7. razred - Osnovna šola Livade Izola

Comments

Transcription

7. razred - Osnovna šola Livade Izola
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
NASLOV
M. Mohor et al.: BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE,
berilo za 7. razred PRENOVLJENO, MKZ, EAN: 9789610108313
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7,
učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN:
9789612712228
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik z
dodatkom POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT, EAN:
9789612712297
A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu, DZS, EAN: 9789610202523
B. Aberšek et. al.: TEHNIKA 7, učbenik, DZS, EAN:
9788634124255

Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto.

Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili iz učbeniškega sklada, izpolnite
odjavnico na dnu strani in jo vrnite do 22. 6. 2015.
Če želite učbenike kupiti sami, upoštevajte seznam izbranih učbenikov OŠ Livade.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ODJAVNICA
Datum: ___________
DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
ITALIJANŠČINA
GEOGRAFIJA
Podpis: ____________
NASLOV
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek, 2
dela, POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714123,
(9428)
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7, zbirka nalog, 2 dela, PRENOVA 2013, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612712983
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, BELI,
učbenik za angleščino, slovenska izdaja, NOVO, 2015, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716721
D. Goodey, N. Goodey, D. Bolton: MESSAGES 2, NEW EDITION,
BELI, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, NOVO
2015, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716714
N. Šečerov, Z. Mihalič, P. Mihalič Brisa, S. Tratn: AVVENTURA.
IT 7, delovni učbenik za italijanščino v 7. razredu, MKT, EAN:
9789610103042
E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič: GEOGRAFIJA 7, samostojni
delovni zvezek, založba MKZ, EAN: 9789610133759
Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE
ŠOLE, PRENOVLJEN, založba MKZ, EAN: 9789610113393*
*Opomba: Šola se je za šolsko leto 2015/16 odločila, da staršem omogoči skupinski
nakup: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, PRENOVLJEN, založba
MKZ, EAN: 9789610113393, in sicer v mesecu septembru. Pričakujemo 10%
količinski popust in plačilo na obroke.

Izjavljam, da za učenca/ko ______________________ iz ______ razreda
ODJAVLJAM izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v šolskem letu
2015/2016.
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred

Poleg seznama ste dobili tudi različne ponudbe za nakup delovnih zvezkov.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih nudijo, se odločite za enega
izmed ponudnikov ali pa gradiva kupite samostojno.
Če želite, da vašo naročilnico ponudniku posreduje šola, vrnite naročilnico
šoli do 22. 6. 2015.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
POTREBŠČINE
PREDMET
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika
Matematika
Angleščina
Italijanščina
Glasbena umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Likovna umetnost
POTREBŠČINE
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
MAPA s sponko za vpenjanje listov, pvc
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo
GEOTRIKOTNIK
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
Učenci uporabljajo lanski zvezek.
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
Učenci uporabljajo lanski notni zvezek.
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
Tehnika in
tehnologija
Učenci uporabljajo zvezek in potrebščine
preteklega šolskega leta. Dokupijo
svinčnike, če so jih porabili.
ŠOLSKI COPATI, ŠPORTNA OPREMA,
PRTIČEK IN BRISAČKA IZ BLAGA
Ostalo
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
PRAVILA, OBVESTILA IN NAROČILNICE
KOLIČINA
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Šol. l. 2015/2016


Učbeniki so učencu vročeni za eno šolsko leto in jih je dolžan vrniti nepoškodovane
ob koncu pouka.
Učenec je dolžan skrbno ravnati z učbeniki, saj jih dobi v izposojo, ne v trajno last.

V izposojene učbenike NI dovoljeno pisati.

Zaželeno je, da se učbeniki zaščitijo s PVC-ovitki standardnih velikosti ALI ovojnim
papirjem, vendar tako, da se ovojni papir ne lepi na platnice, ker se pri odstranjevanju
ovoja le-te poškodujejo. Uporabite lahko tudi trajno samolepilno folijo, a le tako, da se
učbeniki ne poškodujejo.
Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik
poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta
zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list
RS, št. 43/2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013) plačati ODŠKODNINO.
Ob začetku novega šolskega leta se učbenikov ne izroči učencem, dokler niso poravnali
morebitne odškodnine za prejšnje šolsko leto.
Učenci učbenike za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka.

Učenci dokupijo manjkajoče tempera
barvice in ohranijo pribor preteklih let.



Ob vročitvi je učenec dolžan učbenike pregledati. Morebitne pomanjkljivosti (npr.
manjkajoči listi, zamenjane strani, slaba vezava) sporoči vodji učbeniškega sklada v
roku do ENEGA TEDNA od prejema učbenikov, kasnejše reklamacije niso možne.

Tokrat ni potrebno oddati naročilnice za učbeniški sklad, saj šola vse učence smatra za
uporabnike učbeniškega sklada. Le v primeru, da se odločite učbenike kupiti sami,
nam to sporočite pravočasno z ODJAVNICO (do 22. 6. 2015).
Poleg seznama učnih gradiv za prihodnje šolsko leto (2015/2016), šola razdeli staršem
tudi naročilnice različnih ponudnikov za nakup delovnih zvezkov in drugih potrebščin.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih posamezen dobavitelj nudi, se sami odločite za
Učenci naj na potrebščine skrbno pazijo, saj jih bodo morda uporabljali tudi v
prihodnjem šolskem letu.
Likovna pedagoginja Ingrid Knez za učence od 6. do 9. razreda naroči sledeči likovni material: risalne liste,
glino in linolej. Za tehniko in tehnologijo pa za učence 6. in 7. razreda kupi lesene vezane plošče in pleksi
steklo. Učenci material plačajo po položnici. Takšen nakup je bolj ekonomičen.
7. RAZRED

UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
nakup pri enem izmed njih. Seveda pa lahko vse potrebno kupite tudi kjerkoli drugje.
Naročilnice oddajte razredničarki ali knjižničarki do 22. 6. 2015.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred