Razpis dvorana 2016-17

Comments

Transcription

Razpis dvorana 2016-17
Poziv za prijavo na termine v Dvorani pod Stolom za šolsko leto 2015-16
Pri dodelitvi terminov v Dvorani pod Stolom imajo prednost izvajalci letnega programa športa
v Občini Žirovnica in uporabniki, ki so dvorano uporabljali v pretekli sezoni. Vsi uporabniki
ki so dvorano uporabljali v šolskem letu 2015-16 morajo svoje lanske termine potrditi
do 31.8.2016. Po tem datumu bodo nepotrjeni termini na voljo ostalim prosilcem.
Uporabniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz prejšnje sezone bodo iz izbire izločeni.
Dodelitev prostih terminov bo potekala po naslednjem vrstnem redu:
-
društva s sedežem v Občini Žirovnica
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Žirovnica
društva s sedežem izven Občine Žirovnica
fizične osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Žirovnica
Dvorana bo v nedeljo obratovala samo v primeru vsaj treh prijavljenih skupin.
Prijave pošljite po pošti na naslov OŠ Žirovnica Zabreznica 4, 4274 Žirovnica ali po
elektronski pošti na naslov d[email protected] do 31.8.2016.
Tistim uporabnikom, ki so se prijavili predhodno prijave ni potrebno oddajati ponovno. Prijave
so možne tudi po izteku roka. Po izteku roka imajo prednost prijave, ki so prispele prej.
Prijava mora vsebovati:
- naziv uporabnika ali ime in priimek, če gre za fizično osebo
- naslov
- matično številko (samo za pravne osebe)
- davčno številko
- ime in priimek zakonitega zastopnika (samo za pravne osebe)
- termin ki vam ustreza in rezervni termin
Matjaž Silič