7. razred - Osnovna šola Livade Izola

Comments

Transcription

7. razred - Osnovna šola Livade Izola
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD
PREDMET
SLOVENŠČINA
NASLOV
M. Mohor et al.: BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE,
berilo za 7. razred PRENOVLJENO, MKZ, EAN: 9789610108313
MATEMATIKA
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7,
učbenik, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612096496
GLASBENA
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, ROKUSUMETNOST
KLETT, EAN: 9789612097691
ZGODOVINA
K. Simonič Mervic: STARI SVET, učbenik za zgodovino v 7.
razredu, MODRIJAN, EAN: 9789616465274
NARAVOSLOVJE A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu, DZS, EAN: 9789610202523
TEHNIKA IN
B. Aberšek et. al.: TEHNIKA 7, učbenik, DZS, EAN:
TEHNOLOGIJA
9788634124255



Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto.
Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili iz učbeniškega sklada, izpolnite
odjavnico na dnu strani in jo vrnite do 20. 6. 2014.
Če želite učbenike kupiti sami, upoštevajte seznam izbranih učbenikov OŠ Livade.
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
SLOVENŠČINA
NASLOV
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek, 2
dela, POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099428
MATEMATIKA
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7, zbirka nalog, 2 dela, PRENOVA 2013, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612712983
D. Goodey, N. Goodey, D. Bolton: MESSAGES 2, delovni učbenik
za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT, EAN:
9789612095598
ANGLEŠČINA
ITALIJANŠČINA
GEOGRAFIJA
D. Goodey, N. Goodey, D. Bolton: MESSAGES 2, delovni zvezek
za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT, EAN:
9789612095581
N. Šečerov, Z. Mihalič, P. Mihalič Brisa, S. Tratn: AVVENTURA.
IT 7, delovni učbenik za italijanščino v 7. razredu, MKT, EAN:
9789610103042
E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič: GEOGRAFIJA 7, samostojni
delovni zvezek, založba MKZ, EAN: 9789610133759
Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE
ŠOLE, PRENOVLJEN, MKZ, EAN: 9789610113393
IZBIRNI PREDMETI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PREDMET
ŠPANŠČINA 1
ODJAVNICA
GENTE JOVEN 1, delovni zvezek z zgoščenko za španščino kot
izbirni predmet v 7. in 8. razredu osnovne šole, založba
DIFUSION, EAN: 9788484431589
Izjavljam, da za učenca/ko ______________________ iz ______ razreda
ODJAVLJAM izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v šolskem letu
2014/2015.

Datum: ___________

Podpis: _______________
NASLOV
GENTE JOVEN 1, delovni učbenik z zgoščenko za španščino kot
izbirni predmet v 7. in 8. razredu osnovne šole, založba
DIFUSION, EAN: 9788484431572
Poleg seznama ste dobili tudi različne ponudbe za nakup delovnih zvezkov.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih nudijo, se odločite za enega
izmed ponudnikov ali pa gradiva kupite samostojno.
Če želite, da vašo naročilnico ponudniku posreduje šola, vrnite naročilnico
razredničarki do 20. 6. 2014.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
POTREBŠČINE
PREDMET
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika
Matematika
Angleščina
Italijanščina
Glasbena umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Domovinska in
državljanska kultura
in etika
Likovna umetnost
POTREBŠČINE
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
MAPA s sponko za vpenjanje listov, pvc
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo
GEOTRIKOTNIK
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
Uporabljajo lanski notni zvezek.
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
Tehnika in
tehnologija
Učenci uporabljajo zvezek in potrebščine
preteklega šolskega leta. Dokupijo
svinčnike, če so jih porabili.
ŠOLSKI COPATI, ŠPORTNA OPREMA,
PRTIČEK IN BRISAČKA IZ BLAGA
Ostalo
OŠ LIVADE IZOLA – 7. razred
KOLIČINA
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Učenci dokupijo manjkajoče tempera
barvice in ohranijo pribor preteklih let.
PRAVILA, OBVESTILA IN NAROČILNICE
Šol. l. 2014/2015








Učenci naj na potrebščine skrbno pazijo, saj jih bodo morda uporabljali tudi v
prihodnjem šolskem letu.

Likovna pedagoginja Ingrid Knez za učence od 6. do 9. razreda naroči sledeči likovni material: risalne liste,
glino in linolej. Za tehniko in tehnologijo pa za učence 6. in 7. razreda kupi lesene vezane plošče in pleksi
steklo. Učenci material plačajo po položnici. Takšen nakup je bolj ekonomičen.

7. RAZRED
Učbeniki so učencu vročeni za eno šolsko leto in jih je dolžan vrniti nepoškodovane
ob koncu pouka.
Učenec je dolžan skrbno ravnati z učbeniki, saj jih dobi v izposojo, ne v trajno last.
V izposojene učbenike NI dovoljeno pisati.
Zaželeno je, da se učbeniki zaščitijo s PVC-ovitki standardnih velikosti ALI ovojnim
papirjem, vendar tako, da se ovojni papir ne lepi na platnice, ker se pri odstranjevanju
ovoja le-te poškodujejo. Uporabite lahko tudi trajno samolepilno folijo, a le tako, da se
učbeniki ne poškodujejo.
Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik
poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta
zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list
RS, št. 43/2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013) plačati ODŠKODNINO.
Ob začetku novega šolskega leta se učbenikov ne izroči učencem, dokler niso poravnali
morebitne odškodnine za prejšnje šolsko leto.
Učenci učbenike za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka.
Ob vročitvi je učenec dolžan učbenike pregledati. Morebitne pomanjkljivosti (npr.
manjkajoči listi, zamenjane strani, slaba vezava) sporoči vodji učbeniškega sklada v
roku do ENEGA TEDNA od prejema učbenikov, kasnejše reklamacije niso možne.
Tokrat ni potrebno oddati naročilnice za učbeniški sklad, saj šola vse učence smatra za
uporabnike učbeniškega sklada. Le v primeru, da se odločite učbenike kupiti sami,
nam to sporočite pravočasno z ODJAVNICO (do 20. 6. 2014).
Poleg seznama učnih gradiv za prihodnje šolsko leto (2014/2015), šola razdeli staršem
tudi naročilnice različnih ponudnikov za nakup delovnih zvezkov in drugih potrebščin.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih posamezen dobavitelj nudi, se sami odločite za
nakup pri enem izmed njih. Seveda pa lahko vse potrebno kupite tudi kjerkoli drugje.
Naročilnice oddajte razredničarki ali knjižničarki do 20. 6. 2014. Naročilnico
oddajte razredničarki ali knjižničarki do 20. 6. 2014, lahko pa jo ponudniku
posredujete sami.

Similar documents