seznam potrebščin

Comments

Transcription

seznam potrebščin
OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1 • 4220 ŠKOFJA LOKA • TEL.: (04) 506 11 13 • FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: [email protected] • spletna stran: http://www.groharca.si/
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA 5. RAZRED – ŠOLSKO LETO 2015/2016
UČBENIKI so v šolskem učbeniškem skladu in jih ne kupujte:







B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: NA KRILIH BESED – berilo, Mladinska knjiga (učbeniški sklad)
M. Kocjan-Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 5 – Slovenščina za 5. razred osnovne
šole, učbenik, Modrijan (učbeniški sklad)
M. Cotič idr.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, DZS
(učbeniški sklad),
M. Umek, O. Janša-Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, Družba za 5. razred osnovne šole, učbenik, Modrijan,
prenovljeno (učbeniški sklad)
D. Krnel idr.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, Naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Modrijan,
prenovljeno (učbeniški sklad)
D. Breskvar idr.: GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLCE, učbenik za 5. razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja, Planet znanja (dobite pri pouku)
B. Oblak: MOJA GLASBA 5, delovni zvezek s CD-jem, založba (dobite pri pouku)
DELOVNI ZVEZKI:
 M. Kocjan-Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 5, delovni zvezek za slovenščino,
(prenovljeno), Modrijan (kupiti), EAN: 9789612417093, cena: 12,50 EUR
 M. Cotič idr.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne
šole, DZS, prenovljeno, (kupiti), EAN: 9789610203278, cena: 18,20 EUR
 M. Hočevar: Angleščina 5 – Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred, Mladinska knjiga (Brihtna glavca) –
kupiti, EAN: 9789610118084, cena: 7,95 EUR
 Krulak-Kempisty in drugi: Der grüne Max neu 1, Deutsch als Fremdsprache für die Primarstufe,
učbenik, Rokus – Klett, EAN: 9783126061926, cena: 15,95 EUR (ne kupujte, če ga ima otrok že od
lani) – neobvezni izbirni predmet nemščina
ZEMLJEVID:
 M. Žerovnik: ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 1:500.000 in 1:725.000 (plastificiran, s flomastrom in
gobico), založba: DZS, EAN koda: 9789610201892, cena: 6,90 EUR
ZVEZKI:
 4 veliki črtani zvezki
 1 velik zvezek – visoki karo
 beležka – prejeli jo boste v šoli za 0,50 EUR
 Pri glasbeni umetnosti in angleščini imajo lahko zvezke iz 4. razreda.
MATEMATIKA:
 Ravnilo s šablonami (30 cm), geotrikotnik, šestilo
LIKOVNA UMETNOST:
20 risalnih listov, tempera barvice, škarje, lepilo, 3 ploščati čopiči različnih debelin, paleta, barvni papir,
lonček. Vse naj bo zloženo v manjši podpisani škatli.
Skupna cena delovnih zvezkov:
razredničarki 5. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada
45,55 EUR
Marko Primožič,
ravnatelj