Spoštovani starši, - Osnovna sola Vojnik

Comments

Transcription

Spoštovani starši, - Osnovna sola Vojnik
7. razred
Spoštovani starši,
Čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami sta seznama
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bo Vaš otrok potreboval v šolskem letu 2014/2015.
Šola vam tudi v letošnjem letu omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. V letošnjem letu
stroške obrabnine za učence poravna Ministrstvo za šolstvo in šport RS. V tem primeru izpolnite naročilnico,
ki naj jo otrok vrne razredničarki, razredniku oz. razrednemu blagajniku do srede, 28. maja 2014.
Komplete naročenih učbenikov bodo učenci dobili prvi šolski dan.
Prilagamo vam ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s pripravo paketov šolskih potrebščin. Ponudbe preglejte
in se po svoji presoji odločite za ponudnika, če želite potrebščine in delovne zvezke kupiti že prej.
Izpolnjene naročilnice pošljite ponudnikom na navedeni naslov, lahko pa jih učenci oddajo tudi v šoli
skupaj s prijavo za učbeniški sklad do 28. maja 2014.
Položnice za delovne zvezke in potrebščine boste prejeli direktno od ponudnika. Pakete bodo učenci
prejeli po pošti, v izbrani papirnici ali pa prvi šolski dan v šoli (odvisno od vašega dogovora s
ponudnikom).
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami se
obrnite na svetovalne naslove ponudnikov!
Lepo pozdravljeni v upanju, da boste zaključek šolskega leta preživeli čimbolj mirno in da Vas bodo Vaši in
naši otroci razveselili z lepim spričevalom.
Skrbnik učbeniškega sklada:
Jure Uranič, prof.
Ravnateljica:
Majda Rojc, prof.
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA
7. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Komplet delovnih zvezkov za 7. razred
Štev.
Naslov delovnega zvezka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PROJECT 3 - tretja izdaja, učbenik za
angleščino v 7. in 8. razredu devetletne
osnovne šole
PROJECT 3 - tretja izdaja, delovni zvezek za
angleščino angleščino v 7. in 8. razredu
devetletne osnovne šole
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7
(PRENOVLJENO), samostojni delovni
zvezek za slovenščino-jezik v 7. razredu
osnovne šole
GLASBA DANES IN NEKOČ 7, delovni
zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu OŠ
ZGODOVINA 7 – Svet skozi čas, delovni
zvezek za zgodovino v 7. razredu osnovne
šole
PRAKTIČNO GRADIVO 7, učno gradivo za
pouk tehnike in tehnologije za 7. razred OŠ
RAZISKUJEM STARI SVET 7, delovni zvezek
za geografijo v 7. razredu OŠ
63 - učencev
Avtor
Predvidena cena
T.Hutchinson: OUP, MKT
19,90
T.Hutchinson: OUP, MKT
15,90
EAN 9780194763103
EAN 9780194763509
Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka
Drusany, ROKUS KLETT
EAN 9789612099428
A. Pesek: ROKUS KLETT
EAN 9789612097684
M. Otič: MKZ
EAN 9789610100003
17,15
13,40
9,40
IZOTECH
11,00
H. Verdev: ROKUS KLETT
13,25
G. Motta: ROKUS KLETT
14,00
EAN 3830032570076
EAN 9789612099350
IZBIRNI PREDMETI
8.
WIR 1, delovni zvezek za nemščino kot
izbirni predmet v 7. razredu OŠ
EAN 9789612094225
Skupna cena za delovne zvezke:
100,00/114,00
Delovne učbenike za izbirne predmete boste nabavili v dogovoru z učitelji, ki izbirne predmete poučujejo v mesecu
septembru.
Seznam potrebščin za 7. razred
Predmet
Slovenski jezik
Angleški jezik
Matematika
Naravoslovje
Zemljepis
Zgodovina
Državljanska vzgoja in etika
Nemščina
Tehnika in tehnologija
Likovna vzgoja
Športna vzgoja
Potrebščine
2 velika črtana (60 listna) zvezka
1 velik črtan zvezek (60 listni)
1 velik zvezek (80 listni) mali karo, šestilo, geotrikotnik, ravnilo
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
(zvezek iz 5. razreda) dva različna trikotnika
1 velik brezčrtni 40 listni zvezek, likovni blok, tempera barve, paleta, flomastri,
komplet čopičev, kolaž papir, lepilo, škarje, nožki za linorez, linolej - A4, barvni
svinčniki (svinčnik barvice), krpa za brisanje likovnega pribora
športni copati, majica, telovadne hlače ali trenerka
Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih površinah, ne bo smel
hoditi po šoli zaradi higienskih razlogov.
OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA
7. RAZRED DEVETLETKE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v prihodnjem šolskem letu iz
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 7. razred osnovne šole. Pogoj za izposojo kompleta je podpisana izjava
o strinjanju s pogoji izposoje. Nadomestilo za uporabo učbeniškega kompleta bo za vašega otroka v celoti poravnalo
Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
MP cena /
Št. Naslov učbenika
Avtor
obrabnina MŠŠ
1.
SREČA SE MI V PESMI SMEJE
M. Mohor et al.: (MKZ)
17,90
EAN 9789610108313
berilo za 7. r
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
15,30
2.
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7 (prenovljeno),
(ROKUS KLETT)
učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega
EAN 9789612712228
osnovnošolskega izobraževanja,
M. Otič: (MKZ)
13,40
ZGODOVINA 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu
3.
EAN 9789610100027
osnovne šole
16,60
RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo v H. Verdev: (ROKUS KLETT)
4.
EAN 9789612099367
7. razredu OŠ
J. Justin et al.:
5.
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER
10,80
ETIKA, učbenik za pouk državljanske in domovinske (i2)
EAN 9789616348690
vzgoje in etike v 7. razredu osnovne šole
A.Šorgo, B.Čeh, M.Slavinec
6.
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, Učbenik Za
15,90
(DZS)
Naravoslovje V 7. Razredu Osnovnošolskega
EAN 9789610202523
Izobraževanja
B. Aberšek et al.:
17,60
7.
TEHNIKA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7.
(DZS)
razredu devetletnega osnovnošolskega
EAN 9788634124255
izobraževanja
IZBIRNI PREDMETI
WIR 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. G. Motta: (ROKUS KLETT)
EAN 9789612094232
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja,
9.
15,60
SKUPAJ:
152,00/ 51€
Med učbeniki v zgornji tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in
drugih gradiv, ki ne morejo biti uvrščena v učbeniški sklad. Večina učbenikov za izbirne predmete je narejena kot delovni
učbenik in se jih zato ne uvršča v učbeniški sklad. Ostale učbenike za izbirne vsebine, ki jih bodo učitelji uporabljali, si bodo
učenci lahko za celo leto izposodili v šolski knjižnici oz. pri učitelju, ki bo predmet poučeval.
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste
morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega.
"
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Priimek in ime učenca-učenke:________________________________________ trenutni razred 6. __
Za svojega otroka naročam komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. S podpisom potrjujem, da bom v primeru izgube ali uničenja
izposojenega učbenika v skladu s Pravili učbeniških skladov RS nabavil novega.
Podpisano izjavo vrnite razrednemu blagajniku v šolo.
Knjige iz učbeniškega sklada bomo zagotovili le tistim učencem,
ki bodo naročilnice vrnili do srede, 28. maja 2014.
Podpis staršev (rejnikov):
Če tega lista ne boste vrnili v šolo, bomo upoštevali, kot da se za knjige iz učbeniškega sklada niste odločili!
OŠ Vojnik, maj 2014

Similar documents