2. RAZRED OBVESTILO STARŠEM UČENCEV, KI BODO V

Comments

Transcription

2. RAZRED OBVESTILO STARŠEM UČENCEV, KI BODO V
2.
OBVESTILO STARŠEM UČENCEV, KI BODO V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 OBISKOVALI
2. RAZRED
RAZRED
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
UČBENIK
NA MAVRICO
PO PRAVLJICO.
Berilo. Izolit
DELOVNI ZVEZEK
Grginič, M. ABC 2, POSLUŠAMO
- GOVORIMO, PIŠEMO –
BEREMO. 3. deli. Izolit
EAN: 9789616625401
EAN: 9789616625500
EAN: 9789616625210
OSTALE POTREBŠČINE
Cotič M., Felda D., HodnikČadež T. SVET MATEMATIČNIH
ČUDES 2. PRENOVLJEN, 2013.
Dva dela. DZS.
EAN: 9789610203247
EAN: 9789610203254
1 karo zvezek (1X1 cm) A4 »Tako
lahko«
1 črtani zvezek A4 »Tako lahko« z
vmesnimi črtami na obeh straneh
1 zvezek s črtami (11mm) »Tako
lahko« - A4
1 brezčrtni zvezek A4
Naša osnovna šola bo za vse učence, ki bodo v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 2. razred,
priskrbela učbenika, ki ju učenci prejmejo v šoli. Učbenika bo šola učencem izposodila BREZPLAČNO.
Učenci prejmejo učbenika v dneh prvega tedna novega šolskega leta.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenika šoli vrniti. Če bo katerikoli od učbenikov poškodovan,
uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o
učbeniških skladih, plačati odškodnino.
Ob koncu šolskega leta se lahko učenci, s soglasjem staršev, odločijo tudi za odkup učbenika.
Učenci 2. razreda si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo naslednja učbenika:
PREDMET
SLOVENŠČINA
UČBENIK
NA MAVRICO PO PRAVLJICO – berilo. Izolit
Urša Bajda,
skrbnica učbeniškega sklada
SPOZNAVANJE
OKOLJA
ANGLEŠČINA
Katarina Pajer Povh,
ravnateljica
1 brezčrten zvezek A4
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MY FAIRYLAND 2 –delovni
učbenik za zgodnje učenje
angleškega jezika. Založba
Obzorja
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
ISBN-13: 9789612303976
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
ŠPORT
barvni svinčniki, flomastri, voščenke
(Aero), lepilo, škarje, kolaž papir,
DAS MASA,
2 čopiča (ploščata in različne
debeline), velika šablona
40 risalnih listov,
tempera barvice (Aero), lonček,
paleta
oprema za športno vzgojo (dres ali
kratke hlače in majica), vrečka iz
blaga
puščica, 2 svinčnika, šilček, radirka,
beležka, zelen kemični svinčnik,
mapa s trdimi platnicami in zavihki,
copati z gumijastim podplatom,
100 papirnatih prtičkov,
100 papirnatih robčkov.
Ime in priimek učenke/učenca:__________________________________________, 2. razred.
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM
učbeniški komplet,
(ustrezno obkrožite)
ki ga je določila šola.
Podpis staršev:________________________
Naročilnico vrnite razredničarki najkasneje do 15. 6. 2015.
*RAČUNANJE JE IGRA naročimo v šoli!

Similar documents