauden aikana. Opiston toimistosta voi tiedustella kaikista opiston toimintaa
ja opetusta koskevista asioista puh. 040 487 3010.
Opiskelumateriaali
Opiskelijat hankkivat itse oppikirjansa, nuottinsa ja muun henkilökohtaisen
opiskelumateriaalin. Posliini-, lasi- ja keramiikkaryhmissä poltetaan vain
kurssilla valmistetut työt.
Tiedotus
Opiston toiminnasta, opintoryhmistä/kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista
muutoksista, luennoista ja uusista kursseista tiedotetaan Lapin Kansan kansalaisopistopalstalla, Uusi Rovaniemi -lehdessä, opiston kotisivuilla www.rovala.fi ja opiston ilmoitustauluilla. Opiston tapahtumista ym. kerrotaan myös
opiston Facebook-sivuilla www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto.
Jos kurssi ei toteudu tai kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia – siitä ilmoitamme
henkilökohtaisesti kurssimaksun maksaneille pääasiassa tekstiviestillä.
Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoittautumisen yhteydessä laitatte puhelinnumeron, josta parhaiten tavoittaa. Kurssin alkamisesta
emme erikseen ilmoita. Myös voimassa oleva sähköpostiosoite on tarpeellinen opistolle mm. markkinoinnin (uudet kurssit), kyselyjen ym. vuoksi.
Opiskelijarekisteri
Opisto ylläpitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen ja tilastoinnin vuoksi. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Todistukset
Säännöllisesti (läsnä 3/4 opetustunneista) opetukseen osallistuneet saavat
pyynnöstä todistuksen opinnoistaan (5 €). Jos opiskelusta on yli vuosi, to-
7
OPE T UKS EEN LIITTYVÄT ASIAT | H E N KIL Ö KU N TA | T O I M I PA I K AT | J O H T O K UNTA
distuksesta peritään 9,50 €. Todistusmaksu maksetaan todistusta tilattaessa
(sisältää postimaksun).
Myyntipalvelukoulutusta
Rovaniemen kansalaisopisto räätälöi koulutusta myös maksullisena palvelutoimintana yhdistyksille, yrityksille, hallintokunnille, liikelaitoksille, oppilaitoksille ja muille yhteisöille tilaajan toivomusten mukaan. Lisätietoja saa
rehtori Tarja Konola-Jokiselta puh. 040 487 3016.
Päätoiminen henkilökunta
Rehtori
Tarja Konola-Jokinen
puh. 040 487 3016
[email protected]
Taitoaineiden
suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö
[email protected]
puh. 040 487 3018
Koulutussuunnittelija
puh. 040 352 6542
(katso toimiston aukioloajat s. 4)
Leena Ollila-Alanko
Helena Säkkinen
Mirja Tikkanen
Tuula Kutila
Sähköpostiosoite: [email protected]
(tässä opinto-ohjelmassa mainittujen kurssien)
Opistotalo
Jokkakulma (opistotaloa vastapäätä)
Astanga-jooga Lappi ry
Fermaatti
Jokkakallio
Lapin ammattiopisto
Puutyötila
Päiväkoti Väinämöinen
Pöykkölän päiväkoti
Rantavitikan päiväkoti
Steinerkoulu
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste
Vaaranlammen päiväkoti
Venepaja
Rovala 5
Rovala 5
Varastotie 2, 2. krs
Etelärinne 41
Teerikatu 17 B
Jokiväylä 9
Hallitie 23
Perähuhdantie 5
Muonakuja 3
Heinämiehentie 6
Viirinkankaantie 1
Porokatu 35
Koulukuja 2
Ahjotie 25 (halli 1)
Opiston johtokunta:
Maarit Airaksinen, Laura Harju-Autti, Pertti Hartikainen, Simo Koskinen,
Hilkka Kotila-Martti, Olli Lipponen, Iiris Satamo, Eeva Ylihurula ja Mauri
Ylä-Kotola. Varajäsenet: Risto Ruokamo, Rosa Vetri ja Jouni Ylijääskö.
Toimisto puh. 040 487 3010
Toimistosihteerit
Toimipaikat
puh. 040 487 3011
puh. 040 487 3014
puh. 040 487 3012
puh. 040 487 3019
Älä koskaan kasva niin isoksi,
ettetkö voisi esittää kysymyksiä.
Älä koskaan tiedä niin paljon,
ettetkö voisi oppia jotain uutta.
— Kirjailija Og Mandino
www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto
8
I H M I NE N J A YH T E I S K UNTA / L UE NNO T / Y H TEIS KUNTA
IHMINEN JA YHTEISKUNTA
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542.
Luennot
Suomi 100 vuotta - Verkkoluennot
Järjestetään yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa juhlavuoden kunniaksi. Verkkoluennot ovat Lappi-aiheisia, kaikille avoimia ja maksuttomia.
130101 LAPIN KASKUJEN SYVIN OLEMUS
Opistotalo • to 18.00-19.30
16.2.2017 • Mauno Kylli, Markku Torkko • 2 t
Ei luentomaksua • max 80
Lapin kaskukirjojen tekijät kertovat, mikä on Lapin kaskujen liikkeelle paneva voima. Yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa. Ilm.
13.2.2017 mennessä.
130102 VERKOSTA VERKKOON
Opistotalo • to 18.00-19.30
23.2.2017 • Päivi Linnasaari • 2 t • Ei luentomaksua • max 80
Verkon ja verkoston merkitys suomalaisen yhteiskunnan, käsityötaitojen ja elinkeinoelämän muutoksessa vuosisadan alusta nykypäivään.
Verkon merkitys ennen ja nyt. Ilm. 21.2.2017 mennessä.
130103 NAISTEN ASEMA
ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIASSA
Opistotalo • to 18.00-19.30
27.4.2017 • Tiina Kinnunen • 2 t • Ei luentomaksua • max 80
Tasa-arvon voittokulkua vai epätasa-arvosta vaikenemista? Luennoitsijana Tiina Kinnunen, FT, Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori. Ilm. 25.4.2017 mennessä.
320304 SEKSUAALISUUDEN PSYKOLOGIAA
Opistotalo • to 17.30-19.30
2.3.2017 • Ilkka Rantanen • 2,5 t • 10 € • max 70
Tule pohtimaan ja keskustelemaan seksuaalisuudesta. Ihmisen seksuaalisuus
on leikkiä ja nautintoa. Se antaa iloa, itsevarmuutta ja valtaa – olen viehättävä, haluttu ja tasavertainen kumppanini kanssa. Seksuaalisuus paljastaa
myös kaiken – itsekritiikin, huonommuuden tunteen ja häpeän omasta epätäydellisyydestä. Leikki voi muuttua siinä sukupuolten väliseksi itsekkääksi
valtataisteluksi aiheuttaen erilaisia seksuaalisuuden toiminnallisia häiriöitä.
Erilaiset kiihottumistekniikat, toisen syyttäminen tai seksuaaliterapiakaan ei
tässä ehkä auta, jos ei kuulla ja nähdä toista, jaeta omaa ja toisen sisäisiä
tunteita ja ajatuksia. Ilm. 28.2.2017 mennessä.
719802 POHJOISTEN YRTTIEN HYVINVOINTIKÄYTTÖ
JA VAIKUTUKSET
Opistotalo • to 18.00-19.30
30.3.2017 • Irja Mäkitalo • 2 t • 9 € • max 70
Aihetta käsitellään kansanperinteen, kirjallisuuden, tutkimusten ja kokemusten pohjalta. Käydään läpi mm. yrttien käyttöhistoriaa, hoitokäytön käsitettä
ja luodaan lyhyt katsaus kansansairauksiin. Luennolla saa tietoa tuttu-jen
luonnonyrttien käytöstä ja ohjeita yrttien keruusuunnitelmaan oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ilm. 24.3.2017 mennessä.
719803 LUONNONKASVIEN MONIPUOLINEN
HYVINVOINTIKÄYTTÖ
Opistotalo • to 18.00-20.00
20.4.2017 • Irja Mäkitalo • 2,5 t • 10 € • max 70
Tiivis kertaus 30.3. luennosta. Perehdytään fytoterapian perusajatukseen
ja kasvikohtaisesti turvallisten luonnonkasvien tutkittuihin vaikutuksiin ja niiden monipuoliseen käyttöön ohjeiden ja demojen avulla. Ilm. 14.4.2017
mennessä.
Yhteiskunta
219803 J.V. SNELLMANIN KASVATUSFILOSOFINEN AJATTELU
(SUOMI 100 v)
Opistotalo • to 18.00-19.30
16.3.2017 • Voitto Kuosmanen • 2 t • Ei luentomaksua • max 70
Tahto uudistaa ja tehdä ihmiskunta onnelliseksi. Ihminen on ristiriita. Omaan
vakaumukseen ja totuuteen kasvaminen. Kasvamisen ja sivistymisen snellmanilaiset haasteet: Syttyykö ihmisissä halu koko ihmiskunnan uudistamiseen ja onnelliseksi tekemiseen? Yhteistyössä Suomen sosiaalipedagogisen
seuran kanssa. Ilm. 13.3.2017 mennessä.
320202 KESKIVIIKKORYHMÄ NAISILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 14.00-15.30
18.1.–19.4.2017 • Raija Kivilahti • 20 t • 24,75 € • max 20
Rovalan toiseksi vanhin ryhmä viettää 90-vuotisjuhlavuotta. Tavoitteena on
aktivoida kotona asuvia naisia kansalaisopiston toimintaan, mahdollistaa
sosiaalisia kohtaamisia, virikkeitä ja tietoa arkipäivään. Keskustelua ajankohtaisista asioista, tutustumista kulttuuriin, liikuntaan ja arkipäivän asioihin
sekä vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin. Kevään teemana Suomi 100 v.
Kokoontumisia on 10 kevään aikana keskiviikkoisin. Tarkemmat kokoontumispäivät ilmoitetaan ensimm. kokoontumisella. Alennus kurssimaksussa
huomioitu. Ilm. toimistossa 16.1.2017 mennessä.
9
I HM I N E N JA YHTEIS KU N TA / Y H T E ISKU N TA
219802 JUTTU-TUPA
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 15.30-17.00
18.1.–22.3.2017 • Tanja Martimo • 18 t • 37 € • max 10
Suunnattu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille, joilla on afasiaa
eli kommunikaatiovaikeuksia. Harjoitellaan kommunikaatiotaitoja eri toimintojen yhteydessä, mm. keskustelua, kädentaitoja ja liikuntaa. Lämminhenkisen ja kannustavan ryhmän ajatuksena on, että ihmisen kyky kokea ja
oppia säilyy sairastumisen jälkeenkin. Alennus kurssimaksussa huomioitu.
Ilm. toimistossa 16.1.2017 mennessä.
320103 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS
Opistotalo • pe 18.00-21.15, la-su 10.00-17.15
31.3.–9.4.2017 • Pentti Puuronen • 40 t • 103 € • max 20
18 vuotta täyttäneille. Järjestyksenvalvojan tehtäviin ja turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö (laki järjestyksenvalvojista, kokoontumislaki, säännökset
hätävarjelusta) ja ohjeistus (valtuudet, velvollisuudet), poliisitoimintaa ja siihen
liittyviä järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan
toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, hätäensiapua
ja oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä. Tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat järjestyksenvalvojina seurojen järjestämissä tapahtumissa, kesätapahtumissa, ravintoloiden vahtimestareille, tarjoilijoille jne. Ilm. 27.3.2017 mennessä.
320104 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS
Opistotalo • su 9.00-16.00
7.5.2017 • Pentti Puuronen • 8 t • 35 € • max 20
Henkilöille, jotka ovat suorittaneet järjestyksenvalvojan peruskurssin, mutta
joilla kortti on vanhentumassa. Kortin uusiminen tulee tehdä joko 6 kk ennen
kortin viimeistä voimassaolopäivää tai kortin viimeisestä voimassaolopäivästä lukien 6 kk eteenpäin aikana. Mikäli kertauskoulutusta ei suorita 6
kk:n kuluessa kortin voimassaolon päättymisestä, joutuu käymään koko JV:n
peruskoulutuksen uudestaan. Ilm. 3.5.2017 mennessä.
Käytännön taidot
719801 METSÄSTÄJÄTUTKINTOON VALMENTAVA KURSSI
Opistotalo • to-pe 18.00-20.30
26.1.–3.2.2017 • Matti Ylijääskö • 12 t • 33 € • max 80
Valmennus metsästäjätutkinnon suorittamiseen. Oppikirja: Metsästäjän opas.
Tentit: 9.2. ja 10.2. klo 18.00-20.30. HUOM! Metsästäjän opaspaketti n.
35 € (voi ostaa kurssipaikalta). Tenttimaksu 20 €, käteismaksu. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu. Ilm. 20.1.2017 mennessä.
719804 LUONNONKASVIEN KERUU JA KÄYTTÖ
HYVINVOINTIIN
Opistotalo • la 10.00-16.00
17.6.2017 • Irja Mäkitalo • 6 t • 15 € • max 15
10
Opetellaan tunnistamaan kurssin aikana parhaassa keruuvaiheessa olevia
luonnon hyvinvointikasveja. Kerätään ja opetellaan niiden käsittely ja säilytys sekä hyvinvointikäytön menetelmiä. Päivän ohjelma: kokoonnutaan opistolla ja käydään läpi teoriaosuus, jonka jälkeen siirrytään keruupaikalle.
Ota mukaan sään mukainen varustus, kumisaappaat ja keruukori sekä omat
eväät, lounas nautitaan keruun lomassa luonnossa. Palataan opistolle, käsitellään, säilötään ja valmistetaan kerätyistä yrteistä maisteltavia ja ulkoisesti
käytettäviä hyvinvointituotteita. Ilm. 14.6.2017 mennessä.
810101 HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA -TESTI
Opistotalo • to 14.00-20.00
6.4.2017 • Saimi Leinonen • 8 t • 80 € • max 75
Koulutukseen kuuluu elintarvikehygienian tavoitteet, tuotteen hygieniariskit,
hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, työympäristön työskentelyhygienia, puhtaanapito, lainsäädäntö ja hygieniaosaaminen. Koulutuksen
päätteeksi suoritetaan testi. Voit osallistua testiin myös ilman koulutusta, pelkkä testi 50 € maksetaan toimistoon 29.3. mennessä. Testi alkaa klo 19.00.
Varaa mukaasi kuvallinen henkilötodistus. Kurssi ja testi toteutetaan, jos on vähintään 14 ilmoittautunutta. Kurssilla käytettävä materiaali löytyy elintarvikeviraston sivulta www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/.
Ilm. 29.3.2017 mennessä.
999901 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN TEORIAKURSSI
Opistotalo • ti ja to 17.30-20.00
17.1.–11.4.2017 • Jari Nykänen, Kari Vahlqvist • 48 t • max 20
Kurssim. 250 €, materiaalim. 70 €
Koulutus on Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisema ja Ilmailuviranomaisen
hyväksymä teoria- ja lentokoulutusohjelma ilmailumääräyksen PEL M2-70
mukaista ultrakevytlentäjän (UPL) lupakirjaa varten. Soveltuu myös perehdytyspaketiksi ilmailusta kiinnostuneille ja lentosimulaattori-harrastajille. Materiaalimaksu sisältää sähköisen oppikirjan ja kartan. Lisätietoja opettajalta
puh. 040 522 2818. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
Ruokakurssit
810205 SMOOTHIET JA VIHERMEHUT
Opistotalo • la 10.00-13.15
18.2.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 4 t • 21 € • max 10
Smoothiet ja vihermehut ovat nopein tapa tankata keho ja mieli superravinnolla, energialla ja tukea samalla optimaalista terveyttä. Valmistetaan vihermehuja
ja smoothieita sekä käsitellään mm. seuraavia aiheita: vihermehut ja terveyttä
tukevat sekä syöpää ehkäisevät raaka-aineet, immuniteettia tukevat hedelmät,
marjat ja kasvikset, proteiinin ja kuidun tärkeys, elimistön happo-emästasapaino, miten koostaa vihermehu tai smoothie tiettyihin terveysongelmiin. Ohjelma
perustuu funktionaalisen lääketieteen periaatteille. Saat mukaasi myös reseptejä.
Raaka-ainemaksu n. 16 € maksetaan opettajalle. Ilm. 11.2.2017 mennessä.
IH MIN E N J A YH T E I S K UNTA / Y H T E I S K UNTA | L A P S E T J A NUO R E T / MUS IIKKI
810206 KASVISRUOKAA
Opistotalo • la 11.00-15.00
25.2.2017 • Päivi Ranta • 5 t • 17 € • max 10
Kasvisruokaan liittyvää teoriaa. Kokkaillaan maittavaa kasvisruokaa monipuolisesti unohtamatta jälkiruokaa. Tehdään useampaa ruokalajia; esim.
tahnaa leivälle ja dippaukseen. Kaikki ruuat valmistetaan myös ilman maitoa ja kananmunaa. Kurssilaiset saavat reseptit mukaansa. Mukaan oma
essu ja pakasterasioita. Ilmoita mahdolliset allergiasi etukäteen. Raakaainemaksu n. 9 € maksetaan opettajalle. Ilm. 17.2.2017 mennessä.
810207 ELINVOIMAINEN JA ENERGINEN RUOKA
Opistotalo • la 10.00-13.15
18.3.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 4 t • 21 € • max 10
Valmistetaan ruokaa, joka antaa energiaa ja pitää yllä energiatasoasi
läpi päivän. Käydään läpi eri ruoka-aineet ja niiden merkitys verensokerin
hallintaan ja hormonitasapainoon. Ohjelma perustuu funktionaalisen lääketieteen periaatteille. Saat mukaasi myös reseptejä. Mukaan oma essu.
Raaka-ainemaksu n. 16 € maksetaan opettajalle. Ilm. 2.3.2017 mennessä.
810208 SUSHIKURSSI
Opistotalo • ke 17.00-20.00
29.3.2017 • Rerion Huhta • 4 t • 13 € • max 10
Sushi on tunnetuin japanilainen ruokalaji. Opetellaan Chirashizushia, jota
on helppo tehdä eikä tarvitse sushi työkaluja. Chirashizushi on tosi herkullinen ja juhlavan näköinen, siksi Japanissa syödään sitä erilaisissa juhlissa.
Jälkiruoaksi valmistetaan jogurttitiramisu. Raaka-ainemaksu 5 € maksetaan
opettajalle. Ota pakasterasioita ja oma essu mukaan. Opetus suomen kielellä. Ilm. 22.3.2017 mennessä.
810209 IRANILAINEN RUOKA
Opistotalo • la 12.00-16.00
1.4.2017 • Behnaz Vahdati Afoosi • 5 t • 16 € • max 10
Tule kokeilemaan ja oppimaan perinteistä iranilaista ruokaa. Valmistetaan herkullista alku-, pää- ja jälkiruokaa. Sisältää naudan lihaa, linssejä ja erilaisia
mausteita. Raaka-ainemaksu n. 7 € maksetaan opettajalle. Ilm. 23.3.2017
mennessä.
810210 MACARON-LEIVONNAINEN
Opistotalo • ke 16.30-20.30
5.4.2017 • Saimi Leinonen • 5 t • 17 € • max 10
Macaron-leivonnainen on ihanan rapea päältä, mutta hyvin maukas sisältä.
Se on myös gluteeniton ja helppo toteuttaa laktoosittomana, sopien moneen
erikoisruokavalioon. Perehdymme macarons-leivonnaisten valmistamisen
kinkkisiin saloihin ja herkullisiin resepteihin. Saat vinkit haastavan leivonnaisen valmistamiseen ja onnistumiseen kotioloissa. Materiaalimaksu n. 10 €
maksetaan suoraan opettajalle. Ilm. 29.4.2017 mennessä.
810211 VILLIYRTTEJÄ JA KASVISRUOKAA
Opistotalo • la 11.00-18.30
10.6.2017 • Päivi Ranta • 9 t • 20 € • max 10
Käydään keräämässä ja tunnistamassa luonnossa villiyrttejä ja valmistetaan
niistä maittavaa kasvisruokaa (munatonta ja maidotonta). Käydään läpi
myös yrttien jatkokäsittelyä ja säilöntää sekä vinkkejä yrttien monipuoliseen
käyttöön. Ota mukaan paperipussi tai kori, kumihanskat, pakasterasioita ja
oma essu sekä sään mukainen vaatetus. Raaka-ainemaksu 9 € maksetaan
opettajalle. Ilmoita mahdolliset allergiasi etukäteen. Ilm. 2.6.2017 mennessä.
LAPSET JA NUORET
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542 (musiikki, kieli, näyttämötaide, tanssi, liikunta)
taideaineiden opettaja Mari Mulari puh. 050 365 0256 (kuvataide)
taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö puh. 040 487 3018 (muut)
Musiikki
Muskariryhmissä päätavoitteena on tutustuttaa lapsi musiikin maailmaan, herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan ja luoda pohjaa musiikillisten perusteiden myöhemmälle kognitiiviselle oppimiselle.
110139 MUSKARIRYHMÄ (3-12 kk)
Jokkakulma • ma 10.50-11.20
16.1.–10.4.2017 • Mari Mulari • 8 t • 27 € • max 10
Vauvat tutustuvat vanhempien kanssa musiikin maailmaan. Lauletaan hellittelylauluja, harjoitellaan motorisia valmiuksia musiikin siivellä ja muistellaan
äidin ja mummojen laulamia lauluja. Liikutaan, leikitään, loruillaan ja kuunnellaan musiikkia. Samalla opitaan leikin ja laulun kautta myös kokonaisvaltaisesti kokien musiikin perusteita. Ilmoittautuminen toimistossa/Internetissä
lapsen tiedoilla 12.1.2017 mennessä.
110140 MUSKARIRYHMÄ (1 v)
Jokkakulma • ma 9.30-10.00
16.1.–10.4.2017 • Mari Mulari • 8 t • 27 € • max 10
Tutustutaan yhdessä vanhempien kanssa musiikin monipuoliseen maailmaan
ja toisiin ryhmän jäseniin. Kartutetaan laulu- ja loruvarastoa, liikutaan, leikitään, havainnoidaan musiikkia moniaistisesti ja soitetaan yhdessä toisten
kanssa. Leikinomaisen toiminnan avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista
kehitystä ja samalla opitaan musiikin perusteita. Ilmoittautuminen toimistossa/Internetissä lapsen tiedoilla 12.1.2017 mennessä.
11
LA PSE T JA NUORET / M U SIIKKI / KIE L E T / N ÄY T TÄM Ö TA I D E / K UVATA I D E
110141 MUSKARIRYHMÄ (2 v)
Jokkakulma • ma 10.10-10.40
16.1.–10.4.2017 • Mari Mulari • 8 t • 27 € • max 11
Sisältö kuten Muskariryhmä (1 v). Ilmoittautuminen toimistossa/Internetissä
lapsen tiedoilla 12.1.2017 mennessä.
Kielet
120317 KID’S ENGLISH!
Jokkakulma • ma 16.20-17.05
23.1.–24.4.2017 • Anu Köngäs • 12 t • 32 € • max 14
5-8-vuotiaiden englannin kielikylpykerho. Enkku on hauskaa kun oppiminen
tapahtuu mukavan touhun lomassa! Lauluja, leikkejä, puhetta ja pulinaa
englanniksi. Teemoina mm. ammatit, harrastukset, luonto ja oma keho. Sisältöä voidaan muokata lasten omien toiveiden mukaan. Valmistaa lasta
englannin oppimiseen koulussa ja rohkaisee käyttämään kieltä jo ennen sen
opiskelun aloittamista. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
Näyttämötaide
Teatteriryhmissä pääpaino on ilmaisu- ja teatteritaitojen sekä improvisaatiokyvyn kehittämisen lisäksi kiinnostuksen herättäminen teatteritaidetta
kohtaan.
110207 LASTEN TEATTERI PUMPUTUM
Jokkakulma • ti 16.15-17.45
24.1.–18.4.2017 • Anne Niskala • 24 t • 70 € • max 16
8-14-vuotiaille. Harjoitellaan teatterin tekemisen perusteita yhdessä oman teatteriryhmän kanssa. Opitaan puhe- ja kehoilmaisua sekä improvisaatiota
huomioiden jokaisen omat vahvuudet. Tehdään omia pieniä esityksiä ja kootaan kevään päätteeksi loppuesitys. Ilm. 20.1.2017 mennessä.
110208 NUORISOTEATTERI
Jokkakulma • ti 17.50-19.50
24.1.–18.4.2017 • Anne Niskala • 32 t • 92 € • max 16
14-19-vuotiaille. Teatterin tekemisen riemua oman ryhmän kanssa teatterin
ammattilaisen ohjauksessa! Näyttelijän työn ja esityksen valmistamisen perustaitoja lähestytään improvisaation ja monitaiteellisen työskentelyn keinoja
hyödyntäen huomioiden jokaisen yksilöllisyys ja syntyvän ryhmän ominaislaatu. Nuorisoteatteri on nuorten oma juttu, jossa he saavat vaikuttaa siihen,
millaista teatteria haluavat tehdä. Ilm. 20.1.2017 mennessä.
Kuvataide
Lasten kuvataide -ryhmien opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen kykyä
ilmaista itseä kuvallisesti sekä tulkita ja arvioida kuvaa. Ryhmissä harjoitetaan kuvan ja kolmiulotteisen tekemisen erilaisia tekniikoita sekä tutustutaan kuvataiteen
ilmiöihin ja käsitteistöön. Tutkivan asenteen säilyttäminen on tärkeässä osassa.
12
110338 NAPEROTAIDE (4-6 v)
Opistotalo • ke 16.00-17.00
18.1.–12.4.2017 • Mari Mulari • 16 t • max 8
Kurssim. 43 €, materiaalim. 8 €
Naperotaide on kuvalliseen ilmaisuun keskittyvää leikinomaista taidetoimintaa. Moniaistisen ja monitaiteisen työskentelyn kautta tutustutaan kuvataiteen
erilaisiin menetelmiin ja toteutetaan upeita teoksia! Mukaan essu ja sisätossut!
Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110339 LASTEN KUVATAIDE I (7-10 v)
Opistotalo • ma 16.00-17.30
23.1.–3.4.2017 • Mari Mulari • 20 t • max 12
Kurssim. 41,50 €, materiaalim. 16 €
Piirretään, maalataan, muovataan ja rakennetaan. Sisältöä pyritään rakentamaan lasten toiveiden mukaan. Tervetuloa mukaan innostavan ja mielikuvitusrikkaan harrastuksen pariin! Lisätietoja opettajalta puh. 050 365 0256. Ilm.
18.1.2017 mennessä.
110340 LAPSEN JA AIKUISEN TAIDETYÖPAJA
Opistotalo • la 11.00-12.30
28.1., 11.2., 25.2., 18.3., 25.3., 22.4.2017 • Mari Mulari • 12 t • max 14
Kurssim. 25 €/henkilö, materiaalim. 13 €/henkilö
N. 7-12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Toteutetaan teoksia maalaten,
painaen sekä muotoillen. Mukaan voi tulla konkareina tai ilman kummankaan aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä. Ihanaa yhdessä tekemistä molemmille! Lisätietoja opettajalta puh. 050 365 0256. HUOM!
Kurssi- ja materiaalimaksu sekä ilmoittautuminen aikuiselta
ja lapselta. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
110341 LAPSEN JA AIKUISEN TAIDEPÄIVÄ
Opistotalo • ti 11.00-14.30
6.6.2017 • Mari Mulari • 4 t •
Kurssim. 9 €/henkilö, materiaalim. 4,50 €/henkilö • max 14
Päivä on tarkoitettu n. 6-12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Nautitaan
taiteen tekemisestä yhdessä piirtäen ja maalaten. Mukaan voi tulla konkareina tai ilman kummankaan aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä. Omat eväät ja sotkua kestävät vaatteet mukaan! HUOM! Kurssi- ja
materiaalimaksu sekä ilmoittautuminen aikuiselta ja lapselta.
Ilm. 29.5.2017 mennessä.
110342 KERAMIIKKAA LAPSILLE (7-12 v)
Opistotalo • to 16.00-17.30
19.1.–6.4.2017 (ei 2.2.) • Marjo Pernu • 20 t • 52 € • max 10
Peruskurssi. Tutustutaan keramiikan valmistukseen ja materiaaleihin. Kehitetään omaa luovuutta ja ilmaisuvoimaa. Alussa tehdään opettajan laatimia
L A P S E T J A NUO R E T / K UVATA I D E / TA NS S I J A LIIKUNTA
harjoitustöitä, jonka jälkeen valmistetaan omien mieltymysten mukaan käsin
rakentamalla esineitä savesta. Keramiikkatyöt lasitetaan. Töiden poltot sisältyvät hintaan. Soveltuu aloittelijoille sekä keramiikkaa jo harrastaneille. Mukaan essu. Tarvittavaa materiaalia voi ostaa kurssipaikalta. Ilm. 16.1.2017
mennessä.
110343 ANIMAATIOKURSSI (8-12 v)
Opistotalo • la 11.00-13.00
21.1.–25.3.2017 (ei 4.3.) • Kaisa Lenkkeri • 20 t • 46 € • max 12
Kurssim. 41 €, materiaalim. 5 €
Tehdään opiskelijoiden valitsemilla tekniikoilla animaatioita läpikäyden
koko elokuvan tekoprosessin käsikirjoituksesta ääniin. Vaihtoehtoina ovat
pala-, muovailuvaha-, piirros- ja esineanimaatio. Lisäksi tutustutaan muutamaan harvinaisempaan tekniikkaan. Sopii sekä syksyllä aloittaneille että
uusille elokuvantekijöille. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
110344 SARJAKUVA- JA PIIRROSKURSSI
Opistotalo • 27.1.2017 pe 16.00-17.30
2.2.-6.4.2017 to 16.30-18.00 • Mari Mulari • 20 t • 42 € • max 12
Sarjakuvanteosta kiinnostuneille nuorille (ikärajasuositus 12-16 vuotta).
Käydään läpi sarjakuvailmaisun perustekniikoita ja opitaan tekemään omia
sarjakuvia ja hahmoja. Aloittelijoille, mutta myös pitemmälle ehtineille. Tarvitset seuraavia välineitä: A3-paperia, lyijykynä, musta tussi, puuvärit. Lisätietoja opettajalta puh. 050 365 0256. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
Tanssi ja liikunta
Tanssi- ja liikuntaryhmissä tavoitteena on koordinointi- ja keskittymiskyvyn, liikunnallisen ilmaisun ja ryhmätaitojen kehittäminen. Tavoitteena on
myös saada lapset ja nuoret harrastamaan aktiivisesti tanssia ja liikuntaa.
Alla olevat tanssiryhmät, joissa vapaita paikkoja ovat
syksyllä alkaneita ja toteutetaan yhteistyössä Lapin Tanssiopiston kanssa. Uudet opiskelijat tervetuloa mukaan!
110501 LASTEN TANSSI 3-4-VUOTIAAT
Rantavitikan päiväkoti • ke 13.45-14.30
25.1.–3.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 12
110502 LASTEN TANSSI 3-4-VUOTIAAT
Päiväkoti Väinämöinen • pe 8.30-9.15
20.1.–5.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 14
110503 LASTEN TANSSI 3-4-VUOTIAAT
Vaaranlammen päiväkoti • ti 13.30-14.15
24.1.–2.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 14
110505 LASTEN TANSSI 5-6-VUOTIAAT
Päiväkoti Väinämöinen • pe 12.00-12.45
20.1.–5.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 14
110506 LASTEN TANSSI 5-6-VUOTIAAT
Rantavitikan päiväkoti • ke 13.00-13.45
25.1.–3.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 12
110507 LASTEN TANSSI ESKARIT
Rantavitikan päiväkoti • to 12.15-13.00
19.1.–4.5.2017 • Sari Heikkilä • 14 t • 49,50 € • max 12
110527 VAUVATANSSI
Opistotalo • ke 10.00-11.00
18.1.–29.3.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 12
Vuorovaikutuksellinen ja läheinen äidin ja vauvan (alle 1 v) tanssihetki.
Tanssin, musiikin ja läheisyyden kautta tuetaan lapsen varhaista kehitystä.
Tarkoitettu äidille ja pienokaiselle, joka osaa jo kannatella päätään (n. 3
kk). Tunnilla tehdään helppoja tanssisarjoja, lorutellaan ja lauletaan. Jokaisella tunnilla myös lihaskunto-osuus. Ota vauvalle mukaan alusta, minkä
päällä vauva voi halutessaan makoilla ja seurata tuntia lattialta. Hyvää
oloa, kuntoilua ja vertaistukea äidille! HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja
aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 16.1.2017 mennessä.
Lasten tanssia juhlatapahtumassa
110528 TAAPEROTANSSI (1-2 v)
Opistotalo • ke 11.10-12.10
18.1.–29.3.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 10
13
LA PSE T JA NUORET / TAN SSI J A L IIKU N TA
Lapsen ja aikuisen yhteinen tanssituokio, joka perustuu luovaan tanssiin ja
tanssileikkeihin. Leikinomaisilla tansseilla, musiikilla ja loruilla tuetaan lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä, perusliikuntataitojen harjoittamista ja tutustutaan
tanssin eri elementteihin. Monipuolista liikkumista välineiden innoittamana.
Aikuiselle taaperotanssi tuo samalla hyvää liikuntaa. HUOM! Kurssimaksulla
yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 16.1.2017 mennessä.
110529 SATUTANSSI (3-4 v)
Opistotalo • la 9.45-10.45
21.1.–1.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 12
Sopii hyvin lapsen ensimmäiseksi omaksi harrastukseksi. Leikkien ja leikinomaisin harjoituksin harjoitellaan perusliikuntataitoja, tutustutaan tanssin sadunomaiseen maailmaan ja opitaan yhdessä toimimista. Luovaa koko kehon
käyttöä mielikuvituksen, satujen ja musiikin innostamana! Tunneilla tutustutaan myös välinetaitoihin. Lapset osallistuvat tunneille ilman vanhempaa. Ilm.
19.1.2017 mennessä.
110530 TANSSIVARPAAT (5-6 v)
Jokkakulma • ke 16.15-17.15
18.1.–29.3.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 10
Vauhdikas ja rytmikäs tanssileikkiryhmä, jossa tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus tanssiin ja ilmaisuun. Tanssin eri elementteihin tutustutaan
leikinomaisin keinoin sekä luovan tanssin kautta. Tehdään myös tanssikoreografiaa. Tanssin ja liikkumisen iloa! Ilm. 16.1.2017 mennessä.
110531 JUST DANCE (7-9 v)
Opistotalo • pe 16.45-17.45
20.1.–7.4.2017 • Saana Keränen • 14,5 t • 37,50 € • max 15
Tehdään lasten ikätaso huomioon ottaen alkulämmittelyt, helppoja teknillisiä
ja akrobaattisia harjoituksia, koreografiaa sekä kevyitä venyttelyitä tai rentoutusharjoituksia. Myös improvisaatio on osana tuntia. Kehittää motoriikan
lisäksi tanssillisuutta, luovuutta, sosiaalisia taitoja sekä lisää lapsen rohkeutta. Ilm. 18.1.2017 mennessä.
110532 BREAKDANCE (10-16 v)
Opistotalo • ti 16.00-17.10
24.1.–11.4.2017 • Matti Martiskainen • 17 t • 37,50 € • max 25
Breakdance (breaking, b-boying, b-girling) on New Yorkista lähtöisin oleva
alkuperäinen katutanssi eli streetdance, jossa harjoitellaan pääasiassa rytmin tekemistä ja lajin tekniikoita kuten toprocking, uprocking, footworking,
backrocking & powermoves sekä muodostetaan yhdessä koreografioita ja
tanssitaan ringissä. Tarkoituksena on löytää oma tyyli sekä huomata yhdessä tekemisen ja tanssikulttuurin tuoma innostus. Tunneilla tarvitaan rennot
vaatteet ja sisäkengät (esim. sisäpelikengät, sneakerit jne.), jotka eivät jätä
lattiaan jälkiä. Lattiatasolla tehdessä helpottaa oppimista jos on pitkähihai-
14
nen verkkatakki tai tuulitakki matkassa. Myös juomapullo ja hikipyyhe on
hyvä olla mukana. Ilm. 20.1.2017 mennessä.
110533 GO AND SHOW (yli 13 v)
Opistotalo • pe 15.30-16.30
20.1.–7.4.2017 • Saana Keränen • 14,5 t • 37,50 € • max 25
Vauhdikkailla tunneilla kokeillaan monipuolisen showtanssin eri tyylejä kuten jazzia, nykytanssia ja breikkiä. Tehdään alkulämmittelyt, lihaskuntoa,
tekniikkaa, helppoa akrobatiaa, koreografiaa sekä venytellään. Teknillisiä
taitoja, tanssillisuutta, lihaskuntoa sekä esiintymistaitoja kehittävä tunti soveltuu niin aloittelijalle kuin vähän kokeneemmallekin tanssin ystävälle. Ilm.
18.1.2017 mennessä.
830125 ÄITIVAUVAJUMPPA A
Opistotalo • ti 10.00-11.00
17.1.–28.3.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 12
Aikuisen ja lapsen (3 kk - alle 1 v) yhteinen iloinen liikuntatuokio. Aikuiselle
se on reipas ja tehokas liikuntamuoto, jossa vauva toimii jumpatessa hyvänä lisäpainona. Tunneilla edetään oman kunnon mukaan ja lapsen ehdoilla
rennossa ilmapiirissä. Koko kehoa vahvistavien ja huoltavien liikkeiden lisäksi lorutellaan ja hassutellaan. Vauvalle voi ottaa mukaan oman alustan,
esim. peiton, minkä päällä hän voi köllötellä. HUOM! Kurssimaksulla yksi
lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 13.1.2017 mennessä.
830126 ÄITIVAUVAJUMPPA B
Opistotalo • ti 11.10-12.10
17.1.–28.3.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 12
Sisältö kuten Äitivauvajumppa A. HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla 13.1.2017 mennessä.
830127 TAAPEROJUMPPA (2-3 v)
Opistotalo • ke 15.25-16.10
18.1.–29.3.2017 • Sannu Sutinen • 10 t • 31 € • max 12
Musiikkiliikuntaa, loruja, leikkejä taaperoikäisille yhdessä aikuisen kanssa. HUOM! Kurssimaksulla yksi lapsi ja aikuinen. Ilm. lapsen tiedoilla
16.1.2017 mennessä.
830128 LIIKUNTALEIKKI (5-7 v)
Opistotalo • la 14.35-15.35
21.1.–1.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 13 t • 36 € • max 12
Monipuolinen lasten tunti, jossa harjoitellaan perusliikuntataitoja, kehontuntemusta ja ryhmässä toimimista. Tarkoituksena on antaa kaikille lapsille onnistumisen elämyksiä ja liikunnan iloa. Tunti sisältää mm. liikunta- ja musiikkileikkejä, temppuilua, pelejä ja tanssimista. Käytetään paljon erilaisia välineitä kuten
palloja, vanteita, huiveja, hernepusseja ja naruja. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
NÄY T TÄ M Ö - J A S A NATA I D E | MUS IIKKI
NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542.
110209 NÄYTTELIJÄNTYÖN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Opistotalo • ma 17.00-20.15
23.1.–6.2.2017 • Anne Niskala • 12 t • 33 € • max 16
Oletko joskus miettinyt, voisiko teatteri olla sun juttu? Kaipaatko ilmaisuusi
lisää laajuutta ja rentoutta tai olisiko muuten vain mukava vähän tuulettaa
tammikuun arkea hauskoilla teatteripeleillä? Jos vastaat yhteenkin kysymykseen kyllä, voi tämä kurssi olla se mitä etsit. Harjoitellaan helpoin, leikkisin
ja ajatuksia herättävin harjoittein esiintymisen ja näyttelemisen perusteita,
kuten vuorovaikutusta, läsnäoloa, yleisön kohtaamista, improvisaatiota,
heittäytymistä sekä puhe- ja fyysistä ilmaisua. Aiempaa osaamista ei tarvita,
utelias ja avoin mieli riittää. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
110603 LUOVA KIRJOITTAMINEN, PERUSKURSSI
Opistotalo • ti 17.00-18.30
7.2.–18.4.2017 • Kati Kanto • 20 t • 48 € • max 15
Luentoja ja harjoituksia proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamisen perusteista. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamistaan
tietoisesti ja tutkivasti ja saa valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti. Edetään osallistujien tunneilla kirjoittamia ja välitehtävinä
laadittuja tekstejä käsitellen. Kirjoittaja voi lähteä liikkeelle omista kokemuksistaan ja keskittyä omaelämänkerralliseen tekstiin tai kirjoittaa fiktiota eli
sepittää tarinoita tai runoja. Sopii ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille,
täydennyskoulutukseksi esim. opettajille ja toimittajille sekä kaikille luovasta
kirjoittamisesta kiinnostuneille. Ilm. 3.2.2017 mennessä.
110604 LUOVA KIRJOITTAMINEN, JATKOKURSSI
Opistotalo • to 17.00-18.30
26.1.–6.4.2017 • Kati Kanto • 20 t • 48 € • max 15
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamistaan tutkivasti ja saa valmiuksia muokata ja työstää omaa tekstiään itsenäisesti. Kurssi
sisältää luentoja ja harjoituksia, joiden tarkoitus on edesauttaa opiskelijan
tekstien työstämistä eteenpäin. Kirjoittaja voi keskittyä omaelämänkerrallisen teoksen kirjoittamiseen tai kaunokirjallisen tekstin, runo- tai novellikokoelman tai romaanin kirjoittamiseen. Edetään osallistujien tunneilla ja kotona
kirjoittamia tekstejä käsitellen. Sopii niille, joilla on tavoitteena julkaista
oma teos sekä niille, joilla on vain palo kirjoittaa ja työstää omia tekstejään
eteenpäin. Ilm. 24.1.2017 mennessä.
110605 SINÄKIN OSAAT TEHDÄ LAULUN
Opistotalo • to 17.30-20.00
2.2.–30.3.2017 • Saija Kojo • 24 t • 50 € • max 16
Jos luulit ettet ole syntynyt kynäniekaksi, tule toteamaan uskomuksesi vääräksi. Tässä hauskassa tiimissä jokainen oppii kirjoittamaan laulun! Pureudutaan laulutekstin kirjoittamisen perusteisiin ja tehdään tekstejä yhdessä
ja erikseen. Sisältää tehokasta ja mukavaa tiimioppimista sekä henkilökohtaista ohjausta. Aiempaa kokemusta luovasta kirjoittamisesta ei tarvita
lainkaan. Mukaan oma kirjoituslehtiö ja kynä tai läppäri. Ilm. 30.1.2017
mennessä.
MUSIIKKI
Lisätietoja rehtori Tarja Konola-Jokinen puh. 040 487 3016.
Musiikin opetuksen tavoitteena on tutustuttaa musiikin kiehtovaan ja
rentouttavaan maailmaan, edistää luovuutta ja musiikin tuntemusta, lisätä
musiikkitietoutta, mahdollistaa soitto- sekä laulutaidon tavoitteellinen opiskelu sekä elämysten ja musiikin tuoman hyvinvoinnin kokeminen.
Mahdollisia vapautuneita opiskelupaikkoja instrumentti- ja lauluryhmissä
(klassinen) voi tiedustella opiston toimistosta 040 487 3010.
Kuorolauluharrastuksen voi aloittaa myös keväällä. Ota ensin yhteys sen kuoron johtajaan, jonka johtamaan kuoroon haluaisit. Kun paikka kuorossa on varmistunut, ilmoittaudu ja suorita
kurssimaksu toimistossa. Jokaisessa kuorossa on omien vuotuisten
tavoitteiden lisäksi äänenmuodostusta, hengitys- ja stemmaharjoituksia, kuorotekniikkaa ja musiikkiterminologiaa. Esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa ja omat vuotuiset konsertit rytmittävät kuorojen
toimintaa.
110101 ROVALAN KUORO
Opistotalo • ke 18.30-21.00
11.1.–12.4.2017 • Kadri Joamets • 39 t • 39 € • max 40
110102 SEITAKUORO
Opistotalo • ti 18.30-21.00
10.1.–11.4.2017 • Kadri Joamets • 39 t • 39 € • max 40
110103 NAISKUORO LAPIN RUSKA
Jokkakulma • ke 18.00-20.30
11.1.–12.4.2017 • Nele Mourujärvi • 39 t • 39 € • max 45
110104 LAPIN LAULUVEIKOT
Fermaatti • to 18.15-20.45
12.1.–20.4.2017 • Kadri Joamets • 39 t • 39 € • max 40
15
M USI I K KI | TAIDE / KUVATAIDE
110142 LAULUTAIDOTTOMAT
Jokkakulma • ma 17.00-18.30
16.1.–27.3.2017 • Minna Sallinen • 20 t • 39 € • max 22
Jatkoa syksyn 2016 Laulutaidottomat kurssille. Mukaan voivat tulla myös
uudet opiskelijat. Tähän ei ole laulukoetta eikä nuotinlukutaitokaan ole pakollinen. Pääasia on, että haluat laulaa. Jokainen tunti aloitetaan hengitysja äänenmuodostusharjoituksilla. Lauletaan yksiäänisiä lauluja ja edetään
kaksiäänisiin lauluihin. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110143 LAULUTAIDOTTOMAT, JATKO
Jokkakulma • ma 18.45-20.15
16.1.–27.3.2017 • Minna Sallinen • 20 t • 39 € • max 22
Jatkoa syksyn 2016 Laulutaidottomat, jatkokurssille. Mukaan voivat tulla
myös aikaisemmin jossakin laulutaidottomat -ryhmässä mukana olleet.
Syvennetään jo opittuja taitoja, jatketaan äänenmuodostuksen ja -huollon
opiskelua. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
YKSINLAULU kursseille ilmoittautuminen jälleen syksyllä
2017.
TAIDE
Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö 040 487 3018.
Lisätietoja kurssien sisällöistä saat kurssien opettajilta.
Mari Mulari 050 365 0256 (kuvataideryhmät)
Eini Kestilä 0400 578 727 (posliininmaalaus, lasi, korupajat, lusikoista ja
haarukoista koruja)
Taidekurssien tavoitteena on antaa tietoa, taitoa ja valmiuksia kehittää
ja ilmaista itseään sekä innostaa luovuuteen. Kuvataidekurssit ovat toisiaan täydentäviä, joista voi rakentaa sopivan yhdistelmän. Taidekurssit
ovat pääsääntöisesti tarkoitettu aikuisille. Tiettyihin taideryhmiin voidaan
ottaa myös nuoria mukaan ja tästä on hyvä sopia kurssin opettajan kanssa. Aikuisten kuvataideryhmissä työskennellään omilla välineillä.
Peruskurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Jatkokurssit on tarkoitettu
peruskurssin käyneille. Työpajat jo pitkään harrastaneille/opiskelleille, ellei
kohderyhmää ole erikseen määritelty. Kuvataiteen, posliininmaalauksen ja
keramiikan opiskelu sopii kaikille: harrastajille, perus- ja jatko-opintoihin
tähtääville, lukiolaisille jne.
16
Kuvataide
110345 PIIRUSTUS JA MAALAUS, ALKEET
Opistotalo • la 13.00-15.30
28.1., 11.2., 18.2., 25.2., 18.3., 25.3., 1.4. ja 8.4.2017
Mari Mulari • 24 t • 48 € • max 15
Luodaan perustaa kuvataideharrastukselle. Voi valita joko piirustuksen
tai maalauksen polun tai kokeilla vähän molempia. Kurssi tarjoaa perusteiden harjoittelua yhteisten harjoitteiden ja omien aiheiden kautta.
Opetukseen sisältyy kuvanrakentamisen keinoja sekä käytännön värioppia. Maalauksen vaihtoehtoisina tekniikkoina ovat kuivapastelli, akvarelli ja akryyli. Mukaan omat maalausvälineet valitsemastasi tekniikasta
tai piirtämiseen hiiliä, lyijykyniä sekä piirustuspaperia. Ilm. 23.1.2017
mennessä.
110346 PIIRUSTUS JA MAALAUS
Opistotalo • ti 18.00-20.30
17.1.–11.4.2017 • Mari Mulari • 36 t • 75 € • max 15
Hiotaan opiskelijan omaa havaintokykyä sekä kehitetään kuvallisen ilmaisun taitoja. Ryhmään voi tulla työskentelemään tutulla tekniikalla tai ottamaan haltuun uusia välineitä. Monitekniikkaryhmä, missä pääasialliset
tekniikat ovat kuivapastelli, akvarelli ja akryyli (Huom! ei öljyväri!). Ohjelmaan sisältyy elävän mallin harjoittelua kahdella kokoontumiskerralla. Ota
valitsemasi piirustus- tai maalaustekniikan välineet mukaan! Ilm. 12.1.2017
mennessä.
110347 AKVARELLI
Opistotalo • ma 18.00-20.30
16.1.–10.4.2017 • Mari Mulari • 36 t • 70 € • max 15
Perustietoa akvarellimaalauksesta. Harjoitustehtävien ja omaehtoisen työskentelyn kautta harjaannutetaan tekniikkaa ja sovelletaan opittua. Tule
aloittamaan akvarelliharrastus tai kehittämään taitoja entisestään! Omat
välineet mukaan! Ilm. 11.1.2017 mennessä.
110348 AKVARELLIPÄIVÄ
Opistotalo • su 10.00-15.15
9.4.2017 • Mari Mulari • 5 t • 10 € • max 15
Vaikutu kevään valosta ja väreistä! Tehdään pieniä harjoitustöitä erilaisin
akvarellitekniikoin. Mukaan voi tulla aloittamaan akvarelliharrastuksen tai
vaikkapa tekemään uniikkikortteja. Ota mukaan omat työskentelyvälineet ja
jokin mielestäsi kaunis asia. Ilm. 3.4.2017 mennessä.
110349 ÖLJYVÄRIMAALAUS
Opistotalo • ke 18.00-20.30
18.1.–12.4.2017 • Mari Mulari • 36 t • 70 € • max 15
TA I D E / K UVATA I D E / P O S L I I NI NM A A L A US J A K ERA MIIKKA
Opiskellaan öljyvärimaalauksen perusteita annettujen ja omien aiheiden
kautta. Tule aloittamaan uusi harrastus tai syventämään aiemmin opittuja
taitoja. Omat välineet mukaan! Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110350 MAALAUSTAITEEN TYÖPAJA, SENIOREILLE
Opistotalo • pe 13.00-15.30
Katso sivu 6
13.1.–7.4.2017 • Mari Mulari • 36 t • 72 € • max 15
Senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille, mukaan voivat tulla myös ei senioriikäiset. Opiskelija voi itse valita työskentelyvälineensä (eri tekniikoita, myös
öljyväri). Aiempi kuvataiteen harrastuneisuus on eduksi osallistumiselle. Työpajaluonne on kurelma käytännön työskentelyä ja yhteistä keskustelua, henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Omat välineet
mukaan! Ilm. toimistossa 9.1.2017 mennessä.
110354 PUUPIIRROS JATKOKURSSI
Opistotalo • su 12.00-16.15
22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4. ja 30.4.2017
Marjo Pernu • 40 t • 108 € • max 10
Syvennetään ja monipuolistetaan opittuja ilmaisukeinoja sekä tutustutaan
moniväripuupiirroksen tekniikkoihin perustaitoja kerraten. Tarkoitettu pääasiassa syksyllä aloittaneille, mutta mukaan voi tulla myös uusia opiskelijoita/aloittelijoita. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
Posliininmaalaus ja keramiikka
110351 KUVA JA RYTMI -PERFORMANSSITYÖPAJA
Opistotalo • to 18.15-19.45
9.2., 23.2., 2.3., 23.3., 30.3. ja 6.4.2017 • Mari Mulari • 14 t • max 10
Kurssim. 37 €, materiaalim. 5 €
Tarkastellaan harjoituksissa erilaisten kuvan tekemisen tekniikoiden rytmisiä
ominaisuuksia ja rakennetaan koreografia, jossa yhdistyvät kollektiivinen
kuvan tekeminen, siihen tarvittava liikkeellinen toiminta ja toiminnan synnyttämä havaittava rytmi. Esityksen sisältö muotoutuu ryhmän näköiseksi:
mukaan voivat tulla kaikki aiheesta kiinnostuneet! Viimeinen kokoontuminen
sovitaan. Ilm. 3.2.2017 mennessä.
110352 KEHYSTÄMISEN VALMISTELU -TYÖPAJA
Opistotalo • 1.4. la 11.00-12.30, 8.4. la 10.00-12.30
Mari Mulari • 5 t • 11 € • max 12
Työpajassa saat opastusta passepartout -kehyspahvin leikkaamiseen käytettäväksi esimerkiksi valmiissa vaihtokehyksessä, erilaisten esimerkkien kautta
pohditaan kehyksien ja kehystystarvikkeiden valintaa, käydään läpi kankaan pingotusta kiilakehyksiin sekä ratkotaan ryhmäläisten omia kehystämispulmia. Valitse jokin kehystettävä kuva paperilla tai kankaalla. Ensimm.
kerralla kartoitetaan hankittavien tarvikkeiden määrä ja tehdään tarvittaessa yhteistilaus. Ilm. 27.3.2017 mennessä.
110353 HIILIPIIRROKSEN VIIKONLOPPU
Opistotalo • la-su 12.00-15.15
6.5.–7.5.2017 • Mari Mulari • 8 t • 21 € • max 13
Harjoitellaan hiilipiirroksen tekniikkaa asetelma- ja ihmismallista. Mukaan
tarvitset hiiltä, paperia, säämiskän ja/tai hiilikumin sekä maalarinteippiä.
Paperiksi soveltuvat vaaleahkot ei kiiltävät paperipinnat. Mukaan voivat tulla aloittelijat ja konkarit! Ilm. 21.4.2017 mennessä.
Posliininmaalausta
110355 POSLIININMAALAUS, TYÖPAJA A
Opistotalo • ma 15.15-17.45
16.1.–3.4.2017 • Eini Kestilä • 33 t • 68 € • max 14
Maalataan posliininmaalaukselle ominaisia aihekokonaisuuksia, syvennetään väline- ja materiaalitietoutta sekä opiskellaan erilaisia tekniikoita. Sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksuun sisältyy esineiden poltot. Ilm.
11.1.2017 mennessä.
110356 POSLIININMAALAUS, TYÖPAJA B
Opistotalo • ma 18.00-20.30
16.1.–3.4.2017 • Eini Kestilä • 33 t • 68 € • max 14
Sisältö kuten Posliininmaalaus, työpaja A. Ilm. 11.1.2017 mennessä.
110357 POSLIININMAALAUS, PÄIVÄTYÖPAJA
Opistotalo • ti 13.30-16.00
17.1.–4.4.2017 • Eini Kestilä • 33 t • 68 € • max 14
Sisältö kuten Posliininmaalaus, työpaja A. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
17
TA I DE / POS LIININMAA L AU S J A KE RAMIIKKA / MU U TA I D E
110358 KESKENERÄISET POSLIINITYÖT VALMIIKSI
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
12.5.–13.5.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 26 € • max 14
Jatketaan keskeneräiset työt valmiiksi. Ilm. 8.5.2017 mennessä.
110359 KERAMIIKAN PÄIVÄRYHMÄ
Opistotalo • to 12.00-14.30
2.2.–20.4.2017 • Päivi Ranta • 30 t • 61 € • max 13
Alussa tehdään opettajan laatimia harjoitustöitä, joiden kautta tutustutaan
keramiikan tekemiseen ja materiaalin tuntemukseen. Sen jälkeen töitä voi
tehdä omien mieltymysten mukaan käyttöesineistä veistoksiin. Aloittelijat
ja kokeneemmatkin saven muokkaajat sopivat samaan ryhmään. Kurssi
rohkaisee kokeiluihin ja luovuuteen saven työstössä. Kurssimaksuun sisältyy esineiden poltot. Tarvittavaa materiaalia voi ostaa kurssipaikalta. Ilm.
30.1.2017 mennessä.
110360 KERAMIIKAN ILTARYHMÄ
Opistotalo • to 18.00-20.30
2.2.–27.4.2017 • Päivi Ranta • 33 t • 68 € • max 13
Sisältö kuten Keramiikan päiväryhmä. Ilm. 30.1.2017 mennessä.
110361 SOIVA SAVI
Opistotalo • 18.4. ti 18.00-19.30, 21.4. pe 16.30-19.00
24.4. ma 18.00-20.30, 5.5. pe 16.30-18.00, 12.5. pe 17.00-18.30
18.4., 21.4., 24.4., 5.5. ja 12.5.2017
Päivi Ranta, Mari Mulari • 12 t • 32 €/henkilö • max 10
Tarkastellaan erilaisten keraamisten soittimien ja esineiden soivia ominaisuuksia sekä suunnitellaan ja toteutetaan yksi tai useampi keraaminen soitin.
Viimeisellä kerralla nautitaan valmiiden esineiden soinnista kokeilevassa hengessä. Mukaan ovat tervetulleita vasta-alkajat ja konkarit - niin saventyöstön
kuin soittamisenkin saralla! Materiaaleja voit ostaa kurssipaikalta. Soveltuu
myös 7-12-vuotiaalle oman aikuisen kanssa. HUOM! Kurssimaksu sekä ilmoittautuminen aikuiselta ja lapselta. Ilm. 10.4.2017 mennessä.
110362 PUUTARHAKERAMIIKKAA
Opistotalo • ma-ti 17.00-20.15
8.5.–23.5.2017 • Päivi Ranta • 24 t • 49 € • max 12
Muovaillaan savesta käsirakentamisen perustekniikoita hyödyntäen mm.
puutarhapatsaita ja ruukkuja kurssilaisten omien ideoiden pohjalta (Huom!
polttouunin tilavuus rajaa töiden max koon). Sopii aloittelijoille ja aikaisemmin savitöitä tehneille. Töiden poltot sisältyvät kurssimaksuun. Tarvittavaa materiaalia voi ostaa kurssipaikalta. Varaa suojaessu mukaan. Ilm.
2.5.2017 mennessä.
18
Muu taide
110363 LASITYÖPAJA A
Opistotalo • joka toinen ke 14.30-17.00
18.1.–12.4.2017 • Eini Kestilä • 21 t • 56 € • max 10
Tutustutaan lasinsulatuksen teoriaan, erilaisiin sulatuksessa käytettäviin materiaaleihin, muotteihin sekä eri tekniikkoihin. Tehdään erilaisia sulatustöitä
(vateja ja erilaisia koriste-esineitä) uusiokäytettävistä pulloista, purkeista,
ikkunalasista sekä sulatelasista. Opiskelijat hankkivat itse materiaalin. Kurssimaksuun kuuluu poltoissa käytettävät eristysaineet. Soveltuu aloittelijoille,
naisille ja miehille sekä lasitöitä jo tehneille. Käytössä on uusia muotteja.
Kurssilla tehdään myös vaativampia lasitöitä. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110364 LASITYÖPAJA B
Opistotalo • joka toinen ke 17.15-19.45
18.1.–12.4.2017 • Eini Kestilä • 21 t • 56 € • max 10
Sisältö kuten Lasityöpaja A. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110365 LASIKORUPAJA
Opistotalo • ke 17.00-19.30
8.2. ja 22.2.2017 • Eini Kestilä • 6 t • 16 € • max 10
Tehdään lasikoruja sulattamalla erilaisia laseja kuten sulate- ja ikkunalaseja. Käytetään myös erilaisia koristelaseja ja muita koristeaineita. Kurssipaikalla on myytävänä töihin tarvittavia laseja, värejä ja tarvikkeita. Ilm.
1.2.2017 mennessä.
110366 LASINMAALAUS
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
31.3.–1.4.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 32 € • max 12
Maalataan lasiväreillä erilaisia lasiesineitä, esim. lautasia, pikareita, purkkeja, maljakoita ja tuikkuja. Maalattujen esineiden värit poltetaan polttouunissa ja tämä sisältyy kurssimaksuun. Tarvikkeita ja värejä voit ostaa kurssipaikalta. Ilm. 23.3.2017 mennessä.
TA I D E / MUU TA ID E
110367 SISÄKUMIKORUPAJA
Opistotalo • ke 17.00-21.15
22.3.2017 • Eini Kestilä • 5 t • 13,50 € • max 10
Opetellaan valmistamaan esim. polkupyöränsisäkumista leikkaamalla erilaisia koruja (riipuksia, korvakoruja ja rannerenkaita). Yhdistetään niihin
erilaisia helmiä ja muita koristemateriaaleja. Kurssipaikalla on myytävänä
töihin tarvittavia materiaaleja. Osanottajille lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. Ilm. 13.3.2017 mennessä.
110368 EMALIKORUPAJA
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
7.4.–8.4.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 32 € • max 10
Valmistetaan koruja ja pieniä korurasioiden kansia. Erimallisia kuparipohjia
värjätään emaliväreillä ja poltetaan emaliuunissa. Harjoitellaan eri koristelutekniikoita mm. sraffito-, kuparilanka- ja emaliliimakoristelua sekä sabluunan käyttöä. Kurssipaikalla on myytävänä töihin tarvittavia materiaaleja.
Ilm. 30.3.2017 mennessä.
110369 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA A
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
27.1.–28.1.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 32 € • max 10
Opetellaan valmistamaan ranne-, korva- ja kaulakoruja sekä sormuksia.
Tarvitaan hopea- tai alpakkalusikoita, jotka opiskelija voi tuoda mukanaan.
Kurssipaikalla on myös ostettavissa tarvittavia materiaaleja. Osanottajille
lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. Lisätietoja saa opettajalta puh.
0400 578 727. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
110370 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA B
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
24.2.–25.2.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 32 € • max 10
Sisältö kuten Lusikoista ja haarukoista koruja A. Ilm. 16.2.2017 mennessä.
110371 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA KORUJA,
JATKOKURSSI
Opistotalo • pe 17.00-20.15, la 10.00-17.00
17.3.–18.3.2017 • Eini Kestilä • 12 t • 32 € • max 12
Sopii peruskurssin käyneille. Tehdään hopea- ja alpakkalusikoista ja haarukoista erilaisia koruja. Perustyöskentelyn lisäksi on mahdollisuus hehkutukseen, juotoksiin ja koristesahauksiin. Kurssipaikalla on myytävänä töihin
tarvittavia materiaaleja. Osanottajille lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. Ilm. 2.3.2017 mennessä.
110372 VIIKINKI- JA HOPEAKETJUT
Opistotalo • ti 18.00-20.30
17.1.–28.3.2017 • Anu Tikkanen • 30 t • 61 € • max 14
Opitaan avolenkkiketjujen kokoaminen ja työvälineiden käyttö. Valmistetaan veivaamalla, sahaamalla, punomalla, virkkaamalla ja kutomalla
aidosta hopealangasta ketjuja (muinais-, perhos-, kuningas- ja kudottu viikinkiketju). Soveltuu aloittelijoille sekä aikaisemmin hopeatöitä tehneille.
Tarvittavia materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta. Ilm. 11.1.2017 mennessä.
110373 DIGIVALOKUVAUS
Opistotalo • ma-ti 17.00-19.30
16.5.–12.6.2017 • Marjo Pernu • 24 t • 49 € • max 15
Intensiivikurssi aloittelijoille. Tutustutaan valokuvailmaisun perusteisiin ja kuvaukseen digitaalisilla järjestelmäkameroilla. Ota mukaan oma kamerasi ja
opi käyttämään sitä monipuolisemmin! Ilm. 9.5.2017 mennessä.
110374 KUVANKÄSITTELYLLÄ PAREMPIA DIGIKUVIA
Opistotalo • pe 17.00-19.30
19.5.–9.6.2017 • Marjo Pernu • 12 t • 25 € • max 15
Tutustutaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe Photoshop -ohjelmalla sekä tutustutaan ilmaiseen Gimp-kuvankäsittelyohjelmaan. Työstetään kurssilaisten itse ottamia kuvia ja perehdytään lisäksi digitaalisen
valokuvan tulostamiseen. Sopii mm. aloittelijoille ja jonkin verran kuvausta
harrastaneille. Ilm. 15.5.2017 mennessä.
110375 VIDEON KUVAUKSEN PERUSTEET
Opistotalo • ke-to 17.00-19.30
10.-11.5., 17.-18.5., 31.5.-1.6., 7.-8.6.2017
Marjo Pernu • 24 t • 49 € • max 15
Intensiivikurssi aloittelijoille. Tutustutaan videon ja elokuvan historiaan sekä
videoilmaisun keinoihin. Otetaan haltuun digitaalisen videoeditoinnin perusteet. Käytetään ilmaista videoeditointiohjelmaa, jonka voi ottaa käyttöön
helposti myös omalla kotikoneella. Ilm. 3.5.2017 mennessä.
110376 HENKILÖKUVAUS MILJÖÖSSÄ JA STUDIOSSA
Opistotalo • 16.3., 23.3., 6.4., 20.4. to 18.00-20.30
30.3., 27.4. to 18.00-19.30
16.3.–27.4.2017 • Irma Varrio, Ari-Matti Nikula • 16 t • 57 € • max 15
Perehdytään henkilökuvaukseen miljöössä ja studiossa. Opetusmateriaalina
ovat luennot, kuvaesimerkit ja ohjatut kuvaustehtävät. Opitaan, miten kuvattavaa henkilöä ohjataan, ja miten kuvattavan persoona saadaan näkymään kuvassa. Perehdytään henkilökuvan valaisuun miljöössä ja studiossa.
Toteutetaan ohjattuja henkilökuvausharjoituksia ja opetellaan henkilökuvan
digitaalinen työnkulku ja kuvankäsittely Adoben Lightroom ja Photoshopohjelmien avulla. Sopii valokuvauksen harrastajille, jotka hallitsevat digitaalisen työnkulun perusasiat. Osallistujalla tulee olla digijärjestelmä-kamera
kurssin aikana käytettävissä. Ilm. 2.3.2017 mennessä.
19
TA I DE / MUU TAIDE | KÄDE N TAIDO T
Kesäkurssit
110377 ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN LYHYTKURSSI
Opistotalo • ma-ti 17.00-19.30
5.6.–13.6.2017 • Mari Mulari • 12 t • 25 € • max 13
Opetellaan öljyvärimaalauksen alkeita. Harjoitellaan värien sekoittamista
ja toteutetaan yksi tai useampi maalaus omista aiheista. Tarvitset mukaan
omat maalausvälineet. Ilm. 29.5.2017 mennessä.
110378 ULKOILMAPIIRUSTUS JA MAALAUS KIRKKOLAMMELLA
Opistotalo • ke-to 16.45-20.00
7.6.–8.6.2017 • Mari Mulari • 8 t • 17 €/henkilö • max 16
Harjoitellaan ulkoilmamaalausta Rovaniemen keskustassa Kirkkolammen
puistossa itselle tutulla tekniikalla. Alue antaa mahdollisuuden ihmisten, miljöön ja kasvien kuvaamiseen. Huonon sään sattuessa käydään havainnoimassa ja luonnostelemassa maastossa, jonka jälkeen jatketaan työskentelyä
Rovalassa sisätiloissa. Omat piirustus- tai maalausvälineet sekä omat eväät
mukaan! Soveltuu myös kouluikäiselle lapselle yhdessä oman aikuisen kanssa. HUOM! Kurssimaksu sekä ilmoittautuminen aikuiselta ja lapselta. Ilm.
30.5.2017 mennessä.
110420 PITSINNYPLÄYS B
Opistotalo • ti 17.30-20.00
17.1.–28.3.2017 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55,50 € • max 12
Sopii aloittelijoille ja pitempään nypläystä harrastaneille. Aloittelija voi tutustua nypläyksen alkeisiin opiston työvälineillä, joten välinehankinta ei ole
heti ajankohtainen. Pidemmälle ehtineet voivat nyplätä erilaisilla tekniikoilla
mm. liinoja, reunapitsejä, verhoja, seinävaatteita, tauluja, koristeita, kukkia
ja asusteita. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
110421 PITSINNYPLÄYS C
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste • ke 17.30-20.00
18.1.–29.3.2017 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55,50 € • max 12
Sisältö kuten Pitsinnypläys B. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
110379 MUOTOKUVAMAALAUS JA PIIRROS
Opistotalo • ti 17.00-19.30, ke-to 17.00-20.15, pe 17.00-19.30
13.6.–16.6.2017 • Mari Mulari • 14 t • 32 € • max 13
Tutustutaan ihmiskasvojen mittasuhteisiin ja toteutetaan oman valokuvan
perusteella yksi tai useampi muotokuva tai omakuva. Työskentelyvälineeksi
voit valita jonkin itselle tutun piirtimen tai maalausvälineen. Huom! Öljyvärillä on mahdollista työskennellä lähinnä kertamaalaustekniikalla kurssin
aikataulun puitteissa. Omat piirustus- tai maalausvälineet mukaan! Ilm.
5.6.2017 mennessä.
110422 HARDANGER-REIKÄOMPELU
Opistotalo • pe 12.30-15.00
20.1.–31.3.2017 • Martta Niemi • 30 t • 55,50 € • max 11
Hardanger-kirjonta on saanut nimensä Norjan Hardanger-vuonosta, jonka
alueella sitä perinteisesti ommeltiin 1700-luvulla. Sen oletetaan saapuneen
Intiasta ja Persiasta Eurooppaan ja sieltä viikinkien mukana pohjoiseen.
Hardanger-kirjonnan kuviointi on geometrista, neliöitä, kolmioita, siksakkuvioita. Kuvio-ompeleiden välissä on reikäommelta. Hardanger-kirjonta ommellaan erityisesti sitä varten suunnitelluille kankaille nykyajan tarpeisiin.
Ilm. 18.1.2017 mennessä.
KÄDENTAIDOT
Kädentaitojen opetuksen tavoitteena on säilyttää, ylläpitää ja edelleen
kehittää käsityöperinnettämme sekä tuoda opiskelijoiden kokeiltavaksi uusia materiaaleja ja tekniikoita. Käsityö harrastuksena antaa elämyksiä, tuo
hyvinvointia, kehittää ilmaisutaitoa, rikastuttaa elämän laatua ja tarjoaa
haasteellista, älyllistä toimintaa. Käsillä tekemisen ilo ja ilmaisun vapaus
vaikuttavat myös myönteisen minäkuvan rakentamisessa.
110423 RENNOSTI OMMELLEN
Opistotalo • ke 17.30-20.00
1.2.–22.3.2017 • Helka Mäkinen • 21 t • 45 € • max 10
Valmistetaan omien toiveiden mukaisia vaatteita, vaikka lomia varten uusi
kesämekko tai keveät housut. Käydään läpi vaatteiden tekeminen kaavojen
valinnasta ompelemiseen, sovittamiseen ja sovitusmuutosten tekemiseen ja
viimeistelyyn. Samalla opitaan uusia niksejä ompeluun. Mukaan kaavapaperia, perusompelutarvikkeet ja muut materiaalit valitun työn mukaan. Ilm.
31.1.2017 mennessä.
110419 PITSINNYPLÄYS A
Katso sivu 6
Opistotalo • ti 12.30-15.00
17.1.–28.3.2017 • Soile Ylitulkkila • 30 t • 55,50 € • max 12
Senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille, mukaan voivat tulla myös ei seniori-
110424 BORO JA SASHIKO - JAPANILAINEN PARSINTA
Opistotalo • ti 17.30-19.00
24.1.–14.2.2017 • Tiina Meriläinen • 8 t • 18 € • max 12
Boro tarkoittaa vanhan vaatteen uudistamista lisäämällä kangaskerroksia
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542.
20
ikäiset. Sopii aloittelijoille ja pitempään nypläystä harrastaneille. Aloittelija
voi tutustua nypläyksen alkeisiin opiston työvälineillä, joten välinehankinta
ei ole heti ajankohtainen. Pidemmälle ehtineet voivat nyplätä erilaisilla tekniikoilla mm. liinoja, reunapitsejä, verhoja, seinävaatteita, tauluja, koristeita, kukkia ja asusteita. Ilm. toimistossa13.1.2017 mennessä.
K Ä D E NTA I D O T | T E K N INEN TYÖ
ja sashiko etupistokirjontaa. Näitä tekniikoita hyödyntäen saadaan aikaan
upeita kerroksellisia ja kestäviä pintoja. Tutustutaan tekniikoihin ja parsitaan
vaatteet koristeellisiksi ja uudelleen käyttöön sopiviksi. Ota ensimmäiselle
kerralle mukaan rikkinäiset puhtaat farkut tai muuta korjattavaa, puuvillatilkkuja, neula ja puuvillalankoja. Muut materiaalit, ohjeet ja jatkokehitysideoita saat kurssilla. Ilm. 22.1.2017 mennessä.
110425 TEE JA TUUNAA
Opistotalo • ti 17.30-20.00
21.2.–4.4.2017 • Helka Mäkinen • 18 t • 39 € • max 8
Tule tekemään vaatekaapin ”tukkeista” uusia lempivaatteita! Muokkaa
ihanat kirpparilöydöt juuri sinulle sopiviksi ja tuunaa vanhoista vaatteistasi
uusia tai tee niistä vaikka asusteita ja kodin sisutustuotteita. Ota mukaan
kaavapaperia, ompelutarvikkeet ja tuunausprojektiisi tarvittavat materiaalit.
Ilm. 17.2.2017 mennessä.
110426 KEHYSKUDONTA
Opistotalo • su 10.00-13.15
29.1., 12.2., 26.2., 19.3.2017 • Tiina Meriläinen • 16 t • 36 € • max 12
Kehyskudonta on perinteinen ja yksinkertainen tapa tutustua kudontaan. Monipuolisuudessaan tekniikka sopii niin aloittelijalle kuin kudontaa pitkään harrastaneelle. Opetellaan kehyskudontatekniikkaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan
seinävaate yksinkertaisia geometrisia muotoja hyödyntäen. Kudontamateriaaleina voit hyödyntää omia puuvilla- tai villalankoja tai ostaa opettajalta. Muut materiaalit, ohjeet ja jatkokehitysideoita saat kurssilla. Ilm. 26.1.2017 mennessä.
110427 KANKAANPAINANTAPAJA
Opistotalo • pe 17.30-20.00, la 10.00-12.30
27.1.-28.1. ja 4.2.2017 • Tiina Meriläinen • 9 t • 20 € • max 10
Tule tutustumaan yksinkertaisiin kankaanpainomenetelmiin ja toteuttamaan
pieniä kankaanpainotöitä esimerkiksi lahjojen paketointiin soveltuvia japanilaisia furoshiki-liinoja. Voit ottaa kurssille mukaan omia painovärejä sekä
vaaleita puuvilla- tai pellavakankaita tai ostaa opettajalta. Materiaalimaksu
töistä riippuen 5–10 €. Ilm. 25.1.2017 mennessä.
110428 PUNONTA KAHVIPUSSEISTA
Opistotalo • to 18.30-20.30
9.2.–2.3.2017 • Tarja Ylitapio • 12 t • 26 € • max 12
Punotaan kahvipusseista koreja, kasseja, pannunalustoja ym. Tarvitset mukaan sakset, mattoveitsen tai tilkkuleikkurin ja omia puhdistettuja kahvipusseja. Kahvipusseja voi ostaa myös opettajalta. Ilm. 7.2.2017 mennessä.
110429 MAKRAMEELLA UUTTA ILMETTÄ SISUSTUKSEEN
Opistotalo • ke 17.30-20.00
12.4.–3.5.2017 • Tiina Meriläinen • 12 t • 26 € • max 12
Tavoitteena on perehtyä perinteiseen makramee-tekniikkaan eli solmeiluun ja valmistaa sisustustekstiilejä osallistujien toiveiden mukaisesti.
Ensimm. kerralla opetellaan makrameen perussolmuja, suunnitellaan toteutettavat työt ja materiaalit. Kurssimateriaaleina voit hyödyntää omia
naruja, nyörejä ja lankoja tai ostaa opettajan kautta. Ilm. 10.4.2017
mennessä.
TEKNINEN TYÖ
Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö
puh. 040 487 3018 tai [email protected]
Tavoite
Teknisissä töissä toteutetaan toiminta-ajatusta Oppivat kädet tekemään!
Kurssien tavoitteena on innostaa kaikenikäisiä kehittämään ja ylläpitämään
kädentaitoja arvostamalla perinteisiä käsityötapoja sekä kannustamalla
ideoimaan uusia malleja ja menetelmiä.
Opiskeluoikeus ja työturvallisuus
Teknisen työn ainealueen kurssitarjonta on suunnattu 18 vuotta täyttäneille
aikuisille.
Esineiden valmistuminen
Harjoitustyön valmistumisaikataulu on hyvin yksilöllinen, sillä siihen vaikuttavat osallistujan tiedot, taidot ja tehokkuus sekä työn koko ja tekninen
vaativuus. Kurssien opettajat auttavat töiden valinnassa ja ensimmäisiksi
harjoitustöiksi on hyvä valita helppoja rakenteita ja muotoja. Osaamisen
ja kokemuksen karttuessa valitaan vaativampia esinemalleja. Keskeneräisiä
töitä voi säilyttää kurssipaikalla (Hallitie 23).
Materiaalipalvelu
Opintoryhmissä tarvittavia materiaaleja on saatavilla kurssipaikalta (Hallitie 23). Maksu käytetyistä materiaaleista suoritetaan opiston toimistoon tai
laskutetaan (laskutuslisä 3,00 €).
Vakuutukset
Teknisen työn kursseille osallistuvia kehotetaan ottamaan vakuutus.
Kurssien valinta
Perustason kurssit
Soveltuvat vasta-alkajille ja hiukan tekniikkaa harrastaneille. Kurssilla opetellaan puutyön perusteita, työstökoneiden ja käsityövälineiden käytön hallintaa. Painopiste on turvalliseen työskentelyyn harjaantuminen. Harjoitustyöt valitaan osallistujien taitojen sekä tarpeiden mukaan.
21
T E K N I NEN TYÖ
Keskitason/Kädentaitojen ylläpitokurssit
Soveltuvat perustason taidot hallitsevalle. Mahdollisuus ylläpitää ja kehittää opittuja taitoja. Syvennetään aiemmin opittua ja laajennetaan käsityön
tekemisessä tarvittavaa tietotaitoa. Paneudutaan esineiden muoto- ja rakenneratkaisuihin sekä laajennetaan koneiden/käsityövälineiden monipuolista
käytön osaamista. Käytännön harjoittelu suoritetaan valmiiden työpiirustusten tai omien ideoiden pohjalta.
Erityistekniikka
Nämä kurssit keskittyvät tietyn tekniikan opiskeluun eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta, mikäli sitä ei ole erikseen mainittu. Laajennetaan monipuolisesti käsityötaidon ja materiaalien käytön hallintaa.
119821 PÄIVÄNIKKARIT
Hallitie 23 • ma 13.30-16.45
9.1.–10.4.2017 • Jouni Ylijääskö • 48 t • 98 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 5.1.2017 mennessä.
119822 PUUTYÖN ILTARYHMÄ A
Hallitie 23 • ma 17.30-20.45
16.1.–10.4.2017 (ei 13.3.) • Jouni Ylijääskö • 44 t • 90 € • max 12
Perustason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän perustaitoja. Sovelletaan aikaisemmin opittua ja laajennetaan teknistä osaamista. Mahdollisuus valmistaa mm. omia esine- ja
kalusteideoita. Sopii vasta-alkajille ja jonkin verran puukäsitöitä harrastaneille. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
Katso sivu 6
119823 SENIOREIDEN PUUTYÖ A
Hallitie 23 • ti 9.00-12.15
10.1.–11.4.2017 • Pentti Parkkinen • 52 t • 106 € • max 12
Perustason kurssi. Tarkoitettu senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille. Ilm.
toimistossa 5.1.2017 mennessä.
119824 SENIOREIDEN PUUTYÖ B
Katso sivu 6
Hallitie 23 • ti 13.30-16.45
10.1.–11.4.2017 • Pentti Parkkinen • 52 t • 106 € • max 12
Perustason kurssi. Tarkoitettu senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille. Ilm.
toimistossa 5.1.2017 mennessä.
119825 RANTAVIIRIN PUUTYÖ
Lapin ammattiopisto, Jokiväylä 9 • ti 17.30-20.45
17.1.–11.4.2017 • Pasi Värinen • 48 t • 98 € • max 12
Perustason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän perustaitoja. Sovelletaan aikaisemmin opittua ja laajennetaan
teknistä osaamista. Harjoitellaan mm. puuntyöstökoneiden ja käsityövälineiden
turvallinen käyttö. Harjoitustöinä toteutetaan osallistujien omia esine- tai kalustesuunnitelmia. Sopii aloittelijoille ja alan konkareille. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
119826 PUUTYÖN AAMURYHMÄ
Hallitie 23 • ke 9.00-12.15
11.1.–12.4.2017 • Pentti Parkkinen • 52 t • 106 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119827 PUUTYÖN TYÖPAJA
Hallitie 23 • ke 13.30-16.45
11.1.–12.4.2017 • Jouni Ylijääskö • 52 t • 106 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti puusepän käytännöntaitoja. Sovelletaan aikaisemmin opittua ja
laajennetaan teknistä osaamista. Mahdollisuus valmistaa mm. omia kalusteja esineideoita. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119828 PUUTYÖN ILTARYHMÄ B
Hallitie 23 • ke 17.30-20.45
11.1.–12.4.2017 • Jouni Ylijääskö • 52 t • 106 € • max 13
Sisältö kuten Puutyön työpaja. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119829 AAMUNIKKARIT
Hallitie 23 • to 8.30-12.45
12.1.–6.4.2017 (ei 26.1.) • Jouni Ylijääskö • 55 t • 112 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
Puukurssilaisten töitä opiston kevätnäyttelyssä
22
T E K NINEN TYÖ
119830 SORVAUKSEN LYHYTKURSSI
Hallitie 23 • joka toinen to 13.30-16.45
2.2.–30.3.2017 • Jouni Ylijääskö • 20 t • 45 € • max 8
Perustason kurssi. Opiskellaan perinteistä sorvaustekniikkaa harjoitustöiden
avulla. Valmistetaan mm. helppoja sorvattavia esineitä lieriö- ja ontelosorvaustekniikoita hyödyntäen. Tutustutaan eri puumateriaaleihin ja opettelemme sorvitalttojen teroituksen. Sopii myös aloittelijoille. Ilm. 26.1.2017
mennessä.
minkä jaksat itse kantaa. Tarvittavia materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta.
Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119831 NIKKARIPAJA
Hallitie 23 • to 17.30-20.45
19.1.–27.4.2017 • Tuomas Puranen • 52 t • 106 € • max 13
Perustason kurssi. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
119838 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS II
Hallitie 23 • la 9.00-14.15
14.1., 21.1., 11.2., 18.2., 18.3. ja 25.3.2017
Maj-Lis Wahlroos • 36 t • 73 € • max 11
Keskitason kurssi. Harjoittelu kannattaa aloittaa pienten verhoiltujen huonekalujen kunnostamisesta. Tehdään mm. puuosien, joustinten ja pehmusteiden tarkistus sekä tarvittaessa vaihto. Opitaan esineen korjaaminen ja
verhoilun uusiminen. Ensimm. kokoontumiskerralle esine mukaan ja ota työn
alle sellainen esine, minkä jaksat itse kantaa. Tarvittavia materiaaleja voi
ostaa kurssipaikalta. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119832 MIESTEN PUUTYÖ
Hallitie 23 • pe 17.30-20.45
20.1.–28.4.2017 • Tuomas Puranen • 52 t • 106 € • max 13
Keskitason/kädentaitojen ylläpitokurssi. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
119833 PUUTYÖ JA HUONEKALUJEN KUNNOSTUS
Hallitie 23 • la 15.00-19.15
14.1., 21.1., 11.2., 18.2., 18.3. ja 25.3.2017
Miia Alakontiola • 30 t • 61 € • max 13
Perustason kurssi. Opiskellaan puutyön perusasioita ja valmistetaan esineistöä omien ideoiden ja toiveiden pohjalta. Mahdollisuus kunnostaa vanhoja
tai rikkoontuneita huonekaluja uuteen käyttöön. Ensimm. kokoontumiskerralle ota kunnostettava esine mukaan. Ilm. 9.1.2017 mennessä.
119834 PUUTYÖ- JA ENTISÖINTI
Hallitie 23 • su 9.00-14.15
29.1., 5.2., 26.2., 2.4., 9.4. ja 23.4.2017
Pentti Parkkinen • 36 t • 73 € • max 12
Perustason kurssi. Opetellaan huonekalujen korjausta ja pintakäsittelyn uusintaa. Mahdollisuus toteuttaa puuesineistöä omien ideoiden ja toiveiden
pohjalta. Ensimm. kokoontumiskerralle ota entisöitävä työ mukaan. Ilm.
23.1.2017 mennessä.
119835 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS I A
Hallitie 23 • su 9.00-14.15
15.1., 22.1., 12.2., 19.2., 19.3. ja 26.3.2017
Maj-Lis Wahlroos • 36 t • 73 € • max 11
Perustason kurssi. Harjoitellaan verhoilun perustekniikoita, verhoilussa käytettävien työvälineiden käyttöä ja opitaan esineen korjaaminen / verhoilun
uusiminen. Soveltuu aloittelijoille ja aikaisemmin verhoilutöitä tehneille. Ensimm. kokoontumiskerralle esine mukaan ja ota työn alle sellainen esine,
119837 VERHOILTUJEN HUONEKALUJEN KUNNOSTUS I B
Hallitie 23 • ti 17.30-20.45
17.1.–4.4.2017 • Maj-Lis Wahlroos • 44 t • 89 € • max 11
Perustason kurssi. Sisältö kuten Verhoiltujen huonekalujen kunnostus I A. Ilm.
12.1.2017 mennessä.
119839 AKUSTISEN KITARAN JA BASSON RAKENTAMINEN
Hallitie 23 • la 9.00-13.15
28.1., 4.2., 25.2., 4.3., 1.4. ja 8.4.2017
Reino Vanhatalo • 30 t • 62 € • max 12
Erityistekniikat. Opiskellaan Torres, Martin ja Ukulele –tyyppisen akustisen
kitaran tai 4-5 -kielisen akustisen basson rakentamista. Perehdymme hyvän
soitinpuun ominaisuuksiin ja valintaan. Opetellaan soittimien tekninen rakentaminen, mitoitus, muotoilu, viimeistely ja pintakäsittely. Ilm. 23.1.2017
mennessä.
119840 SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN
Hallitie 23 • la 14.00-18.15
28.1., 4.2., 25.2., 4.3., 1.4. ja 8.4.2017
Reino Vanhatalo • 30 t • 62 € • max 12
Erityistekniikat. Opetellaan sähkökitaroiden ja sähköbassojen rakentamista:
esim. telecaster, stratocaster, jazzbasso. Materiaalit ja työstömenetelmät sekä
soittimen mitoitus, muotoilu ja pintakäsittely. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
119841 CNC-JYRSINNÄN JATKOKURSSI
Lapin ammattiopisto, Jokiväylä 9 • ma 17.30-20.45
23.1.–3.4.2017 • Kari Jussila • 40 t • 81 € • max 13
Erityistekniikat. Ohjelmassa CNC-työstön periaate ja järjestelmään tutustuminen, tietokone ohjatun työstön osa-alueet sekä neuvovan ohjelman käyttö.
Tehdään perusharjoituksia neuvovalla piirto-ohjelmalla ja tutustutaan AutoCad- ohjelmiston perusteisiin. Harjoitellaan pienimuotoisia CNC-jyrsintöjä
23
T E K N I NEN TYÖ | KIEL E T
vien työvälineiden käyttöä. Työstetään keskeneräisiä verhoilutöitä valmiiksi.
Ilm. 26.4.2017 mennessä.
119846 LINNUNPÖNTTÖKURSSI
Hallitie 23 • la 12.00-16.15
6.5.2017 • Jouni Ylijääskö • 5 t • max 10
Kurssim. 5 €, materiaalim. 5 €
Perustason kurssi. Perehdytään linnunpönttöjen mitoitukseen, tekniseen rakenteeseen ja käytettäviin materiaaleihin. Opetellaan valmistamaan perinteinen linnunpönttö ja samalla harjoitellaan käsityövälineiden monipuolista
käyttämistä. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Valmistuneilla linnunpöntöillä olemme mukana valtakunnallisessa Miljoona linnunpönttöä –kampanjassa. Ilm. 26.4.2017 mennessä.
Vanerivene opiston kevätnäyttelyssä
käytännössä. Soveltuu tekniikasta kiinnostuneille ja peruskurssin käyneillä
on mahdollisuus syventää perusteita itseohjautuvasti. Edellyttää tietokoneen
käytön alkeiden hallintaa. Ilm. 18.1.2017 mennessä.
119842 VENEKURSSI
Ahjotie 25 (halli 1) • ma ja to 17.30-20.45
23.1.–29.5.2017 • Risto Petäjäniemi • 120 t • 590 € • max 12
Opiskellaan perinteisen joki- ja järviveneen tekninen valmistaminen. Materiaaleina käytetään venevaneria ja perinteisiä puumateriaaleja. Kaikki
kursseilla tarvittava materiaali suoritetaan yhteishankintana ja kustannukset
jaetaan osallistujien kesken. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja tilavuokran.
Osallistuminen edellyttää puutyön perustaitoja. Omat käsityövälineet mukaan. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
119843 PUUTYÖN KEVÄTKURSSI A
Hallitie 23 • ma ja ke 13.30-16.45
3.5.–31.5.2017 (ei 24.5.) • Pentti Parkkinen • 32 t • 64 € • max 12
Perustason kurssi. Ilm. 26.4.2017 mennessä.
119844 PUUTYÖN KEVÄTKURSSI B
Hallitie 23 • ma ja ke 17.30-20.45
3.5.–31.5.2017 (ei 24.5.) • Tuomas Puranen • 32 t • 64 € • max 12
Perustason kurssi. Ilm. 26.4.2017 mennessä.
119845 VERHOILUN JATKOKURSSI
Hallitie 23 • ti ja to 17.00-20.15
2.5.–30.5.2017 • Maj-Lis Wahlroos • 32 t • 64 € • max 12
Jatkokurssi. Harjoitellaan verhoilun perustekniikoita ja verhoilussa käytettä-
24
KIELET
K i e l t e n E u r o p e a n L a b e l 2 0 0 7 -palkinto
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542.
Opintoneuvontaa ja ohjausta: rehtori Tarja Konola-Jokinen
Tavoitteet
Kaikilla kielikursseilla pyritään käytännön kielitaitoon, jolla selviää arkielämän tilanteissa. Useimpien kurssien painopistealue on puheen tuottamisessa
ja ymmärtämisessä, ellei kurssikuvauksessa ole mainittu erikseen muuta painopistealuetta. Kurssit pohjautuvat yleisten kielitutkintojen (Yki) aiheisiin ja
kielenkäyttötilanteisiin. Kielikursseilla saa tietoa myös kielialueen tavoista,
käytänteistä, kulttuurista ja yhteiskunnallisista oloista sekä ajankohtaisista
tapahtumista.
Kurssien hinnat
Kielikursseilla osallistujien vähimmäismäärä on joko 15 tai pienryhmissä
10. Kurssimaksut ovat korkeampia pienryhmissä. Yksilö- ja pariopetuskurssien hinnat ovat korkeimmat.
Kurssien valinta
Perustason kursseilla opiskellaan ääntämistä ja keskeistä
sanastoa, jolla tarkoitetaan jokapäiväisen elämän asioista tai tapahtumista puhuttaessa tarvittavia sanoja. Lisäksi opiskellaan rakenteita kuten esim. sanojen perustaivutusta, väite-, kysymys- ja
kieltolauseiden tekemistä ja verbiaikamuotoja. Perustason kurssit
vastaavat peruskoulun, keskikoulun tai (osittain) lukion lyhyen kielen
kursseja. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 1-2 (=yleiseurooppalainen viitekehys A1-A2).
KIELET
Keskitason kursseilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta
ja puheen ymmärtämistä. Ne sopivat perustason taidot, peruskoulun tai keskikoulun taidot hallitseville tai lukion oppimäärän kertaukseksi. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3-4 (=yleiseurooppalainen
viitekehys B1-B2).
Ylimmän tason kursseilla ylläpidetään jo opittuja taitoja ja
opiskellaan kielen semanttisia vivahde- ja tyylieroja, sanontoja ja
kielikuvia. Ne sopivat lukion pitkän kielen oppimäärän hallitseville.
Yleisten kielitutkintojen taitotaso 5-6 (=yleiseurooppalainen viitekehys C1-C2).
Ylin taso
5. Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme
kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia.
Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.
6. Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot
sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet
ovat harvinaisia.
Yleiset kielitutkinnot (Yki)
Yleisten kielitutkintojen (Yki) taitotasokuvaukset:
Perustaso
1. Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka
liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Tuntee
kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.
2. Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja
tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista.
Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta
teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.
Rovaniemen kansalaisopistolla on yleisten kielitutkintojen järjestämisoikeus
perus- ja keskitasolla (ei ruotsi eikä saame). Kielitutkinnot järjestetään yhteistyössä muiden Lapin järjestäjien kanssa.
Yleiset kielitutkinnot on lakiin perustuva kielitutkintojärjestelmä, joka on
suunnattu aikuisille. Niihin voi osallistua kuka tahansa ja osoittaa (missä
tahansa hankitun) kielitaitonsa. Testit järjestetään Opetushallituksen ennalta
määrääminä päivinä, pääosin marraskuussa ja huhtikuussa. Ne mittaavat
kielen osaamista aikuisen elämän käytännön tilanteissa. Testeissä mitataan
puheen tuottamista ja ymmärtämistä, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Valittavana on seitsemän kieltä kolmella tasolla (perustaso, keskitaso ja ylin
taso). Testistä saa todistuksen, jota voi käyttää työnhakuun, työtehtävien
edellyttämään kielitaidon osoittamiseen tai opiskeluun.
Kielitutkintojen järjestämispäivät kevätkaudella 2017
Keskitaso
3. Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi
aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista,
vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.
4. Ymmärtää normaalitempoista kasvokaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä
sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa
jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin
välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään
ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen
ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.
25.3.2017
englanti
perus- ja keskitaso
1.-28.2.2017
25.3.2017
italia
perus- ja keskitaso
1.-28.2.2017
25.3.2017
venäjä
perus- ja keskitaso
1.-28.2.2017
8.4.2017
suomi
perus- ja keskitaso
1.-28.2.2017
22.4.2017
ranska
perus- ja keskitaso
1.-28.2.2017
20.5.2017
suomi
keskitaso
18.-28.4.2017
26.8.2017
suomi
keskitaso
1.-9.6.2017
• Ilmoittautumisajoista ja testipaikoista, tutkintomaksuista, testityypeistä
ym. testeihin liittyvistä asioista saa lisätietoa Opetushallituksen kotisivuilta
(http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot)
tai Tanja Kyykältä puh. 040 714 0155 tai [email protected] Ilmoittautumislomakkeita saa Opetushallituksen kotisivuilta ja myös kansalaisopiston toimistosta.
25
KI E LE T
Yksilö- ja pariopetus
Kielistä järjestetään yksilöopetusta vähintään 10 oppitunnin (á 45
min) ja pariopetusta vähintään 15 oppitunnin mittaisina. Kurssisisällöt ja aikataulut sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa.
Yksilöopetuksen hinta on 268 €/10 h/opiskelija ja pariopetuksen
212 €/15 h/opiskelija. Opisto ei hanki opiskeluparia. Kurssimaksun voi maksaa ainoastaan yksityinen henkilö, ei työnantaja, yritys,
yhdistys, seura tms. Oppitunnit on peruttava vähintään kolmea arkipäivää aikaisemmin, muussa tapauksessa ne lasketaan pidetyiksi.
Tiedustelut rehtori Tarja Konola-Jokinen, puh. 040 487 3016 tai
[email protected]
Räätälöity myyntipalvelukoulutus
Yritysten, yhdistysten, seurojen yms. on mahdollista tilata myös räätälöityä kielikoulutusta yhdelle tai useammalle henkilölle omien toivomusten mukaisesti. Tiedustelut rehtori Tarja Konola-Jokinen puh.
040 487 3016 tai [email protected]
RUOTSI
120201 RUOTSIN KIELEN ELVYTYSKURSSI
Opistotalo • to 18.15-19.45
26.1.–6.4.2017 • Sari Laakkonen • 20 t • 47 € • max 20
Kerrataan ruotsin ääntämistä, perussanastoa ja -kielioppia. Elvytetään puhetaitoa kertomalla itsestä, harrastuksista, työstä ja matkasuunnitelmista.
Vahvistetaan kykyä keskustella arkipäivän asioista ruotsiksi. Taso 0-1. Oppikirja: Hålligång 1. Ilm. 24.1.2017 mennessä.
ENGLANTI
Perustaso
120318 ENGLANNIN ALKEET
Jokkakulma • ti 17.00-18.30
17.1.–11.4.2017 • Terhi Joki • 24 t • 50 € • max 18
Niille, jotka haluavat oppia englannin alkeet tai kerrata kauan sitten unohtamansa perusteet. Kurssi on reippaahkosti etenevä ja puhetta sekä kuuntelua painottava. Aiempaa osaamista ei tarvita. Kotitehtäviä. Oppikirja:
English for you too, book 1. Ilm. 15.1.2017 mennessä.
.
Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä kielikursseille on muutama päivä ennen kurssin alkamista. Mikäli kurssille ei ole riittävästi
ilmoittautuneita, kurssi perutaan.
SUOMI
120103 FINNISH FOR FOREIGNERS -SUOMEN ALKEET
Opistotalo • ti ja to 17.00-18.30
24.1.–2.3.2017 • Jaana Henttonen • 24 t • 50 € • max 20
Alkeiskurssi. Opetus suomeksi. Sopii opiskelijoille, jotka eivät ole vielä opiskelleet suomen kieltä. Edellytetään luku- ja kirjoitustaitoa. Taso 0.
Monistemateriaali. Finnish for beginners. The course requires reading and
writing skills. Teaching in Finnish. Material in photocopies. Registration by
22.1.2017.
120104 SUOMEN JATKOKURSSI
Opistotalo • ke 17.00-18.30
18.1.–12.4.2017 • Jaana Henttonen • 24 t • 50 € • max 20
Syvennytään lisää suomen kielen perusrakenteisiin sekä syvennetään keskustelu- ja kirjoitustaitoa. Opetus suomeksi. Taso 1-2. Monistemateriaali.
This course is for those who have learned already basic things. Teaching
language is Finnish. Material in photocopies. Level 1-2. Registration by
16.1.2017.
26
120319 ENGLANNIN ALKEISJATKO
Jokkakulma • ke 16.30-18.00
18.1.–12.4.2017 • Terhi Joki • 24 t • 50 € • max 18
Jatkoa syksyn alkeiskurssille ja niille, jotka haluavat mennä perusteissa
eteenpäin. Kurssi on reippaahkosti etenevä ja puhetta sekä kuuntelua painottava. Kotitehtäviä. Oppikirja: English for you, too 2, lisäksi monisteita.
Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120320 ENGLANTI I
Jokkakulma • to 18.45-20.15
19.1.–20.4.2017 • Terhi Joki • 24 t • 50 € • max 18
Tarkoitettu n. pari vuotta englantia opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssilla sovelletaan aiemmin opittua käytäntöön runsaiden puhe ja
kuunteluharjoitusten avulla. Tavoitteena on kielitaito, jolla pärjäät ulkomailla
ja muissa kielitaitoa vaativissa arjen tilanteissa. Taso 1-2. Oppikirja: English
for you, too book 3, lisäksi monisteita. Ensimmäisellä kerralla et tarvitse
vielä kirjaa. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
120321 ELVYTÄ ENGLANNIN KIELEN TAITOASI
Opistotalo • ti 16.30-18.00
17.1.–4.4.2017 • Sirkku Piispanen • 22 t • 49 € • max 20
Tule aktivoimaan kielitaitoasi puhuen ja kuunnellen. Oppikirjamme sisältää runsaasti innostavia keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Vankennetaan
myös englannin kielen rakenteiden hallintaa iloa ja huumoria unohtamatta.
Taso 1-2. Oppikrja: Everyday English 2 Englantia aikuisille, unit 3-. Ilm.
13.1.2017 mennessä.
KIELET
120322 ENGLANTI II
Jokkakulma • to 17.00-18.30
19.1.–6.4.2017 • Terhi Joki • 22 t • 49 € • max 18
Reippaasti etenevä kurssi niille, jotka osaavat jo perustason asioita ja käyttävät kieltä helpoissa tilanteissa. Osaamista laajennetaan ja syvennetään
puheen, kuullun ymmärtämisen ja rakenteiden osalta runsaiden harjoitusten
avulla. Tavoitteena aito ja aktiivinen kielitaito. Taso 2. Oppikirja: English for
you, too book 3, kpl 5-. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
120323 ENGLANTIA PUHUEN JA KUUNNELLEN
Opistotalo • ke 14.45-16.15
Katso sivu 6
18.1.–29.3.2017 • Sirkku Piispanen • 20 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Niille, joilla englannin perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka
kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Parityöt, ryhmän ilo ja huumori tuovat lisämausteita opiskeluun ja oppimiseen. Sopii myös senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille. Taso 2. Oppikirja: Stepping Stones 1, step 3-. Ilm. toimistossa
16.1.2017 mennessä.
Keskitaso
120324 ENGLANTI III
Jokkakulma • ma 18.45-20.15
16.1.–3.4.2017 • Terhi Joki • 22 t • 49 € • max 18
Tule vahvistamaan ja laajentamaan englannin osaamistasi tälle kurssille,
jossa puhutaan ja kuunnellaan paljon sekä avataan kieliopin solmukohtia
selkeiden harjoitusten avulla. Jos taidot ovat ruosteessa ja passivoituneet,
tällä kurssilla ne aktivoituvat varmasti. Sopii myös jatkoksi Englanti III syksyn kurssin käynneille. Taso 3. Oppikirja: Pat and Polly 2, chapter 4-. Ilm.
12.1.2017 mennessä.
120325 TAKE IT EASY AND LEARN
Opistotalo • ma 17.00-18.30
16.1.–3.4.2017 • Sirkku Piispanen • 22 t • 49 € • max 20
Tule aktivoimaan kielitaitoasi iloiseen ja rentoon ryhmään! Tämä kurssi
on oivallinen valinta sinulle, joka haluat puhua paljon ja vankentaa myös
kuullun ymmärtämisen taitoasi. Oppikirjan tekstit sisältävät runsaasti keskusteluun innostavia aiheita. Rakenteiden monipuoliset harjoitukset kehittävät
samalla suullista kielitaitoa. Taso 3. Oppikirja: Pat and Polly 2 Five years
on, kpl 4-, text 2. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
120326 ENGLANTI V
Jokkakulma • ke 18.15-19.45
18.1.–5.4.2017 • Terhi Joki • 22 t • 50 € • max 15
Pienryhmä. Niille, jotka osaavat jo paljon, mutta haluavat oppia vielä
enemmän. Kurssilla puhutaan ja kuunnellaan paljon ja tutustutaan kieliopin
hieman kinkkisimpiin kohtiin. Kurssi on reippaahkosti etenevä ja sisältää
myös kotitehtäviä. Sopii myös jatkoksi Englanti V syksyn kurssin käynneille.
Taso 3-4. Oppikirja: English for you, too book 5, kpl 5-. Ilm. 16.1.2017
mennessä.
120327 UPDATE YOUR CONVERSATION SKILLS
Opistotalo • ke 16.30-18.00
Katso sivu 6
18.1.–5.4.2017 • Sirkku Piispanen • 22 t • 49 € • max 20
Niille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää englannin kielen taitoaan runsaiden puhe- ja kuunteluharjoitusten avulla. Oppikirjan tekstit sisältävät
runsaasti keskusteluun innostavia aiheita. Myös rakenteiden monipuoliset
harjoitukset kehittävät suullista kielitaitoa. Sopii myös senioreille (väh. 63 v)
ja eläkeläisille. Taso 3-4. Oppikirja: Pat and Polly 2. Five years on, kpl 4-,
text 2. Ilm. toimistossa 16.1.2017 mennessä.
Ylintaso
120328 LETS TALK AND LISTEN! ADVANCED
Jokkakulma • ma 17.00-18.30
23.1.–3.4.2017 •Terhi Joki • 20 t • 49 € • max 15
Have you had enough of books and grammar exercises? Would you rather
activate your vast but passive vocabulary on a course that aims to enhance
speaking and listening skills? Great, because on this course we do nothing
but talk, talk and listen every now and then. Teaching is mainly in English,
but if there is any need to check some grammar points, that will be done in
Finnish. Topics vary from family affairs to current phenomena and beyond.
Students’ wishes will be taken into account, too. Some homework may be
given. Level 4-5. Material in photocopy. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
SAKSA
Perustaso
120404 SAKSAN ALKEISJATKO
Opistotalo • ti 18.15-19.45
17.1.–11.4.2017 • Peter Sippel • 24 t • 50 € • max 20
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Kielioppi: modaaliapuverbit, akkusatiivi, omistuspronominit. Aiheet: tilaaminen kahvilassa, hotellihuoneen varaaminen,
mielipiteen ilmaisu. Oppikirja: Einverstanden 1, kpl 5-. Ilm. 15.1.2017
mennessä.
120405 SAKSA I
Opistotalo • ti 16.30-18.00
17.1.–28.3.2017 • Peter Sippel • 20 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Jatkoa syksyn jatkokurssille. Kielioppi: verbien perfekti, sanajärjestys (päälause ja sivulause), prepositiot, komparatiivi. Aiheet: lentokentällä, Berliini, ilmansuunnat, kehonosat ja ulkonäön kuvailu. Taso 1. Oppikirja:
Einverstanden 2, kpl 1-. Ilm. 15.1.2017 mennessä.
27
K I E LE T
Keskitaso
120406 SAKSAN KERTAUSTA DEKKARIN AVULLA
Opistotalo • ke 18.15-19.45
18.1.–29.3.2017 • Peter Sippel • 20 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Luetaan jännittäviä rikosjuttuja eri puolilta Saksaa. Tehdään tekstin avulla pieniä tehtäviä luetun ymmärtämisestä, sanastosta ja kieliopista.
Jatketaan kirjalla ”Gefährliches Spiel in Essen“, Taso 2-3. Oppimateriaali:
Ernst-Klett kustantajan dekkarisarja ”Tatort DaF”. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
RANSKA
Perustaso
120504 RANSKAN ALKEISJATKO
Opistotalo • ke 17.00-18.30
18.1.–26.4.2017 (ei 22.2.,1.3.)
Sylvain Boichot-Castagne • 24 t • 50 € • max 20
Jatkoa syksyn alkeiskurssille ja noin puoli vuotta ranskaa opiskelleille. Aiheita mm. ostosten tekeminen, oman huoneen kuvaileminen, ravintolassa asioiminen. Taso 0-1. Oppikirja: Escalier 1, kpl 5-. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120505 RANSKA, JATKO
Opistotalo • ke 18.45-20.15
18.1.–12.4.2017 (ei 22.2.,1.3.)
Sylvain Boichot-Castagne • 20 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Jatkoa syksyn alkeisjatkokurssille ja noin vuoden ranskaa opiskelleille. Aiheita mm. kahvilassa asioiminen, lomasuunnitelmien laatiminen,
vapaa-ajasta ja harrastuksista kertominen. Taso 1. Oppikirja: Escalier 1,
kpl 8-. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120506 BON VOYAGE! RANSKAN MATKARYHMÄ
Opistotalo • ti 14.00-15.30
21.3., 11.4., 9.5., 6.6.2017 • Raili Konaté • 8 t • 18 € • max 30
Tutustutaan esi-ihmisen asuinsijoihin Lounas-Ranskassa, Périgordiin, jota
kutsutaan Ranskan vatsaksi ja sydämeksi. Kerrataan ranskalaiset käytöstavat, tervehdykset ja tavalliset asiointitilanteet sekä niiden sanasto. Edistyneimmille sanaston kertausta muistitehtävien ja -pelien avulla. Kesäkuussa
tehdään opintomatka Périgordiin Trémolat’n kylään, johon on mahdollisuus
osallistua. Matkan hinta ilmoitetaan myöhemmin. Opintomatkalle otetaan
10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomatkalle sitova ilmoittautuminen opettajalle 4.4.2017 mennessä. Ilm. 16.3.2017 mennessä.
VENÄJÄ
Perustaso
120608 VENÄJÄN ALKEET
Opistotalo • ma 18.45-20.15
16.1.–10.4.2017 • Aila Lesonen • 24 t • 50 € • max 20
28
Kyrilliset aakkoset: vokaalit ja konsonantit, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, substantiivien suvut. Tutustuminen, tervehdykset. Itsestä, kielitaidosta, perheestä kertominen, peruskysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen. Oppikirjasta päätetään kurssin alussa. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
120609 VENÄJÄN ALKEISJATKO
Opistotalo • ma 17.00-18.30
16.1.–10.4.2017 • Aila Lesonen • 24 t • 50 € • max 20
Laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan kieliopin perusteita. Kerrataan
aiheita: perhe, kielitaito, asuminen, ruokasanasto, ammatit ja työpaikat,
tervehdykset ja peruskysymykset. Oppikirja: Mozhno I. Kertaus kpl 1-3, kpl
4-. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
120610 VENÄJÄ I
Opistotalo • ke 18.00-19.30
18.1.–5.4.2017 • Aila Lesonen • 22 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Aiheet: viikonpäivät, vuodenajat, kuukaudet ja säästä kertominen. Liikkuminen kaupungilla, paikan löytäminen. Sijamuodot: datiivi, genetiivi, elollinen akkusatiivi, liikeverbit. Ostoksien tekeminen, hinnat, tavaramerkit. Oppikirja: Mozhno I, kertaus kpl 8, kpl 9-. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120611 VENÄJÄ II
Opistotalo • ti 18.00-19.30
17.1.–4.4.2017 • Aila Lesonen • 22 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Kerrataan aihepiirit: kielioppi, perusasiat ja sisällöt. Ensimmäisellä oppitunnilla valitaan seuraava oppikirja (vaihtoehtona voi olla Mozhno II). Ilm. 15.1.2017 mennessä.
Keskitaso
120612 POGOVORIM PO-RUSSKI! -KESKUSTELU
Opistotalo • ke 18.00-19.30
25.1.–29.3.2017 • Olga Ruokanen • 18 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Sopii henkilöille, jotka haluavat ylläpitää, aktivoida ja laajentaa sanavarastoaan sekä kehittää puhetaitoaan. Kieliopin kertausta ja keskusteluja. Syvennetään kulttuurin ja historian tuntemusta. Käsitellään myös
nykyajan elämää Venäjällä. Aiheet: perhe, ulkonäkö ja luonteenpiirteet ym.
Taso 3. Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
ESPANJA
Perustaso
120708 ESPANJAN ALKEET
Opistotalo • ti 17.15-18.45
17.1.–11.4.2017 • Inkeri Johansson • 24 t • 50 € • max 20
Opetellaan tervehtimään ja hyvästelemään, esittelemään itsensä ja puhumaan perheestä sekä tilaamaan ravintolassa. Opetellaan teemoihin liitty-
KIELET
vää sanastoa ja keskeisiä fraaseja. Puhe- ja kuunteluharjoitusten ohella
tehdään kielioppiharjoituksia, esim. verbien taivutusta ja lauseiden muodostamista. Sopii myös niille, jotka haluavat uuden kirjan avulla kerrata
kielen alkeita. Taso 0-1. Oppikirja: ¡Perfecto! 1 (2016). Ilm. 15.1.2017
mennessä.
120709 ESPANJAN ALKEISJATKO A
Opistotalo • ke 18.35-20.05
1.2.–26.4.2017 • Laura Pallari • 24 t • 50 € • max 20
Opetellaan kertomaan itsestään ja mielenkiinnon kohteistaan, harjoitellaan asioimistilanteita sekä opetellaan säähän, vuodenaikoihin ja rantaelämään liittyvää sanastoa. Kieliopissa jatketaan keskeisten verbien
opettelua ja niiden käyttöä väite- ja kysymyslauseissa. Kurssi sisältää
paljon puheharjoituksia ja sopii myös niille, jotka haluavat kerrata kielen
alkeita. Taso 0-1. Oppikirja: ¡Perfecto! 1 (2016), kpl 5-. Ilm. 30.1.2017
mennessä.
120710 ESPANJAN ALKEISJATKO B
Opistotalo • ke 18.00-19.30
18.1.–12.4.2017 • Inkeri Johansson • 24 t • 50 € • max 20
Sisältö kuten Espanjan alkeisjatko A. Taso 0-1. Oppikirja: ¡Perfecto! 1 (2016),
kpl 5-. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120711 ESPANJA, JATKO
Opistotalo • to 18.35-20.05
26.1.–20.4.2017 • Laura Pallari • 22 t • 49 € • max 20
Lauserakenteet preesensissä kaikkia verbiluokkia käyttäen. Aiheina ystävien
tapaaminen, tien kysyminen ja neuvominen, varausten tekeminen. Taso 1-2.
Oppikirja: ¡Dime! 1(2013), kpl 7-. Ilm. 24.1.2017 mennessä.
Keskitaso
120714 ESPANJA IV, JATKO
Opistotalo • ma 18.30-20.00
23.1.–27.3.2017 • Inkeri Johansson • 18 t • 48 € • max 15
Pienryhmä. Laajennetaan keskustelutaitoa tulevaisuuden suunnitteluun ja
työelämään liittyvän sanaston avulla. Jatketaan tunne- ja tahtotilasta kertomisen harjoittelua ja opetellaan tulevaisuudesta kertomisen puhetapaa.
Kielioppiasioissa keskeistä on verbien subjunktiivin preesens- ja perfektimuotojen käyttö lauseissa sekä verbien futuurimuotojen opettelu. Taso 3.
Oppikirja: ¡Dime! 3, kpl 7-. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
ITALIA
Perustaso
120806 ITALIAN ALKEISJATKO
Opistotalo • ti 17.00-18.30
17.1.–11.4.2017 • Paula Mansikka • 24 t • 50 € • max 20
Opitaan italian perusrakenteita. Tutustutaan Italian kulttuuriin ja tapoihin.
Taso 0-1. Oppikirja: In Piazza 1, kpl 5-. Ilm. 13.1.2017 mennessä.
120807 ITALIA I
Opistotalo • ti 18.45-20.15
17.1.–4.4.2017 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Opitaan italian perusrakenteita. Harjoitellaan keskustelua.
Tutustutaan Italian kulttuuriin ja tapoihin. Opitaan selviämään matkailijalle tarpeellisissa tilanteissa. Taso 1. Oppikirja: In Piazza 1, kpl 15-. Ilm.
13.1.2017 mennessä.
120712 ESPANJA I
Opistotalo • to 17.00-18.30
26.1.–20.4.2017 • Laura Pallari • 22 t • 49 € • max 20
Matka vauhdikkaan Fernandézin perheen mukana jatkuu! Kurssin aiheina
sää, urheilu, harrastukset, asuminen sekä ostoksilla käyminen. Taso 2. Oppikirja: ¡Dime! 2 (2014), kpl 1-. Ilm. 24.1.2017 mennessä.
120713 ESPANJA III
Opistotalo • ke 17.00-18.30
1.2.–12.4.2017 • Laura Pallari • 20 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Laajennetaan kielitaitoa menneisiin aikamuotoihin opiskellen
mm. preteritin ja imperfektin käytön eroja. Teemoina matkasta kertominen,
espanjan kielen kehittyminen ja leviäminen sekä henkilöiden kuvailu. Taso
2-3. Oppikirja: ¡Dime! 3, kpl 1-. Ilm. 30.1.2017 mennessä.
29
K I E LE T | TIETOTEKNIIKKA
120808 ITALIA I, JATKO
Opistotalo • ke 17.15-18.45
18.1.–5.4.2017 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Harjoitellaan keskustelun sujuvuutta. Opitaan lisää matkailijan
tarvitsemaa sanastoa. Tutustutaan Italian kulttuuriin ja ajankohtaisiin asioihin. Taso 2. Oppikirja: In Piazza 1, kpl 20-. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
120809 ITALIA III
Opistotalo • ma 17.15-18.45
23.1.–10.4.2017 • Paula Mansikka • 22 t • 49 € • max 15
Pienryhmä. Lisätään keskustelutaitoja. Tutustutaan Italian kulttuuriin, kiinnostaviin maan ilmiöihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Taso 3. Oppikirja: In
Piazza 1, kpl 26-. Ilm. 20.1.2017 mennessä.
Keskitaso
120810 ITALIAN KESKUSTELURYHMÄ
Opistotalo • ke 19.00-20.30
25.1.–29.3.2017 • Paula Mansikka • 18 t • 48 € • max 12
Pienryhmä. Keskustellaan oman elämän tapahtumista sekä kaikesta Italiaan
liittyvästä ajankohtaisuuden ja kiinnostuksen mukaan. Oppimateriaalina
myös musiikki, kirjat, elokuvat ja opiskelijoiden tuoma materiaali. Taso 4-5.
Oppikirja: In Piazza 2, kpl 19-. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
MUUT KIELET
129808 JAPANIN ALKEISJATKO
Opistotalo • ma 18.00-19.30
16.1.–3.4.2017 • Masakazu Kina • 22 t • 49 € • max 20
Alkeiskurssin käynneille. Syvennetään jo opittua tietoa ja laajennetaan
sanavarastoa. Harjoitellaan lauserakenteita, verbioppia ja kielioppia.
Kanoilla kirjoitettu tekstin lukeminen ja ymmärtäminen. Pariharjoituksia.
Oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet 1. Ilm. 12.1.2017
mennessä.
129809 NORJAN ALKEET
Opistotalo • ma 16.30-18.00
23.1.–3.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 49 € • max 20
Tutustutaan norjan aakkosiin ja niiden ääntämiseen; harjoitellaan lukemista
ja kirjoittamista. Lisäksi käsitellään kielen perusrakenteita ja norjalaista tapakulttuuria. Oppikirja: Ny i Norge. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
129810 NORJAN ALKEISJATKO
Opistotalo • to 16.30-18.00
26.1.–6.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 49 € • max 20
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Aiheina mm. vuodenajat ja kuukaudet, sää,
värit, ostoksilla käyminen, asuminen, terveys, työ ja koulutus, verbien aika-
30
muodot, lyhyiden tekstien kirjoittaminen ja ymmärtäminen. Oppikirja: Ny i
Norge (2013), kpl 7-. Ilm. 24.1.2017 mennessä.
129811 HOITOALAN NORJAA
Opistotalo • ma 18.00-19.45
3.4.–29.5.2017 • Saila Oikarainen • 16 t • 38 € • max 20
Norjan kieltä hoitoalan henkilöille. Aiheina mm. hygienia, lääkkeet, raportointi, potilaan oikeudet, kehonosat, terveyteen ja sairauksiin liittyviä
sanoja, vaateet hoitotyötätekevälle. Edellyttää norjan tai ruotsin kielen perusteiden hallintaa. Ilm. 30.3.2017 mennessä.
129812 KÄYTÄNNÖN KIINAA, JATKO
Opistotalo • to 18.00-19.30
19.1.–23.3.2017 • Rerion Huhta • 18 t • 48 € • max 15
Pienryhmä. Laajennetaan sanastoa ja kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa.
Kerrataan kielioppia ja lauserakennetta sekä harjoitellaan merkkikirjoitusta.
Keskitytään puheharjoituksiin ja opitaan lauluja. Syvennetään kulttuurituntemusta, tapatietoutta ja historiaa. Taso 0-1. Monistemateriaali. Opettaja
puhuu suomea. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
129813 ARABIAN ALKEISJATKO
Opistotalo • ke 17.00-18.30
18.1.–22.3.2017 • Moein Pourahmari • 18 t • 48 € • max 15
Pienryhmä. Opiskellaan verbit, imperfekti, preesens, futuuri, imperatiivi,
feminiinin ja maskuliinin monikko. Harjoitellaan puhumista arkipäivän tilanteista. Taso 0-1. Monistemateriaali. Ilm. 16.1.2017 mennessä.
129814 ARABIA, JATKO
Opistotalo • ti 17.00-18.30
17.1.–28.3.2017 (ei 7.2.) • Moein Pourahmari • 18 t • 48 € • max 15
Pienryhmä. Opiskellaan verbit, monikko, feminiinin ja maskuliinin kaksikko sekä lauserakenne. Harjoitellaan lukemista, ymmärtämistä, puhumista
ja kerrotaan pieniä tarinoita. Taso 1. Monistemateriaali. Ilm. 15.1.2017
mennessä.
TIETOTEKNIIKKA
Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö
puh. 040 487 3018 tai [email protected]
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus tutustua tietokoneisiin ja niiden hyväksikäyttöön sekä ylläpitää it-osaamistaan
jokapäiväisessä elämässä, opiskelussa ja työelämässä.
T I E T O TEKNIIKKA
Tietokoneen perusteiden hallinnalla tarkoitamme:
• henkilö osaa käyttää hiirtä ja näppäimistöä Windows-käyttöjärjestelmän
perustoimistoja
• osaa tallentaa ja avata tiedostoja
• kykenee avaamaan ja selaamaan Internet-sivuja
340110 ENSIASKELEET TIETOKONEEN KÄYTTÖÖN,
SENIOREILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • ma 15.15-17.45
23.1.–20.3.2017 • Kimmo Koponen • 24 t • 53 € • max 15
Tarkoitettu senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille. Edetään erittäin rauhalliseen tahtiin. Opetellaan hiiren ja näppäimistön käyttöä, Windows -peruskäyttöä ja tekstinkäsittelyn alkeita. Tutustutaan Internetin käyttöön. Sopii
vasta-alkajille tai hyvin vähän tietokonetta käyttäneille. Ilm. toimistossa
17.1.2017 mennessä.
340111 TIETOKONEEN KÄYTÖN JATKOKURSSI,
SENIOREILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • ma ja to 15.15-17.45
23.3.–24.4.2017 • Kimmo Koponen • 24 t • 53 € • max 15
Tarkoitettu senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille. Sopii Ensiaskeleet tietokoneen käyttöön -kurssin käyneille tai vastaavat taidot hallitseville. Rauhallisessa tahdissa kerrataan tietokoneen perustaitoja ja hieman laajennetaan
osaamista uusilla asioilla. Koulutuksesta saat edellytyksiä jatkokursseille ja
omatoimiseen opiskeluun. Ilm. toimistossa 20.3.2017 mennessä.
340112 WINDOWS 10 OMINAISUUDET
Opistotalo • ti 17.30-20.00
7.2.–28.2.2017 • Kimmo Koponen • 12 t • 27 € • max 15
Sopii erinomaisesti henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamisensa uusimpaan Windows 10 -versioon ja harjoitella sen peruskäyttöä. Voit tuoda
myös oman kannettavan kurssille mukaan. Ilm. 2.2.2017 mennessä.
340113 DIGIJÄRJESTELMÄKAMERAN KÄYTTÖ
Opistotalo • ma 18.00-20.30
9.1.–27.2.2017 • Kimmo Koponen • 24 t • 53 € • max 15
Henkilöille, jotka omistavat digitaalijärjestelmäkameran tai suunnittelevat sen
hankintaa. Opiskellaan kameran tehokäyttöä mm. ajan ja aukon merkitys,
terävyysalue, rajaus, sommittelu sekä raw-kuvan ja HDR -kuvauksen mahdollisuudet. Kuvien käsittely tapahtuu Photoshop -ohjelmistolla. Sopii henkilöille,
jotka hallitsevat tietokoneen käytön alkeet. Ilm. 5.1.2017 mennessä.
340114 KUVANMUOKKAUKSEN PERUSTEET
Opistotalo • ma 18.00-20.30
13.3.–15.5.2017 • Kimmo Koponen • 24 t • 53 € • max 15
Käydään läpi kuvankäsittelyohjelman olennaisimmat ominaisuudet. Käsitellään ja muokataan digikameralla sekä skannerilla tuotettuja kuvia eri
käyttötarkoituksiin. Harjoitellaan runsaasti kuvanmuokkausta ja tutustutaan
kuvankäsittelyohjelman kattaviin mahdollisuuksiin. Käytetään Photoshop
Elements ohjelmaa. Perehdytään myös internetin verkkoalbumeihin ja kuvien ”tulostamiseen” netin kuvapalveluiden kautta, kuten Ifolor. Sopii henkilöille, jotka hallitsevat tietokoneen käytön alkeet. Ilm. 2.3.2017 mennessä.
340115 KUVAAJAN PALVELUT INTERNETISSÄ
Opistotalo • ke 18.00-20.30
12.4.–3.5.2017 • Kimmo Koponen • 12 t • 33 € • max 15
Harjoitellaan kuvien siirtäminen Internetin kuva- ja pilvipalveluihin, oli kamera sitten kännykässä tai muu kamera. Tutustutaan kuvien hyvään järjestämiseen Internetin pilvipalvelun verkkoalbumissa. Harjoitellaan mm. kuvien jakamista ja muokkausta pilvipalveluiden kuvaeditorilla. Tutustutaan ilmaisiin
netistä ladattaviin kuvaeditoreihin, ja miten ne on kytketty pilvipalveluiden
verkkoalbumeihin. Voi tuoda oman kameran, kännykän, tabletin ja läppärin
käyttöohjeineen ja johtoineen kurssille. Sopii henkilöille, jotka hallitsevat
tietokoneen käytön alkeet. Ilm. 6.4.2017 mennessä.
340116 TIETOKONEEN, TABLETIN JA KÄNNYKÄN
YHTEISTOIMINTA
Opistotalo • to 17.30-19.00
23.3.–20.4.2017 • Kimmo Koponen • 12 t • 27 € • max 12
Avainsana tässä on laiteriippumattomuus. Opitaan muokkaamaan, tallentamaan, jakamaan aineistoa samojen kaikille laitteille yhteisten pilvipalvelujen avulla. Harjoitellaan asetuksien säätämistä tietokoneella, tabletissa ja
kännykässä, jotta yhteiskäyttö sujuisi saumattomasti. Tuo kurssille kannettava tietokoneesi, tabletti ja kännykkä riippuen siitä, mitä välineitä käytät.
Sopii henkilöille, jotka hallitsevat tietokoneen käytön alkeet. Ilm. 20.3.2017
mennessä.
340117 TIEDOSTOJEN JA KANSIOIDEN KÄSITTELY
Opistotalo • ke 17.30-20.00
10.5.–17.5.2017 • Kimmo Koponen • 6 t • 13 € • max 12
Tiedostojen ja kansioiden käsittely on perustaito jokaiselle tietokoneen
käyttäjälle. Miten siirrät, kopioit, ja teet varmuuskopiot omista tiedostoista,
kuvista ja videoista. Tule oppimaan perustaidot tai vahvistamaan vanhoja
tietojasi. Ilm. 4.5.2017 mennessä.
340118 ANDROID-TABLETIT
Opistotalo • ti 17.30-20.00
2.5.–16.5.2017 • Kimmo Koponen • 9 t • 20 € • max 12
Opiskellaan Android-käyttöjärjestelmään pohjautuvan taulumikron käyttöä.
Miten laitetta käytetään tehokkaasti ja turvallisesti. Miten liitetään oheislait-
31
T I E T OT EKNIIKKA | TAN SSI
teita tai tulostetaan kirjoittimelle. Viritetään laitteeseen sähköpostisi ja muut
käytössä olevat tilisi. Tutkitaan, miten taulumikroosi saadaan lisää ohjelmia.
Osallistujilla olisi hyvä olla käytössään Android-taulumikro kurssille tullessaan. Ilm. 25.4.2017 mennessä.
340119 ÄLYKÄNNYKÄN KÄYTTÖ TUTUKSI
Opistotalo • ti 17.30-20.00
14.3.–4.4.2017 • Sari Nisula • 12 t • 29 € • max 10
Tutustutaan Android ja Windows Phone -käyttöjärjestelmällä varustettujen
älykännyköiden ominaisuuksiin ja käyttöön. Osallistuja oppii käyttämään
älypuhelinta monipuolisesti ja tutustuu tämän hetkisiin yleisimpiin sovelluksiin ja palveluihin. Oma puhelin mukaan! Ilm. 2.3.2017 mennessä. Ilmoita samalla kännykän merkki ja malli.
340120 GOOGLEN PALVELUT JA SOVELLUKSET TUTUIKSI
Opistotalo • ti 17.30-20.00
11.4.–2.5.2017 • Sari Nisula • 12 t • 27 € • max 15
Tutustutaan Googlen kiinnostaviin palveluihin ja sovelluksiin. Ohjelmassa
mm. Googlen arkipäiväiset työkalut, erilaiset hakupalvelut, ilmaiset toimistoohjelmistot, Google-kääntäjä, karttapalvelut, sosiaalinen media ja pilvipalvelut. Osallistuminen edellyttää tietokoneen peruskäytön/alkeiden hallintaa. Ilm. 6.4.2017 mennessä.
TANSSI
Lisätietoja koulutussuunnittelija puh. 040 352 6542.
Tanssikurssien tavoitteena on tutustuttaa eri tanssilajeihin ja -rytmeihin
sekä mahdollistaa tanssin aloittaminen myös aikuisiällä. Lisäksi tavoitteena
on tuoda esille tanssin terveydellistä vaikutusta ja siitä saatavia taiteellisia
elämyksiä.
Itämainen tanssi on vapaata ja pehmeää liikuntaa kehon hyvinvoinnille.
Sen avulla mm. ryhti, lihastasapaino sekä keskittymiskyky paranevat. Tanssi
parantaa lantionpohjan lihaksia, syviä selkälihaksia ja sopii hyvin niska- ja
selkäsairaille sekä sellaisille, joilla alaraajojen kuormittaminen tai hyppiminen painoja käyttäen ei sovi.
110534 ITÄMAISTA TANSSIA SENIOREILLE
Katso sivu 6
Opistotalo • ma 13.45-15.15
16.1.–10.4.2017 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 30
Itämaisen tanssin perusteita ja kehon hallintaa, tasapainoa sekä lihaskuntoa seniori-ikäisille sopivaan tahtiin. Lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta,
parantaa ryhtiä sekä lihaskuntoa ja -hallintaa tanssillisia elementtejä unohtamatta. Opetellaan ryhmän ehdoilla myös uusia perusliikkeitä ja askel-
32
sarjoja turvalliseen ja rauhalliseen tahtiin. Ilm. toimistossa 12.1.2017
mennessä.
110535 ITÄMAINEN TANSSI, ALKEISJATKO
Jokkakulma • ma 17.20-18.50
16.1.–10.4.2017 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 20
Perusteita ja kehonhallintaa. Tehdään helppoja liikeyhdistelmiä ja tanssillisia askelsarjoja. Helppoja tansseja. Parantaa ryhtiä ja lisää kehon liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Sopii erityisesti niska, hartia ja selkävaivoista kärsiville. Lopussa venyttelyt. Ilm. 14.1.2017 mennessä.
110536 ITÄMAINEN TANSSI, PERUSTASO
Opistotalo • ti 19.00-20.30
17.1.–11.4.2017 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 35
Tarkoitettu alkeiskurssin käyneille ja perusliikkeiden kertaajille. Tanssillisten
peruskäsitteiden hiomista: kehon kierrot ja muut suunnat, tilan ja painonkäytön sekä tempon vaihtelut. Syvennetään aikaisempia taitoja, yhdistellään
perusliikkeitä ja niiden variaatioita, tehdään askelsarjoja sekä värinöitä,
lonkan iskuja, pudotuksia, undulaatioita, kamelikävelyitä ja helppoja koreografioita. Lopussa venyttelyt. Ilm. 15.1.2017 mennessä.
110537 ITÄMAINEN TANSSI, KESKITASO JA EDISTYNEET
Opistotalo • ti 17.20-18.50
17.1.–11.4.2017 • Annikki Suopajärvi • 24 t • 57,50 € • max 35
Teemana tanssin monimuotoisuus. Tarkoitettu perustekniikan hallitseville.
Syvennetään aikaisempia taitoja ja tehdään tanssiaskelsarjoja, keskivartalotekniikkaa ja opetellaan rytmejä. Keskitytään voimakkaan ja pehmeän
liikekielen vaatimaan lihastukeen sekä erilaisiin etenemisiin ja askelluksiin.
Harjoitellaan värinöitä, vatsapotkuja, silmukoita ja lonkan kaksoiskiertopudotuksia, vaativia tekniikkaharjoituksia ja askelsarjoja. Opetellaan tanssivälineiden laajempaa käyttöä ja tanssimaan estradi- ja kansantanssikoreografioita. Tutustutaan hauskaan uuteen koreografiaan. Lopussa venyttelyt. Ilm.
15.1.2017 mennessä.
110538 TANSSILLINEN FLOW-TUNTI
Jokkakulma • to 17.30-18.30
19.1.–20.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 20
Tanssillinen liikuntamuoto, johon on otettu ideoita nykytanssista, baletista,
tanssillisesta voimistelusta ja pilateksesta. Ei vaadita tanssijan taitoja, vaan
se sopii kaikille. Kehittää kehonhallintaa, tasapainoa ja ryhtiä sekä parantaa erityisesti alaraajojen ja keskivartalon lihasten voimaa. Tunti koostuu
virtaavista ja dynaamisista liikesarjoista, joissa yhdistyy tanssi-, voima-,
liikkuvuus- ja koordinaatioharjoitus. Tunnilla myös lihaskunto-osuus lattialla
sekä venyttelyt. Kehoa ja mieltä hoitavaa liikuntaa! Tanssitaan avojaloin tai
tossuilla. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
TA NS S I | L I I K UNTA JA TERV EYS
110539 PARITANSSIN ALKEET
Opistotalo • su 15.00-16.30
15.1.–26.3.2017 (ei 5.3. HUOM! Kok. 12.3.)
Pentti Heiskari • 20 t • 45 €/henkilö • max 40
Opitaan yleisempien ns. ”kädenalitanssien” perusteet kuten Rumba,
ChaCha, Fusku ym. Mukaan et tarvitse välttämättä omaa paria, mutta ryhmään otetaan yhtä monta paritta ilmoittautunutta viejää ja seuraajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Parin kanssa ilmoittautuneet pääsevät mukaan varmasti. Ryhmässä on vapaaehtoinen parin vaihto. Ilm. 12.1.2017 mennessä.
Energistä ja urbaania latinomusiikkia ja -tanssia, jolle ominaista ovat voimakkaat rintakehän, olkapäiden ja lantion ravistelut ja pyöritykset. Hauskaa biletystä ja samalla hikitreeniä, joka avaa kehon liikkuvuutta ja on
loistava keino kirjaimellisesti karistaa stressi harteilta. Tehdään erilaisia
liikeharjotteita ja tanssitaan lyhyttä tanssisarjaa. Aiempaa kokemusta ei tarvita, ja toisaalta haastetta löytyy myös aiemmin tanssineille. Soolotanssia.
Ilm. 25.1.2017 mennessä.
LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA on iloinen liikuntamuoto, jossa yhdistyvät
lavatanssiaskeleet ja jumppa. Hauskaa, helppoa ja hikistä! LAVIS:ta tanssitaan yksin. Sen periaatteisiin kuuluu niin helpot tanssiaskeleet ja koreografiat, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille, naisille ja miehille, jotka haluavat yhdistää hauskanpidon
ja hyödyn. Kunnon kohotus käy huomaamatta ja samalla opit myös lavatanssiaskeleiden perusteita. Tunneilla soi mm. valssi, humppa, jenkka, foksi,
tango, rock/jive ja cha cha sekä muut tanssilavoilta tutut tanssit.
Lisätietoja koulutussuunnittelija 040 352 6542.
110540 AAMUPÄIVÄN LAVIS
Opistotalo • pe 10.30-11.30
20.1.–21.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 27
Ilm. 18.1.2017 mennessä.
110541 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA A
Opistotalo • ke 17.30-18.30
18.1.–12.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 27
Ilm. 16.1.2017 mennessä.
110542 LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA B
Opistotalo • la 15.45-16.45
21.1.–22.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 43 € • max 27
Ilm. 19.1.2017 mennessä.
110543 AFRO-KUUBALAISIA TANSSEJA
Opistotalo • pe 17.00-18.00
31.3.–26.5.2017 • Gerodanis Figuerola • 10,5 t • 28 € • max 30
Tutustutaan kuubalaisten tanssien ja rytmien rikkaaseen maailmaan. Tansseina mm. kuubalainen rumba, yoruba- ja congo-tanssit. Sopii kaikille, sillä
osallistumiseen ei vaadita aiempaa tanssipohjaa. Pääosin tunneista tulkkaus suomeksi. Ilm. 29.3.2017 mennessä.
110544 REGGAETON
Opistotalo • la-su 11.00-12.30
28.1.–29.1.2017 • Gerodanis Figuerola • 4 t • 9 € • max 30
LIIKUNTA JA TERVEYS
Liikuntakurssien tavoitteena on tarjota monipuolista perusliikuntaa eriikäisille harrastajille. Liikunnan tarjonta noudattelee ajankohtaisia suuntauksia ja suosituksia. Tarjolla on mm. venyttelyyn, hengitykseen ja tasapainoon
perustuvia liikunnan muotoja. Sisällöt on rakennettu siten, että ne ylläpitävät
ja kohottavat kuntoa. Kurssien sisällöillä on merkitystä erilaisten lihas- ja tukirankaperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja näin myös työkunnon ylläpitämisessä. Yhdessä liikkuminen motivoi jatkuvaan liikkumiseen ja terveisiin
elämäntapoihin sekä tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.
830129 SENIORIJUMPPA
Katso sivu 6
Opistotalo • ke 12.20-13.20
18.1.–12.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 25
Senioreille (väh. 63 v) ja eläkeläisille, jotka haluavat ylläpitää ja kohottaa
kuntoaan. Kuntoilun lisäksi tavoitteena ovat rentoutuminen ja virkistäytyminen. Jumpan teemat vaihtelevat ja välineinä käytetään mm. jumppapalloja, keppejä ja kuminauhoja. Harjoitellaan myös tasapainoa ja lihaskuntoa
erilaisin apuvälinein. Näillä harjoituksilla voi ennalta ehkäistä ja kehittää
turvallista liikkumista sekä parantaa tasapainoa ja lihasten hallintaa. Ilm.
toimistossa 16.1.2017 mennessä.
830130 TERVE SELKÄ A
Opistotalo • ma 18.50-19.50
16.1.–10.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 30
Keskitytään keskivartalon ja selkärankaa ympäröivien lihasten vahvistamiseen sekä selkärangan liikkuvuuden parantamiseen. Lihaskunnon vahvistamisessa käytetään myös eri välineitä apuna. Tehokasta, sopii kaikille, ei sisällä hyppyjä! Tule hakemaan vinkkejä selän hyvinvointiin. Ilm. 12.1.2017
mennessä.
830131 TERVE SELKÄ B
Opistotalo • ke 18.40-19.40
18.1.–12.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 30
Fysioterapeutin ohjaama tunti, jossa huomio on selkärankaa tukevissa lihaksissa, kehonhallintaharjoittelussa ja selän hyvinvoinnissa. Tehdään lihaskun-
33
LI I K UN TA JA TERVEYS
to- ja liikkuvuusharjoitteita omalla kehonpainolla ja eri välineitä apuna käyttäen. Sopii aloittelijoille, kuntoutujille kuin myös paljon treenaaville. Tunti
on hypytön. Hyviä vinkkejä selän hoitoon ja hyvinvointiin! Ilm. 16.1.2017
mennessä.
830132 TERVE SELKÄ C
Jokkakulma • to 18.35-19.35
19.1.–20.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 22
Sisältö kuten Terve selkä B. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
MATTOPILATES pohjautuu Joseph Pilateksen menetelmään. Perustaso.
Tehdään klassisen pilateksen mattosarjaa, jonka liikkeet kehittävät koko kehon liikkuvuutta ja voimaa. Tunnilla keskitytään työstämään keskivartaloa,
kuten lantionseutua, selkää ja vatsaa. Huomiota kiinnitetään hengitykseen,
liikkeen jatkuvuuteen, kaksisuuntaiseen venytykseen sekä selkärangan pituuteen ja asentoihin. Lisäksi tunnin viimeiset 10 minuuttia omistetaan sarjalle
venytyksiä, voimaharjoitteita ja liikkeitä, jotka auttavat löytämään keskivartalon lihakset, lisäämään liikkuvuutta ja saamaan voimaa. Kurssin edetessä
harjoitukseen lisätään haastetta ja energiaa.
Ohjaaja Kati Kuha on opiskellut Joseph Pilateksen kehittämää menetelmää
ja klassisen pilateksen ohjaamista 2nd generation teacher Kati Pylkkäsen
johdolla. Hän on harjoitellut pilatesta monipuolisesti yli kuusi vuotta ja ohjannut pilatestunteja CoreSport Pilates -studiolla. Kati Kuha on myös ollut
LesMills-tuntien ohjaaja kuntosalien ryhmäliikuntatunneilla reilut viisi vuotta.
Pilateksen lisäksi hän liikkuu tanssien lajinaan baletti.
830133 MATTOPILATES A
Opistotalo • ma 16.30-17.30
16.1.–10.4.2017 • Kati Kuha • 16 t • 42 € • max 30
Ilm. 12.1.2017 mennessä.
830134 MATTOPILATES B
Opistotalo • su 16.45-17.45
22.1.–23.4.2017 (ei 16.4.) • Kati Kuha • 16 t • 42 € • max 30
Ilm. 19.1.2017 mennessä.
830135 STRETCHING-VENYTTELY
Jokkakulma • to 19.40-20.40
19.1.–20.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 20
Rentouttava venyttelytunti koko keholle. Lyhyt, kehoa avaava ja herättelevä
alkulämmittely, jonka jälkeen venyttelyosuus. Tunnilla venytellään rauhallisesti ja monipuolisesti koko kehon lihakset läpi. Soveltuu kaikille, erityisesti
liikkuvuutta, vireyttä ja hyvää oloa kaipaaville. Tarjotaan vaihtoehtoja kaiken tasoisille venyttelijöille! Ilm. 17.1.2017 mennessä.
34
830136 CORE
Opistotalo • to 20.00-21.00
19.1.–20.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 30
Koko kehoa huoltava tunti. Lyhyt alkulämmittely, jonka jälkeen tehokas keskivartalo- ja kehonhallintaosuus. Keskitytään keskivartalon syviin lihaksiin
sekä keskivartalon hallintaan ja kontrolliin. Rauhallinen tempo. Sopii kaikentasoisille liikkujille. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
830137 KEHONHUOLTO JA VENYTTELY
Jokkakulma • to 16.25-17.25
19.1.–20.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 20
Keskivartalon lihasten aktivoimiseen sekä hengitykseen, kehon hahmottamiseen ja rentoutumiseen keskittyvä tunti. Harjoitteiden tavoitteena on vahva
ja samalla joustava keho. Voimaa, liikkuvuutta ja kehon hallintaa haetaan
mm. pilatesharjoittein. Lisäksi kehoa huolletaan venyttelyin ja hierontapallojen avulla sekä erilaisilla rentoutusmenetelmillä. Tunti jättää lempeän treenatun olon kehoosi! Ilm. 17.1.2017 mennessä.
830138 CIRCUIT
Opistotalo • ma 20.00-21.00
16.1.–10.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 20
Musiikin tahdissa tapahtuvaa kiertoharjoittelua, monipuolisesti kuntoa,
liikkuvuutta ja lihasvoimaa kehittävä liikuntamuoto. Lopuksi venyttelyt. Ilm.
12.1.2017 mennessä.
830139 ZUMBA-LIIKUNTA
Opistotalo • ke 16.20-17.20
18.1.–12.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 30
Tanssillista liikuntaa, jossa yhdistyy kuntojumppa ja tanssi. Erilaisia helposti
omaksuttavia tansseja. Tavoitteena on muokata/herätellä vartalon eri lihasryhmiä. Zumba-liikunta sopii kaikenikäisille niin vasta-alkajille kuin liikuntaa
jo pidempään harrastaneille! Ilm. 16.1.2017 mennessä.
830140 RVP-JUMPPA A
Opistotalo • ke 19.45-20.45
18.1.–12.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 25
Tehotreeniä reisille, vatsalle ja pakaroille omalla kehonpainolla sekä eri
välineitä apuna käyttäen mm. redondo-pallo, jättipallo, kuminauhat. Tunti koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuuksista ja lyhyestä venyttelystä.
Sopii kaikille lihaskuntoharjoittelusta pitäville! Ilm. 16.1.2017 mennessä.
830141 RVP-JUMPPA B
Opistotalo • to 18.50-19.50
19.1.–20.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 27
Tehotunti reisille, vatsalle ja pakaroille; hiki virtaa! Tunnit koostuvat lyhyes-
L I I K UNTA JA TERV EYS
tä lämmittelystä, jonka jälkeen keskitytään lihaskuntoliikkeisiin eri välineitä
apuna käyttäen. Lopussa lyhyet venyttelyt. Sopii kaikille! Ilm. 17.1.2017
mennessä.
830142 KOKO KEHON TEHOTREENI
Pöykkölän päiväkoti • ti 18.00-19.00
17.1.–11.4.2017 • Anu Hämeenniemi • 16 t • 42 € • max 20
Vauhdikas, koko kehoa kuormittava treeni neljän viikon välein vaihtuvin
teemoin. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto- ja sykkeennosto-osion sekä
loppuvenyttelyt. Sopii niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin jumpparille!
Tule mukaan reippailemaan! Ilm. 13.1.2017 mennessä.
830143 KAHVAKUULA
Opistotalo • ma 17.40-18.40
16.1.–10.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 30
Kahvakuulalla suoritettu koko kehon toiminnallinen treeni. Kehittää sekä kestävyyttä että lihasvoimaa. Sopii miehille ja naisille kuntotasosta riippumatta.
Ota oma kahvakuula mukaan! Ilm. 12.1.2017 mennessä.
830144 NAISTEN KUNTONYRKKEILY
Jokkakulma • ti 20.00-21.00
17.1.–11.4.2017 • Tuomas Manninen • 16 t • 42 € • max 20
Peruslyönnit ja potkut. Opetellaan haastavampia ja pitempiä nyrkkeily- ja
potkusarjoja. Kehittää nyrkkeilijöiden peruskuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa
ja notkeutta. Ilm. 14.1.2017 mennessä.
830145 ÄIJÄJUMPPA
Opistotalo • to 17.40-18.40
19.1.–20.4.2017 • Sannu Sutinen • 16 t • 42 € • max 30
Nimensä mukaan miesten oma lihaskuntopainotteinen tunti. Sisällöltään
monipuolista, vaihtelevaa ja helppoa liikuntaa mukavassa porukassa kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille. Vaihtuvia teemoja kokeillen eri liikuntavälineitä. Ohjelmassa mm. tankojumppaa, kuntopiiriä, pallojumppaa,
monipuolista kehonhallintaa ja kestävyyskuntoa kehittävää harjoittelua ja
venyttelyä. Ilm. 17.1.2017 mennessä.
830146 TUOLIJUMPPA
Katso sivu 6
Jokkakallio • to 15.15-16.00
2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4. ja 4.5.2017
Anu Hämeenniemi • 7 t • 15 € • max 19
Pääasiassa Jokkakallion asukkaille. Harjoitetaan lihaksia, liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa. Jokainen liikkuu oman kunnon ja tunnon mukaisesti. Myös musiikkia voidaan käyttää rytmittämään harjoitusta ja luomaan
tunnelmaa. Vetreyttä kehoon ja mieleen. Alennus kurssimaksussa huomioitu.
Ilm. 2.2.2017 klo 14.45 Jokkakalliolla.
Katso sivu 6
830214 SENIORIJOOGA
Jokkakulma • ti 9.00-10.30
17.1.–4.4.2017 • Tarja Taavo • 22 t • 55 € • max 20
Jo aikaisemmin joogaan tutustuneille. Tehdään klassisia jooga-asanoita makuulla, seisten, istuen, polviltaan ja päinmakuulla. Ottaen huomioon iän
mukanaan tuomat ongelmakohdat kehossa. Asanaan edetään kiireettömästi valmistellen kehoa yksinkertaisin hathajoogaan pohjautuvin liikkein. Varusteet: lämmin joustava asu, huopa tai pyyhe opiston maton päälle. Ilm.
toimistossa 12.1.2017 mennessä.
830215 JOOGA
Jokkakulma • ke 17.30-19.00
18.1.–5.4.2017 • Tarja Rönkkö • 22 t • 55 € • max 18
Työskennellään kehon liikkuvuuden edistämiseksi, keskitytään hengityksen
ja liikkeen yhdistämiseen sekä tietoiseen läsnäoloon korostaen oman itsensä kuuntelua. Sopii sekä aloittelijoille että joogaa jonkin verran harrastaneille. Varusteet: lämmin, joustava asu, huopa tai pyyhe opiston maton päälle.
Ilm. 16.1.2017 mennessä.
830216 KUNDALIINIJOOGA
Jokkakulma • ma 19.00-20.30
23.1.–3.4.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 20 t • 58 € • max 25
Tietoisuuden joogaa. Se tasapainottaa kehon ja mielen toimintoja, lisää
elinvoimaa ja vitaliteettia sekä parantaa stressin sietokykyä. Harjoitukset
ovat dynaamisia, mutta meditatiivisia. Jokainen tunti on erilainen. Tunnit
sisältää erilaisia liikesarjoja, hengitystekniikoita, mantroja ja meditaatiota.
Ne tasapainottavat kehon eri järjestelmiä, aktivoivat hienosyistä energiaa
ja rauhoittavat sekä selkeyttävät mieltä, jotta voimme jaksaa ja kukoistaa
kiireestä ja paineesta huolimatta. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
830217 KUNDALIINIJOOGAMEDITAATIO
Jokkakulma • ke 19.10-20.40
25.1.–5.4.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 20 t • 61 € • max 25
Koe syvä sisäinen hiljaisuus ja rauha. Menetelmät: erilaisia meditaatiotekniikoita, mantroja, hengitysharjoituksia, celestial communications (mantrat
liikkeessä) sekä gong-rentoutusta. Mantrat stimuloivat kitalaessa olevia aku/
marmapisteitä ja sitä kautta tasapainottavat ja säätelevät hypotalamuksen
sekä aivolisäkkeen toimintaa muuntaen tietoisuuden tilaa. Hengitys-ja meditaatioharjoitukset hiljentävät mielen, jotta voit kokea sisäisen rauhan ja
yhteyden sisimpääsi. Gong-rentoutus on yksi voimallisimmista rentoutustekniikoista, jota käytetään kundaliinijoogassa. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
YIN-JOOGA on meditatiivisen rauhallinen ja tasapainottava harjoitus,
jossa keskitytään lihasten sijaan avaamaan sidekudoksia. Sidekudokset lyhenevät ja jäykistyvät iän myötä ja vaativat elpyäkseen pitkäkestoisia veny-
35
LI I K UN TA JA TERVEYS
tyksiä, minkä vuoksi asennoissa viivytään useita minuutteja. Yin-jooga elvyttää sidekudosten aineenvaihduntaa, huoltaa niveliä, parantaa sisäelinten
toimintaa ja energian virtausta kehossa, tyynnyttää hermostoa ja opettaa
hyväksyvän läsnäolon taitoa. Harjoitukset keskittyvät erityisesti lantionseudun, lonkkien ja selän liikkuvuuden lisäämiseen ja jännitysten laukaisemiseen, ja mahdollistavat tilan, keveyden ja syvän rentouden palauttamisen
kehoon. Sopii hyvin niin aloittelijoille kuin pitkäänkin jooganneille. Mukaan
tarvitset lämpimät vaatteet, jooga-alustan, viltin ja tyynyn.
830218 YIN-JOOGA A
Varastotie 2, 2. krs • ke 17.00-18.30
25.1.–5.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 51 € • max 15
Ilm. 23.1.2017 mennessä.
830219 YIN-JOOGA B
Varastotie 2, 2. krs • ti 16.00-17.30
24.1.–4.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 51 € • max 15
Ilm. 22.1.2017 mennessä.
830220 RESTORATIIVINEN JOOGA
Varastotie 2, 2. krs • ke 18.45-20.15
25.1.–5.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 51 € • max 15
Tarjoaa mahdollisuuden kehon ja mielen jännitysten vapauttamiseen ja syvään rentoutumiseen lempeällä tavalla. Harjoitus rauhoittaa hermostoa ja
uudistaa auttaen palauttamaan voimavaroja. Edetään rauhallisesti pyrkien
lepäämään kehoa avaavissa ja palauttavissa asennoissa. Tarvittaessa käytetään erilaisia apuvälineitä (joogatiilet, viltit ja tyynyt) helpottamaan harjoitusta. Haetaan myös yhteyttä hyvään, syvään hengitykseen ja päätetään jokainen harjoitus loppurentoutukseen. Sopii kaikille rentoutusta kaipaaville ja
erityisesti stressista tai väsymyksestä kärsiville. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
830221 SCARAVELLIJOOGA
Steinerkoulu • ma 18.45-20.15
23.1.–3.4.2017 • Hanna Kuosmanen • 20 t • 51 € • max 15
Tutkitaan monipuolisesti hathajoogaan perustuvia asana-, hengitys- ja rentoutusharjoituksia Vanda Scaravellin metodin mukaisesti. Ulkoisesti lempeissä, mutta sisäisesti voimakkaissa harjoituksissa korostuvat venyttämisen
ja puskemisen sijaan tilan tekeminen, hellittäminen ja suorittamattomuus.
Tämä mahdollistaa uudenlaisen avautumisen ja keveyden löytämisen kehoon ja mieleen. Palauttamalla yhteyden hengitykseen ja painovoimaan
annetaan selkärangan vapautua ja jännitysten sulaa pois. Harjoittelun tuloksena itsetuntemus ja kyky rentoutua paranevat, elinvoima ja ilo lisääntyvät. Sopii niin aloittelijoille kuin pitkään jooganneillekin. Mukaan tarvitset
jooga-alustan ja lämpimät vaatteet. Ilm. 19.1.2017 mennessä.
36
830222 MINDFULNESS, ALKEET
Steinerkoulu • ma 17.00-18.30
23.1.–3.4.2017 • Pirjo Valkama • 20 t • 50 € • max 25
Harjoitellaan tulemaan tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista sekä reagointitavoista. Samalla harjoitellaan hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista
itseämme ja toisiamme kohtaan. Kaikki tämä tapahtuu läsnä olevassa hetkessä, joka on todellisuudessa ainut hetki, jota voimme elää. Tietoinen ja
hyväksyvä asenne läsnä olevaa hetkeä kohtaan auttaa meitä näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat ja vapauttaa meidät vääristä uskomuksista. Kurssi koostuu mindfulness-harjoitteista sekä teoriaosuuksista. Ilm. 20.1.2017
mennessä.
830223 MINDFULNESS, JATKO
Steinerkoulu • ke 17.00-18.30
25.1.–5.4.2017 • Pirjo Valkama • 20 t • 50 € • max 25
Syvennetään tietoisuuttamme omista ajatus-, tunne- ja reagointitavoista.
Tehdään enemmän harjoitteita, jotka auttavat meitä näkemään karkeiden
ja voimakkaiden ajatusten ja uskomusten lisäksi myös hienovaraisemmalla
tasolla olevia mekanismeja. Harjoitellaan edelleen hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseämme kohtaan. Lisäksi harjoitusten myötä kykymme
levätä läsnä olevassa hetkessä lisääntyy. Pääpaino on mindfulness-harjoitteissa, unohtamatta kuitenkaan teoriaakaan. Ilm. 23.1.2017 mennessä.
830224 SUOLISTO DETOX
Opistotalo • ti 18.15-19.45
17.1.–14.2.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 10 t • 45 € • max 15
Käsitellään mm. miksi keho tarvitsee säännöllistä puhdistautumista, elimistön happo-emästasapainon merkitys, ruoansulatuksen tuki, suoliston bakteerikannan merkitys hyvinvoinnille, mitkä ruoka-aineet tukevat kehon detoxia. Keskitytään erityisesti ns. hiivasyndroomaan. Hyödyt mm. lisääntynyt
energia, ruoansulatusongelmien helpottuminen, sokerinhimon väheneminen
ja mahdollinen painonpudotus. Voit halutessasi noudattaa detox-ohjelmaa
kotonasi. Ohjelma perustuu funktionaalisen lääketieteen periaatteille. Saat
mukaasi myös herkullisia reseptejä. Kurssi sisältää luennot sekä kirjalliset
materiaalit. Ilm. 15.1.2017 mennessä.
830225 ELINVOIMAA JA JAKSAMISTA KEVÄÄSEEN
Opistotalo • ti 18.15-19.45
21.2.–28.3.2017 • Marja Tuulia Lehtinen • 10 t • 45 € • max 15
Käsitellään mm. maksan merkitystä terveydelle, miksi keho tarvitsee säännöllistä puhdistautumista, mitkä ruoka-aineet tukevat kehon detoxia ja auttavat mm. poistamaan elimistöön kertyneitä haitallisia kuona-aineita. Muita
hyötyjä ovat: lisääntynyt energia ja elinvoima sekä mielen tasapaino, ärtymyksen ja kiukkuisuuden väheneminen ja parempi stressin sietokyky, verensokerin tasapainottuminen ja sokerinhimon väheneminen, mahdollinen
L I I K UNTA J A T E RVE YS | M UI S TIINPA NO J A
painon pudotus ja turvotuksen väheneminen. Saat mukaasi myös reseptejä,
joita voit kokeilla kotonasi. Halutessasi voit osallistua Detox-puhdistusohjelmaan kurssin aikana. Detox-ohjelma perustuu funktionaalisen lääketieteen ja naturopatian periaatteille. Ota mukaan muistiinpanovälineet. Ilm.
19.2.2017 mennessä.
810205 SMOOTHIET JA VIHERMEHUT Katso s. 10
810207 ELINVOIMAINEN JA ENERGINEN RUOKA Katso s. 11
37
M UI ST I I NPANOJA
38
2016-2017
2017
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 2016
2015 –-201
I L M O I T TAU
Sukunimi / Last Name
Etunimi / First Name
Lähiosoite / Address
Postinumero ja -toimipaikka / Postal Code and City
Henkilötunnus / Date of Birth
Sähköposti / E-mail
Puh. koti / Telephone (home)
Puh. työ / Telephone (work)
Lasten ryhmissä (alle 10 v); huoltajan nimi
Children´s groups, under 10 years old, guardian’s name
Puh. / Telephone Number
Kansallisuus /
(jos muu kuin suomi) Nationality
Äidinkieli /
Native language
TUMINEN
Ammatti/toimi / Occupation
mies / Male
!! m
nainen
/ Female
na
työllinen / Employed
ty
opiskelija / koululainen
Student
opiskelija/koululainen
//
Student
op
työtön
/ Unemployed
ty
t
eläkeläinen
/ Retired
ell
muu
m /other e.g., kotiäiti / housewife,
f alle kouluikäinen / under schoolaged,
varusmies
/ person doing his /her military service
va
olen opiston uusi opiskelija /
New student at Rovala Adult Education Centre
olen opiskellut opistossa aikaisemmin /
Studied before at Rovala Adult Education Centre
Koulutus / aste loppuun suoritettuna / Completed Stage of Education
Perusaste / Basic Education
(peruskoulu, kansakoulu)
(Folk-School, Secondary School,
Upper Comprehensive School,
Comprehensive School)
Korkea-aste
/ Higher Education
K
(yliopisto,
korkeak., ammattikorkeak.)
(yy
(University, Academic Institution,
(U
Polytechnic)
Toinen aste / Upper Secondary Education
(lukio, ammattikoulu ja -opisto)
(Upper Secondary School, Vocational School,
College/Institute)
PPeruskoululaiset, nuoremmat /
schoolchildren, or younger
sc
Koodi/Code
Päiväys / Date
Kurssin nimi/Course
Maksu/Fee
Allekirjoitus / Signature
__________________________________________________________________________________________________
ROVALA
Yhteystiedot:
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
puh. 040 487 3010 toimisto
www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto
[email protected]
Opiston nettisivut
http://www.rovala.fi/rovaniemen-kansalaisopisto
VALITSE
Kurssien selaus ja
ilmoittautuminen
TAI
Lataa
opinto-ohjelma
ja ilmoittautumi-
Hyvinvointia, oppimisen iloa ja luovaa toimintaa!
Kansikuva: Saara Sarparanta

Similar documents