Fabriksåterställning Dilog 760 HD

Comments

Transcription

Fabriksåterställning Dilog 760 HD
Fabriksåterställning Dilog 760 HD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på Menu
Välj Konfiguration och därefter gå ned i listan till Systeminställningar och tryck OK
Välj Återställ till fabriksinställningar och tryck OK
Pinkoden är 1111 och tryck sedan OK
Boxen startar sedan om och TV-bilden blir svart
När boxen startar upp igen så kommer man få välja språk och läge.
Dessa ska vara inställda på Hybrid läge samt språk Svenska.
Avsluta sedan genom att trycka OK på Välj
7. En kanalsökning startas
8. När sökningen är färdig, tryck OK för att Spara

Similar documents