Naročilnica za delovne zvezke za 6. razred osnovne šole 2015/2016

Comments

Transcription

Naročilnica za delovne zvezke za 6. razred osnovne šole 2015/2016
OŠ MIRNA
Naročilnica za delovne zvezke za 6. razred osnovne šole 2015/2016
obvezni delovni zvezki
naziv
predmet
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI
JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713812
Slovenščina
cena €
17,15
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek Angleščina
za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUSKLETT, EAN: 9789612713645
14,90
J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za 6.
razred PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612417086
Geografija
10,20
Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE
ŠOLE, PRENOVLJEN, založba MKZ, EAN: 9789610113393
Geografija
?
34,96
O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, Zgodovina
delovni zvezek za 6. razred, založba MODRIJAN, EAN:
9789616465700
8,90
A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1,
delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu, založba DZS, EAN:
9789610201168
Naravoslovje
9,60
B. Novak, D. Devetak: SISTEM ŽIVIH BITIJ - preglednica za učence,
založba MODRIJAN, EAN: 9789616357906
Naravoslovje
3,50
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z
delovnim gradivom, založba IZOTECH, EAN: 9789619104859
Tehnika in tehnologija
19,50
Skupaj:
V primeru zvišanja cen delovnih zvezkov s strani založbe, se prodajne cene le-teh spremenijo.
Možnost plačila na več obrokov.
Na vse šolske potrebščine, ki jih dobite v Trgovini Maja, vam nudimo 10% popust.
Naročilnico oddajte do vključno 25.06.2015 v trgovini Maja ali na email [email protected]
IME IN PRIIMEK:___________________________________________
NASLOV:_________________________________________________
PODPIS STARŠEV:________________________TEL.ŠT.____________
118,71

Similar documents