Bachelor i Politisk økonomi

Comments

Transcription

Bachelor i Politisk økonomi
Velkommen
nye studenter
på bachelor i politisk økonomi
1
Program
•
•
•
•
•
•
Studieprogrammet
Studiehverdagen
Pareto og ECONnect
Sit
Orakeltjenesten
Ca. 11.15 – 12.00: Prof. Lars-Erik Borge
Kommunesammenslåing – frivillighet
eller tvang?
• Mat
2
Hva er politisk økonomi?
• Kombinasjonen av studier av
samfunnsøkonomi og studier av politikk
(statsvitenskap)
• Forstå og analysere sammenhengen
mellom økonomisk utvikling og utforming
av politikk
• Gir grunnlag for opptak til mastergrad i
både samfunnsøkonomi, finansiell
økonomi, og statsvitenskap
3
Hva er politisk økonomi?
• Du lærer om hvordan økonomien fungerer og
hvordan den påvirkes av politiske institusjoner
• Begrunnelser for og konsekvenser av offentlig
styring gjennom penge-, finans- og
reguleringspolitikk
• Hvordan politisk styring motiveres og
begrenses av økonomiske rammebetingelser
• Matematiske modeller og empiriske metoder
står sentralt
4
Om studiene
5
Oppbygging av bachelor i
politisk økonomi
Semester
Emne 7,5 sp
År 3 – vår
Emne 7,5 sp
Emne 7,5 sp
Emne 7,5 sp
POL2900
Bacheloroppgave i statsvitenskap
SØK2901
Bacheloroppg. i
samf.øk.
SØK2000 emne
eller
perspektivemne
År 3 – høst
POL1005 Vurdering
av politisk risiko
SØK2008/2009
eller
perspektivemne
SØK2103
Politisk økonomi
År 2 – vår
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode
SØK1011 Markeder og markedssvikt
År 2 – høst
POL2012 Teorier og
modeller i pol øk
POL1000 Internasjonal politikk og
komparativ politikk
År 1 – vår
POL1002 Offentlig politikk og
administrasjon
SØK1012
Makroøkonomisk analyse
År 1 – høst
POL1004
Globalisering
SØK1000
Innføring i samfunnsøkonomi
EXPH0003
Ex.phil
SØK1002
Mikroøkonomisk
analyse
SØK1001
Matematikk for
økonomer
6
SØK1000: Innføring i samfunnsøk.
• En smakebit på ulike deler av faget
• Sentrale begreper i mikro- og makroøkonomi
• Enkle mikroøkonomiske modeller for å studere
husholdningers og bedrifters atferd og hvordan
markedene fungerer (f.eks. relatert til miljø og
arbeidsmarked)
• Enkle makroøkonomiske modeller for å studere
effekt av økonomisk politikk på aktivitetsnivå (BNP),
konsum, handelsbalanse etc.
• Om inflasjon, arbeidsledighet, og internasjonal
handel
7
• Figuranalyser, lite bruk av matematikk
SØK1001: Matematikk for økonomer
• Ulike funksjonstyper (lineær, kvadratisk,
potens, eksponential, logaritme)
• Derivasjon av funksjoner av en variabel
• Derivere funksjoner av to variable og anvende
partielle deriverte i økonomi
• Løse optimeringsproblem, både med og uten
bibetingelser (Lagranges metode)
• Implisitt derivasjon
8
POL1004: Globalisering
• Innføring i globaliseringslitteratur med bidrag
fra både samfunnsøkonomi, statsvitenskap og
sosiologi
• Definisjon av globalisering
• Hovedtrekk i globaliseringen
• Hvordan Norge påvirkes økonomisk, politisk og
kulturelt av globalisering
• Både teoretiske, begrepsmessige og empiriske
problemer blir drøftet
9
Undervisningsstart
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi
•
•
•
•
Faglærere: Per Tovmo og Hans Bonesrønning
Undervisningsstart: Onsdag 24. august kl. 14.15 – 16.00, D15
Første øving i uke 36 (annenhver uke)
Øvingslærere: Halvor Johansen Mære og Karl Fredrik Røsok
POL1004 Globalisering
• Faglærer: Ole Bjørn Røste
• Undervisningsstart: Mandag 29. august kl. 12.15 – 14.00, D10
10
Undervisningsstart (forts.)
SØK1001 Matematikk for økonomer
•
•
•
•
Faglærer: Hildegunn E. Stokke
Undervises intensivt i første halvdel av semesteret (Exam: 20.okt!)
Undervisningsstart: Mandag 22. august kl. 08.15 – 10.00, D1
Suppleringsforelesninger ved PhD student Synne Almaas, oppstart
tirsdag 23. august kl. 14.15 – 16.00, D3
• Første øving i uke 35, totalt 6 øvinger (uke 35 – 40)
• Øvingslærere: Morten Gabrielsen og Håkon Henriksen
11
Forkurs i matematikk
• Fokus på Kap 1 og 2 i læreboka i SØK1001
(Elementær algebra og likninger)
• Holdes av PhD student Synne Almaas, rom
6341 på Dragvoll
• Kurstider:
- Tirs 23. aug 16.15 – 18.00
- Ons 24. aug 16.15 – 20.00
- Fre 26. aug 10.15 – 12.00 (Aud D1)
- Man 29. aug – Tors 1. sept: 16.15 -20.00
12

Similar documents