2. razred - Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Comments

Transcription

2. razred - Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
US
a
a
a
a
a
Osnovna šola POHORSKEGA ODREDA
Kopališka ul. 1, 2310 Slov. Bistrica, p.p. 33
tel./fax 02 80 50 379, 80 50 380; 80 50 378
Podračun pri UJP Slov.Bistrica: 01313-6030679804,
ID za DDV: SI 48238112
internetna stran: http://www.ospo-slb.si
elektronska pošta: [email protected]
Osnovna šola POHORSKEGA ODREDA
Kopališka ul. 1, 2310 Slov. Bistrica, p.p. 33
tel./fax 02 80 50 379, 80 50 380; 80 50 378
Podračun pri UJP Slov.Bistrica: 01313-6030679804,
ID za DDV: SI 48238112
internetna stran: http://www.ospo-slb.si
elektronska pošta: [email protected]
Šolsko leto 2012/2013
2. razred
Šolsko leto 2012/2013
2. razred
T. Jamnik, S. Remškar, A. Štefan:
ZVEZDICE, berilo za slovenščino v 2. razredu osnovne šole,
MKZ EAN9788611158815
M. Grginič
ABC 2 POSLUŠAMO – GOVORIMO,PIŠEMO – BEREMO, 2
dela, IZOLIT
EAN 9789616625401, 9789616625418
M. Cotič et al.:
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, 3 deli, samostojni delovni
zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, DZS EAN
9788634128097, 9788634128062, 9788634128055
S. Osterman:
RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, ANTUS
EAN 3830017145428
D. Krnel et al.:
OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja,
Modrijan EAN 9789612416218
G. Gerngross, H. Puchta:
PLAYWAY TO ENGLISH 1, učbenik, CUP
EAN 9780521129961
Gradiva, ki so označena z US (učbeniški sklad), si učenci lahko izposodijo v šoli (v
razredu) 19. 06. 2012.
Izposoja učbenikov je brezplačna.
US
a
a
a
a
a
T. Jamnik, S. Remškar, A. Štefan:
ZVEZDICE, berilo za slovenščino v 2. razredu osnovne šole,
MKZ EAN9788611158815
M. Grginič
ABC 2 POSLUŠAMO – GOVORIMO, PIŠEMO – BEREMO, 2
dela, IZOLIT
EAN 9789616625401, 9789616625418
M. Cotič et al.:
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, 3 deli, samostojni delovni
zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, DZS EAN
9788634128097, 9788634128062, 9788634128055
S. Osterman:
RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, ANTUS
EAN 3830017145428
D. Krnel et al.:
OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja,
Modrijan EAN 9789612416218
G. Gerngross, H. Puchta
PLAYWAY TO ENGLISH 1, učbenik, CUP
EAN 9780521129961
Gradiva, ki so označena z US (učbeniški sklad), si učenci lahko izposodijo v
šoli (v razredu) 19. 06. 2012.
Izposoja učbenikov je brezplačna.
2. razred – OSTALE POTREBŠČINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 zvezki, 60-listni (11mm), črtasti, mali format - TAKO LAHKO
1 zvezek z 1 cm kvadratki, veliki format - TAKO LAHKO
1 zvezek, 60-listni, črtasti, veliki format - TAKO LAHKO
svinčnik barvice – osnovne barve
2 svinčnika HB
radirka, šilček
2 lepili UHU v stiku
velika šablona
kartonska mapa z gumico
flomastri – osnovne barve
vodene barvice, okrogli čopič št. 6, ploščat čopič št. 14
debele voščenke (DUGA)
DAS masa – 500g
dva risalna bloka št. 5
kolaž papir
copati z gumo
Uporabljajo se lahko potrebščine preteklega šolskega leta.
Pomočnica ravnatelja
Tatjana Pufič, prof.
2. razred – OSTALE POTREBŠČINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 zvezki, 60-listni (11mm), črtasti, mali format - TAKO LAHKO
1 zvezek z 1 cm kvadratki, veliki format - TAKO LAHKO
1 zvezek, 60-listni, črtasti, veliki format - TAKO LAHKO
svinčnik barvice – osnovne barve
2 svinčnika HB
radirka, šilček
2 lepili UHU v stiku
velika šablona
kartonska mapa z gumico
flomastri – osnovne barve
vodene barvice, okrogli čopič št. 6, ploščat čopič št. 14
debele voščenke (DUGA)
DAS masa – 500g
dva risalna bloka št. 5
kolaž papir
copati z gumo
Uporabljajo se lahko potrebščine preteklega šolskega leta.
Pomočnica ravnatelja
Tatjana Pufič, prof.

Similar documents