SAP Crystal Reports - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Comments

Transcription

SAP Crystal Reports - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21
Sklep številka: 6034-36/2016, 1. 9. 2016, Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo
znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v
šolskem letu 2016/2017.
Pomurska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE
APAČE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BELTINCI
BELTINCI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA
BOGOJINA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA CANKOVA
CANKOVA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
ČRENŠOVCI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
ČRENŠOVCI
GEOGRAFIJA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK
DOBROVNIK V PREKMURJU
BIOLOGIJA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI
DOBROVNIK V PREKMURJU
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
FOKOVCI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA GRAD
GRAD
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KOBILJE
KOBILJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KUZMA
KUZMA
GEOGRAFIJA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I. LENDAVA
LENDAVA
BIOLOGIJA
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
LENDAVA
GEOGRAFIJA
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT, IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINO
LJUTOMER
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
LJUTOMER
BIOLOGIJA
LJUTOMER
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
LJUTOMER
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS
LJUTOMER
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA
MALA NEDELJA
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO
IZOBRAŽEVANJE
OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI
MURSKA SOBOTA
BIOLOGIJA
MURSKA SOBOTA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI
ODRANCI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI
PETROVCI
ŠPORT
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI
PROSENJAKOVCI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI
PUCONCI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA KAPELA
RADENCI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA RADENCI
RADENCI
GEOGRAFIJA
RAZKRIŽJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA RAZKRIŽJE
1
Ime šole
Kraj
OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ ROGAŠOVCI
Ime predmeta
ROGAŠOVCI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
SPODNJI IVANJCI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI
ŠALOVCI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
TIŠINA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
TURNIŠČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
VELIKA POLANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
VERŽEJ
BIOLOGIJA
Podravska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT
Tretji predmet
BENEDIKT
GEOGRAFIJA
WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR
BRESTERNICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK - VITOMARCI
CERKVENJAK
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
CIRKOVCE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ
CIRKULANE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS
DESTRNIK
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA
DORNAVA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA FRAM
FRAM
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
GORIŠNICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
HAJDINA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
HOČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI
IVANJKOVCI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JAKOBSKI DOL
JAKOBSKI DOL
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JARENINA
JARENINA
GEOGRAFIJA
JAVNI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO - VARSTVENI ZAVOD
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL
OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI
JUROVSKI DOL
BIOLOGIJA
JURŠINCI
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KAMNICA
KAMNICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
KIDRIČEVO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
LAPORJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA LENART
LENART
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
LIMBUŠ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
LOVRENC NA POHORJU
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK
MAJŠPERK
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
MAKOLE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK
MALEČNIK
BIOLOGIJA
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA
MARIBOR
TUJI JEZIK
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, OE OSNOVNA ŠOLA IN
VRTEC
OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA
MARIBOR
BIOLOGIJA
MARIBOR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA
MARIBOR
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
MARIBOR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
MARIBOR
GEOGRAFIJA
2
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA
MARIBOR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR
MARIBOR
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
MARIBOR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE
MARIBOR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR
MARIBOR
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
MARIBOR
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI
MARKOVCI PRI PTUJU
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA
OPLOTNICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA - VUKA SLIVNICA
OREHOVA VAS
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
ORMOŽ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ
ORMOŽ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PESNICA
PESNICA PRI MARIBORU
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK
PODLEHNIK
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA POLJČANE
POLJČANE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
PRAGERSKO
GEOGRAFIJA
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
PTUJ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BREG
PTUJ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT
PTUJ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
PTUJ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ PTUJ
PTUJ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA RAČE
RAČE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA
RUŠE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI
SELNICA OB DRAVI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
SLADKI VRH
BIOLOGIJA
2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC
SLOVENSKA BISTRICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
SPODNJI DUPLEK
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI
SREDIŠČE OB DRAVI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA STARŠE
STARŠE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ
SV. TOMAŽ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA
SV.TROJICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
SVETA ANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA
ŠENTILJ V SLOV.GORICAH
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU
ŠMARTNO NA POHORJU
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA
VELIKA NEDELJA
ŠPORT
3
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
VIDEM PRI PTUJU
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA
VOLIČINA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA KORENA
ZGORNJA KORENA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
ZGORNJA KUNGOTA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE
ZGORNJA LOŽNICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŽETALE
ŽETALE
GEOGRAFIJA
Koroška regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNA NA KOROŠKEM
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
MEŽICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA
MISLINJA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MUTA
MUTA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BREZNO PODVELKA
PODVELKA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
PREVALJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
RADLJE OB DRAVI
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI
RAVNE NA KOROŠKEM
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU
RIBNICA NA POHORJU
ŠPORT
DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
GEOGRAFIJA
MOCIS CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
SLOVENJ GRADEC
TUJI JEZIK
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
ŠENTJANŽ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
ŠMARTNO PRI SLOV.GRADCU ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA
VUZENICA
ŠPORT
Savinjska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
BISTRICA OB SOTLI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
BRASLOVČE
BIOLOGIJA
I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
CELJE
GEOGRAFIJA
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
CELJE
TUJI JEZIK
III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
CELJE
TUJI JEZIK
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
CELJE
GEOGRAFIJA
LJUDSKA UNIVERZA CELJE
CELJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE
CELJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
CELJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
CELJE
TUJI JEZIK
4
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA LAVA
CELJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DOBJE
DOBJE PRI PLANINI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DOBRNA
DOBRNA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE
DRAMLJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
FRANKOLOVO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU
GORICA PRI SLIVNICI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
GORNJI GRAD
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA GRIŽE
GRIŽE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
KOZJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
LAŠKO
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
LESIČNO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
LJUBEČNA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI
LJUBNO OB SAVINJI
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LOČE
LOČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE
LUČE OB SAVINJI
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE
MOZIRJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA NAZARJE
NAZARJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE
PETROVČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI
PLANINA PRI SEVNICI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
PODČETRTEK
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA POLZELA
POLZELA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA KOCENA PONIKVA
PONIKVA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PREBOLD
PREBOLD
TUJI JEZIK
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
RADEČE
ŠPORT
JVIZ MOZIRJE, OE OSNOVNA ŠOLA REČICA OB SAVINJI
REČICA OB SAVINJI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
RIMSKE TOPLICE
BIOLOGIJA
JVIZ I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠKA SLATINA
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠKA SLATINA
TUJI JEZIK
VIZ II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠKA SLATINA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
ROGATEC
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI
SLOVENSKE KONJICE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA POD GORO
SLOVENSKE KONJICE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
ŠEMPETER V SAVINJ.DOLINI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
ŠENTJUR
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC - ŠENTJUR
ŠENTJUR
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA
ŠMARTNO OB PAKI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
ŠOŠTANJ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
ŠTORE
TUJI JEZIK
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
VELENJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE
VELENJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE
VELENJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE
VELENJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE
VELENJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA - TOLEDA VELENJE
VELENJE
BIOLOGIJA
5
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA ŠALEK
VELENJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA VITANJE
VITANJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
VOJNIK
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR
VRANSKO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ZREČE
ZREČE
ŠPORT
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
ŽALEC
TUJI JEZIK
UPI LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
ŽALEC
BIOLOGIJA
Zasavska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
HRASTNIK
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA
IZLAKE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE
TRBOVLJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ
TRBOVLJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
TRBOVLJE
GEOGRAFIJA
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE
TRBOVLJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE
ZAGORJE OB SAVI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
ZAGORJE OB SAVI
ŠPORT
Spodnjeposavska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
ARTIČE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
BIZELJSKO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
BLANCA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
BOŠTANJ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
BRESTANICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
BREŽICE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA
DOBOVA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
GLOBOKO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
JESENICE NA DOLENJSKEM
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
KOPRIVNICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
KRMELJ
BIOLOGIJA
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
KRŠKO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO
KRŠKO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
LESKOVEC PRI KRŠKEM
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE
PIŠECE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
PODBOČJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA RAKA
RAKA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO
SENOVO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA
SEVNICA
BIOLOGIJA
6
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
ŠENTJANŽ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE
TRŽIŠČE
GEOGRAFIJA
Jugovzhodna Slovenija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
BRUSNICE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
GEOGRAFIJA
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
DOLENJSKE TOPLICE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
DRAGATUŠ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
GRADAC
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE
HINJE
ŠPORT
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
KOČEVJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE
KOČEVJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE
KOČEVJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA FARA
KOSTEL
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK
LOŠKI POTOK
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA METLIKA
METLIKA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MIRNA
MIRNA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA
MIRNA PEČ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
MOKRONOG
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
NOVO MESTO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA CENTER NOVO MESTO
NOVO MESTO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DRSKA
NOVO MESTO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
NOVO MESTO
ŠPORT
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
NOVO MESTO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
OTOČEC
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA
RIBNICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
SEMIČ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
SODRAŽICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV
STARA CERKEV
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI
STARI TRG OB KOLPI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
STOPIČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS
STRAŽA PRI NOVEM MESTU
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
ŠENTJERNEJ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
ŠENTRUPERT
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
ŠKOCJAN
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
ŠMARJEŠKE TOPLICE
TUJI JEZIK
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
TREBNJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE
TREBNJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
VELIKI GABER
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VINICA
VINICA PRI ČRNOMLJU
TUJI JEZIK
7
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
ŽUŽEMBERK
BIOLOGIJA
Osrednjeslovenska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA
BOROVNICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DOB
DOB PRI DOMŽALAH
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
DOBROVA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI
DOL PRI LJUBLJANI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
DOMŽALE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ
DOMŽALE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA RODICA
DOMŽALE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE
DOMŽALE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE
GABROVKA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
GROSUPLJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE
GROSUPLJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
HORJUL
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA IG
IG
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA STIČNA
IVANČNA GORICA
GEOGRAFIJA
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK
KAMNIK
ŠPORT
KAMNIK
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE
KAMNIK
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA
KAMNIK
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
KOMENDA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA GRADEC
LITIJA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LITIJA
LITIJA
GEOGRAFIJA
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE
LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR LJUBLJANA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA - KAJUHA
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
8
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA LEDINA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA LIVADA LJUBLJANA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA LJUBLJANA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA POLJANE LJUBLJANA
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA LJUBLJANA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PRULE
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
LJUBLJANA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VIČ
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD
LJUBLJANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA VODMAT
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ZALOG
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
LJUBLJANA
TUJI JEZIK
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
LJUBLJANA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA
LJUBLJANA - ČRNUČE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
LJUBLJANA - DOBRUNJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ
LJUBLJANA - POLJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA POLJE
LJUBLJANA - POLJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
LJUBLJANA - POLJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
LJUBLJANA - ŠENTVID
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
LJUBLJANA ŠMARTNO
GEOGRAFIJA
ZAVOD SV. STANISLAVA, OSNOVNA ŠOLA ALOJZIJA ŠUŠTARJA
LJUBLJANA-ŠENTVID
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC
LOGATEC
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
LOGATEC
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO - LUKOVICA
LUKOVICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
MEDVODE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE
MEDVODE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PRESKA
MEDVODE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
MENGEŠ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE
MORAVČE
TUJI JEZIK
9
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC
POLHOV GRADEC
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE
PRESERJE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
RADOMLJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ROVTE
ROVTE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA SMLEDNIK
SMLEDNIK
TUJI JEZIK
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILIČINSKEGA SMLEDNIK
SMLEDNIK
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA STRANJE
STAHOVICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA
ŠENTVID PRI STIČNI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA
ŠKOFLJICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI
ŠMARTNO PRI LITIJI
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA TRZIN
TRZIN
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
VELIKE LAŠČE
BIOLOGIJA
JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE
VIDEM - DOBREPOLJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VODICE
VODICE NAD LJUBLJANO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
VRHNIKA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA
VRHNIKA
BIOLOGIJA
Gorenjska regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED
BLED
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA
BOHINJSKA BISTRICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKLJE NA GORENJSKEM
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
GORENJA VAS
GEOGRAFIJA
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
JESENICE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE
JESENICE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
JESENICE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
JESENICE
GEOGRAFIJA
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
KRANJ
GEOGRAFIJA
KRANJ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
KRANJ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
KRANJ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
KRANJ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ
KRANJ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
KRANJ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ
KRANJ
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
KRANJ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA
KRANJSKA GORA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
KRIŽE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
KROPA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
LESCE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA
MOJSTRANA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
NAKLO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA POLJANE
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
TUJI JEZIK
10
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
PREDDVOR
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
RADOVLJICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
RADOVLJICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
ŠENČUR
BIOLOGIJA
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO
ŠKOFJA LOKA
BIOLOGIJA
LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ
TRŽIČ
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA
TRŽIČ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ
TRŽIČ
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA GORJE
ZGORNJE GORJE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI
ŽELEZNIKI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
ŽIRI
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
TUJI JEZIK
Notranjsko-kraška regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
CERKNICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA
ILIRSKA BISTRICA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
ILIRSKA BISTRICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO
ILIRSKA BISTRICA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
JELŠANE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
KNEŽAK
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
KOŠANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE
NOVA VAS
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA - BRKINCA PREGARJE
OBROV
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
PIVKA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
PODGRAD
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
POSTOJNA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
POSTOJNA
ŠPORT
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, OE LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA
POSTOJNA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
PRESTRANEK
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK
RAKEK
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
STARI TRG PRI LOŽU
ŠPORT
Goriška regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA OTLICA
AJDOVŠČINA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
BIOLOGIJA
11
Ime šole
Kraj
Ime predmeta
OSNOVNA ŠOLA BOVEC
BOVEC
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA BRANIK
BRANIK
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA CERKNO
CERKNO
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA COL
COL
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
ČEPOVAN
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
ČRNI VRH NAD IDRIJO
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DESKLE
DESKLE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE
DOBRAVLJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO
DOBROVO V BRDIH
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
DORNBERK
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
IDRIJA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KANAL
KANAL
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID
KOBARID
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA MIREN
MIREN
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
MOST NA SOČI
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA
NOVA GORICA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
NOVA GORICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA
NOVA GORICA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA PODBRDO
PODBRDO
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
RENČE
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
SOLKAN
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA
SPODNJA IDRIJA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
ŠEMPAS
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
ŠEMPETER PRI GORICI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
TOLMIN
BIOLOGIJA
VIPAVA
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
Obalno-kraška regija
Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet: DRUŽBOSLOVJE.
Osnovne šole, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 k nacionalnemu preverjanju znanja prijavljale izključno učence iz izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, na seznamu niso posebej navedene.
Ime šole
Kraj
Tretji predmet
OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER - PRIMOŽ HRVATINI
ANKARAN
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DEKANI
DEKANI
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA
DIVAČA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE
DUTOVLJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE
GRAČIŠČE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
IZOLA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA
IZOLA
TUJI JEZIK
SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI
IZOLA - ISOLA
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN
KOMEN
TUJI JEZIK
LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER
KOPER
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA - KOPER
KOPER
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE
KOPER
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA KOPER
KOPER
ŠPORT
SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO
KOPER - CAPODISTRIA
GEOGRAFIJA
12
Ime šole
Kraj
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA - BRKINA HRPELJE
Ime predmeta
KOZINA
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA - JAGRA MAREZIGE
MAREZIGE
BIOLOGIJA
OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN
PIRAN
GEOGRAFIJA
SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO
PIRAN - PIRANO
GEOGRAFIJA
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ
PORTOROŽ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA LUCIJA
PORTOROŽ
GEOGRAFIJA
OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
SEČOVLJE
ŠPORT
OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA
SEŽANA
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE
ŠKOFIJE
TUJI JEZIK
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
ŠMARJE
GEOGRAFIJA
13

Similar documents